Magazyn ITwiz 1/2023

35.00  z VAT

Wydanie regularne Magazynu ITwiz nr. 1/2023.

Wstępniak

W rozpoczętym roku 2023 wartość globalnych wydatków na technologie oraz rozwiązania i usługi IT ma wynieść 4,5 bln USD. Będą one o 2,4% wyższe niż przed rokiem. „Wzrosty widać we wszystkich krajach, które monitorujemy. Można wręcz stwierdzić, że rynek IT jest odporny na recesję” – twierdzą przedstawiciele Gartnera. W numerze ITwiz 1/2023 piszemy zarówno o trendach w IT, jak i prognozach rozwoju tego segmentu rynku.

Jak widać, rozpędzona w latach 2020-2021 cyfryzacja nie zwalnia. Widać to też w wywiadach z CxO, którym – tradycyjnie – oddaliśmy łamy pierwszego numeru ITwiz w kolejnym już roku. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele takich instytucji, jak: Alior Bank, Allegro, Bank Gospodarstwa Krajowego, Centralny Ośrodek Informatyki, Grupa PZU, Kancelaria Premiera Rady Ministrów, Lewiatan, mBank, Polpharma, czy Velo Bank.

Wśród poruszanych przez nich tematów najczęściej pojawiają się: zaawansowana analityka stosowana do badania preferencji klientów i ich segmentacji, zarządzanie kanałami kontaktu z nimi, ale także łańcuchem dostaw i zasobami, cenami oraz promocjami; wsparcie tych działań dzięki algorytmom Artificial Intelligence i Machine Learning; budowa chmury prywatnej i modernizacja w związku z tym architektury systemów IT w oparciu o mikroserwisy czy automatyzacja procesów (także z wykorzystaniem AI).

Nie dziwne, że tego typu projekty dziś dominują. Wg analiz McKinsey, potencjalna, roczna, dodatkowa wartość generowana przez analitykę i algorytmy AI w poszczególnych branżach może wynieść od 9,5 bln USD do 15,4 bln USD. W czołówce sektorów, które najwięcej skorzystają z zastosowania sztucznej inteligencji wymienia się: handel detaliczny, bankowość, handel przedmiotami codziennego użytku (tzw. Consumer Packaged Goods, czyli żywność, napoje, ubrania, wyroby tytoniowe, kosmetyki i produkty gospodarstwa domowego), bankowość i ubezpieczenia, sektor elektroniki i administrację publiczną.

Wraz z nowym rokiem nie zapominamy jednak o tematyce wpisywania w strategie IT celów ESG. W tym kontekście polecam wywiad z przedstawicielami PZU, którzy podają przykłady działań związanych z optymalizacją systemów IT pod kątem zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Przykładem może być optymalizacja gromadzenia danych. „Jeśli zbieramy ogromne ich ilości z frontów, po których poruszają się klienci, a później ich nie wykorzystujemy to ‘palimy’ zbędną energię” – twierdzą.

Adam Jadczak
redaktor naczelny ITwiz
tel. 514 020 777

Spis treści

SEKTOR ADMINISTRACJI
• Centralny Ośrodek Informatyki buduje chmurę prywatną dla administracji

SEKTOR BANKOWY
• Velo Bank: wszystkie projekty realizujemy w modelu eXtreame agile
• BGK wykona technologiczny przeskok o dziesięciolecia

SEKTOR FINANSOWY
• PZU: Działamy w IT w skali, która w Polsce właściwie się nie zdarza

SEKTOR HANDLU DETALICZNEGO
• Lewiatan stworzył autorską platformę analityczną wspierającą franczyzobiorców
• Więcej, szybciej, lepiej… dzięki automatyzacji procesów Allegro

SEKTOR EDUKACJI
• KPRM: Ile jest dla Was warta edukacja przyszłości?

CIO
• Otwarcie o trendach kształtujących strategię architektury i infrastruktury przetwarzania danych AD 2023
• O naturze Deep Learningu: kiedy go używać w sposób właściwy i poprawny

HR TECH
• W HR wszystkie drogi prowadzą do technologii

STRATEGIE ESG
• Grupa PZU na drodze do zrównoważonego rozwoju

RYNEK
• Platforma do monetyzacji gier oparta na technologii blockchain
• Branża IT odporna na recesję w roku 2023
• Technologie IT sposobem na trudne czasy
• Juniorzy IT najwięcej zarobią w Czechach, midzi w Polsce, a seniorzy w Ukrainie

Termin wysyłki

Wysyłka numeru 1/2023 od 24 lutego 2023 roku.