Magazyn ITwiz 11-12/2019

28.00  z VAT

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Wydanie regularne Magazynu ITwiz nr. 11-12/2019. Wewnątrz Raport ITwiz „Cloud computing – w kierunku multicloud”.
PARTNEREM RAPORTU JEST OPERATOR CHMURY KRAJOWEJ.
 

 

Wstępniak

ITIL to biblioteka najlepszych praktyk dotyczących budowy i zarządzania organizacją IT, która ma początek w latach 80. XX w. W 2007 r. ujrzała światło dzienne najczęściej obecnie używana przez profesjonalistów IT, wersja 3. Natomiast 18 lutego 2019 r. ITIL doczekał się 4. wydania. Mamy więc znakomitą okazję, aby przedstawić jego nową odsłonę. W tym numerze publikujemy 2 część cyklu artykułów poświęconych ITIL4. Najnowsza transformacja jest wyjątkowo znacząca.

Wśród największych mankamentów poprzedniej wersji ITIL 3 na pewno należy wspomnieć o braku wsparcia dla takich ram projektowych, takich jak DevOps, Lean czy Agile. Można nawet stwierdzić, że powiązanie usług z procesem wytwórczym oprogramowania było jedynie zarysowane. Stawiało wyraźny podział pomiędzy wytwarzaniem, a utrzymaniem (Design – Transition – Operation). Ten podział w nowej wersji został wyraźnie zasypany i zespolony z zastosowaniem podejścia DevOps. W wersji 3, doskwierał również brak jakichkolwiek odwołań do tzw. „nowych technologii” – Big Data, Cloud Computing, Robotic Process Automation i Machine Learning. Usługi były więc opisywane w ramach świata, który praktycznie już przestaje istnieć.

Nowa odsłona ITIL 4 likwiduje „dług technologiczny” po poprzedniczce. Znacznemu podkreśleniu uległa też rola klienta w całym cyklu życia usługi, wskazano nie tylko konieczność większego angażowania go w cykl utrzymania i rozwoju usług, ale zaangażowanie go już na bardzo wczesnym etapie określania potrzeb, a nie szukaniu rozwiązań. Ze standardu koncentrującego się na cyklu życia usług, ITIL 4 staje się metodyką skupiającą się na tworzeniu, zarządzaniu i zwiększaniu ich wartości.

Dodatkowo znacznej transformacji uległa w ITIL 4 definicja usługi. Nie mówimy już o jej dostarczaniu, ale o współtworzeniu jej wartości. To jedna z najbardziej spektakularnych i istotnych zmian. Kluczowe dla utrzymania prostoty i praktyczności zarządzania usługami jest bowiem zrozumienie, w jaki sposób coś przyczynia się do tworzenia wartości. Przykładowo praca związana z przestrzeganiem przepisów może nie wydawać się ważna dla zespołów serwisowych zajmujących się problemami klientów. Konieczne jest ustanowienie i przekazanie całościowego obrazu pracy organizacji, aby poszczególne zespoły lub grupy mogły zrozumieć, w jaki sposób wpływają na ich pracę, a oni z kolei na innych. O tym w jaki sposób i kiedy wybierać jeden z siedmiu pryncypiów zawartych w ITIL 4 piszemy na stronach 18-22.

W tym numerze polecamy także artykuły o zastosowaniu minikomputera Raspberry Pi 4 w przemyśle (str. 14) oraz postępowaniu – zgodnie z zasadami RODO – w przypadku naruszenia danych osobowych klientów (str. 12). Opisujemy także Design Thinking, czyli kreatywne rozwiązywanie problemów i tworzenie innowacji (str. 6). Zgodnie z danymi Forrester Consulting aż 72% z przepytanych dużych, amerykańskich firmy na własnej skórze sprawdziło możliwości tej metody, a 28% zmieniło pod jej kątem własną kulturę organizacyjną. Polecamy też tekst o początku ery usług w produkcji, czyli ekspansji modelu Manufacturing as a Service, który pozwala producentom wykorzystywać własne zasoby tak, aby mogli oferować produkcję jako usługę (str. 8). Usługowy model produkcji stoi u podstaw rozwoju niezależnych, wyspecjalizowanych platform produkcyjnych. Pod wieloma względami są logicznym następstwem istniejących trendów outsourcingu i produkcji on-demand bez posiadania hal fabrycznych. Platformy takie jak 3D Hubs z Amsterdamu i Xometry z Maryland zbudowały systemy oparte na sztucznej inteligencji (AI), które łączą kupujących i sprzedających.

Adam Jadczak
redaktor naczelny ITwiz

Wstępniak Raportu ITwiz: Cloud computing

Model chmury obliczeniowej na dobre zadomowił się na światowym rynku IT. Jednocześnie, choć o samej koncepcji cloud computing mówi się od kilkunastu lat, to dziś jest ona coraz częściej wskazywana nie tylko jako nowy sposób użytkowania zasobów IT. Na znaczeniu zyskują pozakosztowe aspekty wdrażania chmury obliczeniowej – elastyczność, skalowalność oraz ogół cech wynikających z dużej skali infrastruktury wykorzystywanej do świadczenia tego typu usług. Dlatego wraz z numerem ITwiz 11-12/2019 przekazujemy Państwu raport specjalny „Cloud computing – w kierunku multicloud”.

Chmura zapewnia elastyczność i skalowalność, która jest nie do przecenienia w realiach biznesowych wymagających nieprzerwanej dostępności usługi oraz maksymalnej zwinności w zakresie tworzenia i dostarczania aplikacji. Łatwość sięgnięcia po nowe zasoby czy nawet – nieosiągalne w inny sposób – aplikacje, zachęca do uruchamiania zwinnych projektów ukierunkowanych na rozwój działalności lub weryfikację nowych koncepcji biznesowych. Sprawia to, że chmura obliczeniowa świetnie wpisuje się w wiele inicjatyw towarzyszących cyfrowej transformacji biznesu.

Z drugiej jednak strony model chmury obliczeniowej jest dziś wykorzystywany w sposób dużo bardziej świadomy i dojrzały niż podczas pierwszej fali fascynacji takim sposobem użytkowania zasobów IT. Firmy nie tylko zdają sobie sprawę z potencjalnych korzyści, ale też zagrożeń oraz specyfiki realizowania projektów zakładających wykorzystanie usług cloud computing. W efekcie coraz mniejsza jest grupa organizacji skłonnych przenieść całość środowiska IT do usług świadczonych w modelu chmury publicznej. Coraz więcej jest natomiast firm zainteresowanych wykorzystaniem wielu różnych chmury – najczęściej w powiązaniu z posiadaną już firmową infrastrukturą IT. Takie zmiany wiele mówią o przyszłości modelu chmury obliczeniowej.

Obecnie, zdaniem wielu analityków, osób zaangażowanych w utrzymanie i rozwijanie usług oferowanych za pośrednictwem chmury obliczeniowej, a także użytkowników takich rozwiązań, dominuje przekonanie, że źródłem wartości dodanej – względem typowej koncepcji cloud computing – jest model multicloud. Zakłada on m.in. możliwość dynamicznego dobierania usług spośród tych, oferowanych przez różnych dostawców chmury publicznej, elastycznego przenoszenia obciążeń między poszczególnymi chmurami i własną infrastrukturą, a wreszcie automatyzowania tych, coraz bardziej złożonych procesów tak, aby warstwa IT była zawsze jak najlepiej dopasowana do bieżących potrzeb biznesu i jak najbardziej efektywna, nie tylko kosztowo.

Na łamach Raportu Specjalnego ITwiz staraliśmy się zebrać wartościową wiedzę o tym, w jaki sposób świadomie wykorzystać możliwości płynące z elastyczności, skalowalności oraz skali środowisk opartych na chmurze obliczeniowej na potrzeby krytycznych zastosowań biznesowych, czy wręcz modernizacji modeli biznesowych. Nie zabrakło więc porównania najistotniejszych różnic pomiędzy modelem chmury hybrydowej i podejściem multicloud, podsumowania związanych z wykorzystaniem chmury aspektów istotnych dla kadry zarządzającej, wskazówek związanych z integrowaniem rozwiązań lokalnych i chmurowych czy omówienia roli modelu cloud computing w kontekście projektów z zakresu cyfrowej transformacji biznesu. W raporcie opisujemy też istotę koncepcji Cloud Native Applications i podpowiadamy, jak zadbać o efektywne przeniesienie do chmury posiadanych już aplikacji.

Piotr Waszczuk
zastępca redaktora naczelnego ITwiz
redaktor prowadzący raport ITwiz „Cloud computing – w kierunku multicloud”

PARTNEREM RAPORTU JEST OPERATOR CHMURY KRAJOWEJ

Spis treści

BIZNES
• Design Thinking: czyli kreatywne rozwiązywanie problemów i tworzenie innowacji

CIO
• Serwicyzacja, czyli początek ery usług w produkcji

CSO
• Jakie działania powinniśmy podjąć po naruszeniu ochrony danych osobowych

ARCHITEKCI
• Nowe możliwości zastosowania Raspberry Pi 4 w przemyśle

PROJECT MANAGEROWIE
• ITIL 4: powolna śmierć czy reaktywacja? cz. 2

SPIS TREŚCI RAPORT SPECJALNY CLOUD COMPUTING
• Wartość biznesowa chmury obliczeniowej to nie tylko kwestia kosztów
• Główne trendy oraz prognozy rozwoju rynku cloud computing w Polsce
• 11 zasad udanej migracji aplikacji do chmury
• Technologiczne i biznesowe różnice między chmurą hybrydową i multicloud
• Dlaczego biznes coraz częściej preferuje chmurę obliczeniową?
• Jak właściwie przygotować migrację oprogramowania do chmury
• Cloud Act: dane w chmurze, FBI i wielka polityka
• Chmura chmurze nierówna
• Cloud computing jako kluczowe ogniwo cyfrowej transformacji
• Łatwiejsze wsparcie dla nowych technologii aplikacyjnych, czyli o znaczeniu chmury dla świata aplikacji biznesowych i rozwiązaniach Cloud Native
• Gdy po drugiej stronie jest chmura
• Multicloud w praktyce, czyli integracja wielu chmur w jednym środowisku
• Renesans chmury. Jaki strategie chmurowe wybiorą polskie firmy?
• Co czeka chmurę obliczeniową w firmach?
• Jak wybrać właściwego operatora chmury lub centrum danych?

Termin wysyłki

Wysyłka numeru 11-12/2019 od 15 grudnia 2019 roku.