BiznesCase StudyPREZENTACJA PARTNERA

itelligence zapewnia elastyczność i skalowalność infrastruktury IT wspierającej dynamiczny rozwój sieci PEPCO

Case Study

PEPCO Poland od lat korzysta z usług infrastrukturalnych i wsparcia specjalistów itelligence. Wraz z realizacją kolejnych projektów zadecydowano o przejściu z klasycznego outsourcingu na usługi oferowane w modelu IaaS (Infrastructure-as-a-Service) i PaaS (Platform-as-a-Service).

itelligence zapewnia elastyczność i skalowalność infrastruktury IT wspierającej dynamiczny rozwój sieci PEPCO

PEPCO to działająca w Europie Środkowo-Wschodniej sieć dyskontów oferujących odzież i produkty do domu. W dziesięciu europejskich krajach funkcjonuje ponad 1500 sklepów PEPCO. Marka powstała w 2004 roku, w Polsce, która nadal jest największym rynkiem dla Grupy. Z racji skali i kompetencji świadczy m.in. wiele usług IT dla spółek w innych krajach.

PEPCO korzysta z usług itelligence od 2012 roku. Początkowo współpraca koncentrowała się na obszarze centrum danych oraz kompleksowej administracji infrastrukturą sieciową. „Poszukiwaliśmy lokalnego partnera, który dostarczy nam niezbędne usługi, w tym zapewni obsługę w zakresie zarządzania sieciami LAN i WAN, a także kolokacji. Oczekiwaliśmy obsługi na wysokim i stabilnym poziomie, a także wysokiej elastyczności wymaganej ze względu na bardzo dynamiczny rozwój PEPCO. Jednocześnie, oczekiwaliśmy wiedzy i zasobów, które w przyszłości pozwolą na rozszerzenie zakresu świadczonych nam usług” – mówi Jarosław Machulski, IT Operations Manager w PEPCO Poland.

Outsourcing – sposób na dynamiczny rozwój

Decyzja o wykorzystaniu kompleksowego outsourcingu utrzymania infrastruktury była uwarunkowana m.in. chęcią zapewnienia stabilnego działania rozwiązań IT wykorzystywanych w istniejących wówczas placówkach, przy zachowaniu szerokich możliwości rozbudowy infrastruktury na potrzeby stale powstających sklepów. „Kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze dostawcy była dla nas elastyczność. Plany rozwojowe PEPCO zakładały podwojenie biznesu w ciągu 3 lat oraz intensywną, europejską ekspansję. Udaje nam się je realizować m.in. dlatego, że współpracujemy z itelligence” – twierdzi Jarosław Machulski. „Inżynierowie itelligence są zawsze w gotowości do wspierania nas wiedzą w celu rozwiązywania wyzwań, przed którymi staje Dział IT PEPCO, a zasoby, którymi dysponuje firma, pozwalają w każdym momencie skalować infrastrukturę, z której korzystamy. Te czynniki są dla PEPCO nie do przecenienia” – dodaje.

Wyzwania w obszarze IT PEPCO, którym odpowiadają usługi świadczone przez itelligence
• Zapewnienie bezpieczeństwa, wysokiej dostępności i skalowalności rozproszonej w skali kraju infrastruktury sieciowej LAN i WAN.
• Zmniejszenie ograniczeń biznesowych związanych z niewystarczającą skalowalnością i dostępnością infrastruktury i zasobów IT w nowych lokalizacjach.
• Zapewnienie wysokiej dostępności, a także kompleksowych usług z zakresu tworzenia kopii zapasowych i przywracania dostępności dla posiadanych już serwerów.
• Zagwarantowanie infrastruktury i wsparcia administracyjnego dla nowych systemów biznesowych, w tym rozwiązań WMS.
• Zbudowanie infrastruktury dla wdrażanego w firmie środowiska SAP, łącznie z usługami utrzymania i administracji podstawową warstwą systemu.

W początkowym okresie współpracy, zespołowi itelligence powierzono obsługę zarządzania sieciami. „Zapewniamy usługi monitoringu wszystkich urządzeń sieciowych firmy PEPCO. Dostarczamy też działającą w technologii IPsec VPN infrastrukturę dla węzła sieciowego obsługującego wszystkie sklepy, a także – w technologii MPLS – infrastrukturę węzła sieciowego obsługującego wszystkie magazyny – w Polsce oraz na Węgrzech. Ponadto zapewniamy – bazujące na technologii VPN IPsec – środowisko bezpiecznego zdalnego dostępu dla pracowników i partnerów PEPCO” – wyjaśnia Ryszard Mamoń, Network Technical Support Manager w itelligence. Firma PEPCO zdecydowała się też na wykorzystanie usług kolokacji, świadczonych przez itelligence na bazie dedykowanego centrum danych zlokalizowanego w Tarnowie Podgórnym.

1539 lokalizacji PEPCO korzysta ze świadczonych przez itelligence usług.

„W obszarze usług data center współpraca z PEPCO rozpoczęła się od usług związanych z kolokacją, a także awaryjnym przywracaniem kluczowych systemów biznesowych wraz ze wsparciem zapasowego centrum danych. W kolejnym kroku, w odpowiedzi na potrzeby biznesowe PEPCO, podłączyliśmy infrastrukturę klienta do naszych systemów pamięci masowych, tak aby w razie zapotrzebowania zapewnić elastyczność w zakresie dostępności dodatkowych zasobów pamięci masowych” – podkreśla Tomasz Piętak, Principal Solutions Architect w itelligence.

Co ważne, w tych aspektach współpraca PEPCO z itelligence trwa nieprzerwanie aż do dziś, choć obsługiwane środowisko IT uległo znacznym zmianom. O ich skali świadczy choćby tempo rozwoju działalności PEPCO w Polsce i regionie. „Współpracę rozpoczynaliśmy, gdy liczba sklepów tej sieci była bliska 300, dziś jest to ponad 1500 placówek. Oczywiście taki wzrost liczby sklepów wymusza zwielokrotnione wymagania związane z wydajnością węzła centralnego sieci WAN firmy PEPCO, który znajduje się w naszym centrum danych w Tarnowie Podgórnym” – mówi Ryszard Mamoń. Obecnie, tylko w obszarze infrastruktury sieciowej, zespół itelligence zdalnie monitoruje administruje około 1600 urządzeń wykorzystywanych przez PEPCO – w centrum danych, centrali firmy, magazynach i sklepach. Specjaliści itelligence odpowiadają też za integrację sieciową z innymi spółkami Grupy PEPCO. Podobny wzrost zapotrzebowania dotyczył również innych usług realizowanych z udziałem centrum danych itelligence.

Prosta droga do IaaS

Po kilku latach współpracy, w obliczu rosnących, związanych z realizacją strategii rozwoju biznesu wymagań stawianych zespołowi IT firmy PEPCO, zadecydowano o rozszerzeniu dotychczasowej współpracy z itelligence. „W początkowym okresie współpracy byliśmy nastawieni na utrzymywanie własnej infrastruktury na potrzeby wykorzystywanych przez nas systemów. Systemy budowaliśmy od podstaw własnymi zasobami, co pozwalało na zdobycie wiedzy potrzebnej do ich samodzielnego utrzymania. W związku z dynamicznym rozwojem firmy zaczęła jednak pojawiać się potrzeba wdrażania nowych systemów, kluczowych dla działania biznesu, a dynamika rozwoju nie dawała nam czasu na zdobywanie wiedzy, tak jak to było do tej pory. Stąd decyzja o wykorzystaniu usługi IaaS do nowo wdrażanych systemów” – wspomina Jarosław Machulski. Wybór dostawcy takich usług był naturalny i oparty m.in. na wcześniejszych doświadczeniach z udanej współpracy.

Korzyści biznesowe wynikające z wykorzystania usług itelligence
• Zapewnienie możliwości skalowania infrastruktury w miarę rozwoju działalności i w zależności od potrzeb biznesowych.
• Ułatwienie w realizacji założonych w strategii firmy celów biznesowych.
• Możliwość uzupełnienia możliwości posiadanej infrastruktury dodatkowymi zasobami.
• Odciążenie działu IT od prac związanych z administracją i utrzymaniem rozproszonej infrastruktury IT.
• Dostęp do wysoce skalowalnych usług IaaS i PaaS na potrzeby realizacji projektów biznesowych.

Po raz pierwszy, oferowane przez itelligence usługi IaaS firma PEPCO wykorzystała w 2015 roku. Na udostępnioną w modelu usługowym infrastrukturę składał się sprzęt wraz z platformami wirtualizacyjną i bazodanową, które były niezbędne do funkcjonowania systemu wspierającego zarządzanie magazynami (WMS). „Poproszono nas o przejęcie obszaru zarządzania magazynem w nowej lokalizacji, wraz z zapewnieniem stosownej infrastruktury oraz usług administracyjnych do poziomu bazy danych. W ten sposób, w ramach naszej współpracy z PEPCO, pojawiła się usługa typu IaaS. Na przestrzeni lat zakres jej wykorzystania był stopniowo rozszerzany m.in. o kolejne systemy. Obecnie wszystkie istotne dla PEPCO magazyny – dwa w Polsce i jeden za granicą – pracują na systemach WMS działających na bazie naszej infrastruktury” – twierdzi Tomasz Piętak. Jest to jednocześnie usługa dość specyficzna, jeśli chodzi o zastosowane technologie. Wynika to z faktu, że wykorzystywane w obsługiwanych przez itelligence magazynach oprogramowanie WMS pracuje na podstawie bazy danych Oracle, co m.in. ze względów licencyjnych uniemożliwia bezpośrednie stosowanie platformy VMware.

Na potrzeby usług IaaS dla PEPCO zdecydowano się wykorzystać rozwiązania dedykowane dla baz danych Oracle. „Zespół itelligence był w stanie dostarczyć potrzebne rozwiązania – wraz z pełnym wsparciem – praktycznie natychmiast. Teraz uruchamiamy z itelligence kolejne środowisko bazujące na usłudze IaaS pod kolejny nowy system. Usługa IaaS jest uzupełnieniem naszych wewnętrznych środowisk, ale myślę, że jej udział w przyszłości będzie rósł” – uważa Jarosław Machulski. Także i dziś środowisko IT PEPCO cechuje wysoka heterogeniczność. Firma korzysta bowiem z różnych rozwiązań biznesowych, nierzadko opartych na odmiennych technologiach. W takich warunkach dobrze sprawdzają się kolejne usługi realizowane przez zespół itelligence. „W miarę rozwoju naszej współpracy powołaliśmy kolejny wspólny projekt w podobnej konwencji. Tym razem, na potrzeby nowych projektów dostarczamy w modelu usługowym infrastrukturę oraz licencje do bazy danych, a także stosowne usługi administracyjne. Zapewniamy więc całą platformę PaaS, a klient zajmuje się jedynie użytkowaniem aplikacji – konkretnie rozwiązaniem wspierającym planowanie dostaw” – mówi Tomasz Piętak.

Udana współpraca procentuje

Ostatnie miesiące przyniosły kolejne już rozszerzenie zakresu, trwającej od 6 lat, współpracy itelligence i PEPCO. Obecnie itelligence jest także jednym z dostawców zaangażowanych w uruchomienie nowego systemu HR, opartego na środowisku SAP. Na potrzeby wdrożenia itelligence dostarcza zarówno infrastrukturę – wraz z usługami wsparcia i utrzymania – jak i usługi w zakresie administracji podstawową warstwą systemu SAP. „W ramach naszej współpracy wspieramy zespół PEPCO w przypadku tych rozwiązań i obszarów, dla których krytyczne znaczenie ma skalowalność i dostosowanie do potrzeb, ale też kompetencje, które nie zawsze warto rozwijać wewnętrznie. Jako grupa itelligence obsługujemy również systemy produkcyjne dla brytyjskiej spółki z Grupy PEPCO” – podkreśla Tomasz Piętak.

Jedną z przewag rynkowych itelligence w Polsce jest własne centrum danych wyspecjalizowane pod kątem świadczenia zróżnicowanych usług IT. Uruchomiony w 1999 roku ośrodek to jedno z pierwszych tego typu centrów w Polsce. Jednocześnie, przedstawiciele PEPCO doceniają kompetencje zespołu itelligence, ale też skłonność do udziału w nieszablonowych projektach. „Mogę z całą pewnością potwierdzić, że dokonany w 2012 roku wybór partnera był słuszny. Z perspektywy działu IT, współpraca z itelligence pozwoliła na realizację postawionych przed firmą celów rozwojowych. Wiedza inżynierów itelligence, ich otwartość i gotowość do podejmowania wyzwań jest dla nas gwarancją tego, że w razie potrzeby zawsze uzyskamy merytoryczne i jak do tej pory, zawsze skuteczne wsparcie” – mówi Jarosław Machulski.

Artykuł ukazał się na łamach Magazynu ITwiz nr. 12/2018.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *