InfrastrukturaQuantum ComputingPolecane tematy

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe wzbogaci się o nowy komputer kwantowy

EuroHPC JU oraz firma AQT podpisały kontrakt, na mocy którego w PCSS, przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, zainstalowany zostanie komputer kwantowy EuroQCS-Poland. Maszyna będzie zintegrowana z infrastrukturą HPC, co pozwoli na zdalny dostęp krajowym użytkownikom poprzez sieć naukową PIONIER. Zakup komputera kwantowego współfinansuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe wzbogaci się o nowy komputer kwantowy

Komputer kwantowy będzie służyć przede wszystkim naukowcom, przedstawicielom przemysłu oraz sektora publicznego z całej Europy. Dzięki projektowi EuroQCS-Poland będzie można rozwijać ważne aplikacje dla przemysłu, nauki oraz społeczeństwa.

Urządzenie oparte na technologii spułapkowanych jonów – w jego wnętrzu znajdzie się ponad dwadzieścia programowalnych kubitów – zostanie zintegrowane z klasycznym systemem superkomputerowym. To wzmocni i rozwinie istniejące hybrydowe rozwiązania, które za pomocą technologii kwantowych wzbogacą infrastrukturę superkomputerów.

Jak poinformowano, hybrydowa instalacja będzie wspierać dotychczasowe i nowe działania w takim zakresie jak:

  • kwantowa optymalizacja,
  • chemia kwantowa,
  • kwantowe badania materiałowe,
  • kwantowe uczenie maszynowe.

Współpraca na rzecz innowacji

Projekt EuroQCS-Poland to wspólna inicjatywa polskich i europejskich instytucji. PCSS będzie liderem konsorcjum, które zajmie się integracją i rozwojem sprzętu oraz oprogramowania. Partnerami projektu są Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Creotech Instruments S.A. oraz Uniwersytet Litewski. Instytucje te będą pracować nad tym, aby komputer kwantowy działał bez zakłóceń.

Instalacja komputera rozpocznie się w połowie 2025 roku. Jej całkowity koszt to 12,28 milionów euro. EuroHPC JU zapewnia 50% tej kwoty oraz 50% kosztów integracji i kosztów operacyjnych maszyny. Drugą połowę sumy stanowiącej koszt EuroQCS-Poland zapewni Ministerstwo Cyfryzacji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *