InfrastrukturaCIOPREZENTACJA PARTNERA

Jak skutecznie wesprzeć organizacje w procesie migracji do chmury

Advertorial

Ostatni rok pokazał, jak duże znaczenie dla zapewnienia ciągłości biznesu – a także możliwości szybkiego modyfikowania sposobu działania organizacji – ma dostęp do elastycznej, skalowalnej infrastruktury niezależnej od lokalizacji. Przemyślane podejście do chmury obliczeniowej doskonale wpisuje się w tego typu potrzeby, a wspólne rozwiązania firm Equinix i CGI znacząco ułatwiają modernizację środowisk IT w oparciu o potencjał chmury.

Jak skutecznie wesprzeć organizacje w procesie migracji do chmury

Model cloud computing ułatwia budowanie dynamicznych i skalowalnych środowisk aplikacyjnych. Ułatwia wykorzystanie – często nieosiągalnych w inny sposób – nowinek technologicznych i skraca czas niezbędny do ich implementacji. Wreszcie, chmura obliczeniowa stwarza szansę na uelastycznienie struktury kosztów w obszarze IT oraz obniżenie wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury. Wykorzystanie pełni potencjału koncepcji chmury obliczeniowej we wszystkich jej odmianach, a także migracja istniejących aplikacji biznesowych oraz danych do środowisk cloud computing, nie jest jednak zadaniem trywialnym.

Odpowiedzią na rosnące oczekiwania biznesowe względem modelu chmury obliczeniowej, a także wyzwania towarzyszące migracji do środowisk cloud oraz multicloud, jest nowa, wspólna oferta firm CGI i Equinix. Zbudowana na bazie wieloletnich doświadczeń i sprawdzonych technologii oferta zapewnia całościowe, kompletne, zintegrowane rozwiązanie w kompleksowy sposób wspierające migrację firmowej infrastruktury IT do modeli chmurowych.

Szybka i bezpieczna podróż do chmury

Podejście proponowane w ramach współpracy firm CGI i Equinix zakłada zapewnienie wsparcia we wszystkich obszarach związanych nie tylko z przeniesieniem środowisk IT do modelu cloud computing, ale także takiej ich modernizacji, aby – w jak największym stopniu – wykorzystać operacyjny, kosztowy i strategiczny potencjał chmury obliczeniowej. Na ofertę CGI i Equinix składają się m.in. rozwiązania z zakresu projektowania i modernizacji oprogramowania, zintegrowane w skali świata usługi kolokacji, a także dedykowane łącza o wysokiej przepustowości.

Zachęcamy do wysłuchania podcastu, w którym eksperci Equinix i CGI opowiadają więcej o tym, w jaki sposób chmura tworzy cyfrową przyszłość i rozszerza globalną obecność przedsiębiorstwa.

Oferowane usługi obejmują zarówno projektowanie, jak i wdrażanie oraz konfigurację rozwiązań chmurowych w ramach ekosystemu centrów danych i infrastruktury komunikacyjnej firmy Equinix. Takie podejście gwarantuje wysoką dostępność oraz sprawne działanie aplikacji chmurowych w ramach wyspecjalizowanych ośrodków przetwarzania, ale także efektywną i bezpieczną wymianę danych z infrastrukturą firmy oraz jej partnerów.

Zaangażowanie doświadczonych specjalistów

Migracja do środowisk cloud wymaga m.in. modernizacji aplikacji i struktury danych, a co za tym idzie odpowiednio zaprojektowanej architektury nowego środowiska chmurowego. Eksperci CGI pomagają w określeniu potrzeb klienta, projektując odpowiednie środowisko i zapewniając bezpieczeństwo. Błędy popełnione na tym etapie mogą istotnie ograniczać możliwość osiągnięcia założonych korzyści biznesowych. „Stworzenie architektury opartej o rozwiązanie chmurowe czy połączenie rozwiązań chmurowych z rozwiązaniami do tej pory funkcjonującymi lokalnie wymaga bogatego doświadczenia. Dlatego to zadanie dla doświadczonych projektantów, którzy wiedzą, jakie pułapki czekają w trakcie wdrażania takich rozwiązań” – podkreśla Artur Hebenstreit, dyrektor działu usług konsultingowych w CGI.

Procesowi migracji obciążeń biznesowych do modelu chmury obliczeniowej towarzyszy szereg ryzyk. Dotyczą one np. utraty – lub niewłaściwego wykorzystania – danych, co w kolejnych krokach może przekładać się na błędne decyzje biznesowe. „Uporządkowanie danych do migracji zależy od efektu jaki chcemy osiągnąć i od rozwiązań jakie są możliwe do zastosowania, ale pomijając stronę techniczną musimy pamiętać, że migracja nie jest procesem, który odbywa się tylko na płaszczyźnie infrastruktury – to praca nad koncepcją przyszłych zastosowań: projektów, analiz, aplikacji, które mają również ograniczenia prawne i wymagają odpowiedniej analizy” – dodaje Artur Hebenstreit.

CGI jako firma consultingowa gwarantuje właściwy dobór rozwiązań związanych z chmurą. Nasze globalne partnerstwa i lokalne doświadczenie są gwarancją dostarczenia projektu w ustalonym czasie i budżecie.

Globalne zaplecze techniczne w cenie

Istotą wspólnej oferty Equinix i CGI jest nie tylko zapewnienie wsparcia merytorycznego, lecz takżę kompleksowej realizacji działań związanych z modernizacją infrastruktury IT klientów. Fundamentem nowoczesnych, budowanych dla klientów środowisk są zlokalizowane na całym świecie, zintegrowane w bezpieczny sposób centra danych Equinix. Jako jeden z największych na świecie dostawców usług kolokacji firma ta dysponuje obecnie ponad 200 centrami danych zlokalizowanymi na 5 kontynentach. Strategia firmy Equinix zakłada też systematyczny rozwój kompetencji chmurowych, a także globalnej infrastruktury wzajemnie skomunikowanych centrów danych, które mogą być wykorzystane na potrzeby utrzymywania systemów biznesowych klientów – także w modelu chmury obliczeniowej.

„Zapewniamy fachowe doradztwo i projektujemy szytą na miarę architekturę integracji aplikacji w chmurze, a następnie wdrażamy ją w naszych centrach danych w sposób zapewniający bezpieczne, bezpośrednie połączenia z największymi światowymi ośrodkami gospodarczymi” – podkreśla Krzysztof Stankiewicz, Global Solution Architect w Equinix. Dedykowane łącza telekomunikacyjne Equinix umożliwiają ograniczenie do minimum opóźnień związanych z przesyłaniem danych, a co za tym idzie pozwalają na zapewnienie efektywnego działania aplikacji biznesowych użytkowanych w globalnych organizacjach bądź w ramach złożonych ekosystemów biznesowych. Separacja transmisji danych od publicznej infrastruktury internetowej przekłada się też na zwiększony poziom bezpieczeństwa danych.

Oferowane usługi obejmują też zaplanowanie i faktyczne przeniesienie danych z infrastruktury lokalnej klienta do zbudowanej w ten sposób hybrydowej chmury obliczeniowej, przy zachowaniu możliwości integracji z dotychczasowym środowiskiem on-premise, a także z usługami dostępnymi w ramach publicznych środowisk cloud computing. „Doradzamy również w zakresie optymalnego wyboru usług oferowanych w modelu publicznej chmury obliczeniowej, zapewniając jednocześnie skalowalne, dopasowane pod kątem przepustowości, dedykowane połączenia z wybranymi dostawcami usług w chmurze” – zapewnia Krzysztof Stankiewicz.

Equinix zapewnia także swoim klientom możliwość wykorzystania bezpośrednich połączeń z infrastrukturą największych globalnych środowisk publicznej chmury obliczeniowej: Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services oraz Oracle Cloud. Tego typu integracja przekłada się m.in. na szybsze działanie rozwiązań działających w modelu hybrydowej chmury obliczeniowej i w ramach środowisk typu multicloud.

Wsparcie dla całego cyklu życia rozwiązań chmurowych

Im bardziej złożone środowisko i bardziej rozległa zmiana, tym większe implementacje mieć może nawet relatywnie niewielki błąd popełniony na etapie przygotowania i planowania procesu migracji. Modernizacja środowisk IT – w szczególności w oparciu o koncepcję chmury obliczeniowej – musi być zatem procesem odpowiednio przemyślanym i uporządkowanym. Wysoka złożoność tego typu projektów, a także konieczność uwzględnienia specyfiki modernizowanej infrastruktury on-premise – w tym istniejących współzależności pomiędzy różnymi jej elementami i na różnych etapach cyklu życia – mogą przekładać się na relatywnie wysokie koszty takich projektów.

Jak zapewniają jednak przedstawiciele Equinix i CGI, synergia kompetencyjna i technologiczna, na której opiera się oferta wsparcia migracji do chmury, pozwala na skrócenie projektów i ograniczenie związanych z nimi kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości rozwiązania końcowego. „Mamy duże doświadczenie w realizacji złożonych projektów migracji do chmury oraz jesteśmy gotowi zapewnić naszym klientom szybką i skuteczną modernizację infrastruktury” – dodaje Krzysztof Stankiewicz. „Dzięki współpracy z takim partnerem jak CGI nasi klienci otrzymują zarówno pełne wsparcie merytoryczne, jak i narzędzia umożliwiające pełne wykorzystanie potencjału rozproszonej infrastruktury IT” – mówi.

W ostatecznym rozrachunku oferowane wspólnie usługi Equinix i CGI istotnie upraszczają projekty mające na celu wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej – czy to w zakresie usług public cloud, budowania chmur hybrydowych o skali globalnej, czy też wykorzystania założeń koncepcji multicloud. „Podróż do chmury może być trudnym projektem lub łatwym – zależnie z kim się w nią wybierzemy. Jako wiodący dostawca tego typu usług jesteśmy w stanie przedstawić najlepsze zastosowania i rozwiązania dostępne w rozwiązaniach cloudowych” – podsumowuje Artur Hebenstreit.

Kluczowe korzyści związane z wykorzystaniem usług dostępnych w ramach współpracy firm Equinix i CGI:
  • Centralizacja zarządzania całym cyklem życia rozwiązania – Scentralizowanie wszystkich procesów związanych z tworzeniem, wdrożenie, utrzymaniem i rozwojem, a także wygaszeniem rozwiązania biznesowego stanowi odpowiedź na wyzwania związane z koniecznością ciągłego, zwinnego dostarczania nowych rozwiązań dla biznesu w realiach ograniczonych zasobów lokalnych.
  • Dostęp do najnowszych technologii – Proponowana oferta zapewnia unikalną możliwość łatwego i bezpiecznego wykorzystania z najbardziej rozbudowanych rozwiązań IT, co pozwala na wyeliminowanie ograniczeń typowych dla przestarzałych środowisk IT oraz zapewnia szybką ścieżkę wejścia w technologie chmurowe i środowiska multicloud. Dodatkowe narzędzia oraz rozwiązania techniczne usprawniają i skracają czas wdrażania usług chmurowych i rozwiązań typu Software-as-a-Service.
  • Bezpieczeństwo i ciągłość biznesu – Unikalne, komplementarne usługi firm CGI i Equinix zapewniają możliwość sprawnego tworzenia bezpiecznych, zgodnych z wymaganiami branżowymi i prawnymi połączeń pomiędzy aplikacjami chmurowymi, a najbardziej wymagającymi systemami biznesowymi, w tym giełdami, systemami o krytycznym znaczeniu biznesowym, a także centrami danych klientów i środowiskami on-premise.
  • Redukcja kosztów infrastruktury – Wykorzystanie modelu chmury obliczeniowej pozwala na zmniejszenie kosztów utrzymania niezbędnej infrastruktury IT, ale też gwarantuje dyktowaną zmieniającymi się potrzebami biznesowymi skalowalność zasobów. Migracja do chmury pozwala też na zwiększenie przewidywalności kosztów związanych z infrastrukturą IT.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *