PracaCIOPREZENTACJA PARTNERA

Wyzwania nowoczesnego zarządzania procesem rekrutacyjnym w przypadku równoległego zatrudnienia

Promocja

Równoległe zatrudnienie kontraktorów i osób na umowę o pracę to efektywne rozwiązanie, które cieszy się coraz większą popularnością. Biorąc pod uwagę ogromne potrzeby rekrutacyjne w branży IT, coraz więcej organizacji polega na tym modelu współpracy. Dla działów HR oznacza to zidentyfikowanie wyzwań, z którymi może przyjść im się zmierzyć. O jakich wyzwaniach mowa?

Wyzwania nowoczesnego zarządzania procesem rekrutacyjnym w przypadku równoległego zatrudnienia

Coraz częściej firmy decydują się na równoległe zatrudnienie osób na kontrakcie i osób na umowę o pracę. Taki krok nie tylko zapewnia organizacji optymalizację kosztów, ale także wiele innych możliwości. Aby jednak stworzyć kulturę sprzyjającą tego typu rozwiązaniom, dział HR powinien przedstawić konkurencyjną ofertę zatrudnienia równoległego dla obu grup docelowych.

Zatrudnienie równoległe i możliwości jego zastosowania

Równoległe zatrudnienie ma różne oblicza. Podstawową korzyścią tego rozwiązania jest budowanie zespołu z różnorodnym doświadczeniem i kompetencjami. Managerowie poszukujący ekspertów z unikalnymi umiejętnościami lub firmy borykające się z zamrożeniem etatów mogą w ten sposób stworzyć nowy zespół, lub uzupełnić istniejący o konieczne w danej fazie projektu kwalifikacje. Usługa IT Contractingu zapewni dostęp do specjalistycznej wiedzy i globalnego doświadczenia. Kontraktorzy ze względu na format swojej pracy są na bieżąco z nowymi technologiami, a w przypadku bardziej wymagających projektów takie umiejętności pomagają w realizacji usług na wysokim poziomie.

Zatrudnienie równoległe może nieść za sobą również wyzwania. Największe obawy pracodawców dotyczą obszarów związanych z budowaniem kultury organizacji, nierównym traktowaniem osób pracujących przy danym projekcie czy konflikty wewnętrzne. Warto jednak zwrócić uwagę, że kontrakty w Polsce są zazwyczaj długofalowe, co pozytywnie wpływa na budowę zaangażowania oraz integrację kontraktorów z pracownikami etatowymi. Każda z grup ma nieco inne oczekiwania dotyczące swojego miejsca pracy. Czym różnią się potrzeby osób chcących pracować na umowie o pracę od kontraktorów?

Oczekiwania osób na umowie o pracę i kontraktorów

Z ubiegłorocznej edycji raportu „Branża IT w nowej rzeczywistości — Kto zyskuje, a kto traci?” wynika, że przeważająca część ekspertów z branży IT (52%) pracuje na podstawie umowy o pracę. Jednak niewiele mniej ankietowanych (41%) pracuje na kontrakcie. Co zachęca ekspertów IT do zmiany pracy?

Obie grupy wskazały wynagrodzenie jako główny motywator do zmiany pracy. Jednak dla kontraktorów ma ono nieco mniejsze znaczenie. Zdecydowanie większą rolę odgrywa dla nich praca zdalna oraz możliwość rozwijania swoich kompetencji. Z kolei, osoby zatrudnione na etacie oczekują pracy zdalnej, możliwości rozwoju zawodowego oraz stabilnej sytuacji firmy. Oprócz wcześniej wspomnianych oczekiwań, aż 45% pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, oczekuje kontynuacji zatrudnienia na podstawie tej formy współpracy.

Badanie potwierdza, że eksperci IT mają często bardzo podobne zdanie dotyczące wynagrodzenia, czasu pracy lub innych czynników wpływających na zmianę środowiska. Pracodawca powinien wychodzić naprzeciw potrzebom obu grup już podczas procesu rekrutacyjnego. Bez tego firma nie będzie w stanie stworzyć zgranego zespołu i budować silnego wizerunku firmy w oczach potencjalnych kandydatów.

Wyzwania nowoczesnego zarządzania procesem rekrutacyjnym w przypadku równoległego zatrudnienia

Znalezienie innowacyjnej strategii zarządzania procesem rekrutacyjnym bez wątpienia przyniesie zyski i umocni pozycję firmy. Biorąc pod uwagę fakt, że dostępność kontraktora na rynku szacuje się na 2-3 tygodnie, a kandydata szukającego stałego zatrudnienia na 1-3 miesiące, proces rekrutacyjny obu grup powinien się różnić. W przypadku zatrudnienia ekspertów IT na kontrakcie kluczowym aspektem jest szybkość procesu rekrutacji. Sprawna i konkretna informacja zwrotna jest istotnym czynnikiem decydującym o efektywnym dostarczeniu specjalisty IT.

Jednak największym wyzwaniem dla pracodawców zatrudniających obie grupy jest stworzenie kultury opartej na silnych autonomicznych zespołach, w których każdy poczuje się odpowiedzialny za swoje zadania oraz będzie miał równe szanse do rozwinięcia swoich kompetencji. Tutaj rolą pracodawcy jest zwiększenie zaangażowania poszczególnych grup w pracę zespołową, dostosowanie procesu rekrutacji do konkretnej grupy docelowej oraz postawienie na różne sposoby motywowania pracowników bez względu na formę zatrudnienia.

Zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT dynamicznie rośnie. Z drugiej strony w obliczu deficytu kandydatów, pracodawcy borykają się ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Wyniki badań Devire pokazują, że ponad 40% ankietowanych pracuje na kontrakcie. Tworzenie zespołów z wykorzystaniem IT Contractingu daje niezliczone możliwości. Nasi klienci korzystający z tego modelu mają dostęp do potężnej puli kandydatów z unikalnymi kompetencjami. Dodatkowo ta forma współpracy to także ogromna oszczędność czasu dla pracodawcy, biorąc pod uwagę fakt, że agencja contractingowa oddelegowuje do współpracy wykwalifikowanych ekspertów lub nawet całe zespoły IT, jak również odpowiada za procesowanie dokumentów i obsługę kadrowo-płacową specjalistów.

Wyzwania nowoczesnego zarządzania procesem rekrutacyjnym w przypadku równoległego zatrudnienia

O Autorze:
Bartosz Maligłówka obejmuje stanowisko Sales Manager w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire. Tym samym Bartosz jest odpowiedzialny za sprzedaż usług IT w modelu outsourcingowym, zarządzenie zespołem oraz współpracę ze strategicznymi klientami firmy.
Bartosz Maligłówka posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy dla renomowanych firm rekrutacyjnych w obszarze IT. Swoją karierę zawodową rozpoczął w rekrutacjach stałych. Następnie zajmował się sprzedażą usług IT. Zdobyte umiejętności wykorzysta rozwijając jednostkę sprzedaży usług IT Contractingu w Devire.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *