InfrastrukturaCIO

SD-WAN to nowa jakość tworzenia sieci rozległych i rozproszonych

Executive ViewPoint

Z Maciejem Możdżonkiem, Ekspertem ds. produktów transmisji danych w Orange Polska rozmawiamy o potrzebach biznesu w obszarze sieci i usług telekomunikacyjnych, założeniach oferty Hybrydowy SD-WAN oraz unikalnej wartości związanej z wykorzystaniem tego rodzaju rozwiązań. Mówimy także o wsparciu kompetencyjnym dla organizacji zainteresowanych modernizacją infrastruktury sieciowej lub wdrożeniem usług chmurowych.

SD-WAN to nowa jakość tworzenia sieci rozległych i rozproszonych

Hybrydowy SD-WAN jest rozwiązaniem w natywny sposób wspierającym użytkowanie zasobów oferowanych w modelu publicznej lub prywatnej chmury obliczeniowej. Pozwala na łatwe integrowanie środowisk chmurowych z infrastrukturą lokalną i tworzenie środowisk hybrydowych. Za pośrednictwem naszej oferty włączenie zasobów dostępnych w modelu cloud computing do firmowej infrastruktury i udostępnienie ich jako kolejnej lokalizacji w sieci SD-WAN staje się bardzo proste. Mamy klientów, którzy korzystają z usługi Hybrydowy SD-WAN pod kątem integracji z zasobami chmurowymi w takim właśnie modelu.

Jak zmieniają się potrzeby biznesowe w obszarze usług transmisji danych?

Ubiegły rok minął pod znakiem ogromnego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne, spowodowanego pandemią i wynikającymi z niej zmianami modeli biznesowych i potrzeb klientów. Ilość przesyłanych danych w sieci Orange Polska zwiększyła się rok do roku aż o połowę, dochodząc w 2020 r. do 5 mld gigabajtów. Nigdy wcześniej nie mieliśmy takiego ruchu. Łącznie, nasi klienci przesłali w 2020 r. o połowę więcej, a użytkownicy światłowodu dwukrotnie więcej danych niż w 2019 r.

Pierwsze tygodnie po wprowadzeniu obostrzeń były przede wszystkim okresem przystosowania do działania w nowych realiach. W kolejnym etapie firmy zaczęły wdrażać przygotowane wcześniej strategie cyfryzacji, których realizacja czekała na właściwy moment.

Niesamowicie szybko upowszechniły się rozwiązania, które w ofercie Orange funkcjonują od lat i pod względem technologicznym nie są niczym nowym. Mam na myśli technologie sieciowe zapewniające bezpieczeństwo dostępu i transmisji danych, szereg rozwiązań związanych z pracą zdalną, zintegrowaną komunikacją czy efektywnym korzystaniem z aplikacji biznesowych w rozproszonych zespołach. Firmy zmieniły priorytety, dostrzegając, że bez takich rozwiązań nie poradzą sobie w nowej rzeczywistości.

Zapewnienie wystarczająco szybkiej i bezpiecznej transmisji danych pod kątem pracy zdalnej było pewnie jednym z tych priorytetów…

To prawda. Masowe przejście na pracę zdalną pokazało, że konsumenckie usługi telekomunikacyjne są wystarczające na potrzeby rozrywki, czy sporadycznego korzystania z narzędzi biznesowych, ale nie zawsze są w stanie zapewnić wszystkim domownikom możliwość efektywnej pracy czy edukacji zdalnej. Znacząco wzrosła więc m.in. sprzedaż usług opartych na sieciach światłowodowych.

Ta, przyspieszona wskutek pandemii transformacja nie ominęła też firmowych sieci. Jakie zmiany na poziomie infrastruktury IT stały się niezbędne?

Z perspektywy biznesu przejście na model pracy zdalnej czy hybrydowej, oznaczało konieczność rozbudowy lub zmiany architektury systemów centralnych oraz infrastruktury sieciowej. Niezbędna stała się decentralizacja całych środowisk IT. To z kolei przełożyło się na większe zainteresowanie rozwiązaniami opartymi na modelu publicznej chmury obliczeniowej i wpłynęło na skrócenie czasu wdrożenia niezbędnych narzędzi. Nowy model pracy na dobre wszedł do sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw i nie widać, aby klienci b2b rezygnowali z usług telekomunikacyjnych, które wykupili w szczytowym okresie pandemii. Szybsze łącza, dodatkowe usługi mobilne i aplikacje potrzebne do pracy zdalnej stały się naturalnym elementem środowiska pracy.

W jaki sposób w potrzeby związane z transformacją modeli biznesowych wpisuje się oferta Hybrydowy SD-WAN?

To rozwiązanie, które dostosowuje firmową infrastrukturę sieciową do nowych – zdecydowanie bardziej zmiennych realiów funkcjonowania dzisiejszego biznesu. Pozwala zbudować kompleksową, dynamiczną, skalowalną i centralnie zarządzaną sieć rozległą niezależnie od tego z jakich łączy dostępowych korzysta organizacja. Umożliwia także uruchomienie usługi dla pracownika pracującego zdalnie, w domu. Hybrydowy SD-WAN sprawdzi się w każdej branży. Mogą z niego korzystać wielooddziałowe korporacje, ale też mniejsze firmy.

SD-WAN to dziś rzeczywiście jeden z najistotniejszych trendów w zakresie rozwoju infrastruktury IT. Co jednak wyróżnia ofertę Orange w zakresie wirtualizacji sieci?

Dzięki wykorzystaniu dedykowanego urządzenia mamy możliwość łatwego dodawania kolejnych segmentów sieci rozległej i zarządzania nimi w skoordynowany sposób. Możemy zbudować w pełni bezpieczną sieć rozległą działającą w oderwaniu od fizycznej warstwy sieciowej. To sprawia, że Hybrydowy SD-WAN wpisuje się w realia biznesowe wymagające zapewniania sprawnej i spójnej infrastruktury sieciowej przy rozproszeniu lokalizacji na niespotykaną wcześniej skalę.

Jednocześnie oferta Hybrydowy SD-WAN zakłada dowolność w zakresie wykorzystywanych przez organizację łączy telekomunikacyjnych, oczywiście przy zachowaniu minimalnych wymagań technicznych. Możemy więc budować sieci rozległe w oparciu o łącza MPLS i VPN, ale mamy możliwość wykorzystania innych, także konsumenckich usług dostępu do sieci internetowej, zachowując przy tym pełen poziom bezpieczeństwa transmisji. Możemy korzystać z usług dostępowych świadczonych w oparciu o infrastrukturę światłowodową lub komórkową Orange, a także innych operatorów. Nasza usługa zapewnia zupełnie nową jakość rozwiązań transmisji danych oraz tworzenia sieci rozległych i rozproszonych niezwykle szybko i w prosty sposób. Z punktu widzenia biznesu, dzięki naszej ofercie warstwa connectivity przestaje mieć znaczenie.

Czy oferta Hybrydowy SD-WAN obejmuje usługi spoza warstwy sieciowej?

Oczywiście! Sercem tej usługi jest rozwiązanie aplikacyjne, które fizycznie działa na serwerach zlokalizowanych w centrach danych Orange. Dzięki temu możemy w prosty sposób dołączać do sieci SD-WAN szereg dodatkowych usług, jak wsparcie w zakresie zarządzania siecią LAN, kompleksowe zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury, czy konkretne SLA dla usług transmisji danych poprzez nasze łącza.

Usługi związane z wykorzystaniem technologii SD-WAN świadczy wielu dostawców. Co, z perspektywy klientów, wyróżnia Państwa ofertę?

Jako operator telekomunikacyjny mamy do dyspozycji wszystkie elementy niezbędne do zbudowania infrastruktury SD-WAN, a także nadzoru nad jej późniejszym funkcjonowaniem. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za dostępność i bezpieczeństwo sieci. Mamy bezpośredni dostęp do wszystkich informacji dotyczących działania sieci SD-WAN – od warstwy transmisji danych, przez wydajność, po ewentualne incydenty.

Dzięki temu jesteśmy w stanie reagować kompleksowo w odniesieniu do całego zakresu usługi. Pozwala nam to działać już w momencie wystąpienia jakiejkolwiek awarii. To szczególnie ważne w czasach, kiedy nawet kilka godzin braku dostępu do sieci przekłada się na konkretne straty finansowe. Klientom zapewniamy pojedynczy punkt kontaktu w zakresie całej infrastruktury Hybrydowego SD-WAN. Co więcej, możemy całkowicie przejąć obszar zarządzania taką infrastrukturą.

Jak Wasze usługi w obszarze bezpieczeństwa IT odpowiadają zmieniającym się potrzebom polskich firm?

W wielu organizacjach funkcjonuje tradycyjne, skupione wokół centralnej infrastruktury podejście do ochrony środowisk IT. Tymczasem pandemia wymusiła większe rozproszenie całych organizacji i otwarcie infrastruktury na świat. Tradycyjne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa IT przestały wystarczać. Potrzebne stało się zapewnienie wielopoziomowej ochrony sięgającej od warstwy transmisji, przez analizę ruchu sieciowego, po kompleksowe uwierzytelnianie. Mówimy o ochronie opartej na modelu ‘zero trust’. Takie podejście do bezpieczeństwa jest w sposób naturalny realizowane w ramach usługi Hybrydowy SD-WAN. Mamy tu m.in. szyfrowanie całości transmisji, wbudowaną funkcjonalność typowych systemów bezpieczeństwa sieciowego, kompleksowe uwierzytelnianie, a także możliwość scentralizowania polityk ochrony sieci. Ta sama polityka może być wdrożona na wszystkie urządzenia końcowe, co sprawia, że ruch nie musi być centralnie agregowany. Efektem jest optymalizacja działania sieci i wykorzystania pasma.

To rewolucja, czy raczej ewolucja podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa firmowej infrastruktury?

Usługa Hybrydowy SD-WAN nie wprowadza rewolucyjnych nowości w obszarze bezpieczeństwa IT, ale umiejętnie agreguje znane już rozwiązania tak, aby pozwalały skutecznie radzić sobie z dzisiejszymi wyzwaniami. Ważny jest też czas wdrożenia funkcji ochrony sieci. W przypadku Hybrydowego SD-WAN są one dostępne niemal od ręki. Jednocześnie, mechanizmy bezpieczeństwa dostępne w ramach usługi można uzupełnić rozwiązaniami innych dostawców, jak Fortinet czy CheckPoint.

Czy wspomniana elastyczność sieci rozległych opartych na modelu SD-WAN przekłada się też na łatwiejsze wdrażanie usług chmurowych?

Oczywiście. Hybrydowy SD-WAN jest rozwiązaniem w natywny sposób wspierającym użytkowanie zasobów oferowanych w modelu publicznej lub prywatnej chmury obliczeniowej. Pozwala na łatwe integrowanie środowisk chmurowych z infrastrukturą lokalną i tworzenie środowisk hybrydowych. Za pośrednictwem naszej oferty włączenie zasobów dostępnych w modelu cloud computing do firmowej infrastruktury i udostępnienie ich jako kolejnej lokalizacji w sieci SD-WAN staje się bardzo proste. Mamy klientów, którzy korzystają z usługi Hybrydowy SD-WAN pod kątem integracji z zasobami chmurowymi w takim właśnie modelu. Dysponując własną infrastrukturą zapewniamy szybkie łącza do węzłów dostępowych największych dostawców usług publicznej chmury obliczeniowej.

Jednocześnie, poza zapewnieniem odpowiednio wydajnych i stabilnych łączy – co ma fundamentalne znaczenie w przypadku korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem chmury obliczeniowej – proponujemy też wsparcie w zakresie użytkowania zasobów i usług w tym modelu. Współpracujemy z największymi dostawcami chmurowymi. Możemy reprezentować klientów w relacjach z wybranymi dostawcami usług cloud computing, zająć się projektowaniem architektury środowiska hybrydowego lub konfiguracją usług chmurowych. Jesteśmy też w stanie zapewnić klientom kompleksową usługę dostarczenia zasobów z wybranej platformy chmurowej oraz zintegrowania ich z infrastrukturą SD-WAN.

Jest to o tyle cenne, że bieżące zarządzanie katalogiem usług dostarczanych użytkownikom biznesowym w oparciu o zasoby lokalne oraz te oparte na różnych środowiskach publicznej chmury obliczeniowej, nie jest zadaniem prostym – zwłaszcza dla mniejszych organizacji oraz firm, które nie posiadają własnych działów IT. Zapewniamy takim firmom niezbędne wsparcie.

Więcej o zastosowaniu Hybrydowego SD-WAN w praktyce przeczytasz na stronie.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.