InfrastrukturaCIOPREZENTACJA PARTNERA

HPE: Niezbędne są rozwiązania zapewniające intuicyjną obsługę dla firmowych zbiorów danych

Executive ViewPoint

Z Piotrem Drągiem, HPE Storage Category & Data Services Business Development Managerem w polskim oddziale Hewlett Packard Enterprise rozmawiamy o aktualnych trendach i potrzebach biznesowych w obszarze przechowywania danych, a także o zmianach oferty HPE w obszarze pamięci masowych oraz obsługi danych, ujednoliceniu platformy sprzętowej dla warstwy storage i wykorzystaniu zasobów chmurowych HPE GreenLake Cloud Platform.

HPE: Niezbędne są rozwiązania zapewniające intuicyjną obsługę dla firmowych zbiorów danych

Kwiecień przyniósł ważne zapowiedzi związane z rozwojem oferty HPE w zakresie rozwiązań pamięci masowych…

To prawda. Powołaliśmy do życia nową markę – i rodzinę produktów: HPE GreenLake for Storage wraz z platformą sprzętową HPE Alletra Storage MP. Wychodzimy z założenia, że w dzisiejszych czasach źródło przewagi konkurencyjnej naszych klientów tkwi w danych, więc modernizujemy naszą ofertę w obszarze pamięci masowych i szerzej – danych. Stawiamy na zapewnienie klientom jak największych możliwości, jak najszerszego wsparcia w kontekście gromadzenia, przetwarzania oraz obsługi danych, a wszystko to z nastawieniem na szybkość działania oraz łatwość obsługi.

Proces porządkowania oferty rozpoczynamy właśnie od rozwiązań pamięci masowych – nasze analizy pokazują bowiem, że organizacje, które stawiają na szerokie wykorzystanie danych w swojej działalności są bardziej innowacyjne, lepiej radzą sobie z zagrożeniami, ale także są skuteczniejsze w rywalizacji z konkurentami i rozwijają się szybciej od nich. Jednocześnie zdajemy sobie jednak sprawę, że budowanie wartości biznesowej na danych jest zagadnieniem bardzo złożonym, a dla wielu organizacji może okazać się problematyczne.

Centralnym punktem naszej oferty w obszarze danych staje się platforma HPE GreenLake, rozumiana jako połączenie rozwiązań aplikacyjnych, usług oraz dostarczanego i utrzymywanego przez nasz zespół sprzętu. HPE GreenLake to nie tylko model finansowania, ale pełnoprawna marka dla praktycznie całego naszego portfolio.

Jakie są zatem głównie wyzwania towarzyszące wdrażaniu koncepcji organizacji opartej na danych?

Generowanie wartości biznesowej z dostępnych danych wymaga często wdrożenia wielu zmian organizacyjnych, przemodelowania procesów i zbudowania zaufania do zasobów informacyjnych, którymi dysponuje konkretna organizacja. Nade wszystko jednak takie zmiany wymagają uporządkowania zbiorów danych istniejących w organizacji. Tu zaś niezbędne są konkretne, maksymalnie elastyczne i uniwersalne rozwiązania, pozwalające te dane składować, zabezpieczać, przetwarzać i efektywnie wykorzystywać. Dochodzimy zatem do warstwy pamięci masowej oraz kwestii korporacyjnej architektury danych.

Praktyka pokazuje, że w bardzo wielu organizacjach ciągle istnieją silosy informacyjne oraz zasoby danych indywidualne dla poszczególnych działów, zespołów lub aplikacji. Eliminacja takich zbiorów powinna być priorytetem. Im bardziej silosowa architektura danych w organizacji, tym większa złożoność środowiska danych i trudności w ich wykorzystaniu, a także wyższe koszty jej utrzymania. Projekty transformacyjne w tym obszarze wspieramy m.in. w ramach zespołu HPE Data Services.
Jednocześnie, w dzisiejszych – otwartych na model chmury obliczeniowej – środowiskach IT coraz gorzej sprawdzają się najbardziej klasyczne macierze. Nie zapewniają też wystarczającej ochrony danych i wymagają wysokich kompetencji do efektywnego działania.

Zmienia się także podejście do wykorzystywania danych w różnego rodzaju procesach biznesowych. Dane stają się fundamentem działania wielu procesów i wspierających je aplikacji – od tych najbardziej punktowych, po kompleksowe systemy zintegrowane. Odmienione podejście do tworzenia oprogramowania i dostarczania aplikacji przekłada się na nowe potrzeby w warstwie danych. W takich realiach klasyczne rozwiązania warstwy storage stają się wąskim gardłem dla zwinności i elastyczności biznesu.

Jakie rozwiązania do składowania danych są zatem potrzebne?

Niezbędne stają się rozwiązania zapewniające intuicyjną obsługę dla firmowych zbiorów danych, niezależnie od ich rodzaju; możliwe do wykorzystania w pełni w modelu on-premise, ale gwarantujące doświadczenia znane ze środowisk publicznej chmury obliczeniowej i wykorzystujące AI, po to, aby upraszczać zarządzanie danymi i całą obsługę warstwy pamięci masowych, a jednocześnie – rozwiązania na tyle wydajne i elastyczne, aby sprostać potrzebom dynamicznego biznesu. Klienci mówią nam wprost, że oczekują dla swoich danych rozwiązań operacyjnych typowych dla chmury publicznej, ale dostępnych lokalnie, pozostających pod pełną kontrolą i bezpiecznych – niezależnie od tego, w jaki sposób wykorzystywane są same dane. Wszystko to wprost przekłada się na wymagania względem pamięci masowych.

Potrzebne są wysoce wydajne rozwiązania typu „scale-out storage”, które pozwolą eliminować silosy danych, zapewniając elastyczność i wszechstronność wykorzystania, a także – będą w stanie zapewnić jak najlepszą obsługę różnych rodzajów danych. Niezbędne są też natywne mechanizmy ochrony danych, wbudowane bezpośrednio w rozwiązania warstwy storage, tak, aby dla danych przechowywanych lokalnie nie było potrzeby stosowania jakichkolwiek innych zabezpieczeń. Wszystko to łatwe w obsłudze i otwarte na bezpośrednie zaangażowanie użytkowników w myśl samoobsługowego IT.

Takie właśnie rozwiązania wprowadzamy na rynek. Kompleksowo adresujemy potrzeby w zakresie przechowywania, zarządzania oraz ochrony danych w środowiskach hybrydowych. Oferta HPE GreenLake for Storage to najbardziej kompleksowe rozwiązanie warstwy pamięci masowych – uzupełnione o cały ekosystem usług HPE – na świecie. Wspiera najważniejsze rodzaje zbiorów danych, a zarazem jest łatwe do obsługi i wszechstronnie skalowalne.

Sercem oferty HPE GreenLake for Storage jest nowa generacja rozwiązań HPE Alletra. To wysoce wydajne, elastyczne i zarządzane w sposób centralny za pomocą narzędzi HPE GreenLake macierze. HPE Alletra Storage MP zapewnia nie tylko wielowymiarową, niezależną skalowalność pod kątem wydajności oraz przestrzeni dyskowej, ale przede wszystkim jest wspólną platformą dla różnych rodzajów obciążeń.

Jakie są główne cechy rozwiązań HPE GreenLake for Storage?

Obecnie proponujemy klientom dwa nowe rozwiązania: HPE GreenLake for Block Storage oraz HPE GreenLake for File Storage. Oba są oparte o platformę sprzętową HPE Alletra Storage MP, stanowią kompletne systemy pamięci masowych i są zbudowane w oparciu o rozproszoną architekturę, w sposób umożliwiający skalowanie przestrzeni na dane oraz wydajności macierzy w sposób niezależny. Różni je jednak osobowość.

HPE GreenLake for Block Storage, jak sama nazwa wskazuje, jest rozwiązaniem przeznaczonym do obsługi blokowych zbiorów danych. To pierwsze tego typu – oparte na modelu chmurowym i przeznaczone do zastosowań o krytycznym znaczeniu biznesowym. Co ważne jako dostawca, zapewniamy całościowe wsparcie i gwarantowaną dostępność zasobów danych na poziomie 100%!

Z naszych analiz wynika, że HPE GreenLake for Block Storage zapewnia nawet o 66% wyższy wskaźnik ceny do wydajności niż jakiekolwiek konkurencyjne rozwiązanie.

Z kolei HPE GreenLake for File Storage, choć działa w oparciu o tę samą architekturę i rozwiązania sprzętowe, to za sprawą odmiennej tożsamości zapewnia środowisko pamięci masowych zoptymalizowane pod kątem obsługi systemów plikowych. Dobrze sprawdzi się więc w przypadku tych obciążeń, które są związane z przetwarzaniem nieustrukturyzowanych danych, czyli dla większości nowoczesnych aplikacji.

W praktyce będą to różne tożsamości tego samego rozwiązania. Ich wykorzystanie przełoży się jednak na odmienne działanie systemu pamięci masowych. W przypadku rozwiązania dla zasobów plikowych nacisk kładziemy bowiem na wsparcie rozproszonego charakteru zbiorów danych oraz ich duże zróżnicowanie. Z kolei w przypadku zbiorów blokowych nasze rozwiązanie będzie nastawione przede wszystkim na zapewnienie jak najszybszego dostępu do danych i jak najwyższej wydajności aplikacji.

HPE GreenLake for Block Storage, jak sama nazwa wskazuje, jest rozwiązaniem przeznaczonym do obsługi blokowych zbiorów danych. To pierwsze tego typu – oparte na modelu chmurowym i przeznaczone do zastosowań o krytycznym znaczeniu biznesowym. Co ważne jako dostawca, zapewniamy całościowe wsparcie i gwarantowaną dostępność zasobów danych na poziomie 100%!

Na jakiej platformie sprzętowej oparte są nowe usługi pamięci masowych HPE?

Sercem oferty HPE GreenLake for Storage jest nowa generacja rozwiązań HPE Alletra. To wysoce wydajne, elastyczne i zarządzane w sposób centralny za pomocą narzędzi HPE GreenLake macierze. HPE Alletra Storage MP zapewnia nie tylko wielowymiarową, niezależną skalowalność pod kątem wydajności oraz przestrzeni dyskowej, ale przede wszystkim jest wspólną platformą dla różnych rodzajów obciążeń.

HPE Alletra Storage MP zapewnia skalowalność bez limitów – i bez przestojów. Pełni rolę jednej platformy pozwalającej eliminować silosy danych i podnosić efektywność wykorzystania zasobów danych. Eliminujemy zatem klasyczne, warstwowe podejście i radykalnie upraszczamy środowisko pamięci masowych przy zachowaniu korzyści ekonomicznych, wydajnościowych i gwarancji pełnej dostępności. Co ważne, wszystkie profile sprzętowe i wydajnościowe mogą być łatwo definiowane przez użytkowników.

Następuje zatem unifikacja platformy sprzętowej, którą długofalowo proponujemy w warstwie danych. W tym miejscu chciałbym jednak zapewnić, że oferowane dziś macierze, takie jak HPE Alletra 5000/6000, HPE Alletra 9000 czy HPE Primera będą nadal rozwijane i oferowane.

Dlaczego tak ważna jest uniwersalność platformy sprzętowej – i możliwość definiowania osobowości rozwiązania pamięci masowej?

Nasze nowe rozwiązania wyróżnia przede wszystkim uniwersalność i wsparcie dla różnych scenariuszy wykorzystania danych w organizacji. Jest to de facto jedno rozwiązanie na poziomie sprzętu i sposobu obsługi, zróżnicowane tożsamościami definiowanymi na poziomie oprogramowania. Takie podejście przekłada się na ogromną elastyczność użycia. To klient będzie mógł – za pośrednictwem łatwego w użyciu interfejsu – wybrać, jaką osobowość przyjmie rozwiązanie oraz w jakiej roli wykorzystany zostanie sprzęt dostępny w jego centrum danych.

Warstwa aplikacyjna rozwiązania będzie ustandaryzowana w oparciu o środowisko HPE GreenLake Cloud Platform. Za jego pośrednictwem obsługiwane będą więc wszelkie funkcje związane z obsługą, zarządzaniem czy konfiguracją pamięci masowych HPE. Co więcej, w ramach platformy HPE GreenLake osadzone zostaną także różnego rodzaju dodatkowe funkcje oraz usługi, w tym wsparcie techniczne. W ramach platformy HPE GreenLake Cloud Platform w niedalekiej przyszłości zapewnimy także szereg rozwiązań wspierających przechowywanie danych obiektowych.

Naszą nową ofertę wyróżnia też połączenie sprawdzonej techniki z niespotykaną wcześniej łatwością bieżącej obsługi. Jest to wartość trudna do przecenienia w czasach pogłębiającej się luki kompetencyjnej i rywalizacji o specjalistów z obszaru IT. Można powiedzieć, że wraz z nowymi rozwiązaniami wprowadzamy doświadczenia chmurowe bezpośrednio do centrum przetwarzania danych klientów. Jest to jednocześnie pewnego rodzaju zmiana zasad gry w zakresie pamięci masowych i zarządzania danymi. Oferując tak skalowalne, kompleksowe i łatwe w obsłudze narzędzia, pomagamy w operacjonalizacji danych, eliminując typowe ograniczenia związane z zarządzaniem, gromadzeniem oraz ochroną danych, a jednocześnie – wspieramy klientów w ich transformacji do nowoczesnych, napędzanych danymi organizacji.

HPE GreenLake for File Storage, choć działa w oparciu o tę samą architekturę i rozwiązania sprzętowe, to za sprawą odmiennej tożsamości zapewnia środowisko pamięci masowych zoptymalizowane pod kątem obsługi systemów plikowych. Dobrze sprawdzi się więc w przypadku tych obciążeń, które są związane z przetwarzaniem nieustrukturyzowanych danych, czyli dla większości nowoczesnych aplikacji.

Do jakich organizacji skierowane są nowe rozwiązania HPE GreenLake for Storage?

Nowe rozwiązania są pomyślane przede wszystkim z myślą o organizacjach średniej i dużej wielkości, niezależnie od branży, w jakiej działają. Z naszych doświadczeń wynika bowiem, że potrzeby klientów w poszczególnych branżach i segmentach są bardzo podobne, inna jest jedynie skala. Powszechne jest, przykładowo, dążenie do upraszczania środowisk IT.

Jakie znaczenie dla rozwiązania pamięci masowych ma możliwość połączenia ze środowiskiem chmurowym HPE GreenLake Cloud Platform?

Wykorzystanie środowiska użytkowego natywnego dla platformy chmurowej HPE GreenLake sprawia, że cała konfiguracja może być przeprowadzona za pośrednictwem prostego w użyciu kreatora lub kokpitów administracyjnych dostępnych z dowolnego miejsca i urządzenia. Jednocześnie, cały proces konfiguracji jest uproszczony i w pełni zautomatyzowany – wszystkie ustawienia sprzętowe, sieciowe i te związane z konkretnymi środowiskami obliczeniowymi są realizowane automatycznie.

Oczywiście, wszystkie ustawienia można nadal wprowadzać ręcznie z poziomu macierzy, linii poleceń czy API. Całą konfigurację można jednak zautomatyzować w myśl koncepcji AIOps i łatwo zrealizować za pośrednictwem kreatora wspieranego przez algorytmy kontekstowego AI. Oparte na mechanizmach HPE InfoSight rozwiązanie administracyjne pozwala też m.in. automatyzować kwestie związane z aktualizacjami oraz poprawkami bezpieczeństwa.

Jednocześnie, usługi dostępne w HPE GreenLake Cloud Platform wydatnie upraszczają proces konfiguracji, zmniejszają poziom niezbędnego zaangażowania zespołu administratorów, a jednocześnie pozwalają na budowanie samoobsługowych środowisk pamięci masowych, w których to użytkownicy samodzielnie budują warstwę storage dla swoich rozwiązań. Poza tym, zaprzęgając sztuczną inteligencję do procesów związanych z zarządzaniem danymi, znacząco usprawniamy te procesy. W efekcie, HPE GreenLake for Block Storage pozwala przechowywać i zarządzać wszelkimi obciążeniami i rodzajami danych w ramach elastycznego i obsługującego wiele protokołów wymiany danych środowiska.

Co jednak ważne, pomimo uproszczeń warstwy konfiguracyjnej, administratorzy zachowują pełną kontrolę nad politykami bezpieczeństwa i wszystkimi innymi aspektami niezbędnymi do tego, aby zapewnić użytkownikom możliwość swobodnego kreowania swoich środowisk w zależności od potrzeb.

Warstwa aplikacyjna rozwiązania będzie ustandaryzowana w oparciu o środowisko HPE GreenLake Cloud Platform. Za jego pośrednictwem obsługiwane będą więc wszelkie funkcje związane z obsługą, zarządzaniem czy konfiguracją pamięci masowych HPE. Co więcej, w ramach platformy HPE GreenLake osadzone zostaną także różnego rodzaju dodatkowe funkcje oraz usługi, w tym wsparcie techniczne. W ramach platformy HPE GreenLake Cloud Platform w niedalekiej przyszłości zapewnimy także szereg rozwiązań wspierających przechowywanie danych obiektowych.

Nowością są także rozwiązania HPE GreenLake for Backup&Recovery oraz HPE GreenLake for Disaster Recovery…

To prawda. Usługa HPE GreenLake for Backup&Recovery zapewnia kompleksową ochronę maszyn wirtualnych działających na systemach sprzętowych HPE, ale nie tylko. Wspierane są też bowiem popularne środowiska publicznej chmury obliczeniowej AWS. W efekcie usługa HPE GreenLake for Backup&Recovery zapewnia kompleksową funkcjonalność do ochrony danych i zarządzania całym cyklem życia kopii zapasowych.

Jeśli chodzi o warstwę użytkową, to – podobnie jak w kontekście pamięci masowych – postawiliśmy na maksymalne uproszczenie obsługi oraz zautomatyzowanie działania mechanizmów związanych z tworzeniem kopii zapasowych oraz przywracaniem danych. W praktyce niezbędna konfiguracja ogranicza się jedynie do wskazania, które środowiska mają zostać objęte funkcjonalnością kopii zapasowych. Nie jest wymagana żadna konfiguracja na poziomie sprzętowym.

W analogiczny sposób dostępna jest także – oparta na rozwiązaniach HPE Zerto – usługa HPE GreenLake for Disaster Recovery, która pozwala na tworzenie kompleksowych środowisk awaryjnego odtwarzania przy wykorzystaniu szeroko rozumianej automatyzacji. Dzięki temu rozwiązanie to radykalnie upraszcza proces tworzenia środowiska pozwalającego na zapewnienie ciągłości biznesowej w sytuacjach kryzysowych. Równocześnie, dobrze sprawdza się jako rozwiązanie ułatwiające proces migrowania danych pomiędzy różnymi środowiskami chmurowymi.

Jaka jest rola partnerów HPE w kontekście wprowadzenia oferty HPE GreenLake for Storage?

Jak wspomniałem wcześniej, nasze nowe rozwiązania są oparte na platformie HPE GreenLake Cloud Platform, która została zaprojektowana z myślą o zaangażowaniu partnerów. O ile klientom proponujemy narzędzia pozwalające na łatwe i samodzielne zarządzanie oraz udostępnianie użytkownikom zasobów pamięci masowych, tak partnerom zapewniamy dodatkowe możliwości związane ze wsparciem wdrożenia, obsługą czy tworzeniem własnych usług i rozwiązań uzupełniających możliwości HPE GreenLake for Storage w specyficznych scenariuszach użycia. Jednocześnie, nowe rozwiązania pozwolą nam – i naszym partnerom – szybciej odpowiadać na nowe potrzeby rynkowe w przyszłości.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *