BiznesInfrastrukturaPREZENTACJA PARTNERA

HPE GreenLake – zanurz się w jeziorze możliwości

Advertorial

„IT jest w naszej organizacji katalizatorem zmian”. „Dzięki inwestycjom w IT rozwijajmy nowe możliwości naszego biznesu”. „Nie byłoby naszego sukcesu rynkowego bez dobrego przygotowania naszej infrastruktury cyfrowej”. Tego typu stwierdzenia wypowiadane przez prezesów i właścicieli są jak miód na serce szefów IT. Tak rzeczywiście jest, że dobrze przemyślana i prowadzona cyfryzacja firmy, jej procesów, relacji z klientami i partnerami biznesowymi, to zwiększone obroty, większa efektywność działania oraz duża elastyczność i gotowość do zmian w burzliwych biznesowo czasach. Trzeba jednak na to zapracować.

HPE GreenLake – zanurz się w jeziorze możliwości

IT as a Service – coraz bardziej popularny model działania IT

Jest wiele modeli budowania działów i zasobów IT w przedsiębiorstwach, tak jak wiele było dróg rozwoju firm od firm zarządzanych „ręcznie” do skomputeryzowanych. „Skomputeryzowanych” – to, można powiedzieć, dość archaiczne słowo i rzeczywiście, przedstawia ono cyfrowy model funkcjonowania firmy z bardzo dawnych lat, kiedy samo wprowadzenie komputerów, sieci, maili, a potem CRM-ów, SAP-ów, systemów zarządzania produkcją i tak dalej było kolejnymi krokami w cyfryzacji firmy. Warto jednak przywołać takie właśnie archaiczne określenie, żeby zastanowić się, czy od tamtych czasów zmieniło się w naszych organizacjach wystarczająco wiele, aby można było powiedzieć, że świadomie i efektywnie korzystamy dzisiaj z możliwości jakie daje IT? Bo, że tych możliwości jest wiele to wszyscy wiemy.

Jednak, jeżeli twój dział IT jest pochłonięty codziennością utrzymywania środowiska informatycznego, aktualizacji systemów, wymiany serwerów, kiedy kończą się ich możliwości, wprowadzania zabezpieczeń i ochrony przed coraz większymi zagrożeniami, to nie jest mu łatwo te nowe możliwości (jakie daje współczesne IT) wykorzystywać. Niejeden szef IT dorzuci do tego inne problemy swojej codzienności: użeranie się z dostawcami z jednej strony, zleceniodawcami, czyli biznesem – z drugiej, rozkapryszonymi użytkownikami z trzeciej i Zarządem, który z tego wszystkiego rozlicza – z czwartej. Nic dziwnego, że brakuje już czasu i energii na spokojniejsze, szersze, bardziej perspektywiczne i strategiczne spojrzenie.

Dlatego jeżeli chcemy widzieć w naszym IT rzeczywiście siłę i energię do napędzania zmian, które mogą przełożyć się na efekty biznesowe (wzrost przychodów, wzrost zysków), to trzeba temu IT dać pracować i dać myśleć w kategoriach strategicznych. HPE GreenLake jest jednym z rozwiązań, które mogą do tego prowadzić. Dlatego, że HPE GreenLake to silna współpraca w zakresie codziennego utrzymania systemów IT, ich funkcjonowania i rozwoju. Przy odnoszeniu korzyści z tego w modelu usługowym, korzystamy z zewnętrznej usługi, za którą płacimy, ale w zamian, nasz dział IT uzyskuje czas, którego nie musi poświęcać na codzienne czynności.

„Jak to? Mam płacić więcej za to, żeby oni mieli mniej pracy?” Wbrew pozorom, odpowiedź na to pytanie brzmi: „tak”, chociaż bardziej precyzyjnie „tak, ale”. I to „ale” jest tu najważniejsze. Dział IT będzie miał mniej pracy, ale tej, która jest najmniej produktywna z punktu widzenia biznesu, za to będzie miał więcej czasu na pracę, która wiąże się z rzeczywistymi potrzebami biznesowymi. Zwalniając dział IT z części zadań o charakterze podstawowym, utrzymaniowym, polegających na dbaniu o infrastrukturę, serwery, oprogramowanie, jego aktualność zabezpieczenia, rozbudowy itd. dajesz mu jednocześnie więcej czasu na zajmowanie się tym, co z punktu widzenia biznesu jest najważniejsze: tworzeniem i rozwijaniem takich usług IT, które wiążą się bezpośrednio z podstawowym biznesem firmy i ten biznes obsługują. Niezależnie od tego, czy będzie to bardziej przyjazne oprogramowanie dla klientów, szybszy i bardziej niezawodny system czasu rzeczywistego do obsługi produkcji, bardziej wszechstronny i dający duże możliwości analityczne system magazynowy czy logistyczny. Czy też bardziej „fancy” interfejs dla użytkowników, którzy korzystają z Twoich usług – to zawsze będzie czas poświęcony na to, co bezpośrednio przekłada się na jej wyniki.

Rozwijasz biznes

Przenosimy więc świadomie część zadań o charakterze podstawowym, codziennym, utrzymaniowym na zewnętrznego dostawcę, a zadania o charakterze kreatywnym, produktywnym i rozwojowym pozostawiamy w naszym dziale IT. Taki proces był w literaturze zapowiadany już kilkanaście lat temu, kiedy powstawały pierwsze koncepcje traktowania IT jako „commodity” – czyli takich samych usług jak dostarczanie energii elektrycznej usług telekomunikacyjnych czy łączy internetowych. Natomiast dzisiaj ta komodytyzacja IT postępuje coraz dalej.

Mogą tutaj powstawać wątpliwości, że takie oddawanie IT w ręce zewnętrznego dostawcy nie jest tak do końca biznesowo bezpieczne. Trzeba jednak pamiętać, że w modelu HPE GreenLake ten zewnętrzny dostawca buduje systemu u nas, w naszym data center i daje nam pełne możliwości sterowania i zarządzania nim. Daje także gwarancje niezmienności ceny w przypadku rozbudowy (ochrona inwestycji) i sam dba o aktualizację, update’y, upgrade’y, wprowadzanie skutecznych mechanizmów ochrony i tak dalej – o wszystko to, co w konsekwencji zwiększa poziom bezpieczeństwa przy optymalizacji kosztów. Bo płacimy za sprawne, aktualne, bezpieczne i wydajnie działające rozwiązanie – i to także jest istota usługi HPE GreenLake.  Nasi ludzie, którzy musieliby o to dbać, mogą teraz zająć się bardziej zaawansowanymi i twórczymi zajęciami, aby IT jak najlepiej służyło biznesowi i dawało coraz nowsze możliwości.

HPE GreenLake – płacisz za korzystanie a nie posiadanie

Model rozliczeń i płatności w przypadku HPE GreenLake jest podobny do tego, który znamy z typowych rozwiązań chmurowych albo rozwiązań typu X as a Service – gdzie płacisz za korzystanie. Co istotne to koszty są na ustalonym poziomie i rosną tylko wtedy, gdy rośnie wykorzystanie zasobów. Większa produkcja, większa sprzedaż i większe zapotrzebowanie na IT – wtedy koszty się zwiększają, ale wtedy jest je z czego pokryć. Jeżeli planujesz okresowe zwiększenie zapotrzebowania (na przykład ze względu na sezonowy tryb pracy), to w tym okresie zwiększasz wykorzystanie zasobów dostarczanych przez INNERGO we współpracy z HPE. Będzie to związane ze zwiększeniem opłaty za korzystanie, ale dzieje się to w przewidywalny sposób, bo przy zawarciu umowy masz określone ceny.

Jeżeli na jakimś etapie decydujesz o konieczności znacznego zwiększenia możliwości zasobów IT na stałe, to HPE wraz z INNERGO rozbudowuje potrzebną do tego infrastrukturę – właśnie w ustalonych cenach. Ale także, jeżeli z jakichś powodów musisz wstrzymać rozwój firmy (covid, wojna itp.), to nie rozwijasz platformy, masz więc kapitał dla zachowania bezpieczeństwa firmy. To bezpieczeństwo finansowe jest ważnym elementem koncepcji HPE GreenLake.

Zalety HPE GreenLake można docenić szczególnie jeżeli prowadzimy działalność, w której zapotrzebowanie na IT może być zmienne, na przykład e-commerce czy usługi finansowe. Takie, w których występują sezony zwiększonych obrotów a także takie piki ruchu, które zupełnie odbiegają od codzienności.

Na przykład „Czarny Piątek” w sklepach internetowych jest z jednej strony okazją do szybkiego, punktowego wzrostu zamówień i znacznych, rozumianych całkiem wprost, korzyści biznesowych, a z drugiej – może być zmorą dla działu IT, bo nasz sklep, bazujący głównie na rozwiązaniach informatycznych musi udźwignąć znacznie większe obciążenie niż na co dzień. A jeśli się to nie uda to może nastąpić efekt katastroficzny: brak wydajności IT powoduje zawieszanie się czy całkowity „pad” naszego sklepu, klienci nie mogą składać zamówień albo złożone przez nich zamówienia nie są realizowane. A tragiczne konsekwencje wykraczają daleko poza ten jeden dzień niedziałania systemu – tracimy reputację, zaufanie klientów, pozycję na rynku. Katastrofa.

Wszystko to można sprowadzić do jednego globalnego wymagania na IT w firmie: ciągłość działania. Ciągłość działania niezależnie od warunków zewnętrznych, zmieniającego się (czasami dość gwałtownie) otoczenia biznesowego. Zapewnienie tej ciągłości działania to jeden z ważnych argumentów, kiedy rozważamy zastosowanie rozwiązania takiego jak HPE Green Lake.

Transformujesz się cyfrowo

Transformacja cyfrowa zawsze wiąże się z integracją. Nie działamy przecież w próżni i bardzo rzadko budujemy wszystko od podstaw. Zazwyczaj mamy określone otoczenie biznesowe, zbudowane wcześniej zasoby (lepiej lub gorzej dostosowane do potrzeb) i wreszcie – mamy (jako firma) swoje przyzwyczajenia, ścieżki działania, zwyczaje. Mamy swoja kulturę organizacyjną. I to jest główny obszar, gdzie transformacja cyfrowa powinna się zaczynać i gdzie jednocześnie – może przynosić zmiany, które dopiero w kolejnym etapie przełożą się na lepsze wyniki, większą efektywność, lepsze związki z klientami, czy inne korzyści jakie sobie zaplanujemy i jakie będziemy chcieli osiągnąć przy cyfryzacji.

Tutaj ważną rolę ma ktoś taki jak INNERGO. My to już widzieliśmy w wielu organizacjach. Pomagaliśmy w tych procesach lub je prowadziliśmy. Doradzaliśmy, jak działać i obserwowaliśmy efekty. Widzieliśmy miny i pułapki na tej drodze i wiemy, jak ich unikać lub rozbrajać. Mamy to, o czym często się mówi, ale rzadziej naprawdę docenia – DOŚWIADCZENIE. I chętnie się nim dzielimy.

Co istotne, jeżeli jest potrzeba przygotowania aplikacji pod nowe oczekiwania i procesy, to jako INNERGO możemy w istotnie krótkim czasie przygotować rozwiązanie, w oparciu o platformę no-code, które pozwoli dostarczyć tzw. MVU (minimum viable usabilty) – minimalną opłacalną użyteczność. A po testach już spokojnie podejmiesz decyzję co i jak dalej.

Masz HPE GreenLake

Jak zatem wygląda taka rzeczywistość cyfrowej firmy korzystającej z rozwiązań HPE GreenLake? Jak wygląda ich budowa i instalacja? HPE ma wszystko, co może być potrzebne. Co istotne również w modelu HPE GreenLake dostępne są rozwiązania Aruba – do budowy sieci Wi-Fi czy rozwiązań SD-WAN.

Na podstawie opracowanego planu wdrożenia HPE we współpracy z INNERGO analizuje potrzeby oraz projektuje właściwą konfigurację. Po zatwierdzeniu projektu system jest wdrażany a następnie utrzymywany przez INNERGO we współpracy HPE – dotyczy to zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy.

W warstwie aplikacji, zastosowań i wykorzystania biznesowego natomiast – masz pełną swobodę i pole do popisu. Korzystasz z przygotowanych przez HPE „dashboard’ów”, które pozwalają zarówno konfigurować zasoby do określonych usług jak i monitorować ich efektywność i poprawność działania.

Tak jak w innych obszarach okołobiznesowych, gdzie korzystasz z zewnętrznych zasobów (wynajem samochodów, obiektów, sprzętu itd.), tak i w przypadku HPE GreenLake korzystasz z rozwiązań dostarczanych przez zewnętrznego partnera, aby skupić się na rozwoju swojego podstawowego biznesu. I ten partner (HPE i INNERGO) przejmuje na siebie ryzyko biznesowe związane z tym obszarem działalności – nie martwisz się więc o sprzęt, aktualizacje, zabezpieczenia, zasoby ludzkie. Masz to w usłudze.

Przygotowana konfiguracja ma stosowne nadmiary i marginesy wydajności, aby w razie nagłego zwiększenia zapotrzebowania na moc obliczeniową czy zasoby pamięci, można zapotrzebowanie obsłużyć. A w sytuacji naprawdę wielkich pików ruchu – korzystasz z mechanizmów przeniesienia części obciążenia do chmury publicznej – dającej prawie nieograniczone możliwości, jeżeli chodzi o skalowalność i rozwój. Dobrze przygotowana strategia i konfiguracja pozwalają zawsze pozostawiać w chmurze prywatnej te dane, informacje, procesy, które nie powinny jej opuszczać, a przenieść do chmury publicznej te, które mogą się tam znaleźć. Jeżeli zaś przychodzi czas na regularny rozwój i zwiększanie możliwości twojego IT, to zainstalowane rozwiązanie HPE może być rozbudowane i rozwijane – na podstawie pierwotnej umowy określającej warunki i koszty takich kroków. Nie zaskakuje cię więc konieczność wydania dwa razy większych nakładów niż spodziewane, bo ceny na rynku wzrosły – twoje ceny są zapisane w umowie, a twoja inwestycja jest chroniona.

Masz INNERGO

Rola INNERGO polega na tym, żeby dobrze zrozumieć i opisać potrzeby klienta. Opisać językiem, który będzie można przełożyć na architekturę systemu, który będzie realizował oczekiwania klienta, a co równie ważne, a czasami ważniejsze – będzie gotowy na realizowanie wymagań, które pojawią się w przyszłości. Dotyczy to szczególnie firm działających na dynamicznie zmiennych rynkach i w nowych branżach, które charakteryzują się ciągłym poszukiwaniem nowych możliwości, nowych usług, produktów, nowych sposobów obsługi klienta, czy ogólniej – współpracy z klientem. A wszystko to może generować w krótkim czasie nowe potrzeby w zakresie IT. Więc rolą INNERGO jest nie tylko budowanie rozwiązań do obsługi tych bieżących potrzeb, ale także pokazywanie klientowi jakie nowe możliwości daje lub będzie dawać IT, aby klient mógł te możliwości wykorzystać w rozwoju swojego biznesu.

A HPE ma w swoim portfolio całą gamę urządzeń (serwery, pamięci czy urządzenia sieciowe i oprogramowania) pozwalających na tworzenie dopasowanych do klienta rozwiązań: od A do Z, od brzegu sieci do chmury. HPE pozwala na stworzenie prywatnej chmury i korzystanie ze wszystkich zalet tego modelu działania IT, przy jednoczesnym pozostawieniu w firmie kontroli nad zasobami tworzącymi chmurę. Bo tworzą je urządzenia i oprogramowanie zainstalowane w twojej firmie.

Masz sukces

Dobre przygotowanie organizacji od strony obsługi cyfrowej jeszcze nie gwarantuje sukcesu, ale jest niezbędne, żeby go mieć. Pomyśl więc o tej drodze. Zamawiasz w HPE GreenLake wszystko to, czego potrzebuje twoja organizacja do sprawnego działania. Hardware i software przyjeżdżają do twojej serwerowni albo data center. HPE wszystko uruchamia i obsługuje na bieżąco, dbając o bezpieczeństwo, aktualność i rozwój. INNERGO dba o właściwy plan całego przedsięwzięcia, sposób wdrożenia i integrację z tym co już masz i z systemami zewnętrznymi. Pomaga stworzyć albo wykorzystać gotowe interfejsy dla użytkowników. A ty możesz zająć się tym, co najważniejsze – rozwojem twojego biznesu. Wyprzedzasz konkurencję, bo masz elastyczne, rozwojowe rozwiązanie. Wyprzedzasz oczekiwania klientów, bo dostarczasz im takie sposoby współpracy, które doceniają i z których chętnie korzystają. Produkujesz, sprzedajesz, obsługujesz (wybierz najlepsze określenie w zależności od tego czym zajmuje się twoja firma). Osiągasz wyniki. Realizujesz plany. Rozwijasz się. Masz sukces.

Zapraszam do wysłuchania rozmowy na temat korzyści z HPE GreenLake w „Rozmowy w INNERGO”.

Rozmowy w INNERGO – Mateusz Turek o korzyściach HPE GreenLake

Mateusz Turek

Solution Architect w INNERGO

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *