Raport ITwiz: Świadome podejście do Cloud Computing

39.00  z VAT

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Od redaktora

Chmura obliczeniowa zmieniła – i zmienia – oblicze wielu środowisk IT. Radykalnie ułatwiając wykorzystanie rozwiązań dostępnych wcześniej tylko dla dużych organizacji. Zasadniczo zmieniła także realia walki konkurencyjnej na wielu światowych rynkach. Co więcej, wpłynęła na zmianę sposobu postrzegania IT w zastosowaniach biznesowych. Przyspieszyła również zmiany roli osób odpowiedzialnych za IT (CIO) i szerzej – za technologię (CTO).

W praktyce, model chmury obliczeniowej stanowi uzupełnienie istniejącej lokalnie infrastruktury, a skala użycia rozwiązań chmurowych w typowym środowisku IT stopniowo rośnie. O rosnącej dojrzałości dostępnych dla polskich firm usług chmurowych świadczy m.in. ich postępująca specjalizacja. W modelu tym dostępne są nie tylko standardowe narzędzia ogólnego zastosowania, lecz także rozwiązania odpowiadające na konkretne, coraz bardziej specyficzne, potrzeby biznesowe. Co ważne, trend ten nie dotyczy wyłącznie dostępnych w formie usług aplikacji. Wyspecjalizowane funkcje i rozwiązania stają się dostępne również na poziomie usług związanych z dostępem do infrastruktury chmurowej oraz platform i środowisk przetwarzania danych. O dojrzałości rynku świadczy fakt, że tak duża firma jak Orange Polska zdecydowała się na wykorzystanie systemu wspierającego zarządzanie, m.in. finansami, w modelu cloud computing. Przy tym wdrażane rozwiązanie Oracle Fusion znajdować się będzie w centrum danych partnera, a nie własnym.

Za sprawą modelu cloud computing nastąpiła pewnego rodzaju liberalizacja dostępu do zasobów IT. W wielu firmach menedżerowie – nie oglądając się na zespół odpowiedzialny za technologię – sięgają po potrzebne narzędzia na własną rękę. Ich wydatki stanowią już 26% wszystkich kosztów ponoszonych na IT, a za 4 lata mają stanowić nawet 50%. Takie działanie pozwala obejść typową zwłaszcza dla większych organizacji inercję, ale jednocześnie rodzi nowe zagrożenia m.in. w obszarze bezpieczeństwa IT.

Z drugiej jednak strony, z analiz PMR wynika, że polskie firmy na rozwiązania chmurowe przeznaczają średnio tylko 1% budżetów na IT. Dlaczego tak się dzieje – i co to oznacza dla branży i jej odbiorców? Jak duża jest świadomość korzyści i zagrożeń biznesowych typowych dla chmury obliczeniowej? Wreszcie, czy menedżerowie i użytkownicy biznesowi, ale także administratorzy i osoby odpowiedzialne za zarządzanie IT poprawnie rozumieją sens modelu chmury obliczeniowej? Są to tylko niektóre kwestie poruszane podczas naszego badania redakcyjnego. Wyniki analizy są bardzo ciekawe. Okazuje się np., że większość użytkowników działów biznesowych poprawnie rozumie koncepcję cloud computing. Niższe koszty wdrożenia nie są jednak głównym czynnikiem decydującym o wyborze rozwiązań w tym modelu. Za najważniejsze ryzyko uznawane są zaś kwestie bezpieczeństwa. Szersze omówienie wyników badania na s tr. 45.

Piotr Waszczuk,
Redaktor Raportu ITwiz: „Świadome podejście do Cloud Computing”

Spis treści

• Ewolucja rozwoju oferty i sposobu korzystania z cloud computing
• Cyfrowa transformacja wymusza zastosowanie SMAC
• Jak liczyć ROI wdrożenia chmury obliczeniowej
• Nowa rola CIO i CTO w kontekście chmury
• Chmura prywatna: budowa i funkcjonalności – krok po kroku
• Łatwa kontrola nad elastycznym dostarczaniem usług IT
• Wirtualizacja podstawą działania chmury
• Integracja rozwiązań chmurowych z lokalnym środowiskiem IT
• Bezpieczeństwo usług chmurowych
• Opis chmury z perspektywy oferowanych przez nią możliwości
• Jak cloud zmienia środowiska IT w polskich firmach
• WYNIKI BADANIA REDAKCYJNEGO: CHMURA OBLICZENIOWA W POLSKICH FIRMACH

Partner raportu

Partnerem Raportu ITwiz:”Świadome podejście do Cloud Computing” jest firma Oracle.

Termin wysyłki

Wysyłka Raportu ITwiz: „Świadome podejście do Cloud Computing” od 10 grudnia 2016 roku.