BEST100 edycja 2021BiznesCIOPREZENTACJA PARTNERA

Jesteśmy w stanie kompleksowo zrealizować każdy projekt związany z rozwiązaniami SAP

Executive ViewPoint

Z Kamilem Wołkowińskim, Head of Sales Department i Ryszardem Bobrowskim, Delivery Manager for Hyperscaler Services, Global Managed Services w NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. (d. itelligence), rozmawiamy o coraz bardziej powszechnych projektach cyfrowej transformacji, istocie pakietu RISE with SAP i możliwościach realizacji projektów SAP w oparciu o model chmury obliczeniowej. Pytamy także o kompetencje, unikalną pozycję rynkową, rebranding i wartości wynikające z przynależności do Grupy NTT DATA.

Jesteśmy w stanie kompleksowo zrealizować każdy projekt związany z rozwiązaniami SAP

Mówi się, że ostatni rok – i pandemia COVID-19 – w polskich firmach przyniosły przyspieszenie wielu projektów cyfrowej transformacji. Co to oznacza?

Ryszard Bobrowski (R.B.): O ile minione lata przyzwyczaiły nas do stopniowego, regularnego wzrostu zainteresowania transformacją cyfrową, tak w zeszłym roku sytuacja zmieniła się radykalnie. Po chwilowej niepewności i lekkim spowolnieniu obserwowaliśmy skok liczby zapytań dotyczących naszych usług – zarówno od dotychczasowych klientów, jak i ze strony organizacji, które wcześniej naszymi klientami nie były. Z naszej perspektywy oznaczało to konieczność szybkiego przestawienia całego zespołu w tryb bardzo intensywnej pracy. Równocześnie musieliśmy przenieść nasz model działania na w pełni zdalny.

Kamil Wołkowiński (K.W.): Paradoksalnie, branża IT stała się jednym z beneficjentów pandemii, co wynika ze zwiększonego zainteresowania klientów nowoczesnymi rozwiązaniami IT. Prawdą jest, że COVID-19 przyspieszył proces transformacji cyfrowej w wielu organizacjach – za sprawą pandemii wystartowały projekty, których uruchomienie – w innych realiach – mogłoby trwać latami. Niezbędne stały się m.in. nowe rozwiązania, bardziej wydajne systemy, a także narzędzia zapewniające dostęp do danych i zaawansowanej analityki w czasie rzeczywistym.

Z naszej perspektywy takie wymuszone przełamanie pierwszych lodów względem cyfryzacji biznesu zaowocowało licznymi zapytaniami, a na koniec kontraktami. Z dumą obserwujemy, jak nasi klienci nie tylko przetrwali, ale i rozwinęli swoje biznesy podczas pandemii. W 2020 roku zrealizowaliśmy też jeden z pierwszych w Polsce projektów wdrożenia systemu SAP w chmurze – S/4 HANA Cloud.

Na początku 2021 roku SAP ogłosił wprowadzenie oferty opartej wyłącznie na usługowym podejściu do użytkowania oprogramowania S/4 HANA. W jaki sposób zmienia ona rolę partnerów SAP?

K.W.: RISE with SAP to przemyślane połączenie technologii SAP – a także dodatkowych rozwiązań i usług – w pakiet, który umożliwia klientowi wejście na ścieżkę transformacji cyfrowej i inteligentnego przedsiębiorstwa, przy zachowaniu pojedynczego punktu kontaktu z dostawcą i rozliczeniu kosztów w modelu subskrypcji. Jest to oferta zbudowana przez SAP na bazie współpracy z największymi, globalnymi dostawcami usług cloud computing.

Kluczowe znaczenie ma tu fakt, że rozwiązania zawarte w pakiecie RISE pozwalają na ułatwione przeprojektowanie procesów biznesowych i wspierają techniczną migrację do chmury w modelu Business Transformation as a Service. Rolą partnerów, takich jak NTT DATA Business Solutions, jest wsparcie w realizacji celów związanych z usprawnieniem i optymalizacją procesów biznesowych w firmie i umożliwienie realizacji długofalowych planów rozwoju działalności w oparciu o system S/4 HANA Cloud Private Edition. W ramach nowej oferty to SAP bezpośrednio odpowiada za zabezpieczenie warstwy technicznej. Rola partnerów nie dotyka związanego z infrastrukturą obszaru SAP Basis, a koncentruje się na wyższych warstwach projektu.

Jesteśmy w stanie kompleksowo zrealizować każdy projekt związany z rozwiązaniami SAP

RISE with SAP to przemyślane połączenie technologii SAP w pakiet, który umożliwia klientowi wejście na ścieżkę transformacji cyfrowej i inteligentnego przedsiębiorstwa, przy zachowaniu pojedynczego punktu kontaktu z dostawcą i rozliczeniu kosztów w modelu subskrypcji. Jest to oferta zbudowana przez SAP na bazie współpracy z największymi, globalnymi dostawcami usług cloud computing. Kluczowe znaczenie ma tu fakt, że rozwiązania zawarte w pakiecie RISE pozwalają na ułatwione przeprojektowanie procesów biznesowych i wspierają techniczną migrację do chmury w modelu Business Transformation as a Service.
Kamil Wołkowiński, Head of Sales Department w NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. (d. itelligence)

Bazując na bliskiej współpracy oraz rozmowach z naszymi obecnymi i mam nadzieję przyszłymi klientami, wiemy, że jeszcze nie każda organizacja jest dziś gotowa i zdecydowana, aby pójść w stronę kompletnej chmury zarządzanej przez jednego dostawcę. Alternatywą może być usługa Managed Cloud, w ramach której my, jako NTT DATA Business Solutions, odpowiadamy za całość wdrożenia, włącznie z warstwą infrastruktury i SAP Basis. Jest to o tyle istotne, że problemem dla wielu polskich firm staje się dziś pozyskanie i utrzymanie w ramach zespołu kompetencji niezbędnych do zapewnienia sprawności, elastyczności i efektywności infrastruktury. My takie usługi zapewniamy i – mówiąc kolokwialnie – zdejmujemy klientom ten problem z głowy. Znajomość specyfiki rozwiązań SAP pozwala nam efektywnie optymalizować infrastrukturę pod takie systemy i zapewniać do nich stały dostęp w trybie 24/7.

R.B.: W kontekście nowej oferty SAP cenne okazują się też nasze kompetencje w zakresie zarządzania aplikacjami. Nasz zespół jest w stanie realizować projekty związane z utrzymaniem i obsługą rozwiązań SAP niezależnie od tego, w jakim modelu zostały one zaimplementowane.

W jaki sposób wspierają Państwo klientów w realizacji projektów chmurowych SAP?

R.B.: Dysponujemy szczegółową wiedzą o tym, jak działają rozwiązania SAP i środowiska chmurowe, a dzięki temu jesteśmy w stanie bezpiecznie przeprowadzić systemy biznesowe naszych klientów do chmury. Rozwijamy też nasze kompetencje w obszarze konsultingu chmurowego, który dostarcza usługi strategicznego doradztwa od strony architektury infrastruktury na potrzeby projektów wdrożeniowych SAP i nie tylko. Pomagamy podejmować optymalne i racjonalne decyzje.

Jest to ważne, ponieważ usługi w modelu publicznej chmury obliczeniowej i multicloud są dość specyficzne – są dostępne, kompleksowe i łatwe we wdrożeniu, ale równie łatwo mogą generować gigantyczne koszty, choćby z podyktowanej niewłaściwą architekturą konieczności wielokierunkowego przesyłania danych. O ile w rozwiązaniach tradycyjnych potencjalne ryzyka są ograniczone posiadaną infrastrukturą, tak w chmurze takich ograniczeń nie ma. Jest to realny problem, ponieważ przychodzą do nas klienci oczekujący pomocy w zakresie zoptymalizowania kosztów usług chmurowych.

Jakiego rodzaju firmy mogą skorzystać z nowej oferty SAP i partnerów?

K.W.: RISE with SAP jest skierowana do każdej firmy, która planuje wdrożenie rozwiązania SAP S/4 HANA lub migrację z poprzednich wersji oprogramowania SAP. Do tej oferty warto podejść indywidualnie i przeanalizować jej specyfikę m.in. pod kątem posiadanych zasobów infrastrukturalnych czy wdrożonych kastomizacji. Z pewnością jedną z korzyści dla firm wkraczających w świat rozwiązań SAP jest możliwość skoncentrowania się na aspekcie biznesowym, skrócenie czasu wdrożenia i wyeliminowanie aspektów infrastrukturalnych z projektu wdrożeniowego.

Z kolei te organizacje, które korzystają już z rozwiązań SAP, bardzo często mają własną infrastrukturę, architekturę systemu, dostosowania i procesy. W tym przypadku warto poszukać konkretnego uzasadnienia biznesowego dla decyzji o migracji do chmury. Oczywiście dobrym momentem do podjęcia takiej decyzji jest zawsze zakończenie wsparcia dla posiadanej wersji oprogramowania SAP, ale wciąż warto brać pod rozwagę różne opcje – od zmiany modelu działania, usprawnienia procesów biznesowych, optymalizacji kosztowej, wykorzystania lokalnej infrastruktury, przez usługi typu Managed Cloud, po środowiska chmurowe Amazon, Microsoft czy Google. Wraz z wprowadzeniem na rynek oferty RISE with SAP wachlarz opcji wdrożenia SAP stał się szerszy.

W jaki sposób oferta RISE with SAP zmienia dotychczasowe podejście do realizacji wdrożeń i projektów cyfrowej transformacji u klientów?

K.W.: W jej przypadku całość przedsięwzięcia związana z zapewnieniem infrastruktury i uruchomieniem środowisk dla systemu jest częścią usługi dostarczaną bezpośrednio przez SAP, ale możemy tu pełnić rolę zaufanego partnera i doradcy dla klientów. Takie projekty mogą się o wiele szybciej rozpoczynać od momentu podjęcia decyzji o ich realizacji. Bezpośrednio prowadzimy także wdrożenia chmurowe w bardziej tradycyjnym modelu. Wówczas jesteśmy w stanie wykorzystać model multicloud na potrzeby wdrożeń systemów SAP w oparciu o klasyczne licencje, które również możemy dostarczyć klientom. Zapewniamy dzięki temu całościowe usługi wdrożeniowe.

R.B.: Środowiska chmury obliczeniowej, również w podejściu hybrydowym czy multicloud, są elementem naszej kultury technicznej praktycznie od zawsze. Do niedawna jako itelligence, a tym bardziej dziś – jako NTT DATA Business Solutions jesteśmy firmą o globalnym zasięgu, która dysponuje i zarządza centrami danych na całym świecie – także w Polsce.

Jesteśmy w stanie kompleksowo zrealizować każdy projekt związany z rozwiązaniami SAP

Dysponujemy szczegółową wiedzą o tym, jak działają rozwiązania SAP i środowiska chmurowe, a dzięki temu jesteśmy w stanie bezpiecznie przeprowadzić systemy biznesowe naszych klientów do chmury. Rozwijamy też nasze kompetencje w obszarze konsultingu chmurowego, który dostarcza usługi strategicznego doradztwa od strony architektury infrastruktury na potrzeby projektów wdrożeniowych SAP i nie tylko. Pomagamy podejmować optymalne i racjonalne decyzje.
Ryszard Bobrowski, Delivery Manager for Hyperscaler Services, Global Managed Services w NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. (d. itelligence)

Od strony technicznej zapewnienie sprawnego działania usług, które dostarczamy klientom na bazie naszych centrów danych, wymaga m.in. odpowiedniej infrastruktury. Posiadamy np. własne systemy zarządzania i monitorowania oraz sieć globalną, która łączy poszczególne centra danych NTT DATA Business Solutions. Biorąc to pod uwagę, nie mamy obaw, jeśli chodzi o budowanie i utrzymywanie środowisk opartych na usługach globalnych dostawców usług chmury publicznej i z powodzeniem takie projekty realizujemy. Wsparcie dla usług cloud computing oferowanych przez tzw. hyperscalerów nie jest dla nas niczym nowym. Oznacza oczywiście zwiększenie skali i stopnia komplikacji środowiska, ale jest naturalnym krokiem rozwoju naszych możliwości.

Jaka jest specjalizacja NTT DATA Business Solutions?

K.W.: Koncentrujemy się na dwóch obszarach. Pierwszy z nich stanowią technologie SAP, a drugi – usługi z zakresu zarządzalnej infrastruktury cloud computing realizowane w oparciu o nasze centra danych lub usługi globalnych dostawców cloud computing. Wyróżnia nas fakt, że jesteśmy w stanie kompleksowo zrealizować każdy projekt związany z rozwiązaniami SAP – od zapewnienia infrastruktury i pełnego doradztwa, po realizację najbardziej złożonych, wielomodułowych wdrożeń. Posiadamy doświadczony zespół konsultantów biznesowych od lat związanych z technologiami SAP, którzy pomimo różnych specjalizacji, działają jak jedna drużyna i dbają o współpracę pomiędzy różnymi działami w organizacji klienta.

Niezmiennie skupiamy się też na potrzebach typowych dla sektora produkcji. Mamy silne zespoły kompetencyjne zarówno w zakresie wsparcia procesów wytwórczych, jak i logistyki, zarządzania magazynami czy transportu. Poza tym, zapewniamy autorskie rozwiązania wzbogacające możliwości oprogramowania SAP. Jednym z nich jest choćby rozbudowany, elektroniczny obieg dokumentów, który pozwala zredukować skalę operacji manualnych przy wykorzystaniu rozwiązań OCR, sztucznej inteligencji i kompleksowej integracji z systemami SAP. W ramach platformy AddStore dostarczamy rozwiązania komplementarne względem SAP, rozwijane zarówno lokalnie, jak i globalnie, w ramach struktur NTT DATA Business Solutions. Dysponujemy również unikalnym, zbudowanym na potrzeby SAP HANA rozwiązaniem chmurowym opartym na platformie IBM Power Systems.

Od kwietnia 2021 roku działają Państwo pod marką NTT DATA Business Solutions. Rebranding przychodzi po ponad 10 latach działalności w ramach Grupy NTT DATA. Co się zmienia?

K.W.: Przede wszystkim zmienia się nasz branding. Zachowujemy dotychczasowy model biznesowy i samodzielność w ramach NTT DATA. Naszą specjalizacją pozostają rozwiązania SAP. Zacieśniając współpracę z grupą, mamy jeszcze łatwiejszy dostęp do ponad 10 tys. specjalistów SAP, którzy efektywnie wzmacniają rozwój biznesu klientów w skali międzynarodowej. Jednocześnie wspieramy lokalną specyfikę poszczególnych rynków m.in. w obszarze prawa, podatków czy sprzedaży.

R.B.: Nasz zespół konsultantów SAP Basis uczestniczy w wielu globalnych projektach migracji systemów z infrastruktury lokalnej do platform Microsoft Azure czy Amazon Web Services. Jednym z ostatnich interesujących przykładów, wykorzystujących tzw. regiony sparowane, jest migracja 40 instancji SAP do platformy Azure, z zapewnieniem ciągłości działania i odzyskiwania danych po awarii.

K.W.: Samodzielnie jesteśmy w stanie realizować nawet najbardziej złożone projekty. Aktywnie uczestniczymy też w działalności ekosystemu partnerów SAP w Polsce. Dzięki temu możemy pozyskiwać nowe, unikalne doświadczenia, ale też łączyć kompetencje i siły z innymi partnerami SAP.

Co wyróżnia NTT DATA Business Solutions na tle działających na naszym rynku partnerów SAP?

K.W.: W obszarze projektów SAP zgłaszają się do nas przede wszystkim te organizacje, którym zależy na kompleksowości obsługi, możliwości wykorzystania poszczególnych elementów z całej oferty SAP, ale też przekazaniu nam całościowej odpowiedzialności za przedsięwzięcia związane z cyfrową transformacją, także na poziomie infrastruktury, projektowania rozwiązania, jego wdrożenia, utrzymania i monitorowania. Większość projektów, które realizujemy, zakłada naszą kompleksową odpowiedzialność za cały projekt SAP – od infrastruktury, po wsparcie i rozwój systemu. Dużą elastyczność działania daje nam własne data center. Szybkie dostarczenie infrastruktury pod rozwiązanie SAP jest gwarancją natychmiastowego rozpoczęcia projektu i wygenerowania wartości dla biznesu.

R.B.: Z punktu widzenia usług infrastrukturalnych naszą pozycję definiuje fakt, że jesteśmy wieloletnim, nagradzanym partnerem SAP. Argument, że jesteśmy wiarygodnym partnerem w zakresie projektowania, dostarczania i wspierania infrastruktury pod rozwiązania SAP stanowi naszą przewagę konkurencyjną. Co jednak ważne, świadczymy też usługi infrastrukturalne, niezwiązane wprost z projektami SAP. Wielu naszych klientów związanych z systemami SAP zwraca się do nas także po wsparcie właśnie w innych obszarach.

K.W.: Fakt, że posiadamy status platynowego partnera SAP zobowiązuje. Nasza strategia w obszarze technologii SAP musi być zbieżna ze strategią producenta. Widzimy tu coraz silniejsze tendencje w zakresie koncentracji na rozwiązaniach chmurowych oraz migracji środowisk SAP z infrastruktury lokalnej do środowisk cloud computing. Technologie SAP nie stwarzają tu ograniczeń.

Do takich projektów jesteśmy przygotowani od strony kompetencyjnej, technicznej i operacyjnej. Temat chmury obliczeniowej dobrze znamy. Mamy doświadczenia w realizacji projektów na platformach Microsoft Azure oraz Amazon Web Services, a także w oparciu o nasze centra danych. Tak szeroka oferta, połączona z umiejętnością wsłuchiwania się w potrzeby klientów, pozwala nam udostępniać najlepszą ścieżkę w obszarze infrastruktury i bardzo dobrze dopasowane usługi.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *