CDOPREZENTACJA PARTNERA

Cyfryzacja pozwala organizacjom przeciwstawić się zaburzeniom pojawiającym się na rynku

Komentarz eksperta

Rok 2023 to kolejny rok wyzwań stawianych przed przedsiębiorcami. Niestabilne otoczenie makroekonomiczne, rosnąca inflacja, zaburzenia w łańcuchu dostaw czy zawirowania  geopolityczne mają istotny wpływ na funkcjonowanie firm.

Cyfryzacja pozwala organizacjom przeciwstawić się zaburzeniom pojawiającym się na rynku

Chcąc sprostać wymaganiom klientów i utrzymać przewagę konkurencyjną, przedsiębiorstwa będą kontynuowały cyfrową transformację będącą czynnikiem, który pozwoli im stawić czoła pojawiającym się wyzwaniom. Szacuje się, że w 2023 roku globalne wydatki na rozwój technologii wzrosną o 4,7%, osiągając poziom 4,4 bln USD. W dłuższej perspektywie prognozuje się, że wzrosną one do poziomu 5,5% w 2024 roku i 5,9% w latach 2025–2027, przy silnym popycie na cyfrową transformację firm oraz oprogramowanie i usługi w chmurze.

W tegorocznych trendach dla sektora aplikacji biznesowych można wyróżnić cztery główne kierunki, którymi będą podążać przedsiębiorstwa.

1. Zdecydowanie istotnym elementem jest wzrost znaczenia rozwiązań opartych na chmurze. Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zastosowanie tego typu podejścia. Głównie ze względu na gwarancje zapewnienia niezawodności i ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych oraz rosnące koszty związane z zakupem i utrzymaniem własnej infrastruktury. Szacuje się, że w roku 2023 nastąpi 40-proc. wzrost liczby organizacji, które zdecydują się na rozwiązania chmurowe.

2. Równie ważnym elementem jest cyberbezpieczeństwo. Przedsiębiorstwa i ich łańcuchy dostaw są narażone na zwiększone ryzyko cyberataków – złośliwe oprogramowanie, ataki na chmurę, atak na dostępność do systemu, kradzież danych. Organizacje będą musiały przeciwstawić się temu poprzez wdrożenie odpowiednich procedur oraz rozwiązań informatycznych.

3. Kolejnym trendem na rynku jest wzrost inwestycji w rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. W tym roku 75% organizacji będzie wykorzystywało rozwiązania AI i ML, aby pozyskiwać istotne dla nich informacje, które pomogą w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Należy pamiętać również o umożliwieniu wykonywania analiz predykcyjnych, czy też automatyzacji procesów biznesowych. Warto wspomnieć tutaj o tym, że tego typu rozwiązania są jak najbardziej wspierane przez platformę IFS Cloud.

4. Na rynku obserwujemy też znaczący wzrost wykorzystania rozwiązań IoT (Internet Rzeczy) i tzw. cyfrowych bliźniaków (Digital Twin). Wraz z postępem integracji aplikacji i maszyn, ilość  gromadzonych przez nie danych będzie ogromna. Dane te muszą być rozumiane, kontrolowane, zarządzane, ponieważ stanowić będą podstawę do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. Przedsiębiorstwa będą oczekiwać od systemów informatycznych wsparcia w uporaniu się z analizą pozyskiwanych danych i przede wszystkim z możliwością łatwej integracji z systemami zewnętrznymi.

Cyfryzacja jest istotnym czynnikiem, który pozwala organizacjom przeciwstawić się zaburzeniom pojawiającym się na rynku. Jednak sama inwestycja w nowe technologie to nie wszystko. Analiza wykonana przez McKinsey wykazuje, że większość firm, które rozwinęły się cyfrowo, nie potrafiła skalować wdrożonych rozwiązań oraz w pełni wykorzystać nowych narzędzi, którymi dysponowały.

Istotny jest również wzrost zapotrzebowania na usługi eksperckie, które zapewnią klientom stały, proaktywny nadzór nad ich rozwiązaniem i dostosowaniem go do strategii rozwoju organizacji. Tego typu usługi od kilku lat oferowane są, z sukcesem, przez IFS w postaci tzw. IFS Success.

Tomasz Szewczyczuk, Solution Architect, IFS

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *