Infrastrukturacentra danych / data centerPREZENTACJA PARTNERA

Plus gwarantuje usługi data center bezpieczne, nowoczesne i dostosowane do potrzeb biznesowych

Executive ViewPoint

Z Katarzyną Kulągowską, Senior Product Managerem operatora sieci Plus rozmawiamy o postępującej cyfryzacji; prognozach rozwoju rynku usług data center w Polsce; ich unikalności w Grupie Polsat Plus, nowoczesnym centrum danych firmy i możliwościach jego uzupełnienia poprzez usługi telekomunikacyjne oraz synergii oferty infrastruktury ICT w Grupie Polsat Plus.

Plus gwarantuje usługi data center bezpieczne, nowoczesne i dostosowane do potrzeb biznesowych

Z jakimi wyzwaniami w obszarze danych oraz możliwości ich wykorzystania mierzą się dziś organizacje biznesowe i instytucje publiczne?

Świat, a co za tym idzie również biznes, zmieniają się w szybkim tempie. W ostatnich latach przynajmniej kilkukrotnie musieliśmy przeorganizować się i przystosować do funkcjonowania w nowych realiach. Zmieniły się też fundamenty biznesowe wielu organizacji, które z działalności stacjonarnej musiały stać się bardziej mobilne. Wszystko po to, aby móc reagować na nowe potrzeby rynku.

Standardem stał się hybrydowy model pracy. Firmy przestały mieć charakter terytorialny, a stały się tworami wirtualnymi, dla których nie istnieją pojęcia, takie jak bariera językowa czy granice geograficzne. Wszystkie organizacje przynajmniej część swojej działalności przeniosły do świata cyfrowego.

Myślę, że w ostatnich latach w wielu firmach ugruntowało się przekonanie, że najcenniejszym, co pozostaje w ich dyspozycji – i to się nie zmieniło – jest know how i dane wraz z zapisanymi w nich informacjami. Biorąc jednak pod uwagę obecne wyzwania, pojawiło się pytanie o to, gdzie w bezpieczny sposób zlokalizować firmowe zbiory danych.

Firmy i instytucje zaczęły poszukiwać bezpiecznych miejsc dla swoich danych, często poza własnymi centrami przetwarzania. Jednocześnie, coraz szybciej rośnie ilość generowanych, przesyłanych i przetwarzanych informacji. Niezbędne stają się więc ciągłość działania, szybkość transmisji i bezpieczne przechowywanie danych.

Data Center w Grupie Polsat Plus to 8 tyś m2 powierzchni w centrach danych. Według analiz firm PMR i Audytel, jesteśmy liderem polskiego rynku pod względem powierzchni centrów danych netto bez podziału na przestrzeń komercyjną i wewnętrzne potrzeby. Obecnie jako Grupa dysponujemy ok. 10 centrami danych na terenie naszego kraju.

Naturalną odpowiedzią na takie potrzeby stają się usługi data center…

Centra danych to fundament do powstania oraz funkcjonowania nowoczesnych organizacji i cyfrowego biznesu. W takich ośrodkach następuje dziś przetwarzanie ogromnych ilości danych z różnych dziedzin i sektorów gospodarki. Tam realizowane są złożone i cyfrowe operacje biznesowe, w tym obsługa transakcji płatniczych. Potrzeby względem samych centrów danych koncentrują się jednak głównie na możliwości zapewnienia wysokiej dostępności i ciągłości operacji, szybkości działania oraz przesyłania danych, a także wysokiego poziomu bezpieczeństwa – zarówno danych, jak i transmisji.

Mamy międzynarodowe partnerstwa i umowy, dzięki którym poziom usług, które świadczymy, dorównuje globalnym standardom, a często go nawet przewyższa. Co nie mniej istotne, dzięki współpracy z innymi dostawcami usług data center w regionie i na świecie możemy zaproponować unikalne rozwiązania na skalę światową.

Jak wygląda obecnie rynek usług data center w Polsce?

Prognozy jego rozwoju na lata 2022-2027 wskazują wyraźnie na kontynuację dotychczasowego trendu, a więc wielki boom inwestycyjny. Według raportu PMR, do 2030 roku zapotrzebowanie na moc obliczeniową może przekroczyć nawet 500 MW. W 2020 roku wynosiło niecałe 90 MW, a dwa lata później już 120 MW. Szacuje się, że w 2023 roku sięgnie niemal 200 MW. Wszystko wskazuje więc na to, że rosnąć będzie m.in. zapotrzebowanie na usługę kolokacji.

Jaką pozycję zajmuje tu Grupa Polsat Plus?

Grupa Polsat Plus to bezpieczny i sprawdzony partner, dostawca usług o znaczeniu krytycznym dla polskiej gospodarki – jako operator telekomunikacyjny jesteśmy zobligowani do zapewnienia najwyższej odporności naszej infrastruktury. Niezależnie od tego, jesteśmy też firmą bardzo innowacyjną, choć stawiamy na rozwiązania bezpieczne i sprawdzone. Bezpieczeństwo danych w centrach przetwarzania danych, ale także na poziomie transmisji to dla nas sprawa priorytetowa. Wiemy, że każda organizacja ma różne potrzeby biznesowe i priorytety. Oferta usług i produktów Plus wychodzi naprzeciw każdej z nich. Świadczymy usługi, które mają za zadanie wspierać rozwój firm i wzmacniać ich pozycję na rynku. Portfel produktów, oprócz standardowych usług głosowych, obejmuje liczne usługi dedykowane transmisji danych, zapewnieniu bezpieczeństwa, usługi teleinformatyczne, lokalizacyjne, ofertę energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz wiele innych personalizowanych i nowoczesnych rozwiązań przydatnych użytkownikom biznesowym.

Naszym klientom i partnerom gwarantujemy zatem usługi bezpieczne, ale też oparte na najbardziej nowoczesnych technologiach. Przykładowo, nasze usługi DC & CLOUD wykorzystują energię z lądowych farm wiatrowych, systemów DRUPS (energia w masie wirującej). Są też wyposażone w systemy gaszenia gazem wykorzystujące tzw. ciche dysze. Ponadto nasze usługi dostosowujemy do indywidualnych potrzeb biznesowych, a także szybkich zmian i wysokich wymagań rynkowych.

Co ważne, jesteśmy firmą polską. Znamy i rozumiemy wymagania naszego rynku, np. w kontekście restrykcyjnego prawa i lokalnych zasad podatkowych. Poza tym, w pełni lokalne struktury to szybsza decyzyjność, większa elastyczność i otwartość na niestandardowe projekty. Duże znaczenie dla naszych klientów ma fakt, że oferowane przez nas usługi opierają się na rozwiązaniach, z których korzysta Grupa Polsat Plus. Można powiedzieć, że wszystkie technologie testujemy na sobie.

Dysponujemy naprawdę nowoczesną infrastrukturą, również o zasięgu globalnym. Na skalę międzynarodową jako Grupa korzystamy, przykładowo, z centrów danych w Niemczech, Niderlandach czy na Słowacji. Mamy międzynarodowe partnerstwa i umowy, dzięki którym poziom usług, które świadczymy, dorównuje globalnym standardom, a często go nawet przewyższa. Co nie mniej istotne, dzięki współpracy z innymi dostawcami usług data center w regionie i na świecie możemy zaproponować unikalne rozwiązania na skalę światową. Współpracujemy z globalnymi operatorami, dostawcami usług klasy TIER 1. Jeśli chodzi o rozwiązania z obszaru ICT, to oczywiście wymienić tu należy m.in. takich dostawców jak: Google Cloud, Microsoft, Dell, Vmware, Samsung, Fortinet czy Cisco.

Poza tym stosujemy np. system klimatyzacji z wykorzystaniem technologii free-cooling, czy system gaśniczy obojętny dla pracy urządzeń, który jest bezpieczny dla człowieka i nie wywołuje żadnych reakcji chemicznych w procesie gaszenia. Gazy stosowane w takim rozwiązaniu, czyli gazy obojętne, jak: azot, argon czy dwutlenek węgla, są w pełni naturalne i wchodzą w skład atmosfery ziemskiej. Rozwiązania te doskonale nadają się do gaszenia sprzętu o dużej wartości, ale także są bezpieczne dla środowiska naturalnego, a więc w pełni wpisują się w dzisiejsze potrzeby w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz ograniczania środowiskowych kosztów prowadzonej działalności. Dzięki takim rozwiązaniom jesteśmy zawsze o krok przed konkurencją.

Jako polska firma znamy i rozumiemy wymagania naszego rynku, np. w kontekście restrykcyjnego prawa i lokalnych zasad podatkowych. Mamy w pełni lokalne struktury, co przekłada się na szybszą decyzyjność, elastyczność i otwartość na niestandardowe projekty. Oferowane przez nas usługi opierają się zaś na rozwiązaniach, z których korzysta Grupa Polsat Plus. Można powiedzieć, że wszystkie technologie testujemy na sobie.

Co wyróżnia usługi data center Plusa w kontekście zakresu oferty i SLA?

Naszym klientom i partnerom proponujemy usługę Plus Data Center, w ramach której udostępniamy kompletną, bezpieczną i skalowalną infrastrukturę kolokacyjną. Zapewniamy klientom powierzchnię naszych centrów danych wraz ze znaczącą wartością dodaną. Dbamy przy tym o sprawne działanie całej infrastruktury i najwyższą jakość, również w kontekście zasobów telekomunikacyjnych.

Usługę Plus Data Center realizujemy na bazie centrum przetwarzania klasy operatorskiej, co oznacza najwyższy standard rozwiązań dla biznesu. Wszystkie centra danych wykorzystywane w naszej grupie mają niezbędne certyfikaty, w tym: ISO 27001, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, CISSP, certyfikat zielonej energii, a także liczne certyfikaty technologiczne, np.: Cisco, Fortinet czy Commvault. Co więcej, wszystkie nasze centra danych są zgodne z normą TIA-942 oraz klasyfikacją Uptime Institute na poziomie powyżej 3.

Nasza oferta jest idealnym rozwiązaniem dla firm myślących o bezpieczeństwie i optymalizacji kosztów utrzymania infrastruktury IT, ale oczekujących gwarancji wysokiego poziomu usług.

Zapewniamy SLA usług data center na poziomie 99,999% oraz najwyższe parametry ruchu IP w sieci krajowej i międzynarodowej. Klientom udostępniamy łącza o wysokich przepływnościach i najwyższych parametrach w zależności od rodzaju usługi, od 1 Gbps do nawet 10 Gbps lub 100 Gbps.

Co warto powiedzieć o infrastrukturze centrum danych Plus?

Całkowita powierzchnia naszego centrum danych sięga 4000 m2. Klientom udostępniamy specjalnie przygotowaną, wydzieloną przestrzeń o powierzchni 550 m2, która może zostać zaaranżowana pod kątem specyficznych wymagań danej organizacji. Ponadto, zapewniamy powierzchnię magazynową i biurową.

Centrum danych Plus ma m.in. dwa niezależne przyłącza światłowodowe, które pełnią rolę punktów styku z operatorami krajowymi i zagranicznymi. Gwarantujemy również dwa niezależne przyłącza energetyczne, o mocy nominalnej 2 MW każde, a także zasilanie UPS 230 V/400 V na dwóch obwodach przy każdej szafie serwerowej. Nasze data center ma też trzy generatory prądotwórcze o mocy 2 MW każdy.

Nasz obiekt znajduje się 30 minut od centrum Warszawy, w Grodzisku Mazowieckim, a więc z dala od obszarów krytycznych i niebezpiecznych. Jednocześnie jest możliwość szybkiego dojazdu. Infrastruktura naszego centrum danych jest monitorowana w trybie 24/7/365. Monitorowane są m.in. kluczowe parametry energetyczne, środowiskowe, a także parametry pracy urządzeń oraz struktura połączeń okablowania strukturalnego na bazie rozwiązań iPatch.

Na wysoki poziom ochrony naszego centrum danych składają się też m.in. strefowy system kontroli dostępu, kompleksowe raportowanie oraz całodobowe dyżury specjalistów od klimatyzacji, elektryków, strażaków, a także kadry IT. Mamy również m.in. kilkustopniowy system zapobiegający zalaniu infrastruktury.

Na jaką wartość dodaną – wynikającą z obecności operatora sieci Plus w Grupie Polsat Plus – mogą liczyć Państwa klienci?

Do Grupy Polsat Plus, obok Plusa, należą też Cyfrowy Polsat oraz Netia. Razem gwarantujemy bezpieczeństwo transmisji oraz danych przechowywanych w nowoczesnych i bezpiecznych centrach danych. W sumie Grupa Polsat Plus to ok. 8000 m2 powierzchni centrów danych. Według analiz firm PMR i Audytel, jesteśmy liderem polskiego rynku pod względem powierzchni centrów danych netto bez podziału na przestrzeń komercyjną i wewnętrzne potrzeby. Obecnie jako Grupa dysponujemy ok. 10 centrami danych na terenie naszego kraju.

Jako Grupa oferujemy też usługi cloud computing oparte na technologiach firm VMware, Microsoft czy Dell. W ofercie mamy również usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ostatnio zawarliśmy także strategiczne partnerstwo z Google Cloud. Uważnie obserwujemy trendy oraz wymagania rynku, aby stosownie do nich rozwijać naszą ofertę.

Jakie znaczenie dla Państwa usług data center ma oferta telekomunikacyjna Plus?

Ogromne, bo oprócz standardowych usług głosowych oraz dostępu do internetu, Grupa Polsat Plus oferuje liczne usługi dedykowane transmisji danych, lokalizacyjne, usługi z zakresu zarządzania, bezpieczeństwa, zdalnego nauczania czy prowadzenia firmy. Do tego bogatego koszyka dokładamy także m.in. usługi z obszaru M2M/IoT oraz technologii 5G.

Jest to o tyle istotne, że komunikacja między maszynami, a co za tym idzie również koncepcja internetu rzeczy, odgrywają dziś kluczową rolę w kontekście gromadzenia różnego rodzaju atomowych danych, a także ich przekazywania między różnymi urządzeniami – od pojedynczych czujników, przez samochody, po samoloty. Wszystkie tak pozyskiwane dane, po przetworzeniu – najczęściej właśnie w centrach danych – stanowią źródło wiedzy. Wykorzystując koncepcję IoT/M2M, firmy mogą odkrywać nowe sposoby na wydajniejszą pracę, zapobieganie awariom i przestojom, a także optymalizację funkcjonowania, co może mieć wpływ na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i ekologią.

Wyzwaniem dla upowszechnienia IoT stało się stworzenie bezprzewodowej łączności komórkowej zaprojektowanej w taki sposób, aby zapewnić efektywną obsługę małych wolumenów danych, transmisję danych na duże odległości oraz możliwość działania w miejscach trudno dostępnych dla typowych usług komórkowych.

Naszą odpowiedzią na takie wyzwania jest technologia Narrowband (NB-IoT). Jest to sieć działająca w licencjonowanych pasmach radiowych 900 MHz, dzięki czemu zapewnia brak zakłóceń w pracy urządzeń spowodowanych przez inne systemy radiowe. Technologia NB-IoT wspiera dwukierunkową transmisję danych i zapewnia obsługę dużej liczby terminali – do 200 000 – w zasięgu 1 km kwadratowego. Jej wyróżnikiem jest jednocześnie niskie zużycie energii i niezakłócone działanie na dużych i trudno dostępnych obszarach. Sprawia to, że NB-IoT świetnie sprawdza się w odniesieniu do zastosowań IoT/M2M.

A co z technologią 5G?

Sieć 5G w paśmie 2600 TDD uruchomiliśmy jako pierwsi w Polsce, dziś w jej zasięgu znajduje się już 20 mln mieszkańców naszego kraju. Nie spoczywając na laurach, udostępniliśmy też 5G Ultra, czyli 5G ulepszone dzięki agregacji trzech pasm: 2600 MHz i 2100 MHz w technologii 5G oraz 1800 MHz w technologii LTE. Technologia 5G Ultra to nowe, pionierskie rozwiązanie w Polsce, dzięki któremu maksymalna szybkość technologiczna sieci zwiększyła się z 600 Mb/s do 1 Gb/s, co daje taki sam komfort korzystania, jak w przypadku łącza światłowodowego.

Porównując przesyłanie i odbieranie danych do ruchu pojazdów na drodze, 5G Plusa jest wygodną autostradą z szybkimi pasami ruchu, dostępną dla szerokiej grupy użytkowników. 5G Ultra można porównać do nowych, dodatkowych i jeszcze szerszych pasów jazdy, które pozwalają na osiągnięcie jeszcze większej prędkości. W październikowym rankingu internetu mobilnego SpeedTest.pl Plus osiągnął średnią prędkość pobierania w technologii 5G wynoszącą 130,7 Mb/s. Tym samym, po raz kolejny nasze 5G znalazło się na pierwszym miejscu tego zestawienia. Technologia 5G oraz jeszcze szybsze 5G Ultra otwierają wiele nowych możliwości w takich obszarach jak: Smart City, Przemysł 4.0, telemedycyna, a także w branży gamingu czy rozrywki.

Jak Państwa oferta w obszarze usług data center wpisuje się w potrzeby rynkowe w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Zrównoważony rozwój to jeden z kluczowych elementów zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów. Nieprzypadkowo czysta energia jest jednym z filarów strategii Grupy Polsat Plus. Wychodzimy z założenia, że tania i czysta energia jest nam niezbędna do codziennego funkcjonowania i dalszego rozwoju polskiego społeczeństwa oraz gospodarki. Jesteśmy inicjatorem Programu Czysta Polska. Podejmujemy „zielone inwestycje”, stawiając między innymi na energię odnawialną i zielony wodór. Ponad 60% zużywanej przez nas energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Chcemy, aby już w 2024 roku były one od­powiedzialne za 100% wykorzystywanej przez nas energii.

Staramy się zatem wzmacniać naszą po­zycję również na rynku produkcji czystej energii, w szczególności wytwarzanej ze słońca, wiatru, biomasy i termicznej ob­róbki odpadów. Idziemy jednak o krok da­lej i planujemy zbudowanie pełnego łań­cucha wartości gospodarki wodorowej. Przyniesie to realne społeczne korzyści w postaci redukcji emisji gazów cieplar­nianych. Lista potencjalnych innowacji w tym obszarze jest naprawdę długa, tak­że w kontekście zasilania centrów danych.

 

Artykuł ukazał się na łamach: Magazyn ITwiz 7-8/2023. Zamów poniżej:

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *