Rynek

Asseco dostanie 60 mln zł w projekcie Internet dla Mazowsza

Agencja Rozwoju Mazowsza podpisała umowy z firmami wchodzącymi w skład konsorcjum, które zrealizuje ten projekt. Jego wartość szacowana jest na 458 mln zł brutto.

Liderem konsorcjum jest koreański operator telekomunikacyjny KT Corporation. Ponadto w skład konsorcjum wchodzą też firmy: Daewoo International Corporation, Asseco Poland, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych, Biatel Telekomunikacja oraz spółki BIT i KBTO.

Internet dla Mazowsza to sieć szerokopasmowa składająca się z 3680 km światłowodów. Sieć szkieletowo-dystrybucyjna powstanie w 33 miejscowościach w oparciu o technologię NGA-FTTB (Next Generation Access – Fiber To The Building). Łącznie mają powstać: 42 węzły szkieletowe, 4 węzły techniczne i 308 węzłów dystrybucyjnych. Sieć powstanie ona w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego do końca października 2015 r.

Asseco Poland odpowiada za instalację urządzeń aktywnych sieci szerokopasmowej oraz wdrożenie oprogramowania dla tych urządzeń. Firma zapewni serwis dostarczonej infrastruktury przez okres pięciu lat. Ponadto Asseco Poland dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje System Paszportyzacji Sieci. Prace zlecone Asseco zostały wycenione na około 60 mln zł brutto.

Według ARM, nadrzędnym celem projektu Internet dla Mazowsza jest “zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Mazowsza w obszarach wykluczenia cyfrowego, wszystkim podmiotom gospodarczym, podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej w układzie regionalnym i krajowym oraz poszerzenie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania Internetu mieszkańcom Mazowsza podczas wdrażania projektu”.

Realizacja projektu zapewni budowę sieci światłowodowej, punktów rozgałęźnych oraz punktów dystrybucyjnych tak aby najdalsze miejscowości potencjalnych odbiorców znajdowały się w zasięgu technologii ADSL (nie więcej jak 6 km od punktu dystrybucyjnego światłowodowego). W obszarach na których nie zostanie rozbudowana sieć światłowodowa z powodu nieopłacalności ekonomicznej wynikającej z małego zaludnienia i rozproszenia miejscowości jak i ukształtowania terenu, zostanie zastosowana technologia bezprzewodowa.

Zaprojektowana sieć daje możliwość zapewnienia dostępu do Internetu na poziomie 90% ludności województwa mazowieckiego. Sieci powstałe w ramach projektu będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Województwa Mazowieckiego. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie.

Projekt ma dwuletnie opóźnienie. Według założeń miał zostać zrealizowany w latach 2011-2014.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *