RozwiązaniaAplikacjeRynek

Webcon udostępnia bezpłatne narzędzie do tworzenia aplikacji biznesowych

Webcon Designer Desk, bo o nim mowa, pozwala opracować wymagania dla projektów budowy aplikacji i systemów obiegu dokumentów oraz przygotować i przetestować ich prototypy. To wszystko bez kodowania, bez projektowania baz danych, a ponadto bezpłatnie. Jak informują przedstawiciele Webcon, narzędzie pomóc ma firmom w zmniejszaniu ryzyka projektów automatyzacji oraz przyspieszaniu ich realizacji. Jednocześnie zostało zaprojektowanym z myślą o najnowszym nurcie cyfrowej transformacji: Citizen-Assisted Development.

Webcon udostępnia bezpłatne narzędzie do tworzenia aplikacji biznesowych

Wspomniane narzędzie wspiera proces zbierania i opracowywania wymagań dla aplikacji biznesowych oraz obiegu dokumentów. Tym samym, adresuje najbardziej krytyczny etap procesu dostarczania aplikacji, czyli wstępne definiowanie wymagań. Pozwala również zadbać, aby zakres projektu został dobrze zdefiniowany i opisany w sposób zrozumiały – zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i technicznych. Co zmniejsza ryzyko nieporozumień na linii biznes-IT w projektach budowy aplikacji, a tym samym ułatwia digitalizację firm, przekonują przedstawiciele producenta.

“Designer Desk różni się od innych narzędzi tym, że nie wymaga zbudowania całej aplikacji. Zamiast tego, skupia się na stworzeniu jej wizualnego przykładu, w formie interaktywnego prototypu” – tłumaczy Łukasz Wróbel, wiceprezes Webcon. “To działające w przeglądarce rozwiązanie typu „przeciągnij i upuść” zaprojektowaliśmy z myślą o użytkownikach biznesowych, analitykach, działach IT oraz integratorach systemów informatycznych. Ponieważ określenie wymagań dla aplikacji często zajmuje tyle samo czasu, co późniejsza budowa samego narzędzia, jest to prawdziwy przełom w tworzeniu rozwiązań wspierających automatyzację procesów biznesowych” – dodaje.

Pomost między światami biznesu i IT

Polska technologia umożliwia modelowanie logiki procesów (workflow), projektowanie formularza zbierającego dane oraz raportów, jak również wskazanie pożądanych ról i uprawnień dla poszczególnych osób w organizacji. Rolą użytkowników biznesowych jest „narysowanie” i opisanie swoich potrzeb, a nie budowa aplikacji, podkreślają twórcy rozwiązania. W oparciu o dostarczone przez użytkownika informacje, system buduje prototyp aplikacji, który może zostać uruchomiony, przetestowany i udoskonalony. Po uzyskaniu zadowalającego efektu, użytkownik może za pomocą jednego kliknięcia, automatycznie wygenerować kompletną dokumentację wymagań, gotową do przekazania działowi IT lub zewnętrznemu dostawcy.

Designer Desk jest więc narzędziem zaprojektowanym specjalnie z myślą o najnowszym nurcie transformacji cyfrowej: Citizen-Assisted Development. Jego podstawowe założenie to włączenie osób biznesowych, nieposiadających wiedzy programistycznej, do aktywnego uczestniczenia w projektach budowy rozwiązań IT. Jednocześnie, właścicielem projektu pozostaje departament IT, który własnymi zasobami lub z pomocą zewnętrznych dostawców, odpowiada za jego dostarczenie, późniejsze utrzymanie i rozwój.

“Designer Desk pozwala zbudować most pomiędzy światami biznesu i IT” – wskazuje Łukasz Wróbel. “Osoby najbliższe problemowi biznesowemu mają możliwość zaprojektowania prototypu aplikacji i przetestowania tego, jak się zachowuje. Profesjonaliści zobaczą, czego chcą użytkownicy, zamiast sobie to wyobrażać. Rezultatem jest szybsze wdrażanie lepszych rozwiązań w organizacji” – podsumowuje.

Darmowa wersja Webcon Designer Desk dostępna jest bez ograniczeń czasowych na stronie https://webcon.com/designerdesk/. Więcej o samym narzędziu dowiedzieć się można z video pod linkiem: https://youtu.be/v-pYbb67PPs.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *