BranżaRynek

Państwowy Instytut Badawczy wykorzysta w analityce chmurę Oracle

Ośrodek Przetwarzania Informacji w Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB) w wyniku rozstrzygniętego przetargu wybrał usługę Oracle Database Cloud na potrzeby prac realizowanych przez zespół analityczno-deweloperski. Prowadzi on prace, które mają na celu przeprowadzenie analizy danych naszych systemów jako źródła zasilania tworzonej hurtowni danych.

Państwowy Instytut Badawczy wykorzysta w analityce chmurę Oracle
Drugi kierunek działań tego zespołu, to udostępnienie danych relacyjnych w formacie JSON – JavaScript Object Notation – dla systemów opartych o technologie Big Data” – opowiada Bartłomiej Bułkszas, administrator baz danych w OPI PIB. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy to jednostka naukowa tworząca systemy informatyczne dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Służą one całemu środowisku naukowemu, w tym Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowemu Centrum Nauki oraz Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. Z danych korzysta także wielu innych odbiorców instytucjonalnych.

OPI PIB wybrał bazę danych w chmurze, ponieważ przy pracy zespołowej przydatniejsza jest wersja serwera Oracle Database Cloud z opcją multitenant.„Pozwala ona na to, aby każdy z zespołów miał do dyspozycji własne, niezależne od innych środowisko, dostępne tylko dla pracowników z danej grupy” – komentuje Sławomir Koźluk, Customer Success Manager w Oracle Polska. „Bazy w modelu pluggable pozwalają stworzyć dla użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami obrazy danych z kilku różnych chwil czasowych w jednym fizycznym serwerze bazy danych” – dodaje Bartłomiej Bułkszas.

Oracle Database Cloud to technologia przetwarzania dostępna przez Internet. Dostęp do jej zasobów można uzyskać z poziomu różnych platform sprzętowych – od komputerów stacjonarnych, poprzez tablety, po urządzenia mobilne. Usługa Oracle Database Cloud obejmuje szeroką gamę narzędzi dla użytkownika, w tym kreatory programistyczne oraz elastyczne i interaktywne narzędzia do tworzenia raportów.

Przeczytaj również
Red Bull Racing Honda wybrał Oracle na oficjalnego partnera w zakresie infrastruktury chmurowej

Ogromną zaletą Oracle Database Cloud i dostarczanych narzędzi programistycznych jest możliwość zarówno szybkiego budowania aplikacji bazodanowych, jak i ich wdrażania, a następnie ulepszania poprzez cykliczne wprowadzanie szybkich zmian” – przekonuje Sławomir Koźluk. „Ponieważ usługa ta jest oparta całkowicie na technologii bazy danych Oracle, użytkownik może zapisywać dane i uruchamiać aplikacje wszędzie tam, gdzie istnieje dostęp do Oracle Database w chmurze, np. na własnym komputerze, tablecie lub smartfonie” – dodaje.

Rozpoczęcie wykorzystania Oracle Database Cloud odbyło się przy wykorzystaniu wewnętrznych zasobów Ośrodka Przetwarzania Informacji w Państwowym Instytucie Badawczym oraz przy wsparciu Oracle CSM i ekspertów Oracle Pre-sales. Zorganizowali oni warsztaty produktowe w siedzibie OPI PIB oraz odpowiadają na pojawiające się pytania związane z Oracle Cloud.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *