BranżaArtykuł z magazynu ITwizExecutive ViewPointCIOPolecane tematy

Wyróżnia nas wiedza, technologia i podejście do klienta
EVP

Executive ViewPoint
O globalnej strategii rynkowej, potrzebach biznesowych względem rozwiązań wspierających zarządzanie, nowoczesne raportowanie, a także o cyfrowej transformacji i projektach opartych na koncepcji internetu rzeczy mówi Alastair Sorbie, prezes i CEO korporacji IFS.

Wyróżnia nas wiedza, technologia i podejście do klienta<br><span class=sponsorowany> EVP</span>

Polska jest jednym z największych krajów w społeczności klientów IFS. O randze polskiego oddziału świadczy m.in. fakt, że to tutaj ulokowana jest spółka IFS CEE, która odpowiada za działalność korporacji IFS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. W Polsce działa też, w ramach Global Extension Team, jeden z naszych zespołów badawczo-rozwojowych. Mamy również silny kompetencyjnie zespół badawczo-rozwojowy w obszarze zasobów ludzkich.

Oddział w Polsce był pierwszym biurem IFS poza krajami skandynawskimi, a w tym roku obchodzi 25 rocznicę istnienia. Jakie znaczenie ma dziś Polska i lokalny zespół IFS w strukturach firmy?

Historycznie, to w Polsce uruchomiony został trzeci – poza centralą, a także Norwegią i Finlandią – oddział IFS. Dopiero kilka lat później działalność korporacji IFS została rozszerzona na inne rynki. Dziś Polska jest jednym z największych krajów w społeczności klientów IFS. O randze polskiego oddziału świadczy m.in. fakt, że to tutaj ulokowana jest spółka IFS CEE, która odpowiada za działalność korporacji IFS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. W Polsce działa też, w ramach Global Extension Team, jeden z naszych zespołów badawczo-rozwojowych. Mamy również silny kompetencyjnie zespół badawczo-rozwojowy w obszarze zasobów ludzkich.

Rozwiązania IFS wywodzą się z obszaru zarządzania majątkiem. W czym dziś potrzeby związane z tym obszarem różnią się od tych sprzed 30 lat?

Przede wszystkim potrzeby w zakresie zarządzania majątkiem znacząco się upowszechniły. Wszystkie firmy starają się szanować posiadane zasoby. Realizowane są liczne projekty, mające na celu zoptymalizowanie efektywności wykorzystania zasobów, a także procesów z zakresu utrzymania ruchu. Obecnie – w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej 4.0 – wiele firm podejmuje działania, które mają na celu zmianę modelu biznesowego. Pomagamy w tego typu zmianach, oferując rozwiązania wspierające typowe procesy biznesowe, a także biznes prowadzony w skali całego cyklu życia produktów lub w reżimie projektowym. Poza tym oferujemy narzędzia wspierające zarządzanie serwisem oraz technologie mobilne, które wpisują się w potrzeby związane ze zmianą modeli biznesowych i odejście od sprzedaży produktów na rzecz oferowania długofalowych usług. Wspieramy cały cykl życia produktów – od obsługi zamówień, przez produkcję i montaż, po sprzedaż, bieżące utrzymanie i serwis, czyli procesy, które stanowią fundament nowego, usługowego podejścia do sprzedaży produktów. Widzimy rosnące zainteresowanie takim podejściem.

Jakie oczekiwania wpływają dziś na obszar analityki i raportowania biznesowego?

Przeczytaj również
Lenovo rozszerza ofertę usług komputerów Secured-core PC

Dostępne obecnie rozwiązania dostarczają informacji o funkcjonowaniu organizacji, ale często nie zapewniają łatwego dostępu do szczegółowych danych wskazujących źródła ewentualnych nieprawidłowości. W odpowiedzi na takie potrzeby IFS proponuje rozwiązanie Enterprise Operational Intelligence (EOI). Jego działanie koncentruje się na procesach biznesowych i prawidłowości ich przebiegu. Dzięki temu oprogramowanie IFS EOI zaalarmuje użytkownika wówczas, kiedy potrzebne są konkretne działania, a jednocześnie w sposób kontekstowy dostarczy mu potrzebnych informacji. Co ważne, rozwiązanie IFS EOI wspiera wiele rozwiązań biznesowych i może być wykorzystane do zintegrowania raportowania na podstawie danych procesowych i biznesowych z różnych systemów klasy ERP. Można więc łatwo sięgnąć po potrzebne informacje w czasie rzeczywistym, dbając jednocześnie o trafność i jakość danych.

IFS od kilku lat przejmuje mniejsze firmy rozwijające ciekawe, komplementarne technologie. Dlaczego przejęcia mają tak duże znaczenie?

Realizowane przez nas przejęcia można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią akwizycje ukierunkowane na pozyskanie technologii, która pozwoli nam szybko wzmocnić nasze rozwiązania pod kątem potrzeb poszczególnych branż. Miało to miejsce w przypadku firm Metrix, Mxi Technologies czy 360 Scheduling. Takie inwestycje pozwalają wzmocnić naszą ofertę o komplementarne rozwiązania, bez konieczności prowadzenia długoterminowych i kosztownych projektów R&D. Nie oznacza to jednak, że oszczędzamy na badaniach, wprost przeciwnie – IFS każdego roku inwestuje znaczne środki w innowacje technologiczne. Drugi rodzaj przejęć stanowią działania mające na celu wzmocnienie naszej bazy klientów. Podobne transakcje zrealizowaliśmy m.in. w Norwegii i Finlandii. Zawsze jednak jasno deklarujemy nasze zamiary, także w kontekście planów rozwoju rozwiązań pozyskanych w drodze przejęć.

Na jakiego rodzaju wsparcie ze strony IFS mogą liczyć Państwa klienci przy realizacji projektów związanych z IoT?

Przeczytaj również
Tesco Technology rozwija działalność w Polsce - w przyszłym roku spółka planuje zatrudnić 100 pracowników

Internet rzeczy jest jednym z obszarów, na których koncentrujemy nasze siły badawczo-rozwojowe. Prace te przynoszą już efekty. Zapewniamy m.in. rozwiązanie IFS IoT Business Connector, które stanowi warstwę integracyjną pomiędzy infrastrukturą internetu rzeczy a środowiskiem biznesowym wspieranym przez IFS Applications. Platforma IFS IoT Business Connector, wykorzystując model chmury obliczeniowej, wspomaga agregację danych operacyjnych, umożliwiając ich analizę na potrzeby bieżącego zarządzania.

Warto wspomnieć, że koncepcja internetu rzeczy zyskuje na znaczeniu, ponieważ cena jednostkowa urządzeń IoT oraz czujników spada. Rosną natomiast możliwości telekomunikacyjne i integracyjne, gdzie dużą rolę odgrywa właśnie chmura. Widać też wzrost zainteresowania biznesowym wykorzystaniem IoT, chociaż w kontekście przemysłu podobne rozwiązania oparte na komunikacji M2M są przecież stosowane od lat.

Jakiego rodzaju projekty oparte na koncepcji IoT będą miały największe znaczenie dla sektora przemysłu czy energetyki?

Najciekawsze będą zastosowania internetu rzeczy w kontekście zarządzania serwisem oraz zasobami. Za sprawą infrastruktury IoT będzie możliwe w pełni zdalne, a jednocześnie precyzyjne monitorowanie istotnych biznesowo zjawisk lub działania maszyn i prewencyjne podejmowanie działań zaradczych także w sposób zdalny. Duże znaczenie ma tu fakt, że za sprawą internetu rzeczy możliwe staje się obserwowanie w czasie rzeczywistym zjawisk zachodzących w trudno dostępnych miejscach, co otwiera drogę do zastosowania na szeroką skalę proaktywnego i predykcyjnego podejścia do procesów utrzymania ruchu.

Z wieloma firmami udało się Państwu zbudować wieloletnie, wręcz przyjacielskie relacje. Wiele organizacji, również polskich, wykorzystuje narzędzia IFS od ponad 25 lat. Nie jest to zjawisko często spotykane na tym wysoce konkurencyjnym i nasyconym rynku…

Przeczytaj również
OEX S.A. sprzedaje akcje Divante. Softwarehouse dołączy do Grupy Cloudflight

Rzeczywiście, mamy grono klientów, którzy korzystają z oprogramowania IFS Applications nieprzerwanie od lat dziewięćdziesiątych i stale modernizują posiadane rozwiązania, podążając za trendami rynkowymi.Zbudowanie takich relacji jest jednak wypadkową zaangażowania po naszej stronie, ale także – ze strony firm, które sięgają po nasze rozwiązania.

Oczywiście zaufanie i lojalność naszych klientów to efekt naszej pracy nad rozwojem systemu IFS Applications. Wierzymy, że oprogramowanie IFS to dobry produkt, który sprawdza się także w firmach międzynarodowych. Potwierdza to fakt, że wielu z naszych klientów wdraża system IFS Applications na potrzeby wsparcia działalności w różnych krajach. Również dla naszych klientów rozwijających działalność zagraniczną z Polski cenne jest wsparcie w całym regionie CEE – wystarczy wspomnieć o takich firmach, jak Rovese, Nowy Styl czy Grupa Atlas.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *