InfrastrukturaCIO

HPE GreenLake: prawdziwa alternatywa względem chmury publicznej dla sektora usług finansowych

Advertorial

Sektor finansowy od lat przoduje w projektach mających na celu modernizację biznesu w oparciu o potencjał nowych technologii. Pandemia COVID-19 przyspieszyła jeszcze te zmiany. Na drodze staje tu jednak coraz częściej konieczność zapewnienia bezpiecznej, zgodnej z regulacjami, dynamicznej i efektywnej kosztowo infrastruktury IT. Czy aby na pewno jest to problem?

HPE GreenLake: prawdziwa alternatywa względem chmury publicznej dla sektora usług finansowych

Wobec postępujących zmian rynkowych, nowych potrzeb klientów, a także rosnącej konkurencji z FinTechami ścieżka cyfrowej transformacji jest nieunikniona dla większości organizacji z branży finansowej. Rosnącemu znaczeniu kanałów cyfrowych i mobilnych towarzyszą nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa danych oraz transakcji, a także wymagania prawne i regulacyjne. Z drugiej strony, konkurencja między poszczególnymi instytucjami finansowymi często opiera się na szybkości kształtowania ofert i skuteczności docierania do konkretnych klientów. Tu zaś coraz większego znaczenia nabiera warstwa aplikacji.

Nowoczesne systemy bankowe, zbudowane nierzadko z wielu, wzajemnie połączonych modułów muszą być nie tylko bezpieczne i skalowalne, ale też – wygodne w utrzymaniu i rozwijaniu. Na to wszystko nakładają się także wymagania związane z dzisiejszymi realiami społecznymi i gospodarczymi. Zapewnienie pracownikom możliwości swobodnego wykonywania obowiązków w modelu pracy z domu jest kolejnym wymiarem wyzwań technologiczno-biznesowych, z którymi muszą radzić sobie organizacje z sektora usług finansowych.

Publiczna chmura nie jest dla każdego

Wydawać by się mogło, że najlepszym rozwiązaniem w przypadku tego typu potrzeb jest wykorzystanie usług oferowanych – najczęściej przez globalnych dostawców – w modelu publicznej chmury obliczeniowej. Praktyka pokazuje jednak, że w przypadku organizacji z sektora usług finansowych takie rozwiązanie nie zawsze wchodzi w grę m.in. ze względu na wymogi regulacyjne oraz kwestie związane z ochroną danych klientów. Specyfika działalności instytucji finansowych opiera się na przetwarzaniu wysoce wrażliwych danych osobowych oraz informacji prawnie chronionych według definicji KNF, co w praktyce oznacza, że możliwość wykorzystania usług chmurowych opartych na współdzielonej infrastrukturze publicznej jest mocno ograniczona.

Widoczne są tu także wyzwania związane m.in. z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa danych, także na etapie ich transmisji pomiędzy środowiskami lokalnymi, a infrastrukturą cloud computing. Wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i dostępności infrastruktury, a także ogromna skala przetwarzanych danych często oznaczają również brak możliwości wykorzystania standardowych usług chmurowych, a co za tym idzie windują ceny środowisk chmury publicznej dla sektora usług finansowych. Model publicznej chmury obliczeniowej znacząco traci więc na użyteczności szczególnie w odniesieniu do zastosowań o charakterze krytycznym, choć pozostaje kuszący ze względu na skalowalność i elastyczność.

Pełna funkcjonalność chmury, ale w lokalnym data center

Dla organizacji z sektora usług finansowych realną alternatywę dla modelu publicznej chmury obliczeniowej stanowi propozycja HPE GreenLake. Jej istotą jest możliwość wykorzystania elastycznej i skalowalnej infrastruktury IT uruchomionej w firmowym lub kolokowanym centrum danych, ale udostępnianej na zasadzie usługi.

Oferta HPE GreenLake stanowi rozwinięcie koncepcji prywatnej chmury obliczeniowej o mechanizmy znane z usług chmury publicznej, bez typowych dla tego modelu kompromisów. Takie podejście pozwala na zbudowanie zwinnego i elastycznego środowiska IT wspierającego wdrażanie inicjatyw z zakresu cyfrowej transformacji biznesu zarówno w organizacjach FinTech, jak i w bardziej tradycyjnych firmach z sektora finansowego. Unikalna jest tu m.in. możliwość wygodnego skalowania infrastruktury. HPE gwarantuje bowiem nadmiarowość zasobów, tak aby infrastruktura była w stanie sprostać nie tylko bieżącym potrzebom biznesowym, ale też pikowym obciążeniom wynikającym z sezonowości lub realizowanych projektów rozwojowych. Co więcej, choć serwery dostarczone w ramach oferty HPE GreenLake są fizycznie zainstalowane we wskazanej przez klienta lokalizacji, to za ich działanie odpowiada zespół specjalistów HPE lub jej partnera.

Opłaty za użytkowanie infrastruktury dostarczonej w ramach oferty HPE GreenLake naliczane są na zasadach pay-per-use, w oparciu o ustalone i odpowiadające preferencjom klienta jednostki rozliczeniowe. Oznacza to, że wysokość opłat zależy wprost od mierzonego w cyklach miesięcznych i wyrażonego w przyjętych jednostkach rozliczeniowych stopnia wykorzystania środowiska. Zasady te podlegają indywidualnym negocjacjom i są jednoznacznie zdefiniowane w umowie z dostawcą. Warto też wspomnieć, że rozwiązania z oferty HPE GreenLake przed dostarczeniem do wskazanego przez klienta centrum danych są prekonfigurowane tak, aby maksymalnie przyspieszyć i uprościć proces uruchomienia nowej infrastruktury. Takie podejście pozwala m.in. uwolnić środki finansowe na potrzeby projektów transformacyjnych. W nowej rzeczywistości nie mniejsze znaczenie ma również możliwość zmiany struktury kosztów i poprawy wyników finansowych organizacji.

Infrastrukturalny fundament cyfrowej transformacji

Konstrukcja oferty HPE GreenLake sprawia, że proponowane przez HPE podejście sprawdzi się we wszystkich tych organizacjach, które potrzebują niezawodnej, skalowalnej, elastycznej kosztowo infrastruktury bez kompromisów, jeśli chodzi o rezydencję danych, bezpieczeństwo czy wydajność. Zapewnia także szereg wartości dodanych, wynikających z możliwości wykorzystania innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań wspierających zarządzanie infrastrukturą oraz sprawne dostarczanie zasobów IT tam, gdzie w danym momencie są najbardziej potrzebne.

Co więcej, infrastruktura oparta na ofercie HPE GreenLake może być łatwo integrowana z usługami chmury publicznej, co pozwala na wykorzystanie w pełni hybrydowej chmury obliczeniowej, a nawet koncepcji multicloud. W ten sposób możliwe jest korzystanie z możliwości usług chmury publicznej w odniesieniu do wszystkich tych danych, które – zgodnie z regulacjami branżowymi i firmowymi politykami bezpieczeństwa – mogą być przetwarzane poza firmową infrastrukturą IT, a jednocześnie pozostawienie wszystkich newralgicznych informacji biznesowych w ramach lokalnej infrastruktury.

Naturalna dla nowoczesnych rozwiązań HPE elastyczność wsparta dodatkowo gwarantowaną przez HPE możliwością skalowania zasobów, zarówno w odpowiedzi na rosnące, jak i malejące potrzeby, sprawiają, że usługi HPE GreenLake doskonale wpisują się w ramy wyznaczone potrzebami, ale i ograniczeniami organizacji sektora usług finansowych. Stanowią zatem dobrą podstawę do wszelkich inicjatyw biznesowych wymagających nowoczesnej infrastruktury IT.

Optymalne rozwiązanie dla nowoczesnych organizacji

Za sprawą centralizacji lokalnego środowiska IT – w oparciu o dostępne w ofercie HPE GreenLake rozwiązania – możliwe jest również uproszczenie typowych operacji działu IT. W ramach tej oferty możliwe jest zapewnienie użytkownikom w pełni samoobsługowego środowiska IT, w którym potrzebne zasoby mogą być łatwo i w zautomatyzowany sposób dostarczane uprawnionym użytkownikom. Za sprawą integracji z platformą GreenLake Central, oferowane przez HPE rozwiązanie zapewnia również m.in. kompleksowy monitoring działania środowiska IT oraz kontrolę i raportowanie w obszarze compliance.

Wysoka elastyczność infrastruktury HPE GreenLake oznacza także możliwość wykorzystania pełni możliwości dostarczonych zasobów IT. Jak pokazują analizy przeprowadzone przez ekspertów Forrester Reserch, brak konieczności dokonywania nadmiarowych zakupów sprzętu pozwala zaoszczędzić nawet 40% środków w porównaniu do typowych nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem niezbędnej infrastruktury na własność i na zasadach jednorazowej płatności z góry. W modelu HPE GreenLake, za sprawą gwarantowanego i dostosowywanego do potrzeb bufora wydajnościowego, to zespół HPE dba o to, aby dostępnych dla klienta zasobów nie zabrakło także w wyjątkowych sytuacjach.

Oferta HPE GreenLake stanowi swego rodzaju złoty środek pomiędzy nowoczesnym, w pełni chmurowym podejściem do zasobów IT, a konserwatywnymi realiami, w których funkcjonuje sektor finansowy.

Wymierne korzyści z wdrożenia usług HPE GreenLake
Przeprowadzona przez ekspertów Forrester Reseach – na zlecenie HPE – analiza całkowitego wpływu inwestycji w usługi HPE GreenLake na reprezentatywnej grupie organizacji biznesowych pokazuje, że w perspektywie 3 lat widoczne są następujące korzyści biznesowe:
  1. Skrócenie czasu wprowadzania nowych usług na rynek o 75%,
  2. Ograniczenie nakładów inwestycyjnych o 40%,
  3. Zmniejszenie kosztów wsparcia technicznego i innych niezbędnych usług profesjonalnych o 60%,
  4. Poprawa efektywności funkcjonowania zespołu IT o 40% dzięki zmniejszeniu obciążeń pracami związanymi z utrzymaniem infrastruktury IT.

Średni zwrot z inwestycji w usługi HPE GreenLake wyniósł 147%, a typowy okres zwrotu nie przekracza 12 miesięcy.
Źródło: Forrester Research: The Total Economic Impact of HPE GreenLake, czerwiec 2020.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.