RynekPolecane tematy

Zakończono audyt KSeF – znamy nowy termin wdrożenia systemu

W Ministerstwie Finansów zakończył się zewnętrzny audyt Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wykazał on liczne, krytyczne wady systemu, które uzasadniają istotne przesunięcie terminu obowiązkowego KSeF, poinformowali przedstawiciele MF i Krajowej Administracji Skarbowej. Nowa data zakłada etapowe wdrażanie obligatoryjnej e-Faktury.

Zakończono audyt KSeF – znamy nowy termin wdrożenia systemu

Podczas konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda przedstawili wyniki zewnętrznego audytu KSeF, który przeprowadzono w ostatnich miesiącach. Jak już wspomniano, audyt wykazał krytyczne błędy w realizacji projektu.

“Jeszcze w grudniu 2023 roku moi poprzednicy zapewniali, że system jest gotowy do wdrożenia 1 lipca 2024 roku. Jednak decyzja o przeprowadzeniu audytu okazała się słuszna. Raport z badania zawiera kilkaset szczegółowych informacji o błędach, uwag i zaleceń do architektury, kodów źródłowych oraz bazy danych” – powiedział Andrzej Domański. “Jako Ministerstwo Finansów jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczne funkcjonowanie obrotu gospodarczego, dlatego na podstawie otrzymanych wyników podjęliśmy decyzję o istotnym przesunięciu terminu obowiązkowego KSeF. Jedną z rekomendacji pokontrolnych było fazowanie projektu, czyli jego stopniowe wdrażanie. Będzie on obowiązkowy od 1 lutego 2026 roku dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 200 mln zł (wraz z kwotą podatku), a dla pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 roku” – dodał.

Audyt wykazał przede wszystkim, źle zaprojektowaną architekturę IT, która wpływała na wydajność, awaryjność, bezpieczeństwo, możliwość utrzymania, dalszy rozwój systemu oraz możliwość jego odtwarzania.

Od strony zarządzania projektem wyniki audytu wskazały liczne błędy oraz zaniechania. Jak poinformowano, poprzednie kierownictwo prowadziło niewłaściwy nadzór, a dokumentacja nie była prowadzona w sposób przejrzysty i ustrukturyzowany, co również miało wpływ na realizację projektu.

Sygnały o tych nieprawidłowościach pojawiły się już w I połowie 2023 roku. Niestety, nie podjęto wówczas właściwych działań, aby zaradzić problemowi.

“Na podstawie wyników audytu podjęliśmy decyzję o budowie architektury systemowej od początku. Wykonawca powoła zespół specjalistów od architektury IT” – powiedział Marcin Łoboda.

Zmiany legislacyjne

Przypomnijmy, że po podjęciu decyzji o audycie, Ministerstwo Finansów zorganizowało cykl spotkań konsultacyjnych w których wzięło udział około 10 tys. osób. Informacje, uzyskane podczas tych spotkań są podstawą do prac nad zmianami legislacyjnymi.

W związku z istotnym przesunięciem terminu wdrożenia KSeF, Ministerstwo Finansów zdecydowało, że proces legislacyjny będzie podzielony na dwa etapy. W pierwszym, który zakończy się w czerwcu 2024 roku, zmiany ustawowe będą dotyczyć tylko określenia nowego terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. Odpowiednio zostaną też przesunięte terminy dodatkowych odroczeń dotyczących: kar za błędy w KSeF, wymogu płatności z podaniem numeru KSeF (bez MPP) oraz faktur wystawianych z kasy rejestrującej. W drugim etapie, przedmiotem prac będą szczegółowe rozwiązania legislacyjne.

“Chcemy kontynuować rzetelne konsultacje z przedsiębiorcami, ale jednocześnie zakończyć prace jak najszybciej, żeby wszyscy mieli pewność co do ostatecznego kształtu systemu” – stwierdził Marcin Łoboda.

Jak na kolejną zmianę daty wdrożenia obligatoryjnego KSeF zareagowali przedstawiciele dostawców systemów od obsługi KSeF?

“Nasi klienci, którzy wdrażają obsługę faktur ustrukturyzowanych, postrzegają przesunięcie terminu z jednej strony pozytywnie. Z tego względu, że KSeF w obecnej postaci groziłby zakłóceniem krytycznego procesu biznesowego jakim jest fakturowanie. Z drugiej strony jednak, sporo firm przygotowywało się na wdrożenie zaplanowane na 1 lipca 2024 i poniosło z tego tytułu spore nakłady finansowe. Czekanie prawie dwa lata na pozostałych kontrahentów jest sporym utrudnieniem i przyjmowane jest z rozczarowaniem” – skomentował Michał Sosnowski, Business Development Director w Exorigo-Upos.

Szkolenia dla przedsiębiorców

Odroczenie terminu wdrożenia KSeF wpływa też na kalendarz planowanych działań informacyjno-edukacyjnych.

“Operacyjnie jesteśmy gotowi. Przeszkoliliśmy już około tysiąca pracowników. Po wakacjach rozpoczną oni pierwsze szkolenia dla przedsiębiorców. Od stycznia 2025 roku będziemy zwiększać częstotliwość szkoleń, w miarę zbliżania się terminu wdrożenia” – zapewnił Marcin Łoboda.

W każdym urzędzie skarbowym będzie też możliwość indywidualnych konsultacji dla przedsiębiorców z korzystania z darmowego oprogramowania przygotowanego przez resort, czyli Aplikacji Podatnika, aplikacji mobilnej i e-mikrofirmy. W styczniu 2025 roku zostanie natomiast uruchomiona infolinia Krajowej Informacji Skarbowej specjalnie dla spraw związanych z KSeF.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *