CDOPolecane tematy

Gartner: 10 trendów technologicznych na rok 2019

Blockchain, komputery kwantowe, rozszerzona analityka i sztuczna inteligencja – te zjawiska i technologie, zdaniem analityków Gartnera, w znaczącym stopniu wpłyną na realia biznesowe w 2019 roku. Firma opublikowała właśnie listę 10 trendów technologicznych, które będą kluczowe w nadchodzących miesiącach. Część z nich to oczywiście kontynuacja zjawisk, które obserwujemy od miesięcy czy nawet lat, jednak w zestawieniu znajdziemy również pewne nowości.

Gartner: 10 trendów technologicznych na rok 2019

Pełną listę wraz z komentarzem znaleźć można na stronie firmy Gartner – poniżej prezentujemy jej skrócone omówienie.

Trend nr 1: autonomiczne maszyny

Analitycy Gartnera nie stosują tu żadnego zawężenia – w nadchodzącym roku będziemy mieć do czynienia nie tylko z autonomicznymi samochodami czy robotami, ale również z rozwiązaniami, takimi jak autonomiczne uprawy rolnicze. Do tej kategorii zaliczono wszelkie systemy i urządzenia, które będą działać samodzielnie, w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji – i które będą wykorzystywane do zadań do tej pory realizowanych przez ludzi. Poziom skomplikowania takich rozwiązań oraz ich możliwości może być bardzo różnych. Ich cechą wspólną będzie natomiast wysoki stopień autonomii i podejmowanie bardziej naturalnych interakcji ze środowiskiem ich działania.

Gartner wymienia pięć podstawowych kategorii urządzeń, które najczęściej będą podlegały “autonomizacji”. Są to: roboty, pojazdy naziemne, drony, urządzenia i agenty w rozumieniu informatycznym. Będą one funkcjonować w czterech podstawowych środowiskach – w wodzie, na ziemi, w powietrzu oraz w środowisku cyfrowym. Oczywiście, trend ten będzie silnie powiązany z popularyzowaniem się Internetu Rzeczy, który dla większości autonomicznych rozwiązań będzie naturalnym ekosystemem.

Trend nr 2: Rozszerzona analityka

Specjaliści z dziedziny data science mają obecnie do przetwarzania, analizowania i kategoryzowania coraz większe zbiory danych – oczywistym jest, że potrzebują do tego nowych narzędzi. Jednym z nich będzie tzw. rozszerzona analityka, czyli mechanizmy analizowania danych oparte na zautomatyzowanych algorytmach przetwarzających dane i wychwytujących z nich wszelkie dające się wykorzystać informacje, trendy i prawidłowości.

Nie chodzi tu nawet o to, że algorytmy będą w stanie wyciągnąć wnioski, których nie mogliby wyciągnąć ludzie – analitycy Gartnera mają bardziej na myśli to, że ilość danych do przetworzenia będzie tak ogromna, że bez dodatkowych narzędzi ludzie fizycznie nie będą w stanie ich przetworzyć bez pomocy stosownych narzędzi. Gartner szacuje, że już w 2020 roku nawet 40% wszystkich zadań związanych z analizą danych będzie wykonywane automatycznie. Co więcej, w tym samym okresie ilość danych do przetworzenia wzrośnie pięciokrotnie.

Trend nr 3: Programowanie pod kątem AI

Sztuczna inteligencja była jednym z kluczowych trendów minionego roku. Będzie również istotnym trendem także w 2019 roku. Zdaniem analityków Gartnera w bieąacym roku coraz częściej obserwować będziemy jednak takie podejście do tworzenia oprogramowania i usług, w którym najważniejsze będzie efektywne wykorzystywanie rozwiązań z dziedziny sztucznej inteligencji – i to zarówno podczas samego procesu tworzenia kodu, jak i późniejszego funkcjonowania gotowego produktu.

Trend nr 4: Cyfrowe bliźnięta

Mianem “cyfrowego bliźniaka” określa się program lub usługę (tzw. byt cyfrowy) będący informatycznym odpowiednikiem realnego obiektu (urządzenia) lub systemu – zarówno całkiem niewielkiego, jak i systemów najbardziej złożonych (np. elektrowni czy kompleksowego systemu smart city) lub całych organizacji. Ten koncept nie jest oczywiście nowy – funkcjonuje od początku ery komputerów, a cyfrowe modele są powszechnie używane np. do projektowania czy symulacji przebiegu różnego rodzaju zjawisk. W najbliższym czasie jednak koncepcja cyfrowego bliźniaka ma szansę upowszechnić się w nowych obszarach – od testowania najróżniejszych scenariuszy funkcjonowania systemu, przez analitykę Big Data oraz AI, po monitorowanie i kontrolę fizycznych odpowiedników cyfrowych modeli oraz poszukiwanie rozwiązań pozwalających na osiągnięcie ich maksymalnej niezawodności lub efektywności.

Trend nr 5: Edge computing w natarciu

Edge computing to specyficzna topologia sieci, w której przetwarzanie danych, a także ich przechowywanie i dostarczanie w miejsca, w których są potrzebne, odbywa się na peryferiach infrastruktury, a nie w jej centrum. Dzięki temu ruch sieciowy odbywa się sprawniej, a opóźnienia w transmisji pozostają minimalne. Rosnąca popularność tej technologii związana jest z szybką popularyzacją rozwiązań z dziedziny Internetu Rzeczy. Eksperci Gartnera prognozują jednak, ze wachlarz zastosowań koncepcji edge computing będzie się zwiększał, podobnie jak popularność i możliwości sprzętu służącego do tworzenia systemów tego typu.

Trend nr 6: Technologie immersyjne

Gartner prognozuje, że do 2028 roku będziemy świadkami szybkiego upowszechniania różnego rodzaju platform pozwalających na podejmowanie interakcji z oprogramowaniem i usługami w oparciu o wirtualną rzeczywistość – przede wszystkim tzw. rzeczywistość rozszerzoną (AR), mieszaną (MR) oraz klasyczną wirtualną (VR). To z kolei pozwoli na wypracowanie zupełnie nowych scenariuszy biznesowych i metod pracy oraz rozrywki, wykorzystujących np. rozpoznawanie twarzy i emocji użytkownika.

Trend nr 7: Blockchain

Łańcuch bloków po prostu musiał pojawić się na tej liście – w minionym roku zaczęło eksperymentować z nim tak wiele firm z tak wielu branż, że w nadchodzącym roku możemy spodziewać się prawdziwego wysypu usług, platform i innych rozwiązań bazujących na technologii Blockchain. Zwolennicy tej technologii spodziewają się ogromnego wzrostu przejrzystości, szybkości i efektywności najróżniejszych procesów związanych z obsługą transakcji, logistyki, czy produkcji.

Trend nr 8: Inteligentne przestrzenie

Jako “smart space” Gartner definiuje fizyczną lub cyfrową przestrzeń, w której ludzie mogą w prosty, połączony i skoordynowany sposób podejmować interakcje ze środowiskiem cyfrowym – tak, by przynosiło to konkretne korzyści zarówno konkretnemu użytkownikowi, jak i całemu ekosystemowi. Doskonałym przykładem są tu tzw. smart cities, czyli inteligentne przestrzenie miejskie wyposażone w cały zestaw sensorów, funkcji i usług. Koncepcja smart spaces może być jednak wdrażana także na zdecydowanie mniejszą skalę, np. w miejscu pracy czy domu.

Trend nr 9: cyfrowa etyka i prywatność

Jest to chyba najciekawsza pozycja w tegorocznym zestawieniu Gartnera. Autorzy analizy tłumaczą, że ochrona prywatności powinna uwzględniać m.in. kwestię etyki i zaufania, zaś poszczególne firmy powinny każdorazowo analizować, czy podejmowane przez nie działania w obszarze danych osobowych są właściwe i uczciwe. Oznacza to jednocześnie, że niezbędne jest wyjście poza typowe ramy zachowania zgodności z regulacjami. Eksperci Gartnera zwracają też uwagę, że realizacja owych założeń może być w 2019 roku nie do końca kwestią wolnego wyboru – w skali świata coraz więcej rządów rozważa bowiem zaostrzenie regulacji w tej dziedzinie.

Trend nr 10: komputery kwantowe

Jako rozwiązanie, które może w dramatyczny sposób zwiększyć nasze możliwości w zakresie przetwarzania danych komputery kwantowe od lat pozostają obietnicą kolejnego przełomu w technologiach IT. Według analityków Gartnera, rok 2019 może być jednak czasem, kiedy tego typu technologie wreszcie zaczną się upowszechniać. Warto dodać, że możliwości pierwszych komputerów kwantowych będą najpewniej oferowane w formie komercyjnych usług chmurowych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *