CDOPREZENTACJA PARTNERA

Personalizacja usług medycznych jako kolejny kierunek transformacji cyfrowej obszaru ochrony zdrowia

Advertorial

Od kilku lat obserwujemy zmiany związane z cyfryzacją sektora ochrony zdrowia w Polsce. Pandemia COVID-19 znacząco przyspieszyła transformację technologiczną oraz zwiększyła dostępność cyfrowych usług medycznych.  Wpływa to na budowane obecnie ekosystemy zdrowotne – z szeroką gamą  usług medycznych – adresujące potrzeby pacjentów.

Personalizacja usług medycznych jako kolejny kierunek transformacji cyfrowej obszaru ochrony zdrowia

Postępowi technologicznemu w obszarze ochrony zdrowia towarzyszy również zmiana struktury populacji. Do roku 2025 pokolenia X i Y będą stanowiły ok. 75% całego społeczeństwa w Polsce. Jednocześnie pacjenci mogą korzystać z coraz bardziej popularnych państwowych rozwiązań skupionych wokół Internetowego Konta Pacjenta oraz tych umożliwiających wystawianie elektronicznej dokumentacji medycznej. Tylko do 2021 roku lekarze wystawili 511 milionów e-recept. (Uzasadnienie – e-recepty są w postaci elektronicznej).

Kolejne cyfrowe usługi, takie jak e-skierowania czy e-zwolnienia, pozwalają na standaryzację dokumentacji medycznej. Wprowadzone rozwiązania umożliwiają bezpieczną integrację serwisów prywatnych podmiotów i placówek medycznych z usługami państwowymi. Istotnie wpływa to na obszar związany z pozyskiwaniem informacji, który doczekał się jednolitego i ustandaryzowanego modelu. Pozwala to na coraz lepszą analizę danych pacjentów.

Personalizacja usług medycznych jako kolejny kierunek transformacji cyfrowej obszaru ochrony zdrowia
Grzegorz Kozak, menedżer, Life Sciences & Health Care, Deloitte Digital

Wyzwaniem, przed którym stoją firmy medyczne, jest zbudowanie kompleksowego ekosystemu zdrowotnego, integrującego świat cyfrowy z tradycyjnymi modelami. Poszukiwane są technologie, które łączą ze sobą elementy informacyjno-komunikacyjne, wspierają rozwiązania z zakresu telemedycyny  oraz pozwalają na analizę danych diagnostycznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Kierunki transformacji cyfrowej w obszarze ochrony zdrowia

Przedstawiciele rynku ochrony zdrowia muszą intensywnie adaptować trendy cyfrowe do swoich potrzeb. Technologię powinni wykorzystać do rozwoju spersonalizowanej opieki, profilaktyki prozdrowotnej, partycypacji pacjenta w procesie leczenia i poprawie jego efektywności oraz przewidywania przyszłych problemów zdrowotnych. Wszystko to staje się możliwe dzięki dostępowi do danych gromadzonych w publicznych i prywatnych bazach.

Obecnie ekosystemy zdrowotne koncentrują się w głównej mierze na połączeniu usług związanych z telemedycyną i tradycyjnych wizyt lekarskich oraz próbach włączenia zdalnego monitoringu pacjenta. Widoczne są również starania, aby do cyfrowego ekosystemu zdrowotnego dodać rozwiązania umożliwiające pacjentowi realizację badań diagnostycznych we własnych lub partnerskich placówkach, czy też bezpośrednie pobranie materiału do badań w jego domu.

Wyzwaniem, przed którym stoją firmy medyczne, jest zbudowanie kompleksowego ekosystemu zdrowotnego, integrującego świat cyfrowy z tradycyjnymi modelami. Poszukiwane są technologie, które łączą ze sobą elementy informacyjno-komunikacyjne, wspierają rozwiązania z zakresu telemedycyny oraz pozwalają na analizę danych diagnostycznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tym samym są w stanie odciążyć personel medyczny z wielu procesów, które mogą zostać zautomatyzowane. Takie podejście z jednej strony wymaga zastosowania złożonych rozwiązań technologicznych, a z drugiej – świadczenia usług medycznych zarówno bezpośrednio przez podmioty medyczne, jak i we współpracy z innymi partnerami medycznymi.

Personalizacja usług medycznych i budowanie doświadczenia pacjenta

Niezwykle istotnym elementem, na który należy zwrócić uwagę w trakcie budowy złożonych ekosystemów zdrowotnych, staje się zaspokojenie potrzeb pacjenta. Nieodzowna dla rynku medycznego jest zmiana podejścia do oferowanych usług medycznych, które powinny koncentrować się wokół personalizowanych usług medycznych oraz budowy pozytywnego doświadczenia pacjenta. Już teraz rozwiązania technologiczne umożliwiają konstruowanie zautomatyzowanych ścieżek diagnozy i leczenia, które wsparte odpowiednią analityką danych oraz sztuczną inteligencją są w stanie przeprowadzać wielowarstwową segmentację, na podstawie zdarzeń medycznych i behawioralnych.

Właściwa adaptacja rozwiązań, takich jak Marketing Automation do obszaru ochrony zdrowia, może być skutecznie wykorzystana do personalizacji ścieżek leczenia. Rozwiązania te obejmują m.in. właściwy dobór usług medycznych, stały monitoring pacjenta oraz angażowanie go w proces leczenia. Kluczowe jest zaproponowanie odpowiednich treści medycznych czy też aplikacji cyfrowych oferowanych przez prywatne firmy technologiczne, które głównie skupiają się na urządzeniach osobistych pacjenta.

Konieczne jest powstanie cyfrowych ekosystemów zdrowotnych

Personalizacja usług medycznych wydaje się jednym z istotniejszych elementów, jakie można zastosować w celu budowy coraz efektywniejszych ścieżek terapeutycznych, w które angażowany jest pacjent. Kluczowym wyzwaniem dla pełnej transformacji cyfrowej w obszarze ochrony zdrowia jest końcowy pomiar efektywności personalizacji usług medycznych oraz wpływ zaangażowania pacjenta w proces leczenia.

Równie ważna jest wcześniejsza profilaktyka prozdrowotna, która powinna obniżać ponoszone wysokie koszty z powodu leczenia i konsekwencji chorób przewlekłych. Może się to stać dzięki kompleksowej budowie cyfrowych ekosystemów zdrowotnych opartych na rozwiązaniach technologicznych. To z kolei umożliwia automatyzację procesów, które przy wsparciu sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego potrafią w bezpieczny sposób przetwarzać i analizować coraz większą liczbę danych. Tym samym poprawia się doświadczenie pacjenta, a jednocześnie zwiększa się efektywność leczenia.

Grzegorz Kozak, menedżer, Life Sciences & Health Care, Deloitte Digital

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *