Sztuczna inteligencjaRynekPolecane tematy

EY: Polska w czołówce krajów, które najbardziej zyskają na wdrożeniu AI

Szacunki EY zakładają, że w Polsce wykorzystanie sztucznej inteligencji może wytworzyć wartość odpowiadającą pracy niemal 5 mln osób i wycenianą, w przeliczeniu, nawet na 90 miliardów dolarów rocznie. Stawia to nasz kraj na siódmym miejscu wśród gospodarek UE, USA, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii pod względem zdolności produkcyjnej wytworzonej dzięki wsparciu tej technologii.

EY: Polska w czołówce krajów, które najbardziej zyskają na wdrożeniu AI

Analiza EY wskazuje, że szybkie tempo wdrażania sztucznej inteligencji (AI) przyniesie znaczący wzrost aktywności gospodarczej w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. Inwestycje kapitałowe i korzyści w zakresie produktywności mogą przynieść globalnie od 1,2 do 2,4 biliona dolarów dodatkowej wartości produkcji w ciągu dekady. Co ważne, jak wynika z opracowanego przez EY i Liberty Global raportu “Wired for AI”, sztuczna inteligencja pozwoli tylko w Polsce wytworzyć wartość produkcyjną odpowiadającą pracy 4,9 mln osób.

Wspomniana wcześniej kwota 90 mld USD dodatkowej stanowi natomiast sumę rocznych wynagrodzeń wirtualnych etatów, które zostaną obsadzone przez technologię. Taki rezultat plasuje nasz kraj na siódmym miejscu z dziesięciu państw, które mogą liczyć na największy wzrost wydajności związany z rozwojem sztucznej inteligencji. Analiza uwzględnia kraje z Unii Europejskiej oraz Szwajcarię, USA i Wielką Brytanię.

I tak, sztuczna inteligencja ma przynieść pozytywne efekty dla niemal co drugiego (49%) pracownika. Tylko w co trzecim przypadku (32%) będą to jednak istotne korzyści. Ta rozbieżność wynikać ma zaś z liczby stanowisk, które będą miały do dyspozycji zaawansowane rozwiązania cyfrowe. Największe zyski z wdrożenia AI są spodziewane w Luksemburgu, Wielkiej Brytanii i Islandii. Z krajów naszego regionu lepiej od Polski wypadają zaś Łotwa, Litwa i Estonia. Jak podkreślają autorzy badania, chociaż za Polską plasują się trzy kraje – Holandia, Szwecja i Rumunia – to tylko ostatni z nich przewyższymy spodziewaną dodatkową wartością produkcji wytworzonej dzięki AI. Wiąże się to z niższymi pensjami nad Wisłą w porównaniu z Europą Zachodnią.

Eksperci EY-Parthenon szacują ponadto, że w ciągu najbliższej dekady inwestycje kapitałowe i korzyści płynące z opartego na AI wzrostu produktywności mogą wynieść od 1,2 do 2,4 bln dolarów dodatkowej produkcji globalnej. Oznacza to zarazem wzrost globalnego PKO nawet o 2,5%. Największymi beneficjentami rozwoju sztucznej inteligencji mają być zaś Stany Zjednoczone, Chiny oraz kraje europejskie.

“Sztuczna inteligencja nieustannie ewoluuje, stając się wsparciem nie tylko w rutynowych zadaniach, ale i w tych wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności, czekamy kiedy będzie też wspierała nas w „rozumieniu emocji” – zauważa Artur Miernik, Partner EY Polska i Lider zespołu ds. doradztwa personalnego. Według niego, powszechny jest pogląd mówiący, że sztuczna inteligencja pozwala na obciążenie pracowników od konieczności wykonywania monotonnych i czasochłonnych zadań, takich jak tłumaczenia, transkrypcje, kompilacje danych czy tworzenie podsumowań. Obecnie jednak możliwości AI sięgają dalece głębiej. “AI okazuje się nieoceniona w bardziej złożonych dziedzinach, na przykład w przetwarzaniu transakcji finansowych, zarządzaniu talentami w organizacji czy w rekrutacji. Działy HR coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do zarządzania dokumentacją i filtrowania aplikacji kandydatów, podczas gdy deweloperzy korzystają z nowatorskich technologii by przyspieszyć proces tworzenia oprogramowania. Ponadto, menedżerowie mogą polegać na AI w celu podjęcia bardziej świadomych decyzji dotyczących rozwoju swoich pracowników, korzystając z dogłębnych analiz opartych na zgromadzonych danych” – mówi Artur Miernik.

Jednocześnie, jak zastrzegają autorzy analizy, efektywność opartej na AI transformacji biznesu zależy m.in. od otwartości poszczególnych organizacji na wykorzystanie tej technologii, gotowości pracowników do podnoszenia kompetencji cyfrowych, a także od dostępności odpowiednio wydajnej infrastruktury IT i szybkich łączy telekomunikacyjnych. “Jednym z fundamentalnych zagadnień dla rozwoju AI pozostaje rozbudowa globalnej sieci 5G, która ma ogromny potencjał na przyspieszenie rozwoju światowej gospodarki. Dla Polski nie bez znaczenia jest odblokowanie unijnych środków z KPO i funduszu spójności – część z niemal 600 mld zł zostanie przeznaczona na finansowanie transformacji cyfrowej. Biznes powinien skupić się teraz na namierzeniu obszarów, w których nowa technologia najszybciej pomoże wygenerować korzyści finansowe i organizacyjne” – podkreśla Radosław Frańczak, Partner EY Polska, Lider obszaru Technology Consulting.

Wyzwania związane z AI dotyczą też kwestii prawnych i etycznych. Firmy i organizacje muszą bowiem dostosować swoje procesy do regulacji warunkujących możliwość odpowiedzialnego budowania wartości na bazie możliwości sztucznej inteligencji. “Przedsiębiorstwa ze wszystkich branż powinny dokonać przeglądu i dostosowania swoich standardów, zasad i procesów w celu przygotowania organizacji do nowego krajobrazu regulacyjnego. Niezbędne będzie stworzenie kompleksowych ram zarządzania sztuczną inteligencją. Będzie wymagało to od przedsiębiorców podejścia interdyscyplinarnego, uwzględniającego różnorodne aspekty takie jak zgodność z prawem, zarządzanie ryzykiem, kwestie etyczne czy transparentność zasad. Umożliwi to odpowiedzialne korzystanie z możliwości, jakie oferuje ta technologia” – mówi Justyna Wilczyńska-Baraniak, Partnerka EY, Liderka Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii, Danych Osobowych w Kancelarii EY Law. “Warto również sprawdzić, czy i w jakim stopniu nasi partnerzy biznesowi wykorzystują sztuczną inteligencję, gdzie przechowują dane osobowe i jak je zabezpieczają” – dodaje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *