InfrastrukturaBranża ITcentra danych / data centerRynek

Atman: Chcemy wykorzystać boom na rozwiązania chmurowe i sztuczną inteligencję

Ze Sławomirem Koszołko, prezesem zarządu firmy Atman rozmawiamy o nowej inwestycji – budowie kampusu WAW-3: skali i infrastrukturze wykorzystanej na potrzeby tego data center, dostosowaniu do obciążeń typowych dla AI, unikalnych możliwościach, których można się spodziewać po nowym kampusie oraz planach modernizacji istniejących już centrów danych. 

Atman: Chcemy wykorzystać boom na rozwiązania chmurowe i sztuczną inteligencję

Dlaczego zdecydowali się Państwo na budowę kampusu WAW‑3? Jakie trendy, zmiany lub potrzeby widoczne na polskim rynku data center wskazują na potrzebę takiej inwestycji?

Nasza decyzja o budowie kolejnego kampusu podyktowana była zwiększającym się popytem, a co za tym idzie potrzebą powiększenia powierzchni kolokacyjnej w centrach danych Atmana. Argumentami przemawiającymi za koniecznością rozpoczęcia budowy są zarówno przewidywania analityków rynku, wskazujące na dużą dynamikę wzrostu na podobnych rynkach Tier 2 w Europie (np. Madryt, Mediolan, Berlin), jak i ograniczona podaż powierzchni i mocy na rynku Tier 1, czyli w tzw. FLAP-D (Frankfurt, Londyn, Amsterdam, Paryż, Dublin).

Zgodnie ze światowymi trendami chcemy wykorzystać boom na rozwiązania bazujące na chmurze i sztucznej inteligencji, które potrzebują miejsca do przechowywania gigantycznych ilości danych i ogromnych mocy obliczeniowych do ich przetwarzania, nie wspominając o wydajnej łączności. Nie bez znaczenia przy podejmowaniu decyzji o ekspansji Atmana był także fakt, że giganci branży IT, tzw. hyperscalerzy, którzy szukają miejsca na swoje centra danych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz częściej wybierają Warszawę, jako hub biznesowy tego regionu.

W jaki sposób uruchomienie kampusu WAW‑3 wpłynie na ofertę Atmana? Co wyróżnia Państwa propozycję na tle innych dostawców usług data center?

Na rynku nieruchomości mówi się, że najważniejsze znaczenie ma lokalizacja. Z punktu widzenia naszych przyszłych klientów ważne jest ulokowanie kampusu blisko Warszawy, z wygodnym dojazdem różnymi środkami transportu, a także możliwość płynnego skalowania mocy przyłączeniowej oraz poprowadzenia wielu redundantnych przyłączy transmisyjnych. Oczywiście kampus WAW‑3 będzie miał łączność światłowodową z pozostałymi ośrodkami kolokacyjnymi Atmana. To dodatkowo poszerzy naszą ofertę rozwiązań typu disaster recovery z wykorzystaniem tzw. georedundancji (rozproszenia) zasobów IT w ramach jednego dostawcy usług centrodanowych.

Jednak przede wszystkim, z uwagi na skalę inwestycji, będziemy mogli zaoferować usługi kolokacyjne firmom, które szukają w Polsce dużych powierzchni IT w ośrodkach z potencjałem rozbudowy i gwarancją odpowiedniej mocy energetycznej. Mamy tę przewagę, że jesteśmy także operatorem własnej sieci światłowodowej i jednego z największych punktów wymiany ruchu IP w Polsce. Możemy zapewnić nie tylko łączność klasy operatorskiej, ale także dedykowane połączenia do dowolnych regionów największych globalnych chmur. Poza tym nowy ośrodek będzie, podobnie jak nasze pozostałe centra danych, telekomunikacyjnie neutralny, co oznacza, że klient będzie mógł wybrać łączność od dowolnego operatora obecnego fizycznie (tzn. ze swoimi łączami) w kampusie WAW‑3.

Co warto powiedzieć o skali oraz infrastrukturze wykorzystanej na potrzeby kampusu WAW‑3? W rozwiązania jakich dostawców zostaną wyposażone nowe centra danych Atman?

Niewątpliwie skala i architektura tego przedsięwzięcia jest wyjątkowa na polskim rynku. Projekt WAW‑3 jest dziełem firmy Arup, należącej do światowej czołówki biur projektowych, która w naszym kraju działa od końca lat 90. Z kolei budowę powierzyliśmy renomowanej firmie z polskim kapitałem Totalbud SA. To wypróbowany wykonawca obiektów kolokacyjnych – odpowiadał za realizację naszej poprzedniej inwestycji, tj. budynku F6 na terenie kampusu WAW-1.

Kampus będzie składał się z trzech identycznych budynków o całkowitej powierzchni pod szafy kolokacyjne blisko 19 000 m2 netto i docelowej mocy IT 43 MW. W tych trzech budynkach przygotujemy łącznie 36 komór serwerowych do indywidualnej aranżacji pod klienta, a każda będzie dysponować mocą IT do 1,2 MW. Takich inwestycji w centra danych w Polsce dotąd nie było. Trzeba także zaznaczyć, że projekt przewiduje bardzo wysoką efektywność energetyczną całej infrastruktury oraz dużą odporność na wahnięcia temperatury zewnętrznej i inne zmiany warunków atmosferycznych.

Odmiennie od dotychczas budowanych przez nas serwerowni, systemy zasilania i chłodzenia będą ulokowane poza serwerowniami, żeby jak najwięcej powierzchni zapewnić dla szaf kolokacyjnych klientów. Dodatkowo odrębną część każdego z budynków będą stanowić powierzchnia biurowa oraz dostępne na życzenie klienta magazyny i pomieszczenia socjalne.

W jakim stopniu nowe centra danych będą dostosowane m.in. do obciążeń wysokiej gęstości typowych choćby dla AI? Jakich innych, unikalnych cech/możliwości można się spodziewać po kampusie WAW‑3?

Nadeszły czasy, gdy musimy sprostać obciążeniom znacznie przekraczającym pojedyncze kilowaty na szafę. Sprzęt pod rozwiązania wykorzystujące AI zwykle jest instalowany w szafach o tzw. wysokiej gęstości, zużywających moc elektryczną rzędu kilkudziesięciu kilowatów. Jednym z najistotniejszych elementów jest więc podłączenie szaf do systemu dystrybucji energii, które rozwiązujemy poprzez system szynoprzewodów, umożliwiając pobór rzędu kilkuset amperów per szafa, oczywiście z uwzględnieniem redundancji źródeł zasilania.

Kluczowe dla takich rozwiązań jest precyzyjne i stałe utrzymywanie parametrów temperaturowych pracujących urządzeń. W naszym przypadku uzyskujemy je przy zastosowaniu specjalnych technik chłodzenia umożliwiających tego typu szafom wysoki pobór mocy. Poszczególne szafy podłączamy do specjalizowanych systemów chłodzenia w istniejących obiegach wody lodowej. Oprócz tego, uwzględniając wymogi różnych twórców rozwiązań wykorzystujących AI, możemy stosować rozwiązania mieszane: z wykorzystaniem bezpośredniego chłodzenia sprzętu powietrzem i równoczesnym włączeniem wymienników cieplnych szafy w obieg wody lodowej.

Jesteśmy gotowi na podłączenie różnych rozwiązań technologicznych i to zarówno pod kątem utrzymywania zadanej delty temperatury, jak i oczekiwanego przez naszych klientów sposobu zarządzania i obsługi ich sprzętu. Na przykład dopuszczamy również stosowanie chłodzenia immersyjnego, które polega na zanurzeniu komponentów IT, w tym całych serwerów, w płynie dielektrycznym (tj. nieprzewodzącym prądu elektrycznego). Oczywiście sposób chłodzenia dobieramy indywidualnie do potrzeb klienta.

Nieodzownym elementem systemów AI jest monitoring i stałe raportowanie tak warunków środowiskowych, jak i parametrów pracy systemów klienta. Zapewniamy to za pomocą wypracowanego z klientem API, głównie bazując na rozbudowanej infrastrukturze wykorzystującej przemysłowe systemy typu SCADA.

Mamy również świadomość, że sprzęt dużej mocy to zwykle zespoły serwerowe o znacznych rozmiarach i niebagatelnym ciężarze. W naszych centrach danych gwarantujemy możliwość posadowienia szaf do 2500 kg/m2 i wysokości do 58U, zapewniając drogę transportową bez różnicy poziomów, pełnogabarytowe doki załadowcze oraz wygodne miejsca do rozpakowania i sezonowania cennego sprzętu, tj. dostosowania go do warunków panujących w pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowany.

Jakie mają Państwo plany modernizacji istniejących centrów danych, na co również przeznaczone mają pozyskane niedawno środki finansowe?

W dalszym ciągu inwestujemy w rozbudowę istniejących centrów danych Atmana. Na terenie kampusu Centrum Danych WAW-1 przy ulicy Grochowskiej w Warszawie mamy miejsce na wybudowanie kolejnego czteropiętrowego budynku przeznaczonego na serwerownie o łącznej mocy IT 7,2 MW i powierzchni ok. 3000 m2. Ponadto rozbudowujemy i modernizujemy nasz obiekt WAW-2 na warszawskim Mokotowie – nowe sale kolokacyjne oddajemy tam niemal co kwartał. Pozyskane środki przeznaczymy nie tylko na przygotowanie nowych powierzchni IT, ale również na konieczne rozbudowy systemów zasilania i chłodzenia – ogromną wagę przykładamy do tego, by rozwiązania były nie tylko efektywne, ale też jak najbardziej ekologiczne.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *