InfrastrukturaPolecane tematyPREZENTACJA PARTNERA

Jak szybko zbudować optymalną infrastrukturę IT do obsługi rosnących zbiorów danych?

Advertorial

Znaczenie danych w dzisiejszych, niepewnych, zmiennych i wymagających zwinnego działania realiach biznesowych jest trudne do przecenienia. Wszystko to przekłada się na konkretne wymagania względem firmowej infrastruktury IT. Jakie podejście ułatwia budowanie lokalnego środowiska IT, które sprosta rosnącym obciążeniom w zakresie wykorzystania danych? Jak na tym tle wyróżnia się architektura HCI?

Jak szybko zbudować optymalną infrastrukturę IT do obsługi rosnących zbiorów danych?

Na przełomie II i III kwartału 2020 roku obserwowaliśmy w Polsce realne efekty cyfrowej transformacji biznesu. Do nowych realiów rynkowych najszybciej dostosowały się te organizacje, które miały wiedzę o tym, w jaki sposób najlepiej to zrobić. Pozostałe firmy mogły jedynie naśladować liderów transformacji biznesu. Istotnym źródłem sukcesu okazała się umiejętność wykorzystania posiadanych danych o rynku, produktach, klientach i ich oczekiwaniach, informacji zgromadzonych w firmowych zbiorach danych.

Dane warunkują sukces rynkowy liderów

Potwierdzają to m.in. przeprowadzone na zlecenie Fujitsu analizy FreeForm Dynamics. „Istnieje silna korelacja między sposobem stosowania danych a wynikami biznesowymi organizacji. Firmy, które nie korzystają z wiedzy zaszytej w danych, mają najczęściej wyniki poniżej średniej dla badanej grupy. Z kolei organizacje, w których wskaźniki operacyjne i finansowe są znacząco lepsze niż średnia rynkowa, najczęściej w szeroki sposób wykorzystują dane w ramach kluczowych procesów biznesowych” – mówi Adam Bielawski, Business Development Manager w polskim oddziale Fujitsu. W szczególnej sytuacji znajdują się te firmy, które nie tylko potrafią właściwie gromadzić, agregować i porządkować dane, ale także w sposób użyteczny zastosować je na poziomie operacyjnym w ramach najważniejszych procesów.
Firmowe zbiory danych stają się coraz bardziej wymagające.

Jak szybko zbudować optymalną infrastrukturę IT do obsługi rosnących zbiorów danych?

W dzisiejszych czasach potrzeby w zakresie rozwoju środowiska IT stale rosną, ale niepewność gospodarcza nie sprzyja inwestycjom. W wielu firmach trwają dyskusje i analizy, mające na celu określenie dopuszczalnego poziomu wydatków na rozwój środowiska IT. Odpowiedzią Fujitsu jest tu model Pay As You Go, który daje możliwość korzystania z infrastruktury bez konieczności kupowania jej na własność. Proponowane przez nas podejście zakłada finansowanie infrastruktury IT w oparciu o płatności rozliczane w cyklach miesięcznych, z uwzględnieniem stopnia faktycznego wykorzystania zasobów.
Adam Bielawski, Business Development Manager w polskim oddziale Fujitsu

Jednocześnie potrzeby w tym obszarze rosną, w miarę jak przybywa generowanych i dostępnych dla organizacji danych, a także wobec pojawiania się nowych pomysłów na ich wykorzystanie do rozwoju biznesu. W szczególnym stopniu puchną firmowe zbiory danych nieustrukturyzowanych, zgromadzonych w dokumentach, plikach multimedialnych, wiadomościach e-mail, ale też zapisach czatów, rozmów telefonicznych oraz formatach specyficznych dla używanych w danej firmie aplikacji. Ponadto, dane biznesowe muszą być dostępne dla użytkowników oraz aplikacji, które te dane wykorzystują niemal w czasie rzeczywistym, i to niezależnie od ich formatu czy struktury. Jak zatem przygotować infrastrukturę, która będzie stosunkowo łatwa w utrzymaniu i rozwoju, a zarazem odpowiednia do potrzeb biznesu dziś i w przyszłości?

HCI obsługiwane poprzez warstwę oprogramowania

Wygodnym rozwiązaniem jest architektura hiperkonwergentna, która z jednej strony umożliwia uproszczenie środowiska i wyeliminowanie części obciążeń związanych z zarządzaniem infrastrukturą, a z drugiej – zapewnia oczekiwaną przez biznes elastyczność. „W tradycyjnym centrum danych mamy serwery połączone w sieć wraz z macierzami, na których gromadzone są dane. Takie podejście jest znane i sprawdzone od lat. Utrudnieniem jest jednak konieczność bieżącej obsługi warstwy sieciowej oraz pamięci masowych. Wymaga to sporych nakładów pracy i pieniędzy. Z kolei w podejściu HCI dyski są częścią serwera, bez konieczności budowania, konfigurowania i zarządzania dedykowanymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. Środowisko HCI jest obsługiwane poprzez warstwę oprogramowania, co pozwala na uniknięcie wielu problemów typowych dla podejścia tradycyjnego” – twierdzi Adam Bielawski.

Wykorzystanie koncepcji HCI w praktyce przekłada się na możliwość ograniczenia nakładów pracy związanych z utrzymaniem środowiska IT w centrum danych nawet o 25%. „Oszczędzamy pracy specjalistom IT nie tylko na etapie projektowania, budowy i wdrożenia infrastruktury, ale przede wszystkim podczas jego bieżącej obsługi. Wprost i w znaczący sposób wpływa to na całkowite koszty utrzymania infrastruktury, nawet przy mniejszych środowiskach IT. Dodatkową korzyścią jest też łatwość rozbudowy środowiska. Dodanie nowych elementów w sytuacji, kiedy konieczne staje się rozbudowanie infrastruktury w związku z rozwojem biznesu jest stosunkowo proste” – podkreśla Adam Bielawski. Co więcej, zastosowanie w ramach infrastruktury HCI gotowych, prekonfigurowanych komponentów przekłada się na ograniczenie ewentualnych problemów z kompatybilnością zastosowanych rozwiązań na dalszych etapach rozwoju środowiska IT.

Zaletą podejścia hiperkonwergentnego jest też fakt, że jest to rozwiązanie zaprojektowane, zbudowane i skonfigurowane przez jednego dostawcę, który pełni rolę jednego punktu kontaktu dla infrastruktury HCI. Środowisko to pozostaje również otwarte na integrację z rozwiązaniami spoza centralnej infrastruktury IT, czy to opartymi na modelu chmury obliczeniowej, czy na infrastrukturze internetu rzeczy (IoT) lub koncepcji przetwarzania brzegowego (Edge Computing).

Rośnie zainteresowanie zintegrowanymi i predefiniowanymi rozwiązaniami

Jak pokazują – zlecone przez Fujitsu – badania Freeform Dynamics, w ujęciu globalnym systematycznie rośnie zainteresowanie zintegrowanymi i predefiniowanymi rozwiązaniami IT. Niemal trzy czwarte (71%) klientów Fujitsu chętnie zbudowałoby środowisko IT na bazie rozwiązań zintegrowanych. Aż 57% klientów Fujitsu postawiłoby wprost na architekturę referencyjną tego producenta. Kluczowe znaczenie ma tu certyfikacja rozwiązań Fujitsu pod kątem zgodności z konkretnymi rozwiązaniami aplikacyjnymi, co wprost przekłada się na uproszczenie projektów związanych z rozbudową środowiska IT, a także jego późniejszym utrzymaniem.

W tego typu potrzeby świetnie wpisują się rozwiązania hiperkonwergentne oparte na serwerach z serii Fujitsu PRIMEFLEX. „Co do zasady, oferta Fujitsu w obszarze HCI składa się z trzech podstawowych elementów. Są to fizyczne serwery, które mogą być konfigurowane w zakresie rodzaju procesora, dostępnej pamięci operacyjnej czy wielkości pamięci masowej. Jest to także oprogramowanie Microsoft, VMware lub Nutanix zapewniające warstwę wirtualizacji i narzędzia Fujitsu do zarządzania środowiskiem. Trzecim elementem jest wsparcie techniczne dla całości tego rozwiązania” – wyjaśnia Adam Bielawski.

W przypadku oferty rozwiązań hiperkonwergentnych Fujitsu dodatkowym ułatwieniem jest możliwość wykorzystania elastycznego modelu finansowania Pay As You Go. „W dzisiejszych czasach potrzeby w zakresie rozwoju środowisk IT stale rosną, ale niepewność gospodarcza nie sprzyja inwestycjom. W wielu firmach trwają więc dyskusje i analizy, mające na celu określenie dopuszczalnego poziomu wydatków na rozwój środowiska IT. Odpowiedzią Fujitsu jest tu model Pay As You Go, który daje możliwość korzystania z infrastruktury bez konieczności kupowania jej na własność. Proponowane przez nas podejście zakłada finansowanie infrastruktury IT w oparciu o płatności rozliczane w cyklach miesięcznych, z uwzględnieniem stopnia faktycznego wykorzystania zasobów” – zapewnia Adam Bielawski. Takie podejście pozwala uzyskać dostęp do niezbędnych, nowoczesnych zasobów IT bez konieczności ponoszenia znaczących kosztów wejścia, a zarazem daje możliwość efektywnego dostosowywania utrzymywanej lokalnie infrastruktury do zmieniających się potrzeb.

Kiedy warto wykorzystać architekturę HCI?

Architektura HCI w wielu przypadkach stanowi dziś złoty środek pomiędzy klasycznym podejściem do rozwoju lokalnej infrastruktury IT a modelem wykorzystania zasobów udostępnianych w formie usługi w modelu cloud computing. Podejście hiperkonwergentne wprost odpowiada głównym wyzwaniom, przed jakimi stoją dziś osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie i rozwój firmowej infrastruktury IT. „Coraz większe problemy generuje całościowa obsługa, coraz bardziej złożonych środowisk informatycznych – od urządzeń brzegowych, przez centra danych, po usługi chmurowe” – wyjaśnia Adam Bielawski.

Działania związane z zarządzaniem infrastrukturą, licencjami, zmianami czy aktualizacjami stają się coraz bardziej problematyczne, ponieważ samo znaczenie IT w ostatnich czasach bardzo wzrosło. W efekcie, niedopuszczalne stają się jakiekolwiek przestoje czy błędy wpływające na dostępność rozwiązań, na których opiera się biznes. „Proponujemy idealnie dostosowane i zintegrowane środowisko, które daje możliwość dopasowania infrastruktury do aktualnych potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa. Jest to także forma połączenia architektury klasycznej z modelem usługowym, który gwarantuje skalowalność niezależnie od lokalizacji czy sposobu gromadzenia danych” – zapewnia Adam Bielawski. Uproszczeniu działań administracyjnych sprzyja też zapewnienie pojedynczego kontaktu technicznego dla całości rozwiązania HCI.

Jedną z najważniejszych przesłanek przemawiających za wykorzystaniem podejścia HCI jest chęć modernizacji infrastruktury IT w obliczu rosnących potrzeb lub niewystarczającej wydajności posiadanych rozwiązań, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Za wykorzystaniem rozwiązań hiperkonwergentnych przemawiają ograniczone kompetencje techniczne lub konieczność uporządkowania i ustandaryzowania infrastruktury IT w czasie krótszym niż byłoby to możliwe w tradycyjnym podejściu.

Fujitsu wspólnie pomoże przeprowadzić analizę mającą na celu dobranie rozwiązań, które będą optymalne na potrzeby organizacji w danym momencie i, co najważniejsze, nie staną się w przyszłości elementem spowalniającym rozwój. Oferowane przez tę firmę rozwiązania oraz usługi stanowią zatem istotne wsparcie nie tylko w kontekście rozwiązywania bieżących potrzeb w obszarze IT, lecz także dopasowywania posiadanej infrastruktury do zmieniających się wymagań biznesu oraz jego możliwości finansowych. „Zapraszam do kontaktu z Fujitsu, dlatego że każdy projekt cyfrowej transformacji jest inny. Jeśli dadzą nam Państwo możliwość poznania swoich potrzeb, procesów oraz posiadanej infrastruktury, to z przyjemnością zaproponujemy najlepsze i najbardziej przyszłościowe rozwiązanie wraz z architekturą najlepiej dostosowaną do realiów konkretnej organizacji. Z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie to rozwiązanie oparte na modelu HCI” – podsumowuje Adam Bielawski.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *