BEST100 edycja 2021InfrastrukturaBranża ITBiznesPREZENTACJA PARTNERA

Europa musi egzekwować swoje wartości, także w wymiarze usług chmurowych

Komentarz Eksperta

Na przestrzeni ostatnich lat oferta dostawców usług publicznej chmury obliczeniowej osiągnęła dojrzałość, a wykorzystanie tego modelu ewoluowało od sposobu na pozyskanie dodatkowej przestrzeni dyskowej w jeden ze standardowych sposobów budowy infrastruktury IT w firmach.

Europa musi egzekwować swoje wartości, także w wymiarze usług chmurowych

W roku 2020 zmiany te szczególnie się nasiliły. Powiązane z pandemią wyzwania gospodarcze i biznesowe skłoniły osoby decyzyjne z sektora publicznego i prywatnego do przyspieszenia projektów cyfryzacyjnych. Tradycyjny, biurowy przepływ pracy został zaburzony, a łańcuchy dostaw przerwane, co przełożyło się na konkretne inicjatywy w obszarze IT, np. potrzebę zapewnienia wsparcia dla powszechnej pracy zdalnej, rekonfiguracji łańcuchów dostaw i cyfryzacji kluczowych procesów biznesowych.

Wobec budżetów dodatkowo ograniczonych w obliczu niepewności gospodarczej model chmury obliczeniowej stał się pierwszym wy- borem. Co więcej, wykorzystanie usług dostępnych w modelu cloud computing stało się sposobem na zapewnienie wyższej dynamiki rozwoju IT, niezbędnej, aby sprostać potrzebom dynamicznych organizacji. Z moich obserwacji wynika, że polski rynek usług cloud computing rozwija się ekspansywnie. Małe i średnie przedsiębiorstwa postrzegają chmurę obliczeniową jako klucz do zwiększenia konkurencyjności oraz rozpoczęcia działalności na skalę międzynarodową.

W skali Unii Europejskiej postępującej cyfryzacji – na bazie usług dostępnych w modelu publicznej chmury obliczeniowej – ulegają praktycznie wszystkie obszary gospodarki, zarówno sektor prywatny, jak i publiczny. Wszystko to sprawia, że model cloud computing stał się fundamentem dzisiejszej gospodarki. Fakt ten wymaga jednak nieco innego, regionalnego spojrzenia na tego rodzaju usługi.

Możemy posunąć się do stwierdzenia, że opierając na usługach oferowanych przez przedsiębiorstwa spoza UE, narażamy kluczowe obszary gospodarcze – na poziomie krajowym i europejskim – na utratę suwerenności danych. Aby temu zapobiec, Europa musi egzekwować swoje wartości, także w wymiarze usług chmurowych, i nie pozwalać, by głównym graczom cyfrowym uchodziło na sucho niepłacenie podatków proporcjonalnych do wpływów, które faktycznie uzyskują. Potrzebujemy też pełnej wzajemności w odniesieniu do zasad przetwarzania danych.

Yann Lechelle, dyrektor generalny w Scaleway

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2021. Zamów poniżej:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2021

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *