InfrastrukturaPREZENTACJA PARTNERA

INNERGO: Patrzymy na sieć jako całość, badamy jej własności i doradzamy klientom odpowiednie zmiany

Executive ViewPoint

Z Łukaszem Włodarczykiem, Presales Directorem i Senior Solution Architectem w firmie INNERGO, rozmawiamy o specyfice planowania i projektowania sieci bezprzewodowych, nietypowych aspektach wpływających na zasięg i jakość sieci Wi-Fi w budynkach oraz w przestrzeniach otwartych, a także o wartościach płynących z budowy sieci na bazie rozwiązań HPE Aruba.

INNERGO: Patrzymy na sieć jako całość, badamy jej własności i doradzamy klientom odpowiednie zmiany

Firma INNERGO ma wiele zrealizowanych wdrożeń sieci Wi-Fi i wiele doświadczeń w tym zakresie. Na jakie aspekty towarzyszące takim projektom warto zwrócić szczególną uwagę?

Na etapie projektowania sieci nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, co może nas spotkać w czasie realizacji, a potem eksploatacji takiej infrastruktury. Sieci radiowe są bardzo czułe na zmienność w otoczeniu, w którym funkcjonują, dlatego zawsze zwracamy uwagę naszych klientów na konieczność projektowania sieci w taki sposób, aby były na taką zmienność gotowe.

Z tego powodu, przygotowując wdrożenie dokładnie analizujemy wymagania i potrzeby, badamy środowisko, w którym sieć ma funkcjonować, dobieramy rozwiązania i skrupulatnie prowadzimy etap projektowania i planowania radiowego.

Jakie aspekty obejmuje etap takiego planowania?

Planowanie radiowe tylko częściowo jest planowaniem w rozumieniu przygotowania „na papierze”, przed wdrożeniem. W praktyce, powinien być to złożony i wieloetapowy proces. Można powiedzieć, że projekty, które przygotowujemy na podstawie planów budynków i terenów czy rzutów kondygnacji stanowią pierwotną warstwę planu radiowego. Na nią nakładamy kolejną – związaną z tym, co te plany odzwierciedlają w rzeczywistości. Analizujemy, przykładowo, z jakich materiałów zbudowane są obiekty występujące na naszym planie. Czasami znaczenie mają wręcz – wydawałoby się pomijalne – szczegóły dotyczące tego, jakiego rodzaju farbą zostały pomalowane poszczególne ściany w budynkach, które ma obejmować projektowana sieć.

Kolejną warstwę planu radiowego stanowią przedmioty i inne obiekty, które występują w miejscu przyszłej instalacji. W budynku biurowym będą to meble i wyposażenie. Na hali produkcyjnej – maszyny, urządzenia, konstrukcje itd. Co ważne, poza wyposażeniem stałym musimy także przewidywać jakie inne przedmioty mogą znaleźć się w poszczególnych lokalizacjach w trakcie ich normalnej eksploatacji. W efekcie, choć wiemy jak, przykładowo, rozmieszczone są regały w hali magazynowej, gdzie znajdują się ciągi komunikacyjne i gdzie będą poruszać się pracownicy, to zawsze musimy zastanowić się też jakiego rodzaju przedmioty znajdą się na poszczególnych półkach. Wszystko to wpływa na charakterystykę propagacji fale radiowych. Każda sieć jest inna.

W jakich lokalizacjach plany radiowe okazują się najbardziej złożone?

Ciekawym wyzwaniem są sieci pracujące w obiektach przemysłowych – zarówno w halach produkcyjnych, jak i na zewnątrz. Traktujemy je jako sieci o specjalnych wymaganiach. Pierwszą, dość oczywistą, kategorię takich wymagań stanowią wymagania środowiskowe, które przekładają się na potrzebę zastosowania wyposażenia dostosowanego do pracy w spodziewanych warunkach. Rozwiązania, takie jak punkty dostępowe przystosowane do pracy na zewnątrz charakteryzują się m.in. innymi obudowami. Są też dostosowane do prawidłowego działania w innych zakresach temperatury.

W zakładach przemysłowych możemy mieć jednak do czynienia także z wymaganiami specjalnymi. Mogą to być m.in. skrajnie wysokie temperatury ze względu na toczące się procesy technologiczne, duży poziom zapylenia czy wibracje konstrukcji – żeby wymienić tylko te najbardziej oczywiste i najczęściej występujące. Takie wymagania również musimy wziąć pod uwagę planując sieci bezprzewodowe.

Jakie nietypowe zagadnienia należy brać pod uwagę w ramach całościowego projektowania sieci Wi-Fi?

Wiele zagadnień związanych z projektowaniem sieci jest niezależnych od lokalizacji oraz rodzaju projektowanej infrastruktury. Oprócz wspomnianego planowania radiowego niezbędne jest m.in. dobre prognozowanie ruchu i zapotrzebowania na zasoby sieciowe. Oczywiście, takie analizy są prostsze w przypadku projektowania sieci dla zwykłych budynków biurowych o znanym przeznaczeniu i planie zagospodarowania, a komplikują się w mniej typowych lokalizacjach. Nie należy jednak ulegać złudzeniu, że projekty sieci dla biur zawsze są proste i przewidywalne. Tam również pojawiają się różnego rodzaju niespodzianki.

W zespole INNERGO podczas każdego procesu projektowania sieci przywiązujemy dużą wagę do wizji lokalnych, które prowadzimy w miejscu przyszłej instalacji. Takich wizyt może być wiele: począwszy od wstępnej wizyty na etapie tworzenia oferty – po której dokonujemy analizy rodzaju i ilości potrzebnego sprzętu jaki, przez wizje przedwdrożeniowe, przeznaczone na planowanie radiowe oraz dokładne określenie lokalizacji i sposobu instalacji urządzeń radiowych, rodzajów anten itp., aż po wizyty instalacyjne, kiedy poza faktyczną instalacją infrastruktury monitorujemy funkcjonowanie zainstalowanego systemu i na bieżąco wprowadzamy konieczne korekty czy uzupełnienia.

Na co trzeba zwracać uwagę budując sieć, która ma działać nie w budynkach, ale na zewnątrz?

Pierwsza, dość oczywista różnica, to zmienność warunków klimatycznych wraz ze zmianą pór roku. Nie chodzi jednak tylko o to, że w zimie pada śnieg – i, jak wiadomo z klasyki kina: „jak jest zima, to musi być zimno”. Może się bowiem okazać, że w poszczególnych okresach roku diametralnie zmienia się charakterystyka przestrzeni, w której ma funkcjonować projektowania sieć bezprzewodowa. Jeśli, na przykład, mamy do czynienia z terenem składowania opału, to pusta przez wiele miesięcy przestrzeń może w określonych porach roku zapełniać się hałdami węgla; w innych przypadkach mogą to być okresowo pojawiające się i znikające hałdy odpadów czy innych materiałów.

Niektóre z takich zmian możemy zdroworozsądkowo przewidzieć dzięki znajomości specyfiki działalności prowadzonej w danej lokalizacji, inne poznamy podczas skrupulatnie przeprowadzonej wizji lokalnej, zaś jeszcze inne podpowiada nam doświadczenie – co jest o tyle istotne, że uruchomiliśmy już bardzo wiele złożonych instalacji, a każda z nich jest okazją do zdobywania wiedzy. Zawsze pewna część specyfiki każdej lokalizacji pozostanie nieprzewidywalna, ponieważ zależy od sytuacji, które dopiero nastąpią. W tym kontekście również nieocenione staje się doświadczenie z wcześniej zrealizowanych wdrożeń. Dzięki niemu, możemy bowiem założyć w projekcie pewne rozwiązania, które mogą okazać się przydatne do obsługi nieprzewidzianych wcześniej potrzeb.

Jakie aspekty czy rodzaje działalności mogą wpływać na charakterystykę działania sieci w poszczególnych przestrzeniach otwartych?

Posłużę się przykładem jednego z naszych niedawnych wdrożeń: dla klienta, który potrzebował wydajnej sieci Wi-Fi do zapewnienia komunikacji dla pracowników poruszających się w obiektach i na terenie, gdzie pracują. Co ważne, na tym terenie zawsze dużo się dzieje – przykładowo, przemieszczają się pojazdy różnego typu – od samochodów osobowych, przez dostawcze, po autobusy i ciężarówki, a nawet platformy transportowe i pojazdy nietypowe. Dodatkowo, to czy tylko przejeżdżają czy parkują, w jakiej konstelacji się ustawią i co przewożą, wpływa na charakterystykę radiową terenu.

Jeszcze większą zmienność wprowadzają w tym względzie pociągi. Załóżmy, że mamy jakiś teren z torami kolejowymi, bocznicami czy stacjami przeładunkowymi. Każdy wjeżdżający pociąg to przecież tony metalu, a w zależności od tego co wiezie, metalu czy innych materiałów istotnie zmieniających propagację fal radiowych może być znacznie więcej. Pociąg przejeżdżający – to czasowe zakłócenie charakterystyki radiowej terenu. Pociąg stojący – wprowadza zmienność na dłużej. Wiele pociągów – to jeszcze inna sytuacja. W każdej z nich jednak wymagania dotyczące zasięgu oraz jakości sygnału sieci Wi-Fi muszą być spełnione.

No właśnie, jakie czynniki decydują w praktyce o jakości transmisji i wydajności sieci bezprzewodowych?

Trzeba pamiętać, że – niezależnie od tego czy sieć ma specjalne wymagania, czy jest bardziej standardowa – na wydajność jej całościową wydajność wpływa bardzo wiele elementów, począwszy od punktów styku z siecią korporacyjną, Internetem i środowiskami chmurowymi, z których korzystamy, przez warstwę transmisyjną kablową lub światłowodową, po charakterystykę zastosowanych urządzeń sieciowych.

Przy gigabitowych przepływnościach, jakie osiągamy teraz w sieciach W-Fi duże znaczenie mają również pasywne elementy sieci: rodzaje kabli i złączy, a także precyzja i staranność ich wykonania. Wszystko są czynniki, które mogą spowodować, że mimo wyposażenia sieci w najnowocześniejszy sprzęt radiowy z wielkimi możliwościami, doświadczenie użytkownika może nie być zadowalające, bo pasywne elementy sieci nie mają odpowiedniej jakości. Patrzymy więc na sieć jako całość, badamy jej własności i jeżeli trzeba – doradzamy klientom odpowiednie zmiany także w innych elementach infrastruktury sieciowej.

W zakresie wyposażenia do budowy sieci Wi-Fi bazują Państwo na rozwiązaniach HPE Aruba. Dlaczego?

Rozwiązania HPE Aruba charakteryzują się kompleksowością i kompletnością – co pozwala na zaprojektowanie i uruchomienie sieci bezprzewodowej dobrze, która będzie dobrze wpisywać się w istniejące środowisko IT, a zarazem – zapewni optymalność kosztów dzięki możliwości wyboru urządzeń o właściwych parametrach.

Możliwości integracyjne rozwiązań HPE Aruba – na co jako integrator zwracamy uwagę i z czym mamy do czynienia na co dzień – są bardzo dobre. Nie chodzi tu oczywiście o naszą wygodę, a o faktyczne funkcjonalności rozwiązań, które dostarczamy. Rozbudowane możliwości integracyjne przekładają się na efektywne działanie systemów HPE Aruba w środowiskach heterogenicznych, pozwalają na tworzenie kompleksowych i spójnych systemów zarządzania oraz umożliwiają stosowanie korporacyjnych mechanizmów uwierzytelniania użytkowników i polityk bezpieczeństwa. Są to zatem bardzo wymierne korzyści dla inwestora, który budując lub rozbudowując sieć chce mieć pewność, że nie będzie ponosił nadmiarowych kosztów dublujących się systemów do zarządzania, diagnostyki i ogólnie – utrzymania infrastruktury IT.

Korzystanie z rozwiązań HPE Aruba daje także gwarancję zgodności z najnowszymi standardami oraz pewność rozwoju wraz z postępem technologii. Trzeba pamiętać, że sieć, którą budujemy dzisiaj będziemy eksploatować przez kolejne lata. Warto jest więc zainwestować w najbardziej nowoczesne z dostępnych dziś systemów, a takimi są właśnie rozwiązania HPE Aruba.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *