BiznesBEST100

Jak przygotować się na nadchodzące wyzwania w zarządzaniu globalnymi łańcuchami dostaw?

Felieton

W 2023 roku dyrektorzy zakupów, logistycy, kupcy i specjaliści ds. zaopatrzenia zmierzą się zarówno ze starymi, jak i zupełnie nowymi wyzwaniami.

Jak przygotować się na nadchodzące wyzwania w zarządzaniu globalnymi łańcuchami dostaw?
Tomasz Radomski, VP Apollogic, doradca klienta w zakresie cyfrowej transformacji, członek PSML oraz CIPS

Podczas wydarzeń branżowych dyskutuje się o konieczności przeciwdziałania zakłóceniom w łańcuchach dostaw, podążaniu za cyfrową transformacją, od której nie ma już odwrotu, a także o zbliżającym się obowiązku raportowania działań z obszaru zrównoważonego rozwoju. Jak przygotować się do nadchodzących zdarzeń? Jakie lekcje warto wyciągnąć z przeszłości i które trendy kształtować będą rynek w nadchodzących latach?

Obowiązek raportowania niefinansowego

W najbliższych miesiącach jednym z wyzwań, z jakimi zmierzą się przedsiębiorcy, będzie nowy obowiązek sprawozdawczy, wynikający z wejścia w życie unijnych przepisów dotyczących raportowania działań niezwiązanych z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju. 21 kwietnia 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która poszerza zakres jednostek objętych obowiązkiem raportowania czynników ESG.

Nowelizacja przepisów o sprawozdawczości niefinansowej zwiększy odpowiedzialność przedsiębiorstw, zniweluje luki prawne i rozbieżności w standardach krajowych, a także przyspieszy proces przechodzenia na bardziej zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Rozwój inteligentnych technologii

Automatyzacja, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe nie tyle wkroczyły do gry, ile rozdają w niej karty. Integracja inteligentnych technologii z procesami zakupowymi i zaopatrzenia pozwala przyspieszyć czasochłonne czynności oraz upraszcza realizację zadań najbardziej narażonych na wystąpienie błędów ludzkich.

Coraz częściej niezbędnym krokiem okazuje się korzystanie z platformy IT gromadzącej dane z całej sieci biznesowej. Jednym z najbardziej kompleksowych rozwiązań jest SAP Ariba – system, który z powodzeniem wdrażamy w polskich firmach w ramach transformacji cyfrowej zakupów i zaopatrzenia. Platforma ta oferuje realne ujęcie procesów end-to-end, począwszy od zarządzania operacjami logistycznymi, przez zarządzanie ryzykiem, na analizie finansowej kończąc.

Postępująca cyfryzacja

Czasy pandemii COVID-19 unaoczniły nam, że najistotniejszym punktem procesu zakupowego nie jest redukcja kosztów i poszukiwanie źródeł oszczędności, lecz zapewnienie odporności biznesowej. Trudności w dostarczaniu surowców, deficyt podstawowych komponentów i wydłużony czas realizacji zamówień doprowadziły do potężnych zastojów w produkcji na całym świecie.

Stabilność relacji z partnerami, możliwość współpracowania z kontrahentami w czasie rzeczywistym i poszukiwanie nowych dostawców za pośrednictwem globalnych sieci biznesowych B2B zaważyły na utrzymaniu płynności działania w wielu firmach. Cyfryzacja procesów odegrała więc kluczową rolę w zażegnaniu skutków kryzysu w światowym łańcuchu dostaw.

Stabilność relacji z partnerami, możliwość współpracowania z kontrahentami w czasie rzeczywistym i poszukiwanie nowych dostawców za pośrednictwem globalnych sieci biznesowych B2B zaważyły na utrzymaniu płynności działania w wielu firmach. Cyfryzacja procesów odegrała więc kluczową rolę w zażegnaniu skutków kryzysu w światowym łańcuchu dostaw.

Adaptacja do zmian jako kluczowa umiejętność

Wielu sytuacji mających wpływ na procesy zakupowe nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani my, ani sztuczna inteligencja towarzysząca nam w codziennej pracy. Nie mamy możliwości monitorowania sytuacji politycznej przez całą dobę, nie kontrolujemy pogody i nie przewidzimy, w jaki sposób ucierpi nasz biznes wskutek wybuchu epidemii choroby nieznanej dotąd ludzkości.

Z pomocą nowoczesnych technologii – wyposażonych w zaawansowane funkcje planowania – możemy jednak zbudować odporny i elastyczny łańcuch dostaw, a także skutecznie reagować na zmiany w podaży, popycie i warunkach rynkowych. Ponadto, dzięki modelowaniu statystycznemu i algorytmom uczenia maszynowego, możliwe staje się tworzenie dokładnych krótko- i długoterminowych prognoz.

Większa transparentność w sieciach dostaw

Możliwość śledzenia drogi, jaką przebywają komponenty i towary od momentu opuszczenia magazynu, przez kolejne zakłady przetwórcze, aż do użytkownika końcowego, staje się jednym ze stałych elementów pracy specjalistów ds. Procurementu. Zwiększenie przejrzystości i szybki dostęp do danych w czasie rzeczywistym ułatwia ocenę stanu łańcucha dostaw i zweryfikowanie statusu poszczególnych ogniw.

Dzięki postępującej cyfryzacji i rozwojowi chmurowych narzędzi możemy z łatwością komunikować swoje zapotrzebowanie w sieci zrzeszającej kontrahentów, podejmować decyzje na podstawie proponowanych warunków, zagwarantować ciągłość dostaw oraz zapewnić wszystkim stronom transakcji wgląd w informacje dotyczące płatności i rozliczeń.

Chcesz sprawić, aby procesy zakupowe w Twojej organizacji odpowiadały na współczesne wyzwania w zarządzaniu łańcuchami dostaw? Skontaktuj się z naszym ekspertem.

Tomasz Radomski, VP Apollogic, doradca klienta w zakresie cyfrowej transformacji, członek PSML oraz CIPS
tomasz.radomski@apollogic.com

 

Artykuł ukazał się na łamach: Magazyn ITwiz 9-10/2022. Zamów poniżej:

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.