Infrastrukturacentra danych / data centerBranża ITBiznesPREZENTACJA PARTNERA

Dajemy klientom bezpieczną i niskoemisyjną infrastrukturę chmurową z najlepszymi usługami aplikacyjnymi

Executive ViewPoint

Z Piotrem Grzegorskim, prezesem zarządu NTT DATA Business Solutions i Wojciechem Stramskim, prezesem zarządu Beyond.pl, rozmawiamy o: szczegółach podpisanej niedawno umowy o strategicznym partnerstwie obu firm; wspólnie oferowanych unikalnych usługach i wartości płynącej z nich dla klientów; ale także gwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa usług IT; rozwoju rynku data center i najważniejszych obecnie potrzebach klientów przechodzących cyfrową transformację.  

Dajemy klientom bezpieczną i niskoemisyjną infrastrukturę chmurową z najlepszymi usługami aplikacyjnymi
Od prawej: Wojciech Stramski, prezes zarządu Beyond.pl i Piotr Grzegorski, prezes zarządu NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions i Beyond.pl zawarły umowę o wzajemnym partnerstwie. Jaki jest jej cel i dlaczego uznają Państwo jej charakter za strategiczny?

Wojciech Stramski (W.S.): To odpowiedź na potrzeby rynku. Umowa, którą podpisaliśmy, nie narzuca na nasze organizacje żadnej wyłączności. Widzimy jednak, że klienci oczekują coraz wyższej jakości rozwiązań i usług IT – czy to w kontekście bezpieczeństwa, dostępności, obsługi, czy też złożoności tych rozwiązań. Poza tym patrzą coraz częściej na elementy związane ze zrównoważonym podejściem – wykorzystaniem energii odnawialnej czy mierzeniem śladu węglowego.

Nasza oferta centrów danych, chmur i usług Managed Services kompleksowo odpowiada na to zapotrzebowanie. Warto przypomnieć, że Beyond.pl Data Center 2 to jedno z najbardziej bezpiecznych centrów danych w całej Unii Europejskiej, które jednocześnie jest też jednym z najbardziej energooszczędnych obiektów, dodatkowo zasilanym w 100% energią odnawialną.

Z kolei NTT DATA Business Solutions jest jednym z globalnych liderów, jeśli chodzi o obsługę najbardziej wymagających klientów, w szczególności tych korzystających z aplikacji SAP.

Widząc wartości, które obie nasze spółki dostarczają, doszliśmy do wniosku, że warto jest zacieśnić relacje, aby oferować usługi na najwyższym poziomie. Warto też dodać, że solidnie przygotowaliśmy się do tej współpracy. Rozmowy i prace nad koncepcją trwały 12 miesięcy, nie tylko na poziomie lokalnym, polskim.

Piotr Grzegorski (P.G.): NTT DATA Business Solutions od 25 lat świadczy usługi Managed Services i te w obszarze aplikacyjnym – zwłaszcza jeśli chodzi o aplikacje SAP – z własnego data center zlokalizowanego w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem. Przyszedł jednak moment, w którym należałoby zmodernizować naszą infrastrukturę w kontekście ESG, zielonej energii, energooszczędności i bezpieczeństwa. Mieliśmy dwie drogi – modernizować własne centrum danych albo szukać alternatywnego rozwiązania.

Biorąc pod uwagę jakość infrastruktury, bezpieczeństwo i kilka innych kwestii, wybór okazał się naturalny. Mamy w Poznaniu Beyond.pl, który dysponuje najlepszym data center w tej części świata. Co ważne, kampus ten ma też nieograniczone możliwości rozwoju, a nasze centrum danych miało ograniczoną przestrzeń. Doszliśmy do wniosku, że współpraca z Beyond.pl będzie najlepszą ścieżką rozwoju, również z punktu widzenia technicznego i możliwości migracji.

Przede wszystkim jednak – wspólnie z Wojciechem – uznaliśmy, że dokonamy idealnego połączenia oferty dwóch mocnych marek, w efekcie którego powstanie unikalna wartość nie tylko dla obecnych klientów, lecz także potencjał rozwojowy dla obu przedsiębiorstw na przyszłość. Wspólnie też chcemy sprawniej rozwijać kompetencje w zakresie usług Managed Cloud.

Dajemy klientom bezpieczną i niskoemisyjną infrastrukturę chmurową z najlepszymi usługami aplikacyjnymi

Nasze firmy mają własne strategie i współpraca, którą nawiązaliśmy, tego nie zmienia. Istotne jest to, że wzbogacamy usługi. Beyond.pl działając na rynku ponad 18 lat, ma ponad 500 aktywnych klientów. Bliska współpraca z NTT DATA Business Solutions spowoduje, że będziemy mogli uzupełniać pewne obszary, których nie mamy w ofercie, i w związku z tym zaoferować dodatkowe wartości.

Wojciech Stramski, prezes zarządu Beyond.pl

Jakie usługi będą Państwo oferować na mocy podpisanej umowy? Czy one się wzajemnie nie pokrywają?

P.G.: NTT DATA Business Solutions kontynuuje dokładnie ten sam zakres usług, choć dzięki temu, że w centrum danych Beyond.pl uruchomimy najnowszą technologię do świadczenia usług Managed Cloud, mam nadzieję, że uda nam się je jeszcze rozwinąć. Model naszej współpracy zakłada, że będziemy mieli własną przestrzeń i infrastrukturę w data center Beyond.pl, której architektura obecnie tworzy się w naszym zespole projektowym. Będziemy w nią inwestować, aby nie tylko poszerzyć portfel usług Managed Services, lecz także kontynuować usługi w zakresie utrzymywania i zarządzania systemami SAP naszych klientów.

W.S.: Nasze firmy mają własne strategie i współpraca, którą nawiązaliśmy, tego nie zmienia. Istotne jest to, że wzbogacamy swoje usługi. Beyond.pl działając na rynku ponad 18 lat, ma ponad 500 aktywnych klientów. Nie świadczymy wyłącznie usług kolokacyjnych. Bliska współpraca z NTT DATA Business Solutions spowoduje, że będziemy mogli uzupełniać pewne obszary, których nie posiadamy w ofercie, i w związku z tym zaoferować dodatkowe wartości.

Co jest unikatowego w Waszej wspólnej ofercie i w kompetencjach obu firm?

P.G.: Należymy do grona największych partnerów realizujących wdrożenia SAP zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mamy status globalnego, platynowego partnera SAP. Obszar ten jest naszą kluczową kompetencją. Jeśli zaś chodzi o Beyond.pl, to nie ma innej – w tej części świata – firmy, która miałaby tak zaawansowaną infrastrukturę data center. Połączenie tych dwóch kompetencji tworzy unikatową wartość dla naszych klientów. W ramach naszej współpracy dostarczamy najlepszą infrastrukturę data center, najnowocześniejszą platformę sprzętową oraz zaawansowane usługi aplikacyjne i w zakresie bezpieczeństwa systemów IT.

W.S.: Nasze firmy obsługują nie tylko klientów polskich, lecz także międzynarodowych. Ten fakt również sprawia, że ta współpraca jest unikatowa w tej części świata. Ponadto, w świecie biznesu „twarde” systemy IT nie dostarczają obecnie ogromnej wartości dodanej dla klienta. Tak naprawdę, za wartość dodaną odpowiada zespół ludzi o określonych kompetencjach, który dostarcza know-how. Branża IT wciąż boryka się z coraz większą konkurencją o pracowników, występuje duża rotacja kadr, a firmom coraz trudniej jest znaleźć ludzi do obsługiwania specyficznych potrzeb. Możliwość otrzymania pomocy w jednym miejscu od dwóch wy specjalizowanych podmiotów – mających w swych szeregach pracowników z wieloletnim doświadczeniem w różnych technologiach i przy różnych wdrożeniach – jest unikalna na rynku.

W jakim kierunku będą się rozwijały Państwa usługi w modelu Managed Services?

W.S.: Mamy tradycyjną kolokację, ale także usługi związane z utrzymaniem rozwiązań chmurowych na różnych technologiach, jak choćby VMware, naszą autorską chmurę e24cloud, czy usługi Microsoft. Dostarczamy środowiska chmurowe w modelu prywatnym, publicznym czy hybrydowym. Są one utrzymywane i rozwijane w naszych centrach danych. Wszystko to dodatkowo wzbogacamy szerokim portfelem usług typu Managed Services.

Zresztą klienci, którzy „zanurzyli się” w jedną chmurę zbyt głęboko, racjonalizują obecnie takie decyzje, optymalizują się i częściowo wycofują z chmur globalnych. Na Zachodzie trend ten nazwany został „Bumerang Effect”. Z kolei firmy, które dopiero podejmują decyzje o wirtualizacji i wejściu w rozwiązania chmurowe, są bogatsze o doświadczenia innych i wybierają zazwyczaj usługi hybrydowe.

Beyond.pl jest dostawcą typu „vendor agnostic i supplier agnostic”. Doradzamy klientom, jakie najlepsze rozwiązania wdrażać i budować. Tu się nic nie zmienia. Natomiast teraz niejako „doklejamy” do naszego portfolio element, w którym specjalizuje się NTT DATA Business Solutions, abyśmy wspólnie mogli zbudować model win-win dla wszystkich.

P.G.: Dla klientów niekorzystających z rozwiązań SAP, na bazie nowych technologii będziemy rozwijać usługi Managed Cloud. Z kolei klientom SAP zaoferujemy rozwiązania chmury prywatnej. Mam tu na myśli klientów, którzy nie decydują się na chmury oparte na infrastrukturze dużych dostawców. Oferujemy więc kompleksowe podejście – wdrożenia systemu SAP i jego utrzymywanie na podstawie infrastruktury cloud computing. Ponadto gwarantujemy usługi wsparcia aplikacyjnego. Klient SAP jest obsługiwany całościowo.

Dajemy klientom bezpieczną i niskoemisyjną infrastrukturę chmurową z najlepszymi usługami aplikacyjnymi

Oferta, którą stworzyliśmy wspólnie z Beyond.pl, jest adresowana do tych, którzy albo nie mogą skorzystać z RISE with SAP, albo GROW with SAP jest dla nich za mało elastyczne. A trzeba przyznać, że takich klientów w Polsce jest sporo.

Piotr Grzegorski, prezes zarządu NTT DATA Business Solutions 

SAP ogłosił w 2023 roku przeniesienie kluczowych innowacji wyłącznie do rozwiązań chmurowych. Wzbudziło to pewne obawy czy nawet opory wśród jej klientów. Jak do tej strategii SAP odnosi się NTT DATA Business Solutions? Jak zamierzacie przekonywać do niej klientów?

P.G.: Zawsze wspieramy strategię SAP. Robimy to rozważnie. Patrzymy mianowicie, jak nowe modele biznesowe sprawdzają się, w szczególności na rynkach lokalnych. Warto podkreślić, że w 2023 roku uczestniczyliśmy w pierwszym dużym wdrożeniu w modelu RISE with SAP, które SAP realizował w Polsce. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji jednego z największych projektów w tej części świata, również opartych na modelu RISE with SAP, w dodatku na infrastrukturze innego hyperscalera niż w pierwszym projekcie. Jest to element naszej strategii – chcemy budować kompetencje we wszystkich wiodących technologiach chmurowych, które funkcjonują w ekosystemie SAP.

Jednocześnie, nie wszyscy klienci chcą bądź mają możliwość korzystania z dużych rozwiązań. Trzeba bowiem jasno powiedzieć, że RISE with SAP jest przeznaczony dla dużych klientów. Dla mniejszych mamy zaś rozwiązanie GROW with SAP dostępne w modelu public cloud, które sprawdzi się tam, gdzie nie ma potrzeby dostosowywania systemu do unikalnych wymagań klienta. Oferta, którą stworzyliśmy wspólnie z Beyond.pl, jest adresowana do tych, którzy albo nie mogą skorzystać z RISE with SAP, albo GROW with SAP jest dla nich za mało elastyczne. A trzeba przyznać, że takich klientów w Polsce jest sporo.

Rosnącym problemem dla krajowych organizacji są też coraz bardziej wyrafinowane cyberzagrożenia. W jaki sposób Wasze firmy stawiają im czoła?

W.S.: Bezpieczeństwo IT staramy się zapewniać na różnych płaszczyznach – oczywiście poza tą, która zostaje zawsze po stronie klienta, czyli występuje na poziomie indywidualnych laptopów, zarządzania dostępem do kont czy telefonów komórkowych. Jeśli chodzi o płaszczyzny fizyczne związane z bezpieczeństwem i sposobem tworzenia oraz budowania infrastruktury, to wykorzystujemy różne modele, przykładowo, usługi Backup As a Service czy Disaster Recovery. Możliwości jest wiele.

Infrastruktura naszego centrum danych pozwala tego typu rozwiązania budować kompleksowo. Poza naszym kampusem mamy bowiem także brzegowe Data Center 1, zlokalizowane w centrum Poznania i połączone redundantnie z Data Center 2. Podobnie zamodelowało swoją infrastrukturę NTT DATA Business Solutions. Ich cała infrastruktura nie wchodzi do Beyond.pl. Są inne data center w Europie, w których nasz partner posiada infrastrukturę utrzymującą systemy klientów. Podobnie, z naszego data center infrastruktura klientów NTT DATA Business Solutions będzie połączona z innymi obiektami w sposób redundantny, zapewniając bezpieczeństwo. Wobec tego, nawet jeżeli coś wydarzy się w jednej lokalizacji, to ta druga będzie potrafiła przejąć jej pracę.

Osobna kwestia to element bezpieczeństwa stricte fizycznego. Nasz obiekt ma certyfikację ANSI/TIA-942 Rated 4, która oznacza najwyższy poziom bezpieczeństwa energetycznego, chłodzenia, przeciwpożarowego, telekomunikacyjnego czy związanego z odpowiednim umiejscowieniem obiektu, np. z dala od zagrożeń pożarowych czy powodziowych. Mamy też certyfikację europejską EN 50600 Klasa 4 – i według mojej wiedzy jesteśmy jedynym obiektem w UE, który posiada obie wspomniane certyfikacje. Ponadto spełniamy międzynarodowe standardy ISO 27001, ISO 14001, SOC 2, PCI DSS.

Obsługujemy najbardziej wymagających klientów – zarówno lokalnych, jak i globalnych – którzy mają własne procedury, często dużo bardziej wymagające, niż te wymagane przez certyfikaty.

P.G.: Współpracujemy z naszymi klientami często dłużej niż 10 lat, co świadczy o tym, że nam ufają. Oczywiście również mamy stosowne certyfikaty, potwierdzające bezpieczeństwo naszych usług, ale nie jest to poziom zabezpieczeń jak w Beyond.pl. Stąd decyzja o współpracy i zmianie lokalizacji.

Co do multilokalizacji, to warto podkreślić, że NTT DATA Business Solutions należy do największej japońskiej grupy telekomunikacyjnej NTT, która jest trzecią co do wielkości na świecie w zakresie świadczonych mocy obliczeniowych we własnych centrach danych. To też jest źródło wiedzy i doświadczenia, które przenikają do naszej organizacji w Polsce.

Najbliższe kampusy Grupy NTT to Berlin i Frankfurt. Z kolei najbliższa lokalizacja naszej jednostki w ramach Grupy NTT DATA Business Solutions to centrum danych w Bautzen. Będzie ono zresztą połączone z serwerownią Beyond.pl. Z punktu widzenia geopolityki jest to coraz bardziej istotny aspekt dla naszych klientów.

Rozwój rynku data center mocno przyspiesza – m.in. z powodu dynamiki wykorzystywania narzędzi AI – czy Beyond.pl odczuwa już te obciążenia? Jeśli tak, to jak zamierzacie sobie z nimi radzić? Planujecie nowe inwestycje?

W.S.: Wskazałbym na trzy główne źródła rozwoju rynku data center. Pierwsze z nich to obszar hyperscalerów. Cieszymy się, że Polska została wybrana jako miejsce, gdzie budują oni swoje regiony. Doprowadzi to bowiem do ogromnego przyspieszenia nie tylko z punktu widzenia inwestycyjnego, lecz także możliwości technologicznych, które zyska polska gospodarka.

Drugie źródło, to tradycyjny rynek outsourcingu dla klientów Enterprise. Od czasu pandemii dostrzegamy dużą falę projektów migracyjnych. Klienci przekonali się, że outsourcing przynosi wartość dodaną, zapewniając dużo wyższy poziom ciągłości usług.

Trzecim źródłem faktycznie jest fala zastosowań sztucznej inteligencji, zainicjowana wejściem na rynek ChatGPT i kolejnych dużych graczy. Fala ta ma dopiero ok. 12 miesięcy, jednak jej skutki odczuwamy już bardzo mocno. Jest to zjawisko kompletnie inne od wszystkiego, co widzieliśmy dotychczas. Wzrost skali zastosowań AI podzieliłbym na dwa etapy. Pierwszy dotyczy szkolenia algorytmów, a drugi – momentu, kiedy zostaną one już wyszkolone, a firmy zewnętrzne zaczną z nich korzystać.

To zapotrzebowanie, które teraz obserwujemy, jest właśnie powiązane z elementem szkoleniowym. Globalni gracze próbują zarezerwować ogromne moce, aby móc szkolić algorytmy. Zapotrzebowanie jest bardzo duże. Przykładowo, o ile tradycyjne firmy konsumują 5–7 kW mocy na szafę rack, a globalni gracze chmurowi od 15–20 kW mocy na szafę, to w przypadku największych graczy na rynku AI jest to już 60, 80, a nawet 100 kW per jedna szafa. To jest kompletnie inna technologia, wymagająca zupełnie innego zaplecza.

Infrastruktura sprzętowa Beyond.pl jest dostosowana do tych wymagań. W szczególności nasza infrastruktura związana z chłodzeniem jest przystosowana, aby obsłużyć tak duże zapotrzebowanie na moc. Mamy też zabezpieczony grunt i dostęp do przyłączy energetycznych, które zapewniają odpowiedni poziom mocy, by na naszym kampusie stawiać jeszcze większe obiekty. Jesteśmy więc w pełni gotowi na takie obciążenia.

Jakie według Panów będą w 2024 roku najważniejsze potrzeby klientów transformujących się cyfrowo?

W.S.: W zeszłym roku Unia Europejska wdrożyła regulację Energy Efficiency Directive (EED), która będzie musiała zostać wdrożona przez kraje UE w ciągu 2 lat. Sprawi ona, że branża IT stanie się bardziej transparentna, jeśli chodzi o elementy energetyczne. IT będzie musiało się otworzyć i ujawnić takie kwestie, jak generowany ślad węglowy czy efektywność energetyczna. Co istotne, regulacja ta nie dotyczy tylko firm posiadających centra danych, lecz także dostarczających usługi chmurowe czy rozwiązania w modelach SaaS. Będzie to na pewno wyzwanie dla branży w najbliższych latach. Jeżeli cyfrowa transformacja nie będzie prowadzona w sposób zrównoważony, to nigdy nie dojdziemy do tego zielonego ładu, który UE postawiła nam za cel.

Dodatkowy element związany z cyfrową transformacją to nadążanie za zmianami technologicznymi. Jak wdrożyć sztuczną inteligencję? Jak ją wykorzystać, aby budować wartość firmy? Jak bronić się przed cyberzagrożeniami? To są bardzo ważne elementy, nad którymi organizacje będą musiały się w tym roku pochylić.

P.G.: Koncentrując się bardziej na części biznesowej i patrząc przez pryzmat wdrożeń systemów ERP, które w branży nazywamy cyfrową transformacją, widzimy obecnie w Polsce trend ekspansji krajowego pieniądza za granicę. Tak jak kiedyś zagraniczne firmy budowały u nas fabryki, tak teraz nasze, dojrzałe biznesowo, często 30-letnie już organizacje, z powodzeniem budują fabryki w innych krajach: w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych czy w Ameryce Południowej. Przestaliśmy już być centrum usług dla Europy Zachodniej.

Aby jednak móc zarządzać fabryką za oceanem czy zagwarantować nieprzerwany łańcuch dostaw, trzeba też mieć do tego odpowiedni system informatyczny. To jest właśnie cyfrowa transformacja, którą przeprowadza obecnie coraz więcej firm z sektorów, w których działamy, zabezpieczonych finansowo i z dużymi perspektywami rozwoju. To jest aktywność polskich przedsiębiorców, na której chcemy się skoncentrować.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *