Branża ITRynek

Grupa Spyrosoft odnotowała 331,5 mln zł przychodów w 2022 roku

A to oznacza, że przychody Grupy wzrosły o 91,2% w porównaniu do roku poprzedniego. W omawianym okresie skonsolidowany zysk EBITDA wzrósł natomiast o 82,8% do poziomu 53,7 mln zł. Z kolei zysk netto sięgnął 26,7 mln zł i odnotował wzrost o 82,1% r/r. Tym samym rozwój Grupy w 2022 roku był zgodny z założeniami „Strategii na lata 2022-2026”.

Grupa Spyrosoft odnotowała 331,5 mln zł przychodów w 2022 roku

Za Grupą Spyrosoft bardzo owocny i pracowity rok. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, udało się w nim zrealizować z naddatkiem wszystkie założenia wspomnianej strategii i odnotować wzrost wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Poszerzono także portfolio usług o kolejne, nowe technologie i branże.

“Dzięki inwestycji w Better Software Group mogliśmy znacząco zwiększyć nasze przychody w branży mediowej w 2022 roku. Stanowiły one 19% łącznych przychodów Grupy, w porównaniu do 7% w 2021 roku. W minionym roku powołaliśmy także nową spółkę Spyrosoft eCommerce, działającą w branży handlu online. Spółka obsługuje już pierwszych klientów z Polski, jak i zagranicy. Na koniec warto wspomnieć także o naszym kontrakcie z Magna Electronics, globalnym dostawcą technologii motoryzacyjnych, który zakłada otwarcie działu R&D w Rumunii, w którym powstawać będzie oprogramowanie dla zaawansowanych systemów wspierających kierowców w tym m.in. ADAS” – komentuje Konrad Weiske, prezes zarządu Spyrosoft S.A.

W ślad za wzrostem przychodów, z których 85% pochodzi od klientów zagranicznych, nadal zwiększa się również liczba pracowników i współpracowników Grupy. Na koniec 2022 roku wyniosła ona 1 410 osób, czyli o 536 więcej w stosunku do końca poprzedniego roku. W ubiegłym roku Grupa uruchomiła biuro w Argentynie, co oznacza, że na koniec 2022 roku posiadała 14 biur w 8 krajach – w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chorwacji, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Rumunii, Argentynie oraz Indiach.

Przeczytaj również
Logitech Sight - kamera oparta na sztucznej inteligencji

Jak poinformowali przedstawiciele Grupy, jej struktura przychodów w podziale geograficznym w 2022 roku nie zmieniła się znacząco. Nadal rynkami wiodącymi są: Wielka Brytania i region DACH, następnie Polska, Stany Zjednoczone Ameryki oraz Skandynawia. “Nasza działalność jest również dobrze zdywersyfikowana, jeśli chodzi o sektory. Jest to szczególnie ważne w okresach spowolnienia gospodarczego, tak jak obecnie, ponieważ zapewnia to Grupie bezpieczniejszy rozwój. Dla przykładu, w przypadku automotive obserwujemy nadal trend wzrostowy. Sektor ten intensywnie się rozwija z uwagi na elektryfikację, pojazdy autonomiczne oraz rozwój technologii w ramach mobility as a service, czyli zjawiska mobilności jako usługi. Nie obserwujemy spowolnienia także w ważnym dla nas sektorze informacji geoprzestrzennych, z uwagi na to, że technologia ta jest obecnie elementem niemal każdej usługi. Widoczny jest mniejszy wzrost w branży usług finansowych i mediowej, która bazuje głównie na rynku reklamowym, zależnym od sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych” – wyjaśnia Konrad Weiske.

I tak, do grona podmiotów obsługiwanych przez Grupę w 2022 roku dołączyły 94 firmy. Łącznie Spyrosoft współpracowało z 174 klientami.

W 2022 roku Grupa z naddatkiem realizowała swą strategię. Założenia przyjęte na lata 2022-2026 to m.in. wzrost organiczny przychodów o średnio 25%-35% rocznie i marża EBITDA w przedziale 11%-14%. W ubiegły roku przychody wzrosły o 91,1% r/r, a marża EBITDA wyniosła 16,2%. “Pomimo znacznie wyższego tempa wzrostu w 2022 r. w porównaniu do celów przyjętych w ramach pięcioletniej strategii, podtrzymujemy jej założenia w niezmienionym kształcie. Musimy mieć na uwadze, że ogólna sytuacja makroekonomiczna może wpłynąć hamująco na tempo digitalizacji przedsiębiorstw, co miałoby negatywny wpływ na  skalę wzrostu popytu na usługi IT w niektórych branżach, czy tempo wzrostu stawek dla klientów” – tłumaczy Konrad Weiske.

Przeczytaj również
Firmy z branży IT stworzyły koalicję na rzecz odporności infrastruktury sieciowej

Jednocześnie, Grupa Spyrosoft spodziewa się wystąpienia zjawisk pozytywnych dla jej działalności w roku bieżącym. Przykładem może być zwiększenie dostępności specjalistów na rynku pracy, wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń i spadek dobrowolnej rotacji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *