InfrastrukturaPREZENTACJA PARTNERA

Dlaczego należy monitorować infrastrukturę IT w dużej organizacji? 

Advertorial

Duże firmy i organizacje posiadają z reguły rozbudowaną infrastrukturę IT. W jej skład wchodzą najczęściej: sieci komputerowe, urządzenia sieciowe, macierze, serwery, drukarki, bazy danych, integracje z chmurami publicznymi i aplikacje wykonane w różnych technologiach. Jeśli pracujesz w firmie, w której występują te (lub inne) elementy infrastruktury IT, zapewne wiesz ile zależy od ich prawidłowego funkcjonowania. Sprawdź ten artykuł i dowiedz się więcej o monitorowaniu infrastruktury IT. 

Dlaczego należy monitorować infrastrukturę IT w dużej organizacji? 

Czym jest monitoring infrastruktury IT?

Monitoring infrastruktury IT to ciągłe śledzenie wszystkich wspomnianych elementów systemu IT. Prawidłowo wdrożony monitoring powinien analizować dostępność, wydajność oraz bezpieczeństwo całej infrastruktury informatycznej lub przynajmniej jej kluczowej części.

Jednym z głównych zadań osoby odpowiedzialnej za monitorowanie stanu infrastruktury IT jest gromadzenie wszystkich zdarzeń związanych z nieprawidłowym działaniem każdego elementu infrastruktury w jedno, centralne miejsce. Jest to tzw. konsola zdarzeń. To właśnie dzięki konsoli możliwe jest szybkie reagowanie i podejmowanie działań zapobiegawczych lub naprawczych przed, w trakcie i po awarii.

To właśnie zapobieganie awariom jest kluczowe. Nikt nie chce ciągłego “gaszenia pożarów” w infrastrukturze produkcyjnej. Zdarza się nam pracować z klientami, którzy odczuwają właśnie takie skutki braku monitorowania lub nieodpowiedniego podejścia do następujących po sobie awarii.

Dlaczego warto monitorować infrastrukturę IT?

Jest szereg powodów, dla którego warto monitorować infrastrukturę IT, jednak większość z nich możemy sprowadzić do wspólnego mianownika – brak problemów.

Najważniejsze jest to, że monitoring infrastruktury IT pozwala na wcześniejsze wykrycie, diagnozę i rozwiązanie problemów. W branży nazywamy je monitorowaniem proaktywnym. Oznacza to zapobieganie wyciekom danych, przestojom, czy powolnemu działaniu systemu informatycznego lub całej usługi biznesowej.

Po drugie, monitorowanie infrastruktury IT umożliwia efektywniejsze korzystanie z istniejących zasobów. Odpowiedni monitoring dostarcza informacji o możliwościach infrastruktury, co pozwala na lepsze planowanie oraz realizację kolejnych celów biznesowych.

W końcu, co równie istotne, monitorowanie infrastruktury IT rozwija automatyzację i przynosi wzrost produktywności.

Konsekwencje braku monitoringu infrastruktury IT

W przypadku braku monitorowania infrastruktury IT organizacja ponosi szereg konsekwencji. Prawie zawsze narastają one stopniowo i daje się zauważyć kaskadowość niektórych zjawisk.

Zacznijmy od stosunkowo łagodnych, takich jak np. ograniczona skalowalność oraz wydłużony czas obsługi systemu. Występują one bardzo często i do pewnego stopnia są dość niepozorne. Zazwyczaj rosną również koszty funkcjonowania niemonitorowanego systemu, spowodowane koniecznością zatrudniania dużej liczby personelu. W większości przypadków, po jakimś czasie pojawiają się awarie oraz duże opóźnienia w dostępności.

Dlaczego należy monitorować infrastrukturę IT w dużej organizacji? 

Wszystko to stanowi stosunkowo mały problem w porównaniu do wycieków danych klientów, ataków hakerskich i innych kwestii związanych z bezpieczeństwem. Tego typu nieprzyjemności są bezpośrednim następstwem braku świadomości na temat tego, co dzieje się w infrastrukturze IT.

W takiej sytuacji firma ponosi ogromne konsekwencje finansowe i wizerunkowe. Stanowi to niepotrzebny stres wynikający z braku precyzyjnych informacji na temat awarii oraz ich wpływu na usługi biznesowe.

W jaki sposób monitoruje się infrastrukturę IT?

Do monitoringu potrzebujemy odpowiedniej platformy oraz doświadczonego partnera, który kompleksowego wdroży platformę. W Hawatel używamy oprogramowania Zabbix, które należy do najlepszych w swojej klasie. Jest ono często używane w firmach i organizacjach, które potrzebują skutecznego i wydajnego narzędzia do monitorowania infrastruktury IT. Dzięki Zabbix możemy w łatwy sposób śledzić wydajność sieci i systemów, a także szybko reagować na problemy i awarie.

Zabbix to oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym (tzw. open source). Oznacza to, że nie ponosi się kosztów związanych z zakupem i odnawianiem licencji oprogramowanie jest wysoce elastyczne i można je dowolnie skonfigurować według potrzeb każdego klienta. Dzięki swoim funkcjom infrastrukturalnym, Zabbix realizuje cele biznesowe organizacji w doskonały sposób. Narzędzie to umożliwia monitorowanie wielu zachowań systemów informatycznych, takich jak np. określanie statusu urządzeń podłączonych do sieci, wykrywanie wąskich gardeł oraz awarii. Automatycznie ostrzega oraz usuwa niektóre problemy. To między innymi dlatego Zabbix jest tak popularnym narzędziem do monitorowania infrastruktury IT.

Wdrożenie Zabbix najlepiej powierzyć specjalistom, którzy wiedzą jak poprawnie zainstalować i skonfigurować oprogramowanie. Konfiguracja bazuje na tzw. monitorowaniu agentowym lub bezagentowym. Odpowiednie wdrożenie platformy pozwala na stworzenie centralnego widoku alarmów, a także na konfigurację automatycznych notyfikacji, które mogą zostać przekazane selektywnie do administratorów IT lub na ich podstawie inicjowane są automatyczne akcje naprawcze.

W całym wdrożeniu nie wolno zapominać o przygotowaniu dedykowanych widoków z metrykami wydajnościowymi i dostępnościowymi, które służą zarówno analizie awarii, jak i wizualizacjom kondycji poszczególnych usług biznesowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat monitorowania infrastruktury IT? Skontaktuj się z Hawatel! Zajmujemy się monitorowaniem od ponad ośmiu lat, a nasza wiedza i doświadczenie pozwoliły nam na zdobycie statusu certyfikowanego partnera Zabbix. Dzięki temu mamy bezpośredni kontakt z twórcami oprogramowania Zabbix i cieszymy się ich wsparciem.

Dlaczego należy monitorować infrastrukturę IT w dużej organizacji? 

Wieloletnie doświadczenie w pracy z Zabbix’em pozwoliło nam na zgromadzenie unikalnych kwalifikacji i najlepszych praktyk monitorowania. Wykorzystaliśmy je między innymi we wdrożeniu Zabbix w jednej z polskich sieci sprzedaży detalicznej. Zachęcamy do zapoznania się z naszym case study!

Dlaczego należy monitorować infrastrukturę IT w dużej organizacji? 

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *