InfrastrukturaCIOPREZENTACJA PARTNERA

Cisco Full-Stack Observability: narzędzie do zarządzania IT w sposób podporządkowany potrzebom biznesu

Advertorial

Oferowane przez Cisco rozwiązanie Full-Stack Observability zapewnia całościowy wgląd w rzeczywiste zachowanie firmowej infrastruktury IT. Umożliwia podniesienie jakości działania kluczowych aplikacji, a co za tym idzie – pozwala także na podniesienie jakości obsługi i przychodów z działalności prowadzonej za pośrednictwem kanałów cyfrowych.

Cisco Full-Stack Observability: narzędzie do zarządzania IT w sposób podporządkowany potrzebom biznesu

Tradycyjne rozwiązania do monitoringu korporacyjnych środowisk IT funkcjonują głównie w ramach konkretnych warstw infrastruktury, tworząc pozbawione kontekstu biznesowego silosy danych. Takie podejście w dzisiejszych środowiskach IT – mocno zróżnicowanych i dynamicznie zmieniających się, a jednocześnie newralgicznych dla funkcjonowania organizacji  – nie wystarcza. Pozbawia też firmę możliwości efektywnego reagowania na incydenty i potrzeby biznesowe. Nie zapewnia bowiem metody sprawnego określenia pierwotnej przyczyny problemów oraz oceny ich wpływu na biznes.

Całościowy wgląd w wydajność złożonych środowisk IT

Potrzebna jest więc zmiana podejścia i wykorzystanie rozwiązań, które zagwarantują całościowy wgląd w wydajność złożonych środowisk i pozwolą na ocenę efektywności usług IT z perspektywy użytkowników. Koncepcja Full-Stack Observability – w połączeniu z praktykami DevOps i inżynierią niezawodności – staje się podstawowym narzędziem umożliwiającym eliminowanie problemów w warstwie IT, zanim ich skutki wpłyną na funkcjonowanie biznesu.

Jednocześnie, oferowana przez firmę Cisco platforma Full-Stack Observability pozwala w przejrzysty sposób powiązać dane analityczne dotyczące działania infrastruktury IT z kontekstem biznesowym. Tego typu podejście otwiera nowe możliwości optymalizacji oraz poprawy efektywności kluczowych procesów biznesowych bezpośrednio na poziomie środowiska IT.

Realne staje się takie zarządzanie wydajnością poszczególnych elementów infrastruktury, aby zapewniały one jak najlepszą wydajność istotnych aplikacji. Oferowane przez firmę Cisco rozwiązanie Full-Stack Observability zapewnia zatem unikalną możliwość priorytetyzacji operacji w obszarze IT tak, aby ostatecznie zapewnić jak najlepsze doświadczenia klientom, wzmocnić strumienie przychodów lub przyspieszyć inicjatywy cyfrowej transformacji.

61% klientów deklaruje, że nie będzie tolerować słabej wydajności platform cyfrowych, ponieważ ich oczekiwania dotyczące e-usług drastycznie wzrosły w czasie pandemii. Tak więc ryzyko utraty klientów jest dziś znacznie wyższe, a monitoring funkcjonowania aplikacji jeszcze ważniejszy – wynika z przeprowadzonego w połowie 2021 roku badania Cisco AppDynamics App Attention Index.

Wydajność, optymalizacja i bezpieczeństwo

Powszechność inicjatyw transformacji cyfrowej sprawia, że możliwość spełnienia celów biznesowych coraz częściej jest uzależniona od wydajności i dostępności aplikacji, danych i powiązanych z nimi usług. Nie mniejsze znaczenie dla redukcji ryzyka biznesowego ma też kwestia bezpieczeństwa. Firma Cisco dostarcza rozwiązania umożliwiające zapewnienie obserwowalności wszystkich elementów infrastruktury IT m.in. pod kątem kluczowych parametrów technicznych, uzupełnionych dodatkowo wymiarem biznesowym.

Na tym jednak nie koniec. Możliwe jest np. zastosowanie wbudowanej analityki do automatyzacji podejmowania działań, mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom biznesowym wykrywanych zdarzeń. Wgląd w działanie całego stosu technologicznego pozwala również na zintegrowanie miar oceny efektywności IT z metrykami typowo biznesowymi.

Wybrane scenariusze wykorzystania platformy Cisco Full-Stack Observability obejmują:

· Monitoring wydajności aplikacji hybrydowych, opartych zwykle na połączeniu infrastruktury lokalnej i zasobów udostępnianych w modelu chmury obliczeniowej. Do pełnego zrozumienia czynników wpływających na działanie takich aplikacji niezbędne staje się zatem zapewnienie precyzyjnych informacji na temat każdego istotnego komponentu.

Pełna widoczność tego obszaru wspiera efektywne gospodarowanie zasobami, optymalizację kosztów usług zewnętrznych, a także poprawę elastyczności i skalowalności aplikacji. Pozwala też skutecznie wskazywać pierwotne przyczyny problemów wpływających na działanie konkretnych aplikacji. W ramach oferty Cisco niezbędną funkcjonalność zapewnia rozwiązanie AppDynamics.

· Monitoring jakości działania aplikacji i usług ma bezpośredni wpływ na doświadczenia klientów oraz użytkowników, do których dane rozwiązanie jest skierowane. Możliwość oceny całościowego wpływu działania poszczególnych elementów środowiska IT na wrażenia użytkowników staje się jeszcze ważniejsza w świecie powszechnej pracy zdalnej i hybrydowej oraz w kontekście postępującej cyfryzacji kanałów komunikacji z klientami.

Zapewnienie pełnej widoczności wpływu poszczególnych komponentów środowiska IT oraz zależności pomiędzy nimi na ostateczne doświadczenia użytkowników korzystających z aplikacji biznesowych jest niezbędne do podejmowania racjonalnych działań zaradczych i właściwego ustalania priorytetów. Odpowiadające tym potrzebom funkcje platformy Cisco Full-Stack Observability bazują na integracji rozwiązań ThousandEyes i AppDynamics.

· Optymalizacja kosztów infrastruktury hybrydowej zbudowanej w oparciu o zasoby posiadane w ramach firmowej infrastruktury IT, uzupełnione usługami przetwarzania dostarczanymi w modelu chmury obliczeniowej. Centralizacja informacji o faktycznym zapotrzebowaniu na zasoby w relacji z ich całościowymi kosztami pozwala nie tylko eliminować przypadki marnotrawienia lub nabywania nadmiarowych zasobów. Fundamentem takich możliwości jest Cisco Intersight.

· Poprawa bezpieczeństwa aplikacji w scentralizowany sposób staje się możliwa za sprawą integracji detalicznych informacji na temat działania poszczególnych elementów środowiska IT, w tym aplikacji, infrastruktury i sieci. Uzupełnione kontekstem biznesowym dane, dostarczane w ramach rozwiązania Cisco Secure Applications, pozwalają m.in. w czasie rzeczywistym podejmować decyzje zmierzające do złagodzenia skutków ewentualnych incydentów.

Sprawdzone rozwiązania połączone w całość

Oferowana przez firmę Cisco platforma Full-Stack Observability opiera się na połączeniu funkcjonalności realizowanych na bazie wielu sprawdzonych rozwiązań Cisco. W ramach oferty Full-Stack Observability zintegrowane zostały rozwiązania, takie jak:

  • Cisco ThousandEyes – pozwala na skorelowanie danych dotyczących wydajności konkretnych aplikacji oraz usług z informacji o funkcjonowaniu infrastruktury sieciowej, węzłów komunikacji z dostawcami usług chmurowych i łączy internetowych. Dzięki temu możliwa staje się ocena wpływu działania niższych warstw infrastruktury na faktyczne doświadczenia klientów oraz użytkowników.
  • Cisco AppDynamics – zapewnia kontekst niezbędny do rzetelnej oceny wpływu wydajności i dostępności infrastruktury na działanie konkretnych aplikacji biznesowych, a także pozwala skorelować dane dotyczące jakości usług IT z rezultatami biznesowymi. Zapewnia więc fundament dla efektywnej priorytetyzacji działań zespołu IT, tak aby firmowe środowisko IT w jak najlepszym stopniu wspierało realizację celów biznesowych organizacji.
  • Intersight Workload Optimizer – umożliwia proaktywne monitowanie, zarządzanie oraz optymalizowanie działania aplikacji pod kątem wydajności oraz kosztów związanych z wykorzystywaną infrastrukturą lokalną lub chmurową.
  • Cisco Secure Application – zapewnia skuteczną ochronę aplikacjom o krytycznym znaczeniu biznesowym, niezależnie od modelu, w jakim są użytkowane, i w sposób pozwalający zmaksymalizować wydajność oraz dostępność takich aplikacji.

Integracja rozwiązań AppDynamics, ThousandEyes oraz Intersight pozwoliła na stworzenie kompleksowej platformy Full-Stack Observability, która gwarantuje całościowy wgląd w funkcjonowanie wszystkich warstw środowiska IT.

Oferowane przez Cisco rozwiązanie eliminuje konieczność zapewnienia punktowego monitoringu poszczególnych elementów infrastruktury, zapewniając tym samym pełną widoczność w zakresie procesów i zdarzeń wpływających na działanie środowiska IT.

Wszystko to przekłada się również na możliwość scentralizowania niskopoziomowych danych dotyczących funkcjonowania poszczególnych rozwiązań sprzętowych i aplikacyjnych, a tym samym usprawnienia operacji związanych z utrzymaniem środowiska IT oraz poprawy jakości usług i aplikacji udostępnianych użytkownikom.

W efekcie, za sprawą wdrożenia platformy Cisco Full-Stack Observability realna staje się poprawa wydajności aplikacji, optymalizacja kosztów IT, a także maksymalizacja pozytywnych doświadczeń użytkowników oraz klientów korzystających z usług opartych na firmowym środowisku IT. Jak pokazuje praktyka, ten ostatni aspekt przekłada się na możliwość poprawy jakości obsługi oraz zwiększenia przychodów z działalności prowadzonej za pośrednictwem kanałów cyfrowych.

Wykorzystanie platformy Cisco Full-Stack Observability pozwala na:

  • proaktywne rozwiązywanie problemów, zanim ich skutki będą odczuwalne dla klientów
  • obniżenie kosztów dzięki pełnej wiedzy na temat faktycznych obciążeń oraz zależności między aplikacjami i infrastrukturą;
  • przyspieszenie innowacji, możliwe dzięki usprawnieniu współpracy zespołów ds. rozwoju i eksploatacji;
  • zapewnienie wspólnego kontekstu dla współpracy zespołów odpowiedzialnych za różne utrzymanie różnych obszarów infrastruktury IT;
  • zwiększenie odporności, bezpieczeństwa i dostępności danych oraz aplikacji za sprawą dostępnych w czasie rzeczywistym informacji o zdarzeniach zachodzących w całym środowisku IT.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *