Artykuł z magazynu ITwizCDOBiznesPolecane tematy

Chmura może zwiększyć potencjał polskich firm

O rozwoju rynku usług chmury obliczeniowej w Europie, cyfrowej transformacji z perspektywy dostawców rozwiązań IT, koncepcji Data-as-a-Service, planach rozwoju oferty i perspektywach polskiego rynku mówi Leopoldo Boado, wiceprezes Oracle, szef sprzedaży technologii w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Beneluksu i Półwyspu Iberyjskiego.

Chmura może zwiększyć potencjał polskich firm

W Polsce zainteresowanie usługami chmurowymi rośnie w podobnym tempie jak w Hiszpanii. Choć zawsze jest to kwestia lokalna i wypadkowa wielu czynników, w tym kwestii kulturowych, legislacyjnych i sytuacji gospodarczej. Sądzę jednak, że dla polskich firm model chmury obliczeniowej może być rozwiązaniem szczególnie istotnym, jeśli chodzi o wykorzystanie dobrych perspektyw gospodarczych.

Co sprawia, że rynek rozwiązań oferowanych w formie usługi tak szybko się rozwija? W jaki sposób zmienia się rynek cloud computing w Europie?

Model usługowy w wielu przypadkach ułatwia wykorzystanie nowoczesnych narzędzi biznesowych – zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i kosztowym. Pozwala też sięgnąć po rozwiązania nieosiągalne – lub niemożliwe do stworzenia – wyłącznie w oparciu o lokalną infrastrukturę. Nierzadko daje też możliwość podniesienia bezpieczeństwa danych.

Wszystko to sprawia, że chmura obliczeniowa, jako fundament usługowego modelu wykorzystania zasobów IT systematycznie zyskuje na popularności. Choć oczywiście tempo tych zmian jest różne w poszczególnych branżach. Istnieją sektory, które realizują projekty oparte na chmurze w sposób szybszy niż inne sektory gospodarki. Należą do nich firmy telekomunikacyjne, które niezwykle szybko zmierzają w kierunku chmury. Co więcej, zaczynają oferować klientom własne usługi oparte na tym modelu. Usługi chmurowe cieszą się też coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw produkcyjnych.
Myślę, że realne są tu prognozy zakładające, że do 2025 roku aż 80% przedsiębiorstw przeniesie systemy produkcyjne do chmury. Co ciekawe, w całej Europie widać, że sektor publiczny wykorzystuje możliwości modelu chmury obliczeniowej w stopniu mniejszym niż pozostałe branże. Podobne zjawisko widać też w sektorze finansowym. Dotyczy to również rynku polskiego, gdzie sektor ten musi sprostać dość twardym wymaganiom legislacyjnym.

Sama ścieżka migracji do chmury jest w większości przypadków taka sama. W pierwszej kolejności do środowisk cloud computing przenoszone są środowiska testowe i deweloperskie. W dalszym kroku – gdy zachowanie środowiska chmurowego spełni założone wymagania dotyczące bezpieczeństwa czy ryzyka biznesowego – do modelu chmury przenoszone są też obciążenia produkcyjne. Jest to w pewnym sensie naturalny cykl migracji do cloud computing.

Jakiego rodzaju usługi w chmurze mają największy potencjał rozwojowy?

Wszyscy najwięksi dostawcy oprogramowania biznesowego konkurują dziś ze sobą w obszarze usług aplikacyjnych, które opierają się na koncepcji chmury obliczeniowej. Na rozwiązaniach Software-as-a-Service koncentruje się dziś większość działań konkurencyjnych na rynku oprogramowania dla biznesu. Co ważne, aplikacje używane w formie usługi funkcjonują dziś w zdecydowanej większości organizacji.

Oczywiście rozwiązania chmurowe odgrywają też bardzo istotną rolę w ofercie Oracle. Z naszych rozwiązań SaaS korzysta ponad 25 tys. klientów z całego świata. W modelu usługowym oferujemy szereg kluczowych rozwiązań związanych m.in. z obszarem finansów, zarządzania doświadczeniami klientów, czy zarządzaniem talentami. Myślę, że wyróżniają nas dość niszowe funkcjonalności, które nierzadko stały się realne dzięki wykorzystaniu modelu chmury obliczeniowej.

Notujemy systematyczny wzrost sprzedaży oprogramowania w chmurze. Co ciekawe, nawet w przypadku oprogramowania klasy ERP większość z naszych klientów – lub potencjalnych klientów – nie rozważa już wdrożenia w modelu on premise. Oprogramowanie klasy ERP jest zresztą przykładem dobrego rozwiązania, które w pierwszej kolejności nadaje się do wykorzystania w chmurze. Zamiast decydować się na realizację złożonego projektu wdrożeniowego, a potem konieczność aktualizacji i modernizacji oprogramowania, można te zadania scedować na dostawcę i czerpać z możliwości systemów ERP w sposób dużo mniej obciążający organizację. Z perspektywy światowego rynku widać też rosnące zainteresowanie usługami integrującymi funkcjonalności aplikacji z różnych kategorii w sposób dostosowany do potrzeb konkretnych ról lub działów biznesowych. Oracle oferuje takie rozwiązania m.in. dla marketingu. Widzimy też ogromne zainteresowanie nowoczesnymi narzędziami z obszaru HCM, co stanowi odbicie rosnącej presji w zakresie pozyskiwania z rynku i utrzymania w firmie najbardziej wartościowych pracowników.

Oprogramowanie klasy ERP jest przykładem dobrego rozwiązania, które w pierwszej kolejności nadaje się do wykorzystania w chmurze. Zamiast decydować się na realizację złożonego projektu wdrożeniowego, a potem konieczność aktualizacji i modernizacji oprogramowania, można te zadania scedować na dostawcę i czerpać z możliwości systemów ERP w sposób dużo mniej obciążający organizację.

Co można powiedzieć o pozostałych kategoriach usług cloud computing?

Wyznaczenie granic pomiędzy poszczególnymi warstwami modelu chmury staje się coraz trudniejsze. Z pewnością jednak warto wspomnieć o rozwiązaniach Platform-as-a-Service. Usługi PaaS są dziś powszechne, ponieważ zapewniają narzędzia integracyjne pomiędzy światem chmurowym, a infrastrukturą lokalną. Oferują także szereg mechanizmów analitycznych. Sprawia to, że znaczenie usług PaaS jest ciągle trudne do przecenienia.

W przypadku naszej oferty warto także wyodrębnić usługi związane z zarządzaniem danymi – Data-as-a-Service. Jako dostawca rozwiązań bazodanowych – a warto dodać, że według Gartnera Oracle dysponuje udziałami rynkowymi na poziomie 48% – mamy bardzo duże doświadczenie w zakresie zarządzania danymi. Dotyczy to zarówno informacji ustrukturyzowanych, jak i nieuporządkowanych. Na bazie tych doświadczeń rozwijamy ofertę kompletnych usług związanych z gromadzeniem i zarządzaniem danymi. Nasze rozwiązania pozwalają zarządzać danymi ustrukturyzowanymi i nieustrukturyzowanymi w ten sam sposób. Dążymy do tego, aby umożliwić klientom dostęp do całej puli posiadanych przez nich danych, niezależnie od ich struktury i pochodzenia. Realizujemy obecnie wiele projektów badawczo-rozwojowych w tym obszarze. Co ważne, jednym ze źródeł danych dla systemów opartych na koncepcji ”data pool” może być infrastruktura Internetu Rzeczy. Wykorzystanie danych IoT nabiera też dodatkowego wymiaru dzięki możliwości zintegrowania i korelacji danych pochodzących z tego typu źródeł z innymi informacjami będącymi w posiadaniu danej firmy. Stale rozwijamy także zestaw narzędzi, które czerpiąc dane z takiej wspólnej puli pozwalają uwolnić ich potencjał biznesowy, nierzadko przy wykorzystaniu analityki predykcyjnej i analiz w czasie rzeczywistym.

Kolejna warstwa chmury to infrastruktura. To właśnie na usługi IaaS systematycznie przenosi się konkurencja pomiędzy dostawcami usług chmurowych. Wynika to z dynamicznego rozwoju funkcjonalności w tym obszarze. W ofercie Oracle pojawia się coraz więcej wertykalnych rozwiązań IaaS. Świetnym przykładem jest tu oferta Cloud at Customer. Daje ona możliwość korzystania z potencjału chmury przy zachowaniu pełnej kontroli nad danymi, które pozostają fizycznie zlokalizowane w centrum danych klienta, a jednocześnie z zachowaniem możliwości scedowania na ekspertów Oracle zarządzania zasobami w sposób identyczny, jak ma to miejsce w przypadku usług chmury publicznej.

Skoro chmura jest dziś głównym obszarem zainteresowania większości dostawców oprogramowania, to co z rozwiązaniami, które można zainstalować w ramach lokalnej infrastruktury?

Zdajemy sobie sprawę, że musimy pogodzić oba światy. Większość naszych klientów korzysta dziś zarówno z rozwiązań chmurowych, jak i tych zainstalowanych na posiadanych lokalnie serwerach. Potrzebne stają się więc rozwiązania umożliwiające połączenie tych dwóch światów. Naszym zadaniem – jako dostawcy technologii IT – jest dostarczenie odpowiednich narzędzi. Niezależnie od tego, czy zostaną uruchomione w chmurze, czy w ramach lokalnego środowiska IT, muszą one spełniać swoje zadania w efektywny sposób i przy zachowaniu łatwości wzajemnej integracji. Oznacza to jednocześnie, że będziemy nadal rozwijać i wspierać nasze rozwiązania w modelu on-premise, a także oferować je tym klientom, którzy oczekują takiego podejścia. Wspieramy też klientów w projektach zakładających migrację posiadanych systemów lokalnych do chmury.

Rozwijamy ofertę kompletnych usług związanych z gromadzeniem i zarządzaniem danymi. Nasze rozwiązania pozwalają zarządzać danymi ustrukturyzowanymi i nieustrukturyzowanymi w ten sam sposób. Dążymy do tego, aby umożliwić klientom dostęp do całej puli posiadanych przez nich danych, niezależnie od ich struktury i pochodzenia.

Jakie są najważniejsze założenia dotyczące rozwoju oprogramowania biznesowego Oracle?

Naszą ofertę rozwijamy we wszystkich wymiarach, zarówno w kontekście funkcjonalności, rozwiązań horyzontalnych, jak i wertykalnych. Na prace badawczo-rozwojowe Oracle przeznacza corocznie ponad 6 mld USD. Z drugiej strony staramy się rozwijać ofertę także w drodze przejęć innowacyjnych spółek technologicznych. Taka strategia przynosi bardzo dobre efekty. Oracle dysponuje dziś najbardziej kompletną i najlepiej dostosowaną do dzisiejszych potrzeb klientów ofertą oprogramowania biznesowego na rynku.

Kluczowym kierunkiem jest dla nas wykorzystanie sztucznej inteligencji jako uzupełnienie – lub rozszerzenie – typowych funkcjonalności aplikacji biznesowych. Takie podejście jest kluczowe dla wielu procesów biznesowych. Daje to możliwość zautomatyzowania, poprawy efektywności i realizacji zupełnie nowych działań. Przykładowo, dla jednego z banków zbudowaliśmy rozwiązanie, które za sprawą wykorzystania sztucznej inteligencji i czatbotów zasadniczo zmieniło sposób komunikacji z klientami.

W kontekście sztucznej inteligencji warto też wspomnieć o nowościach w bazie danych Oracle. Jakie są największe zalety autonomicznej bazy danych?
Baza danych, która do działania nie potrzebuje interakcji z człowiekiem to wielka rewolucja. Dzięki zastosowaniu funkcji opartych na sztucznej inteligencji wszystkie aktualizacje i poprawki instalowane są automatycznie, w sposób nie zagrażający działaniu bazy danych. Proszę sobie wyobrazić, że autonomiczna baza danych Oracle potrzebuje okna serwisowego rzędu 30 minut w skali roku! Wykorzystanie sztucznej inteligencji ma ogromne znaczenie także w kwestii bezpieczeństwa. Baza uczy się bowiem zachowania aplikacji i użytkowników, co sprawia, że każde działanie odbiegające od normy może być szybko wykryte, zablokowane i przeanalizowane.

W jaki sposób rosnące zainteresowanie klientów usługami chmurowymi wpływa na funkcjonowanie firm takich, jak Oracle?

Dla nas z pewnością oznacza to konieczność zmiany i przeniesienia nacisku na dostarczanie kompleksowych usług, a nie tylko oprogramowania. To z kolei wymaga ogromnych przekształceń wewnątrz organizacji. Obecnie znajdujemy się w trakcie tego typu zmian. Jest to ogromny i złożony projekt. Proszę wziąć pod uwagę, że musimy zmienić sposób działania wszystkich działów. Zmiany są bardzo szerokie i dotykają także zasad współpracy z partnerami. Oczekujemy, że będą oni zmieniać sposób, w jaki pracują wraz z nami. Potrzebne jest tu całkowicie nowe podejście. W świecie, w którym kluczowe są jakość świadczonych usług i długoterminowe relacje z klientami, nie ma przyzwolenia na opóźnienia i przestoje.

Wiele firm decyduje się dziś na uruchomienie projektów mających na celu zmianę sposobu działania w oparciu o nowe technologie. Dlaczego cyfrowa transformacja urasta dziś do rangi najważniejszego wyzwania z pogranicza biznesu i IT?

Powiedziałbym, że złożoność projektów cyfrowej transformacji wynika przede wszystkim z konieczności pogodzenia tradycyjnego podejścia do biznesu z realiami świata cyfrowego – nie tylko w warstwie technologii. O ile nowe technologie pozwalają prowadzić biznes w sposób bardziej efektywny i ciekawy, to nie wolno zapominać o tradycyjnych rozwiązaniach IT, bo to dzięki nim firma jest w stanie funkcjonować. Jednocześnie w kontekście cyfrowej transformacji widać, że projekty które realizują polskie firmy, np. w sektorze telekomunikacyjnym czy bankowym, często wyprzedzają prace realizowane w innych krajach.

Skoro mowa o polskich firmach, to czy nasz kraj w jakiś sposób wyróżnia się na tle regionu? Co można powiedzieć o podejściu do modelu chmury obliczeniowej w Polsce i na zachodzie Europy?

W Polsce zainteresowanie usługami chmurowymi rośnie w podobnym tempie jak w Hiszpanii. Choć zawsze jest to kwestia lokalna i wypadkowa wielu czynników, w tym kwestii kulturowych, legislacyjnych i sytuacji gospodarczej. Sądzę jednak, że dla polskich firm model chmury obliczeniowej może być rozwiązaniem szczególnie istotnym, jeśli chodzi o wykorzystanie dobrych perspektyw gospodarczych. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej Polska wyróżnia się bowiem wielkością i tempem rozwoju gospodarki. Nie mówię tutaj o wskaźnikach, tylko o faktycznych zmianach, które w Polsce widać gołym okiem. Polska gospodarka rozwija się w świetnym tempie i może dodatkowo zyskać za sprawą globalnych zmian gospodarczych. Jest to ogromny potencjał dla polskich przedsiębiorstw. Należy jednak sięgnąć pod odpowiednie narzędzia, które pozwolą ten potencjał zrealizować. Oracle takie narzędzia zapewnia.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *