Raport ITwiz BEST100 edycja 2019

199.00  z VAT

Raport ITwiz BEST100 edycja 2019 – ranking producentów i dostawców rozwiązań oraz usług IT obecnych na polskim rynku, według wyników sprzedaży z 2018 roku.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni to: 199.00  Kategoria: Tagi: , , , , , , ,

Polski rynek IT w roku 2018 - ranking ITwiz Best100

Łączne przychody firm, które znalazły się w tegorocznej edycji naszego rankingu to 49,5 mld zł (5% więcej niż przed rokiem), z tego ok. 58% ich przychodów pochodziło ze sprzedaży sprzętu IT; 25% usług IT; a 16% oprogramowania. Oczywiście nie jest to równoznaczne z wielkością samego rynku IT w Polsce, który IDC ocenia na ok. 45 mld zł (wzrost o 7,4%). Część bowiem raportowanych przychodów raportowanych jest przez te same firmy – vendorów; dystrybutorów, którzy sprzedają ich produkty oraz ich partnerów, którzy oferują je klientom końcowym.

Dobra koniunktura gospodarcza, pozytywne impulsy zakupowe w postaci 500+ i 300+, potrzeba modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w firmach i znaczące ożywienie w administracji publicznej – te główne czynniki sprawiły, że wydatki na technologie wzrosły w Polsce w 2018 r. do poziomu 12,48 mld USD – wynika z analiz firmy doradczej IDC. W roku 2018 łączna kwota rozstrzygniętych przetargów IT w administracji publicznej i samorządowej to 10,2 mld zł, co oznacza 2-krotny wzrost zamówień. W roku 2017 było to zaledwie 5,1 mld zł. Największy, rozstrzygnięty przetarg – na prawie 2,3 mld zł – dotyczył budowy przez PKP Polskie Linie Kolejowe sieci GSM-R. Pomijając go wzrost w sektorze publicznym byłby i tak imponujący (55%).

Jak podają analitycy IDC, to był dobry rok dla dostawców technologii. Po słabym 2017 r., w którym zanotowano dwucyfrowe spadki m.in. w segmencie komputerów stacjonarnych, serwerów czy pamięci masowych, w 2018 roku sprzedaż wzrosła w niemal wszystkich kategoriach. W 2018 roku największy udział w strukturze wydatków na IT miał właśnie sprzęt – wydatki na jego zakup wzrosły w ubiegłym roku o 11,2% i wyniosły 6,5 mld USD. W 2018 roku wzrosła nie tylko sprzedaż sprzętu, ale również oprogramowania. Wprawdzie nieznacznie, bo o 0,9%, do kwoty 1,8 mld USD, ale jest to efekt rosnącej popularności zakupu aplikacji w modelu usługowym. Sama sprzedaż usług wzrosła w roku 2018 o 4,4% do 3,7 mld USD.

Od dwóch lat w sprzedaży – zwłaszcza dystrybutorów – uwzględniamy, podobnie, jak IDC Poland uwzględniamy sprzedaż urządzeń mobilnych, w tym smartfonów i tabletów, które stają się istotnym narzędziem pracy. W przypadku urządzeń końcowych wielkość sprzedaży w tych dwóch kategoriach sprzętu wyniosła – wg IDC Poland – odpowiednio 2,9 mld zł i 0,23 mld zł, natomiast sprzedaż notebooków to tylko 1,19 mld zł, a komputerów stacjonarnych 0,51 mld zł.

Na czele naszego rankingu są dwaj najwięksi dystrybutorzy – AB i ABC Data – obie firmy jednak w segmencie IT odnotowały spadki sprzedaży, odpowiednio o 3% i 2%. Na trzecim miejscu wg naszych szacunków znalazło się Lenovo Technology odnotowując 8 proc. wzrost przychodów do 2,0 mld zł, na 4. HP Inc. (wzrost o 9% i 1,9 mld zł), a na 5. Dell EMC Polska (4% i 1,85 mld zł). Trzy kolejne miejsca także zajmują dystrybutorzy Komputronik (-6% i 1,55 mld zł), Tech Data Polska (4% i 1,25 mld zł) oraz Action (-3% i 1,16 mld zł). W pierwszej 10-tce znalazły się jeszcze Microsoft (-8% i 1,15 mld zł) oraz Atos Poland (15% i 1 mld zł).

Większość z ankietowanych przez nas firm ocenia ubiegłoroczną koniunkturę jako lepszą lub dużo lepszą (56%) od tej w roku 2017, 36% jako taką samą, a jedynie 3% jako gorszą. Z kolei średni, prognozowany przez nich wzrost przychodów na ten rok to 19%. Natomiast wielkość eksportu IT firm biorących udział w naszym rankingu, to 3,14 mld zł (2,69 mld zł rok wcześniej). Co ciekawe w roku 2018 zmniejszyła się sprzedaż polskich producentów i dystrybutorów gier, które stanowią największy, polski „przebój” eksportowy. W zeszłym roku przychody 36 firm znajdujących się w naszym rankingu wyniosły 0,78 mld zł, rok wcześniej było to 0,84 mld zł. Na spadek ten wpływ miały głównie wyniki CD Projekt RED, który nie miał w zeszłym roku żadnej, dużej premiery. Dopiero na kwiecień 2020 roku zaplanowane jest rozpoczęcie sprzedaży gry Cyberpunk 2077 tego studia.

W przypadku segmentu administracji publicznej ocenę lepszą lub dużo lepszą koniunkturze wystawiło 42% firm, jako taką samą oceniło 47% przedsiębiorców, a gorszą jedynie 11% z nich. Przychody firm, które podały dane na temat sprzedaży do administracji publicznej i samorządowej oraz edukacji wyniosły ponad 1,76 mld zł (1,24 mld zł w roku 2017); banków 2,03 mld zł (1,55 mld zł); sektora finansowego 0,71 mld zł (0,65 mld zł); sektora handlu 1,37 mld zł (1,2 mld zł); przemysłu 1,05 (0,84); telekomunikacji i mediów 0,97 mld zł (0,85); utilities z energetyką 0,67 mld zł (0,72 mld zł); sektora opieki zdrowotnej 0,34 mld zł (0,31 mld zł); a transportu i logistyki 0,24 mld zł (0,13 mld zł). Aż 82% deklarowanych przez uczestników naszego rankingu przychodów pochodzi od dużych firm (83%).

Adam Jadczak,
redaktor naczelny ITwiz

Spis treści raportu ITwiz BEST100 edycja 2019

Najwięksi dostawcy IT 2018 w poszczególnych sektorach i kategoriach

SEKTOR IT
Wydatki na technologie w Polsce wzrosły do 12,48 mld USD
Dobra koniunktura gospodarcza, pozytywne impulsy zakupowe w postaci 500+ i 300+, potrzeba modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w firmach i znaczące ożywienie w administracji publicznej – te główne czynniki sprawiły, że wydatki na technologie wzrosły w Polsce w 2018 r. do poziomu 12,48 mld USD – wynika z analiz firmy doradczej IDC. Oznacza to, że wydaliśmy aż o 900 mln USD więcej niż w roku 2017.

W Polsce rynek IT w latach 2018-2019 rośnie średnio o 5%
Prognozowany wzrost rynku IT w Polsce w latach 2018-2019 wynieść ma średnio 5% rocznie. Jest to wynik lepszy niż w poprzednich latach. Rok 2019 przyniesie poprawę na rynku zamówień publicznych. Firmy inwestują przede wszystkim w sprzęt i utrzymanie zasobów własnych.

TABELA: 100 największych firm IT działających w Polsce w roku 2018
TABELA: Pozostałe firmy IT działające w Polsce w roku 2018
TABELA: Największe firmy z kapitałem polskim sprzedające własne produkty i usługi w roku 2018
TABELA: Największe firmy międzynarodowe działające na rynku polskim w roku 2018
TABELA: Firmy IT o największym wzroście przychodów w roku 2018
TABELA: Firmy IT o największym spadku przychodów w roku 2018
TABELA: Przychody największych grup kapitałowych w branży IT i ich spółek zależnych w roku 2018
TABELA: Firmy IT o największym zysku netto w roku 2018
TABELA: Firmy IT o największej stracie netto w roku 2018
TABELA: Firmy IT o największym udziale zysku netto w przychodach w roku 2018
TABELA: Firmy IT o największym zysku brutto w roku 2018
TABELA: Najwięksi eksporterzy produktów i usług IT w Polsce w roku 2018
TABELA: Firmy w Polsce o największym udziale eksportu w przychodach w roku 2018
TABELA: Firmy IT o największym zatrudnieniu w roku 2018
TABELA: Firmy o największej sprzedaży oprogramowania w roku 2018
TABELA: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce w roku 2018
TABELA: Firmy o największej sprzedaży oprogramowania własnego w roku 2018

Rynek aplikacji biznesowych na fali stałego wzrostu
Polski rynek oprogramowania dla przedsiębiorstw w roku 2018 zwiększył się o 6,9%. Największy udział w nim mają systemy ERP, ale najwyższy wskaźnik wzrostu odnotowują rozwiązania Business Intelligence. Duży potencjał mają też, na razie ostrożnie wdrażane, rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji.

TABELA: Firmy o największej sprzedaży systemów ERP w roku 2018
TABELA: Firmy o największej sprzedaży oprogramowania CRM i Contact Center w roku 2018
TABELA: Firmy o największej sprzedaży rozwiązań analitycznych i Big Data w roku 2018
TABELA: Firmy o największej sprzedaży aplikacji mobilnych, webowych i portali w roku 2018
TABELA: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług wdrożenia aplikacji w Polsce w roku 2018

Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce wart był ponad 1,5 mld zł
Rosną wydatki polskich firm na cyberbezpieczeństwo. W roku 2018 wartość rynku przekroczyła 1,5 mld zł, a cały ekosystem rozwiązań służących zapewnieniu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach ma wartość ponad 3-krotnie większą (5 mld zł).

TABELA: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa w roku 2018
TABELA: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży systemów druku w roku 2018
TABELA: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług IT w Polsce w roku 2018
TABELA: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług outsourcingu w Polsce w roku 2018
TABELA: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług integracyjnych w Polsce w roku 2018
TABELA: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług doradztwa IT w Polsce w roku 2018

Branża gamingu w Polsce warta jest 2,5 mld zł
Przemysł gamingowy w Polsce jest złożonym biznesem, który posiada różne wymiary wartościowe. Obecna wartość polskiego rynku od strony wydatków na gry szacowana jest na ok. 2,5 mld zł. Niższą wartość daje suma przychodów ze sprzedaży gier w Polsce po stronie podmiotów aktywnych na rynku. Siła polskiego sektora gier wyraża się jednak najpełniej wyceną, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, polskich spółek je tworzących. W lutym 2019 r. kapitalizacja polskiego GameDev’u przekroczyła 30 mld zł!

TABELA: Firmy o największej sprzedaży gier komputerowych w roku 2018

Coraz więcej open source w biznesie
Znaczenie technologii open source w kontekście rozwoju firmowych środowisk IT zawsze było duże. Dziś jednak idea otwartego kodu ma szczególnie duży wpływ na kształt rozwiązań odpowiadających obecnym wyzwaniom biznesu. W szczególności dotyczy to rozwiązań chmurowych, nowoczesnych platform aplikacyjnych, a także technologii wykorzystywanych do przetwarzania dużych ilości danych.

Trendy na rynku systemów Enterprise Content Management
Wielkość rynku Enterprise Content Management ma wzrosnąć w ciągu 4 lat do prawie 77 mld USD, wynika z najnowszego raportu badawczego Market Research Future. Oznacza to średnioroczny wzrost przychodów o ok. 16,8%. W roku 2018 było to ok. 37 mld zł. Rynek rozwiązań ECM napędzany jest wzrostem ilości danych nieustrukturyzowanych.

TABELA: Firmy o największej sprzedaży systemów klasy ECM w roku 2018
TABELA: Firmy o największej sprzedaży systemów zarządzania drukiem i obiegiem dokumentów w roku 2018

RYNEK CLOUD COMPUTING
SaaS – największy kawałek chmury
Spośród wszystkich usług oferowanych w modelu cloud computing największą popularnością – zarówno w Polsce, jak i na świecie – cieszy się Software as a Service. Rozwiązania SaaS kupują wszystkie przedsiębiorstwa, rośnie też liczba dostawców.

Wartość polskiego rynku data center w 2020 roku przekroczy 2 mld zł
Polski rynek data center czeka fala konsolidacji. Po okresie rywalizacji cenowej, dostawcy stawiają na aspekty jakościowe, wsparcie i bardziej kompleksową ofertę. Jeszcze mocniej uwidacznia się specjalizacja poszczególnych graczy w rdzennych dla siebie obszarach.

TABELA: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług cloud computing w Polsce w roku 2018
TABELA: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług cloud computing w podziale na SaaS/PaaS/IaaS w Polsce w roku 2018

Wydatki na cloud computing wzrosły o do 312 mln USD
Lepiej niż w 2017 r. rozwijał się rynek usług IT, którego wartość wzrosła o 4,4% do poziomu 3,7 mld USD. To rynek dojrzały, ale i bardzo zróżnicowany. Z jednej strony mamy rosnący w dwucyfrowym tempie segment usług hostingowych – co jest pochodną rosnącej popularności modelu as a service – z drugiej kategorie malejące lub pozostające na stałym poziomie.

TABELA: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług serwisowych w Polsce w roku 2018
TABELA: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług data center w Polsce w roku 2018
TABELA: Firmy o największych przychodach ze szkoleń w Polsce w roku 2018

CYFROWA TRANSFORMACJA
Przed jakimi wyzwaniami stoją dziś osoby odpowiedzialne za IT?
W jaki sposób dostępne narzędzia IT mogą wspierać budowanie relacji z klientem w oparciu o personalizację i zaufanie? W jaki sposób identyfikować i spełniać potrzeby klienta tu i teraz, działając na rynku chwili? Jaką strategię powinien przyjąć CIO/dyrektor IT w cyfryzacji biznesu i jaka powinna być jego rola? Jakich kompetencji najbardziej dziś brakuje? Czy polskie organizacje chętnie podejmują ryzyko związane z innowacjami? Na te i inne pytania odpowiadają przedstawiciele ABB, Amberstone, Aruba, Digital Teammates, IPF Digital, Nowa Itaka, UPC i SID.

Cyfrowa transformacja oczami menedżerów C-level
• Najważniejsze priorytety związane z cyfrową transformacją.
• Rozwiązania stosowane w projektach związanych z cyfrową transformacją.
• Krótkookresowe strategie cyfrowej transformacji (12-18 miesięcy).
• Długookresowe strategie cyfrowej transformacji (18-36 miesięcy).
• Największe zagrożenia związane z cyfrową transformacją.
• Zmiany w wydatkach na projekty związane z cyfrową transformacją.

SEKTOR FINANSOWY
Open X, czyli koniec ery otwartej bankowości
World FinTech Report (WFTR) 2019 wskazuje, że mimo iż Open Banking nie osiągnął jeszcze dojrzałości, sektor usług finansowych wkracza w nową fazę innowacji, określaną jako Open X. Będzie ona wymagała głębszej współpracy i specjalizacji, dlatego banki oraz inne podmioty ekosystemu finansowego już muszą zacząć planować zmianę i odpowiednio rozwijać modele biznesowe.

TABELA: Firmy IT o największej sprzedaży do sektora bankowości w roku 2018
TABELA: Firmy IT o największej sprzedaży do sektora finansów w roku 2018

SEKTOR PRZEMYSŁOWY
Chcemy, aby to maszyny tworzyły rozwiązania dla nas
Z Przemysławem Zakrzewskim, dyrektorem Centrum Rozwoju Oprogramowania w ABB rozmawiamy o nowych generacjach robotów, w tym takich, których nie trzeba będzie programować, aby wykonywały konkretny algorytm; adopcji idei Przemysłu 4.0 w Polsce i problemach ze zrozumieniem całościowego podejścia do jej wdrożenia; w pełni cyfrowych fabrykach; współpracy człowieka z robotem i ochronie zdigitalizowanych systemów przemysłowych przed cyberatakami.

TABELA: Firmy o największej sprzedaży do sektora przemysłowego w roku 2018
TABELA: Firmy o największej sprzedaży do sektora MSP w roku 2018
TABELA: Firmy o największej sprzedaży do dużych firm w roku 2018

SEKTOR TRANSPORTU, LOGISTYKI I SPEDYCJI
Firmy kurierskie muszą łączyć świat fizyczny z cyfrowym
Z Łukaszem Sibielakiem, dyrektorem ds. systemów informatycznych w DHL Parcel Polska rozmawiamy o zmianach, jakie dokonują się w logistyce; cyfrowej transformacji tego sektora; roli, jaką odegrają w niej m.in. autonomiczne samochody i roboty; migracji do chmury publicznej; analizie danych, w tym z mediów społecznościowych, i roli jaką odgrywają one w poprawie Customer Experience; konieczności dbania o wrażenia odbiorcy paczki, który dotąd nie był przez większość firm kurierskich postrzegany jako klient; oraz inicjatywach takich, jak Logistic Marketplace czy automatyzacja procesów.

TABELA: Firmy o największej sprzedaży do sektora transportu, logistyki i spedycji w roku 2018

SEKTOR UTILITIES I ENERGETYKI
Wyścig po bardziej cyfrowego klienta
Połączenie szybkiego postępu technologicznego i zmieniających się oczekiwań klientów wywierają znaczący i stale rosnący wpływ na sektor. Możliwości te zostały już dostrzeżone przez spółki z innych sektorów, które rozpoczęły ekspansję na rynek energetyczny, prześcigając się w batalii o satysfakcję klienta.

TABELA: Firmy o największej sprzedaży do sektora energetyki w roku 2018
TABELA: Firmy o największej sprzedaży do sektora utilities w roku 2018

SEKTOR HANDLU
Nowy, wspaniały świat klienta
W ciągu najbliższych lat 20 lat technologia całkowicie zmieni sposób dokonywania zakupów. Będzie to m.in. wymagało od sklepów – ale także i samych klientów -dostosowania infrastruktury technicznej do nowych wyzwań. Raport Euromonoitor International “Commerce 2040” opisuje charakter tych zmian i ich wpływ na handel detaliczny. Przede wszystkim zmieni się sposób życia i pracy ludzi. Znacznie więcej osób będzie pracować w domu lub w przestrzeniach coworkingowych w swoim sąsiedztwie.

TABELA: Firmy o największej sprzedaży do sektora handlu w roku 2018

SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY
Rozwój sieci 5G, czyli rządowa propozycja nowelizacji przepisów
Rada Ministrów przyjęła – przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji – projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. „megaustawę” (druk 3484). Potrzeba nowelizacji ram legislacyjnych w zakresie szeroko pojętej sieci telekomunikacyjnej wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania do zmieniających się potrzeb rynkowych, związanych z przyszłym wdrożeniem sieci 5G.

W jaki sposób będzie budowana sieć 5G w Polsce
W obszarze usług sieci piątej generacji polskie sieci komórkowe na razie główne siły skierowały na wojenki marketingowe o to „kto ma, a kto nie ma 5G”. Przeprowadzają jednak także pierwsze testy sieci nowej generacji. Prawdziwe inwestycja mają zaś szanse ruszyć, gdy rozdzielone zostaną zasoby częstotliwości radiowych niezbędne do budowy nowych sieci i zaoferowania usług 5G. To zaś powinno nastąpić w roku 2020.

TABELA: Firmy o największej sprzedaży do sektora telekomunikacja w roku 2018
TABELA: Firmy o największej sprzedaży do sektora media w roku 2018
TABELA: Firmy o największej sprzedaży do sektora IT w roku 2018
TABELA: Firmy o największej sprzedaży do innych sektorów w roku 2018

SEKTOR FARMACJI I SŁUŻBY ZDROWIA
Szpital pod znakiem mobilności
Światowy sektor opieki zdrowotnej stoi dziś wobec dużych wyzwań – od starzejących się społeczeństw i niedoborów kadrowych po rosnące koszty leczenia. Szpitale coraz częściej zwracają się w stronę technologii i automatyzacji, a zwłaszcza rozwiązań mobilnych w celu zmniejszenia obciążeń systemu opieki medycznej. Rozwiązania mobilne w szpitalach podwyższają bowiem standard opieki zdrowotnej i zmniejszają ilość błędów medycznych nawet o 70%.

TABELA: Firmy o największej sprzedaży do sektora opieki zdrowotnej w roku 2018

SEKTOR ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Raport Polska (prawdziwie) cyfrowa – 12 rekomendacji na lata 2019-2023
Szersze zastosowanie rozwiązań Green IT, powołanie Ambasadora ds. Współpracy z Globalnymi Koncernami Informatycznymi oraz budowa suwerenności technologicznej Polski w oparciu o rodzime produkty ICT – to tylko niektóre z zaleceń autorów raportu „Polska (prawdziwie) cyfrowa. 12 rekomendacji na lata 2019-2023”.

TABELA: Firmy IT o największej sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych w roku 2018
TABELA: Firmy o największej sprzedaży do sektora edukacji i R&D w roku 2018
TABELA: Firmy o największej sprzedaży sprzętu IT w roku 2018
TABELA: Najwięksi dystrybutorzy w Polsce w roku 2018

DIGITAL CFO
Jakie wyzwania niesie cyfryzacja fiskusa i jak im sprostać?
Administracja państwowa „dedykowana” podatnikowi – firmie – przeszła metamorfozę.
Co prawda podatnicy zauważyli ją, ale nie doceniają jej konsekwencji, a także nie potrafią jeszcze dostosować wewnętrznego funkcjonowania do tych zewnętrznych standardów. Tymczasem metamorfoza ta polega na tym, że fiskus inteligentnie i automatycznie kontroluje dane podatnika, wpływające elektronicznie szerokim strumieniem z departamentów finansowych, księgowości i kont bankowych. Wie o podatniku, jego transakcjach i kontrahentach więcej niż on sam. I to od razu! Podatnik zwykle jest też gorzej zinformatyzowany niż fiskus.