Cloud computingBiznesPREZENTACJA PARTNERA

Inflacja oraz rosnące ceny prądu przyspieszają migrację własnych środowisk IT do chmury

Executive ViewPoint

Z Robertem Paszkiewiczem, VP, Central and Eastern Europe w OVHcloud, rozmawiamy o nowościach w ofercie firmy, specyfice usługi Hosted Private Cloud by VMware; polityce zrównoważonego rozwoju oraz wpisujących się w nią rozwiązaniach z obszaru zasilania i chłodzenia; planach i aktualnych trendach.

Inflacja oraz rosnące ceny prądu przyspieszają migrację własnych środowisk IT do chmury

Innowacje to temat nieodłącznie związany z inspiracjami, tematem jubileuszowgo wydania ITwiz. O jakich rozwiązaniach OVHcloud warto wspomnieć w tym kontekście?

Przede wszystkim cieszy nas fakt, że w najnowszym badaniu IDC MarketScape: Worldwide Public Cloud IaaS, OVHcloud zakwalifikowano jako „Major Player”. IDC doceniło – oprócz szerokiego wachlarza usług, atrakcyjnego i przejrzystego cennika – nasze inwestycje w rozwój zaawansowanych technologicznie usług, m.in. związanych z AI czy uczeniem maszynowym. Ta ocena zachęca do dalszego rozwoju, jeszcze lepszego spełniania oczekiwań naszych klientów. Jednocześnie utrzymujemy pozycję lidera zaufanej chmury i pioniera w zakresie zrównoważonej infrastruktury.

Mówiąc zaś o ostatnich innowacjach OVHcloud, wymieniłbym: uruchomienie wersji Beta usługi AI Deploy, uzupełniającej portfolio rozwiązań AI dedykowanych analityce oraz współpracę z Atos na rzecz rozwoju technologii obliczeń kwantowych. Ponadto nieustannie rozwijamy usługi cieszące się popularnością, jak np. chmura publiczna, bazy danych w modelu usługowym DBaaS oraz algorytmy AI i uczenia maszynowego.

Mówiąc o ostatnich innowacjach OVHcloud, wymieniłbym: uruchomienie wersji Beta usługi AI Deploy, uzupełniającej portfolio rozwiązań AI dedykowanych analityce oraz współpracę z Atos na rzecz rozwoju technologii obliczeń kwantowych.

Kilka tygodni temu poinformowaliście o dostępności nowej usługi Hosted Private Cloud by VMware w warszawskim centrum danych. W jakich zastosowaniach najłatwiej wykorzystać tę ofertę?

Zaoferowaliśmy usługę Hosted Private Cloud by VMware z uwagi na dynamiczne potrzeby biznesu, a przede wszystkim kierując się potrzebą redukcji kosztów IT. Własna infrastruktura jest kosztowna i nie daje się łatwo skalować. Niemniej wiele krytycznych zasobów – czy to z uwagi na politykę firmy, czy wymogi sektora – wymaga dedykowanej, bezpiecznej infrastruktury, potwierdzonej branżowymi certyfikatami. Stąd w warszawskiej lokalizacji klienci mogą korzystać z w pełni zautomatyzowanego i zarządzanego środowiska chmury prywatnej VMware. Pozwala ono na skalowanie w zależności od bieżących potrzeb. OVHcloud gwarantuje jej zgodność z przepisami bezpieczeństwa i zasadami poufności.

Do jakich firm skierowana jest Państwa nowa oferta?

Z oferty może skorzystać każda firma, która poszukuje bezpiecznej i niezawodnej usługi. W szczególności dedykujemy ją jednak średnim i dużym przedsiębiorstwom. Z uwagi zaś na certyfikaty – potwierdzające zgodność z przepisami dotyczącymi hostingu danych medycznych i finansowych w Europie – uważam, że Hosted Private Cloud by VMware sprawdzi się właśnie w sektorze ochrony zdrowia, finansów czy ubezpieczeń.

Jak, technicznie, świadczona jest oferta Hosted Private Cloud by VMware? Gdzie fizycznie przetwarzane są dane? Jakie są możliwości wykorzystania tej usługi?

Usługa gwarantuje dedykowane zasoby dla każdego klienta. Dane przetwarzane są w tym centrum danych, które w trakcie zakupu usługi wskaże użytkownik. Jeśli więc wybierze centrum danych w Warszawie, to dokładnie tam będą one przetwarzane.

OVHcloud umożliwia łączenie tej usługi z innymi produktami firmy zlokalizowanymi w tym samym lub dowolnym innym centrum danych OVHcloud oraz z centrami danych klienta za pomocą OVHcloud connect. To ciekawe rozwiązanie dla firm, które mają już własne zasoby IT oparte na wirtualizacji VMware i chciałyby rozbudować zasoby w modelu OPEX.

Wśród dużych organizacji z różnych sektorów, niezwykle ważne obecnie kwestie, to ekologia i polityka zrównoważonego rozwoju. Jak wygląda strategia ESG w OVHcloud?

Warto zaznaczyć, że sektor nowych technologii odpowiada za ok. 9% światowego zużycia energii i ponad 2% całkowitej emisji CO2. Jak można się domyślić, w przyszłości te liczby będą tylko rosły.

Działania na rzecz zmniejszania zużycia energii w OVHcloud realizujemy począwszy od tego, że samodzielnie składamy nasze serwery. Oznacza to, że możemy wybierać kontrahentów, którzy również mają na uwadze dobro klimatu.

W to podejście wpisuje się również założenie wielokrotnego wykorzystania komponentów. W praktyce co trzecia część dostaje „drugie życie”, a my wciąż pracujemy nad polepszaniem tego wyniku.

Jakie, wykorzystywane w centrach danych OVHcloud, rozwiązania z obszaru zasilania i chłodzenia wpisują się w temat ESG?

We wszystkich 33 centrach danych OVHcloud stosujemy nasz opatentowany system chłodzenia cieczą Liquid Cooling, który wdrożyliśmy już w 2003 roku. Umożliwia on znaczne ograniczenie stosowania tradycyjnych technik chłodzenia, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na energię elektryczną i osiągając efektywność zużycia energii PUE na poziomie 1,1-1,3. Tymczasem średnia w branży jest na poziomie 1,57.

Zwykle chłodzenie odpowiada za blisko 40% zużycia energii w centrum danych, a także za znaczną część budżetu. Dzięki swobodnemu chłodzeniu powietrzem i cieczą, OVHcloud unika stosowania energochłonnych, wolnostojących jednostek klimatyzacyjnych, takich jak agregaty chłodnicze i skraplacze. Rezultatem takiego podejścia są oszczędności na rachunkach za energię elektryczną oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Grupa OVHcloud ogłosiła niedawno plan przyspieszenia wzrostu m.in. poprzez otwarcie do końca 2024 roku 15. nowych centrów danych. Czy znane są już jakieś szczegóły na ten temat? Czy planowane są może jakieś inwestycje w Polsce?

Z lokalnych inwestycji wskazałbym kolejne R&D otwarte w Gdańsku w tym roku. Bacznie obserwujemy polski rynek i potrzeby klientów w tym zakresie, a działające już od 7 lat centrum danych OVHcloud w Warszawie jest wyborem numer 1. dla wielu firm.

Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny przyznał nam właśnie kredyt, w wysokości 200 mln euro, przeznaczony na inwestycje OVHcloud na europejskim rynku. To znaczący sygnał. Jest to pierwszy kredyt EBI udzielony firmie działającej w sektorze chmurowym. Decyzja tego banku wpisuje się w priorytety UE, dotyczące strategicznej autonomii Europy w dziedzinie nowych technologii.

Czy odczuwacie Państwo rosnące zainteresowanie wykorzystywaniem środowisk hybrid cloud oraz multi-cloud? Jakie jeszcze inne trendy mogą zdominować rynek chmurowy w najbliższym czasie?

Wszystko wskazuje na to, że słowo „oszczędniej” pozostanie priorytetem w najbliższym czasie. Galopująca inflacja oraz rosnące ceny prądu przyspieszają migrację własnych środowisk data center i kolokacji do chmury.

Obserwujemy więc wzmożone zainteresowanie wdrażaniem usługi DRC (Disaster Recovery Center), pozwalającej na tworzenie kopii środowiska w oddzielnym regionie, co zaspokaja wymagania dotyczące zapewnienia ciągłości działania usług IT.

Rosnącą popularnością cieszą się też nasze usługi PaaS. Dlatego też w najbliższym czasie zamierzamy kontynuować ich rozwój.

Wspomniał Pan o rosnących kosztach energii. Coraz częściej mówi się jednak o tym, że kryzys energetyczny może być zagrożeniem dla centrów danych. Czy OVHcloud jest przygotowane na ewentualne blackouty?

Przyjęta w OVHcloud polityka dotycząca ciągłości działania, a także wdrożone systemy do zasilania awaryjnego zostały opracowane z uwzględnieniem ewentualnych przerw w dostawach prądu. Profesjonalne centra danych muszą być projektowane w taki sposób, aby były odporne na brak zasilania z sieci. Ciągłość działania w przypadku utraty zasilania jest jednym z naszych priorytetów.

Na co jeszcze – poza „uzbrajaniem się” w najnowsze technologie – powinny przygotować się firmy w kontekście rozwiązań chmurowych? Kwestie bezpieczeństwa, ochrony danych?

Wymieniłbym trzy obszary, które niezmiennie pozostają priorytetem. Pierwszy z nich to edukacja w zakresie stosowania usług cloud, gdyż obserwujemy efekty źle oszacowanych potrzeb dotyczących zasobów chmurowych. Drugim obszarem będzie niezmiennie ochrona danych osobowych, czyli spełnianie lokalnych przepisów, branżowych regulacji, ale i wymogów dyrektywy RODO. Ten ostatni aspekt to właśnie bezpieczeństwo i obejmuje ono np. politykę tworzenia backupów.

 

Artykuł ukazał się na łamach: Magazyn ITwiz 9-10/2022. Zamów poniżej:

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *