Cloud computingAplikacjeCIOPolecane tematy

Wpływ API i strategii multicloud na rozwój organizacji

Aplikacje budowane w oparciu o nowoczesne technologie mikrousługowe stanowią obecnie 51% całkowitej liczby aplikacji, wskazuje najnowszy raport State of Application Strategy 2024 firmy F5. Oznacza to wzrost o ponad jedną czwartą w porównaniu z rokiem ubiegłym. Autorzy badania przewidują, że do 2025 roku odsetek zmodernizowanych aplikacji osiągnie 60%. W kolejnych latach zbliżyć się ma natomiast do nawet 85%. Pozostałe “tradycyjne” aplikacje, będą prawdopodobnie najczęściej obecne w branżach takich jak usługi finansowe czy zapewniające infrastrukturę o znaczeniu krytycznym.

Wpływ API i strategii multicloud na rozwój organizacji

Ten gwałtowny rozwój nowoczesnych aplikacji i związanych z nimi mikrousług spowodował wykładniczy wzrost liczby interfejsów API. Firmy o rocznych przychodach przekraczających 10 mld USD twierdzą, że zarządzają średnio 1 000 aplikacji i 1 400 interfejsami API. A nieliczne spółki zadeklarowały, że zarządzają obecnie nawet 10 000 interfejsów API.

Jednocześnie, choć liczba aplikacji zmniejsza się w miarę postępu transformacji cyfrowej, liczba API wyłącznie rośnie. Ponad jedna trzecia respondentów (41%) zadeklarowała, że zarządza co najmniej taką samą liczbą interfejsów API, jak aplikacjami.

Centralnym elementem tej zmiany jest fakt, że API stały się nieodłącznym elementem dla firm konsolidujących aplikacje, automatyzujących procesy i dążących do integracji sztucznej inteligencji w swoich modelach biznesowych. Ze wspomnianego raportu wynika także, że ​​na każdym kolejnym etapie transformacji cyfrowej, średnia liczba utrzymywanych API wzrastała o 5%. Wspiera to ogólny, wykładniczy wzrost liczby API.

Czas pożegnać się z API gateways

Według badania, rozpowszechnianie się interfejsów API skłoniło firmy do przyjęcia nowych metod zarządzania i zabezpieczania rozwijających się sieci. Niemal wszyscy ankietowani (95%) wdrożyli już API Gateway umożliwiające uwierzytelnianie, weryfikację żądań oraz ograniczanie ruchu. Z kolei niemal połowa (43%), zautomatyzowała swoją infrastrukturę bezpieczeństwa zarówno dla aplikacji, jak i interfejsów API.

“Obecnie indywidualne technologie, takie jak API gateways, już nie wystarczą. Automatyzacja infrastruktury bezpieczeństwa aplikacji i interfejsów API może okazać się pomocna, jednak musimy pamiętać, że poziom automatyzacji w branży IT wciąż utrzymuje się poniżej 50%. Nawet najlepiej chronione organizacje prędzej czy później będą musiały wdrożyć kompleksowe strategie monitorowania, zarządzania i ochrony swoich interfejsów API” – komentuje Bartłomiej Anszperger, Solution engineering manager F5 w Polsce.

Nowy standard to operacje w środowisku multicloud

Raport wskazuje, że zarówno nowoczesne, jak i tradycyjne aplikacje – oraz towarzyszące im interfejsy API – są obecnie wdrażane głównie w środowiskach wielochmurowych. Te wykorzystuje niemal 90% organizacji. Ponadto, nawet 38% ankietowanych zarządza aplikacjami w sześciu różnych środowiskach chmurowych. To znaczący wzrost w porównaniu do 2020 roku, kiedy tylko 18% respondentów deklarowało wykorzystanie co najmniej pięciu środowisk.

Efektywna strategia wielochmurowa może przynieść znaczące korzyści jak m.in. większą elastyczność i skalowalność, czy także możliwość lepszej optymalizacji kosztów. Wiąże się jednak również z kilkoma znaczącymi wyzwaniami, których organizacje nie mogą ignorować, podkreślają autorzy raportu.

“Jednym z takich aspektów jest złożoność zarządzania, które wymaga nie tylko zaawansowanych narzędzi do monitorowania i kontroli, lecz także właściwej strategii. Kolejnymi wyzwaniami są także konieczność monitorowania potencjalnych luk, utrzymanie spójności danych i aplikacji między platformami, a także ich migracja między różnymi środowiskami, która często jest narażona na błędy. Ostatecznie to czy ten trend uznamy za pozytywny czy negatywny będzie zależało wyłącznie od stopnia przygotowania danej organizacji do zarządzania potencjalnymi wyzwaniami i wykorzystywania dostępnych możliwości” – uważa Bartłomiej Anszperger.

Chociaż wśród deklaracji respondentów badania nie dominowało żadne pojedyncze wyzwanie, największą trudnością okazało się zarządzanie złożonością operacyjną. Drugim najczęściej wskazywanym problemem jest natomiast migracja aplikacji między środowiskami, która w roku ubiegłym znajdowała się na piątym miejscu. Co więcej, jedna trzecia respondentów zaznacza, że nadal zmaga się z bezpieczeństwem w środowisku wielochmurowym. Stanowi to stały problem już co najmniej od 2017 roku.

Adaptacja i innowacje

Kluczowe staje się więc zrozumienie, że zarządzanie aplikacjami i API w środowisku wielochmurowym nie jest już opcją, lecz koniecznością.

W przyszłości firmy będą musiały dostosować się nie tylko do zwiększonej liczby API i aplikacji, ale także do głębszej integracji AI oraz zaawansowanych technologii w swoich procesach biznesowych. Właśnie to adaptacyjne podejście, które umożliwi zarządzanie złożonością i migrację między środowiskami, będzie kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na rynku, podsumowują twórcy badania.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *