Cloud computingInfrastrukturaCase StudyPREZENTACJA PARTNERA

Orange Polska, we współpracy z Accenture, zmigrował do Google Cloud platformę analityczną Teradata

Case Study

Orange Polska przeprowadził migrację procesów raportowania i analizy danych na platformę Teradata Vantage, znajdującą się w warszawskim regionie Google Cloud. Oczekiwane korzyści obejmują zwiększoną elastyczność i wydajność funkcjonowania platformy, szybszy dostęp do bardziej aktualnych danych sprzedażowych, a także ograniczenie ryzyka funkcjonowania środowiska IT. Jest to też jeden z pierwszych kroków w realizacji nowej strategii Orange Polska „Cloud 2025”.

Orange Polska, we współpracy z Accenture, zmigrował do Google Cloud platformę analityczną Teradata

Orange Polska to wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce. Dysponuje największą w kraju infrastrukturą umożliwiającą świadczenie usług opartych na najnowocześniejszych technologiach, w tym gigabitowym internecie światłowodowym, 4G LTE czy 5G. Orange dostarcza usługi mobilne blisko 18 mln klientów, a szerokopasmowy internet – ponad 2,7 mln. W zasięgu superszybkiego internetu światłowodowego znajduje się już 6,5 mln gospodarstw domowych w kraju. Orange Polska prowadzi własną działalność badawczo-rozwojową. Jest też dostawcą kompleksowych rozwiązań IoT, ICT oraz cyberbezpieczeństwa.

Pierwszy krok w chmury obliczeniowe

Od kilku lat przedstawiciele Orange Polska obserwowali ogromny wzrost ilości zbieranych i przechowywanych danych. Ostatnie 2 lata przyniosły znaczne przyspieszenie sprzedaży w kanałach cyfrowych. To zaś dodatkowo zwiększyło ilość zbieranych informacji.

„Widać było, że ten trend raczej nie zostanie zatrzymany. Rozbudowa pojemności systemów pamięci masowych we własnym centrum danych stawała się niekończącą się historią” – wspomina genezę projektu Bertrand Grèzes-Besset, CIO w Orange Polska. „Doszliśmy do wniosku, że lepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie do tego chmury obliczeniowej. Wówczas nie będziemy musieli sami zajmować się starzejącą się infrastrukturą IT. Zostanie ona zastąpiona usługą cloud computing” – dodaje.

Jednocześnie infrastruktura IT, zbudowana na potrzeby platformy analitycznej, opartej na rozwiązaniu Teradata, wymagała odświeżenia. Tym bardziej że w poprzednim rozwiązaniu wyzwaniem były kwestie wydajnościowe, a także zarządzanie kopiami zapasowymi. Ponadto korzystało ono z wcześniejszej generacji platformy Teradata.

Orange Polska stanął przed wyborem – zmigrować z dotychczasowej platformy na inną technologię, dostępną już w chmurze obliczeniowej, czy pozostać przy obecnym partnerze, ale przenieść platformę na nową wersję. „Decyzję tę musieliśmy podjąć w ciągu kolejnych 12 miesięcy” – wspomina Bertrand Grèzes-Besset.

W tym samym momencie Teradata ogłosiła, że wprowadza na rynek nową wersję swojej platformy – Teradata Vantage Appliance, która może zostać uruchomiona w Google Cloud Platform. „Stwierdziliśmy, że jest to dla nas okazja do pozostania przy dotychczasowym rozwiązaniu, do którego użytkownicy już się przyzwyczaili. Postanowiliśmy kontynuować współpracę z Teradata, tym bardziej że widać było wysoką motywację ze strony partnera. Jednocześnie otrzymaliśmy potwierdzenie, że Teradata Vantage Appliance będzie dostępna w dopiero co uruchomionym regionie GCP w Warszawie” – mówi Bertrand Grèzes-Besset.

Orange Polska, we współpracy z Accenture, zmigrował do Google Cloud platformę analityczną Teradata
Rozbudowa pojemności systemów pamięci masowych we własnym centrum danych stawała się niekończącą się historią. Doszliśmy do wniosku, że lepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie do tego chmury obliczeniowej. Wówczas nie będziemy musieli sami zajmować się starzejącą się infrastrukturą IT. Zostanie ona zastąpiona usługą cloud computing.

Bertrand Grèzes-Besset, CIO w Orange Polska

Chmura jako kluczowy element strategii

Dzięki tej decyzji można było łatwiej dostosować się do ograniczeń narzucanych przez regulatora – Urząd Komunikacji Elektronicznej – czy dział bezpieczeństwa Orange Polska. „Ze względu na skalę projektu był on zarządzany na najwyższym szczeblu Orange Polska. Zmobilizowano do niego również zasoby z wielu działów w naszej organizacji. Dzięki temu mogliśmy działać szybciej i łatwiej podejmować strategiczne decyzje” – opowiada CIO w Orange Polska.

„Wykorzystanie chmury staje się kluczowym elementem naszej strategii, a właściwie wyborem technologicznym, mającym fundamentalne znaczenie dla transformacji naszej organizacji i przyszłego wzrostu. Jako pierwsi w Grupie Orange dokonaliśmy migracji systemów do chmury publicznej” – powiedział Bertrand Grèzes-Besset. Co warto podkreślić, na początku roku 2021 w Orange Polska uruchomiono program Cloud 2025.

„Najwięcej czasu zajęło nam uzyskanie zgody na migrację danych klientów. Nie możemy wynosić ich nie tylko poza Polskę, ale także poza środowisko IT, nad którym nie mamy bezpośredniej kontroli. Dzięki powstaniu regionu Google Cloud Platform w Warszawie, mogliśmy spełnić stawiane przez UKE wymogi regulacyjne związane z przejściem do chmury. Równolegle przygotowywaliśmy się do tego procesu po stronie pionu IT. Kiedy otrzymaliśmy formalne zgody Urzędu Komunikacji Elektronicznej i naszego działu bezpieczeństwa, byliśmy gotowi na migrację” – dodaje.

Orange Polska, we współpracy z Accenture, zmigrował do Google Cloud platformę analityczną Teradata

Aby wesprzeć migrację Teradaty do GCP, Orange Polska zaangażował również nas. Od prawie 20 lat operator ten współpracuje z nami przy strategii cyfrowej transformacji. Przez lata zbudowaliśmy wzajemne zaufanie, które nieustannie przekształcamy w nowe, innowacyjne projekty. Ostatnim z nich była migracja danych Orange Polska do Teradata Vantage w Google Cloud.

Paweł Krawczykowski, Partner Accenture w Polsce 

Podejście, w którym nie zakładano powrotu do środowiska on-premise

„Mieliśmy plan zapasowy w przypadku niepowodzenia migracji – a trzeba pamiętać, że każdego dnia zbieramy ogromne ilości danych, którymi zasilamy naszą platformę analityczną. Jednak powrót na starą platformę trwałby miesiąc, ponieważ tyle czasu potrzebowalibyśmy na przeniesienie danych z powrotem do naszego centrum danych, ponowne ich przetworzenie i synchronizację” – opowiada Bertrand Grèzes-Besset.

W Orange Polska zastosowano podejście, w którym nie zakładano powrotu do poprzedniego środowiska analitycznego. Jeśli pojawiłyby się jakiekolwiek problemy, po prostu musiano je rozwiązać. Nie można było się cofnąć. Do projektu zmobilizowano nie tylko pracowników Google Cloud oraz osoby, które na co dzień wspierają Orange Polska ze strony Teradata, lecz także zespół odpowiedzialny za rozwój Teradata Vantage w USA.

„Zespół Google Cloud był bardzo zdeterminowany, aby projekt zakończył się sukcesem. Oddelegowano do niego zmotywowany zespół specjalistów. Był to jeden z pierwszych projektów po uruchomieniu regionu GCP w Warszawie. Specjalnie dla nas wdrożono platformę Teradata oraz specyficzne rozwiązania bezpieczeństwa firmy Thales. Powstało też dedykowane łącze pomiędzy naszym centrum danych a lokalizacją, w której znajduje się warszawski region GCP. Celem było ograniczenie, w jak największym stopniu, opóźnień w transmisji danych” – opowiada CIO Orange Polska.

Aby wesprzeć migrację, Orange Polska zaangażował również Accenture, z którą – od prawie 20 lat – operator współpracuje przy strategii cyfrowej transformacji. „Przez lata zbudowaliśmy wzajemne zaufanie, które nieustannie przekształcamy w nowe, innowacyjne projekty. Ostatnim z nich była migracja danych Orange Polska do Teradata Vantage w Google Cloud” – powiedział Paweł Krawczykowski, Partner Accenture w Polsce.

„Wspieramy Orange Polska w zakresie utrzymania oraz rozwoju hurtowni danych i rozwiązań analitycznych. Od 2015 roku utrzymywaliśmy także platformę Teradata w data center Orange Polska. Braliśmy udział w przygotowaniu docelowego środowiska w Google Cloud, jego testach, raportowaniu statusów pojawiających się problemów i ich rozwiązywaniu. Obecnie utrzymujemy Teradata Vantage w chmurze Google. Można powiedzieć, że znamy to rozwiązanie niemalże od podszewki” – dodaje.

„W przypadku Accenture często mam trudność z określeniem, który z Project Managerów należy do mojego zespołu, a który do Accenture. Mogą nawzajem się zastępować” – stwierdza, śmiejąc się Bertrand Grèzes-Besset. „Podsumowując, mogliśmy liczyć na pełną współpracę naszych partnerów. Każdej ze stron zależało na sukcesie projektu” – uzupełnia.

W projekcie migracji platformy analitycznej Teradata do GCP skorzystano z doświadczeń ekspertów Accenture w podobnym projekcie zrealizowanym w Wielkiej Brytanii. Wskazywali oni na potencjalne problemy i ryzyka. Długi okres przygotowań i testów sprawił jednak, że właściwie nie odnotowano żadnych kłopotów przy przejściu z rozwiązania on-premise do cloud computing.

CELE OSIĄGNIĘTE PRZY MIGRACJI DO CHMURY:

1. Bardzo wysoka satysfakcja użytkowników (na poziomie ponad 90%), która potwierdzona została wynikami przeprowadzonej wśród nich ankiety. Użytkownicy platformy analitycznej otrzymują niezbędne dane prawie od razu.  Nie tworzą się kolejki zapytań. Nastąpił znaczący wzrost reaktywności i produktywności.

2. Szybszy dostęp do danych. Wcześniej, nowo pozyskane informacje sprzedażowe były dostępne z jednodniowym opóźnieniem. W efekcie analityk mógł wykorzystać dane dopiero następnego ranka, 2 dni po ich pozyskaniu. Teraz dostępne są o 8 rano dnia następnego.

3. Większe bezpieczeństwo danych. W czasie migracji wykryto konta, które nie korzystały już z platformy analitycznej lub korzystały z tzw. tylnych drzwi. Orange był w stanie każde z nich ‘pozamykać’. Użytkownicy tego typu kont musieli ponownie wystąpić o dostęp do danych.

4. Korzyść związana z aspektami zachowania ciągłości działania i Disaster Recovery. W centrum danych Orange Polska wymiana wadliwego sprzętu lub rozbudowa infrastruktury IT mogła zająć tygodnie. W chmurze Google trwa to od kilku do kilkunastu godzin.

Znaczące przyspieszenie dostępu do danych

Przedstawiciele Orange Polska są bardzo zadowoleni z zakończonego projektu. Osiągnięto stawiane cele. Po pierwsze, bardzo wysoką satysfakcję użytkowników (na poziomie ponad 90%), która potwierdzona została wynikami przeprowadzonej wśród nich ankiety. „Teraz użytkownicy naszej platformy analitycznej otrzymują niezbędne dane prawie od razu. Nie tworzą się kolejki zapytań. Nastąpił znaczący wzrost reaktywności i produktywności. System działa tak efektywnie, że nie ma już nawet czasu na przerwę kawową” – opowiada Bertrand Grèzes-Besset.

Drugi osiągnięty cel związany był z szybszym dostępem do danych. Wcześniej, nowo pozyskane informacje sprzedażowe były dostępne z jednodniowym opóźnieniem. W efekcie analityk mógł wykorzystać dane dopiero następnego ranka, 2 dni po ich pozyskaniu. Teraz dostępne są o 8 rano dnia następnego. „Gdy analityk przychodzi do pracy, ma dostęp do kompletu danych o sprzedaży z dnia poprzedniego. Informacje te wspierają podejmowane przez nas decyzje biznesowe. Im więc są one ‘świeższe’, tym decyzje bardziej trafne. Dotyczy to też danych o próbach oszustw, do których mamy dostęp po 5 godzinach” – wyjaśnia CIO Orange Polska.

Korzyść osiągnięto też w kontekście bezpieczeństwa danych. „Jako że byliśmy zobowiązani do ponownego zdefiniowania polityki dostępu użytkowników, wykryliśmy konta, które nie korzystały już z platformy analitycznej lub korzystały z tzw. tylnych drzwi. Byliśmy w stanie każde z nich ‘pozamykać’. Użytkownicy tego typu kont musieli ponownie wystąpić o dostęp do danych” – opowiada Bertrand Grèzes-Besset.

Dodatkowa korzyść związana jest z aspektami zachowania ciągłości działania i Disaster Recovery. W centrum danych Orange Polska wymiana wadliwego sprzętu lub rozbudowa infrastruktury IT mogła zająć tygodnie. Czas ten wymagany był na złożenie zamówienia oraz dostawę i konfigurację sprzętu IT. W chmurze Google trwa to od kilku do kilkunastu godzin.

Teradata Vantage w chmurze Google Cloud może – przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów oraz mniejszych obciążeniach i skali – wspierać szerokie spektrum procesów operacyjnych – począwszy od raportowania regulacyjnego i procesów sprzedaży, po analizy specyficzne dla operatora. Każdy dział może korzystać z elastyczności i skalowalności chmury bez szkody dla wydajności i szybkości platformy analitycznej.

Analiza danych wsparta algorytmami AI/ML

Jak wspomina CIO Orange Polska, w środowisku Data Scientists oraz twórców algorytmów AI panuje obecnie przekonanie, że „brutalna siła” – czyli, inaczej mówiąc, zastosowanie ogromnej mocy obliczeniowej – niezbędna jest do przeprowadzenia obliczeń Big Data. Można co prawda zoptymalizować je we własnym centrum danych, ale nie „wygra się” z rozproszoną mocą serwerów w chmurze obliczeniowej. Tam można wynająć niemalże nieograniczoną ich liczbę, aby obliczenia zakończyć w jak najkrótszym czasie. Jest to też dużo bardziej opłacalne niż inwestowanie w rozwiązania we własnym centrum danych.

„Dla nas Big Data idzie w parze z wykorzystaniem algorytmów AI. Rozwiązania te stosujemy do ekstrakcji informacji z dużych zbiorów danych. Musimy jednak mieć do tego odpowiednio potężne narzędzia. Stąd wybór padł na usługi cloud computing. A jedną z nich jest Google Cloud Vertex AI, zintegrowana platforma MLOps z bibliotekami gotowych algorytmów. Wymaga to jednak po stronie Google Cloud Platform instalacji m.in. specjalistycznych procesorów graficznych i odpowiedniej mocy obliczeniowej” – wyjaśnia Bertrand Grèzes-Besset.

„Chcemy coraz częściej używać natywnie dzienników zdarzeń w naszych algorytmach Supervised Learning, a te bardzo obciążają procesor. Zaadaptowane narzędzia są zawarte w Vertex AI. Do tej pory rozwiązanie to najbliżej Polski dostępne było w regionie GCP w Holandii. Aby z niego skorzystać, musielibyśmy dokonać eksportu naszych danych poza granice Polski, na co nie zezwala UKE. Mamy jednak zapewnienie, że niedługo Vertex AI będzie dostępny również w warszawskim regionie. Odpowiednie zapewnienie zostało udzielone przez Google nie tylko na poziomie Orange Polska, lecz także – na poziomie Grupy Orange – Steve’owi Jarrettowi, naszemu Senior Vice President, Data and AI, który wspiera nas w tym projekcie” – dodaje.

Migracja kolejnych elementów środowiska IT w ramach Cloud 2025

„To, co do tej pory zrobiliśmy, to migracja ogromnej platformy analitycznej, udostępniającej silnie przetworzone dane w formie wysoce ustrukturyzowanej. Teraz przechodzimy do migracji naszego środowiska Big Data, przechowującego dane nieustrukturyzowane, często w surowej postaci, w jeszcze większej skali. Dopiero zaczynamy ten projekt, ale w roku 2023 planujemy zmigrować wszystkie nasze komercyjne i techniczne Data Lakes, wraz ze wszystkimi logami dotyczącymi interakcji z klientem – łącznie kilka PB danych” – opowiada Bertrand Grèzes-Besset.

Migracja platformy Teradata do GCP to element programu Cloud 2025. Większość firm coraz powszechniej korzysta z usług chmury obliczeniowej. Poziom jej adaptacji w Grupie Orange był jednak dotąd stosunkowo niski. Nowe projekty były co prawda realizowane w chmurze, ale centralne przetwarzania wciąż są realizowane we własnych centrach danych. Powodów należy szukać w kwestiach regulacyjnych, związanych z kontrolingiem, Compliance i Security.

„W firmie innowacyjnej, ale ‘dojrzałej’, z długą historią, jak Orange Polska, trzeba było zmobilizować sporo dodatkowych kompetencji chmurowych w wielu obszarach – HR, finanse, strategia, dziale prawnym, ale też oczywiście w IT i biznesie. Uruchomiliśmy więc program Cloud 2025, którego sponsorem został nasz CEO. Jego celem jest maksymalne wykorzystanie usług cloud computing. Mówimy o maksymalizacji, bo zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko da się przenieść do chmury” – wyjaśnia CIO Orange Polska. „Korzystamy z usług cloud computing tylko wówczas, gdy ma to sens, gdy dużo łatwiej jest skorzystać z infrastruktury chmurowej niż z on-premises. Przykładowo znacznie łatwiej jest skalować infrastrukturę IT w chmurze niż rozbudowywać serwer lokalny. Jednocześnie złożyliśmy obietnicę szybszej reakcji na potrzeby biznesu i użytkowników” – dodaje.

Obecnie prowadzone są szkolenia pracowników w zakresie usług cloud computing, nowych obszarów cyberbezpieczeństwa czy zarządzania kosztami usług chmurowych, tzw. FinOps. Tworzone są też tzw. landing zone’s, początkowe konfiguracje środowiska chmurowego, które umożliwiają skuteczne – w sposób ciągły i skalowalny – przenoszenie oraz uruchamianie aplikacji w chmurze obliczeniowej. Wymienione elementy stanowią swego rodzaju aktywatory kolejnych projektów chmurowych.

W ramach realizacji strategii Cloud 2025 ponoszone są również wstępne inwestycje – tzw. foundations – które zostaną rozłożone pomiędzy wiele przyszłych projektów. Pozwoli to zmaksymalizować ROI z nich. Dotyczą one m.in.: modernizacji bramek sieciowych, instalacji dodatkowych urządzeń związanych z cyberbezpieczeństwem, w tym szyfrowania danych przesyłanych z centrów danych Orange Polska do chmury publicznej. Inwestycje te wynikają z konieczności budowy dedykowanego kanału komunikacji, pozwalającego na bezpieczne przetwarzanie informacji w chmurze.

„Dzięki temu, jeśli pojawi się nowy projekt, możemy w ciągu kilku godzin uruchomić niezbędną infrastrukturę w chmurze. Zgodnie ze strategią Cloud 2025, co pół roku staramy się przenosić do chmury kolejne systemy. Analizujemy też kompatybilność rozwiązań znajdujących się w katalogu usług Google Cloud Platform z naszymi potrzebami” – podsumowuje Bertrand Grèzes-Besset.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *