Rynek

Co czwarta polska przedsiębiorczyni zarabia 10-20 tys. zł miesięcznie

Z najnowszego raportu „Bizneswoman Roku: zarobki i motywacje polskich przedsiębiorczyń” wynika, że najczęstszą motywacją Polek do prowadzenia własnej firmy jest elastyczność czasu i miejsca pracy. Tuż za nią ankietowane wymieniały pragnienie niezależności oraz możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Jak się okazuje, polskie przedsiębiorczynie nie unikają inwestycji w cyfryzację swoich firm i w narzędzia internetowe – jedynie 15,6% respondentek ich nie używa i nie planuje tego zmieniać.

Co czwarta polska przedsiębiorczyni zarabia 10-20 tys. zł miesięcznie

Wyniki badania przeprowadzonego przy okazji 14. edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku pokazują, że 1/3 polskich przedsiębiorczyń osiąga miesięczny przychód między 5 a 10 tys. zł, a ponad 23% w granicach 10-20 tys. zł. Co siódma ankietowana prowadząca firmę zarabia natomiast powyżej 20 tys. zł. Połowa badanych deklaruje, że obecnie przychody ich firmy są większe niż w poprzednich latach, a w przypadku co dziesiątej ankietowanej nie uległy one zmianie. W badaniu przeprowadzonym rok temu wzrost zarobków deklarował mniejszy odsetek respondentek, bo 42,7% badanych.

Uczestniczki badania, które zadeklarowały chęć prowadzenia swojego biznesu, zostały zapytane także o to, jaki zarobek po odprowadzeniu podatków satysfakcjonowałby je jako prezeski własnej firmy. Blisko co trzecia z nich (29,8%) deklarowała przedział 10-15 tys. zł, co czwarta – między 6 a 10 tys. zł, a co szósta – pomiędzy 15 a 20 tys. zł.

Co czwarta polska przedsiębiorczyni zarabia 10-20 tys. zł miesięcznie

Wyniki badania wskazują, że 29,3% polskich przedsiębiorczyń pracuje ok. 40 godzin tygodniowo. Niewiele mniej, bo 27,8%, w pracy spędza między 41 a 50 godzin w tygodniu. Co ciekawe, o ile obecnie jedynie 14,2% ankietowanych przyznaje, że pracuje powyżej 50 godzin tygodniowo, tak w zeszłorocznej edycji badania ten czas deklarowała co piąta badana przedsiębiorczyni.

Przeczytaj również
Beyond.pl zakończył proces certyfikacji w zakresie ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko

Blisko co trzecia przedsiębiorczyni deklaruje, że planuje inwestować w narzędzia internetowe, które pomogą jej prowadzić firmę, a 34,9% respondentek zrobiło to już w przeszłości lub robi to stale. Jedynie 15,6% ankietowanych nie zamierza inwestować w narzędzia internetowe.

Co czwarta polska przedsiębiorczyni zarabia 10-20 tys. zł miesięcznie

Jako motywację do założenia własnej firmy badane najczęściej wskazują elastyczność – możliwość samodzielnego decydowania o tym ile, kiedy i gdzie pracują była kluczowa dla 59,9% przedsiębiorczyń. Stanowi ona również motywację dla 67,4% kobiet chcących prowadzić własną działalność. Badane Polki w dalszej kolejności wskazują pragnienie niezależności (51,9% przedsiębiorczyń oraz 60,5% kobiet chcących założyć własną firmę) oraz możliwość rozwoju osobistego i zawodowego (kolejno 45,8% oraz 63%). Chęć osiągania wyższych zarobków stanowi motywację do prowadzenia działalności dla 44,8% przedsiębiorczyń i 54,9% badanych dopiero rozważających założenie firmy.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *