Raport ITwiz BEST100 edycja 2018

199.00  z VAT

Wyczyść
Kategoria: Tagi: , ,
Apple App StoreGoogle Play

Polski rynek IT w roku 2017

Ubiegły rok stał pod znakiem oczekiwania na ożywienie w sektorze publicznym. W roku 2017 wyjątkowo duża liczba firm IT zmuszona została także do przeprowadzenia restrukturyzacji lub ogłosiła upadłość. To także okres, w którym dokonano kilku przejęć na rynku dostawców systemów wspomagających zarządzanie w Polsce.

Wartość rynku IT w Polsce w roku 2017 wg IDC wyniosła prawie 11,2 mld USD. W dolarach oznacza to wzrost o blisko 5-proc. Przeliczając to po średniorocznym kursie USD w Narodowym Banku Polskim, wartość polskiego rynku informatycznego wyniosła 42,2 mld zł. Największy udział w tym ma tradycyjnie sprzedaż sprzętu – 52% (22 mld zł), a następnie usług – 32% (13,5 mld zł) oraz oprogramowania – 16% (6,7 mld zł). Według danych PMR Market Experts – partnera raportu ITwiz Best 100 – w roku 2018 o ok. 6% może urosnąć rynek IT. Rośnie bowiem popyt na oprogramowanie w segmencie komercyjnym, a po 2 latach zastoju widać również ożywienie w sektorze publicznym.

Zmiany w czołówce firm IT w Polsce

Tradycyjnie w czołówce firm IT w Polsce w roku 2017 znaleźli się dystrybutorzy, ale tylko dwaj AB i ABC Data, którym w tym roku zaliczyliśmy sprzedaż urządzeń mobilnych do przychodów z IT. Podobnie IDC, podsumowując wartość rynku IT w Polsce podaje teraz dane dotyczące ogólnej kategorii „infrastructure total”, w której znaczny udział – poza serwerami i komputerami PC – ma też tzw. mobile. Trzeci, największy dotąd dystrybutor – Action – spadł na miejsce 8., a wyprzedziła go firma Tech Data Poland, która awansowała na miejsce 6. Warto pamiętać, że w roku 2017 firma ta sfinalizowała – warte 5 mld USD – przejęcie innego dystrybutora Avnet Technology Solutions. Spółka ta także działała na polskim rynku.

Tymczasem Action do ponad dwóch lat znajduje się w restrukturyzacji. Stąd spadki przychodów. Choć prognozy na kolejne lata są optymistyczne. Spółka zakłada, że w całym 2018 roku przychody firmy wzrosną do 1 507 mln zł, a EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) do 11,8 mln zł. Action prognozuje też, że w 2019 roku zanotuje 1 615 mln zł przychodów, a EBITDA wyniesie 20,27 mln zł. W kolejnym roku ma to być odpowiednio: 1 640 mln zł i 20,82 mln zł. Z kolei w latach 2021-2022 spółka oczekuje kolejnych wzrostów: 1 677 mln zł przychodów i 22,07 mln zł EBITDA, a w 2022 obroty mają wzrosnąć do 1 693 mln zł i EBITDA do 22,39 mln zł. Zarząd Action dąży do tego, aby dojść do porozumienia z wierzycielami, którym spółka jest winna ok. 355 mln zł. Alternatywne scenariusze rozważała w swoich analizach KPMG. Wynika z nich, że likwidacja majątku firmy Action pozwoliła by zaspokoić ok. 54% roszczeń, a w przypadku sprzedaży całości przedsiębiorstwa 71%.

Action to nie jedyna spółka, która wpadła w zeszłym roku w kłopoty. Jak podaje firma Euler Hermes, w roku 2017 aż o 15% wzrosła liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw w Polsce. „Mamy do czynienia z sytuacją, gdy wzrost gospodarczy paradoksalnie przyczynia się do wzrostu ryzyka i problemów małych i średnich przedsiębiorstw” – komentują przedstawiciele Euler Hermes. Restrukturyzacji poddaje się także Cube.ITG, która zakończyła rok ubiegły stratą ponad 142 mln zł przy przychodach na poziomie 24 mln zł. Na początku stycznia Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy przyjął plan restrukturyzacji spółki. Z kolei wniosek o upadłości złożył zarząd Indata. Podobne wnioski złożyły także inne spółki Grupy Indata – Positive Power, Indata Cities oraz Indata Utilities.

Sektor publiczny i jego wpływ na kondycję firm IT w Polsce

W roku ubiegłym objawiły się także problemy Sygnity. W II kwartale roku obrotowego 2016/2017 firma odnotowała stratę netto w wysokości 88,2 mln zł, a na koniec całego roku 2017 było to już ponad 121 mln zł. Na wysokość straty wpłynęły jednorazowe operacje księgowe o łącznej wartości około 95,9 mln zł. „Negatywny wpływ na wyniki spółki ma przede wszystkim sposób rozliczania realizowanego od dawna kontraktu na budowę systemu e-Podatki, który milionom Polaków i firm w Polsce skutecznie ułatwia rozliczenie z fiskusem. Zgodnie z zapisami umowy, Sygnity samodzielnie finansuje wykonanie kolejnych etapów tego projektu. Wpływa to na rentowność realizowanego kontraktu. W związku z tym, zarząd Sygnity musiał podjąć decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego na kwotę ok. 76 mln zł, obejmującą m.in. zidentyfikowany wzrost kosztów na realizacji projektu” – można przeczytać w oficjalnym komunikacie. 11 maja 2018 roku, Sygnity złożyła w sądzie wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wobec Skarbu Państwa – Ministra Finansów. Jego przedmiotem jest wszczęcie postępowania pojednawczego i zawezwanie Skarbu Państwa do próby kompleksowego uzgodnienia wzajemnych rozliczeń i dalszych obowiązków Sygnity i Skarbu Państwa związanych z realizacją projektu e-Podatki. Sygnity – w ramach podobnego postępowania – uzyskała ponad 13 mln zł od Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z tytułu prac związanych z budową hurtowni danych.

Rok 2017 to drugi rok z rzędu słabszych przychodów z rynku publicznego dla firm IT w Polsce. Choć w porównaniu do roku 2016 (4,0 mld zł) wartość rozstrzygniętych przez sektor publiczny inwestycji wzrosła o 27,5%. Jest to jednak głównie zasługa IV kwartału 2017 roku, gdy wartość wszystkich rozstrzygniętych przetargów zwiększyła się – w porównaniu do roku 2016 – aż o 80%. W IV kwartale 2017 roku, dokonano rozstrzygnięć 5430 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT. Ich łączna wartość wyniosła ponad 1, 8 mld zł.

W II połowie 2017 roku ruszyły – z 3 letnim opóźnieniem – przetargi wspomagane dotacjami unijnymi, opublikowano rozstrzygnięcia zamówień publicznych największych urzędów i instytucji w kraju: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości. Postępowanie przetargowe na utrzymanie systemu KSI rozstrzygnął również ZUS. Efekt tych działań widoczny jest właśnie pod koniec 2017 roku. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na poprawę sytuacji w branży informatycznej jest wprowadzenie nowych unijnych regulacji (RODO), które od maja 2018 r. zaostrzają przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Za niedostosowanie się do wytycznych w tym zakresie grozi restrykcyjny system kar, które zmobilizowały wiele polskich instytucji do poprawienia jakości bezpieczeństwa informacji.

Asseco wydziela działalność międzynarodową

Ubiegły rok to także zmiana w strukturze Grupy Asseco Poland. W październiku 2017 roku powstało Asseco International. Obecnie więc Grupa Asseco prezentuje wyniki w 3 kluczowych segmentach geograficznych: rynek polski, rynek izraelski (Grupa Formula Systems) oraz rynki międzynarodowe, którymi zarządza właśnie holding Asseco International. Na czele Asseco International stanął Jozef Klein, Prezes Asseco Central Europe, który od początku był zaangażowany w budowę i międzynarodowy rozwój Grupy. Szefem Rady Nadzorczej będzie Adam Góral. 96,55% akcji AI należy do Asseco Poland, a 3,45% do menedżerów Asseco Central Europe (ACE), którzy obecnie mają udziały w ACE. Nowa spółka będzie zarejestrowana na Słowacji.

Grupa Asseco jest obecna w ponad 50 państwach na całym świecie, a udział rynków zagranicznych w całościowych przychodach Grupy wynosi ponad 80% i stale rośnie. „Utworzenie Asseco International to ważny krok w rozwoju Grupy Asseco na rynkach międzynarodowych” – uważają przedstawiciele firmy. „Mamy w naszej Grupie sprawdzony model rozwoju Formula Systems i chcielibyśmy powtórzyć jej sukces. Powołaliśmy Asseco International, ponieważ uznaliśmy, że obecna skala oraz potencjał naszych działań międzynarodowych wymaga stworzenia dedykowanego zespołu, który będzie na co dzień zajmował się tymi operacjami i nimi zarządzał. Tworząc Asseco International chcemy również rozgraniczyć działalność operacyjną w Polsce od zarządzania działalnością międzynarodową” – dodaje Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.

W 2017 roku Grupa Asseco konsekwentnie realizowała strategię dotyczącą inwestycji zagranicznych i eksportu. Dzięki temu osiągnęła rekordowy zysk netto, który wyniósł 467 mln zł, czyli o 55% więcej niż w 2016 roku i prawie 8 mld zł przychodów. Aż 80% sprzedaży i 64% zysku operacyjnego to wynik działań Grupy Asseco Poland poza Polską.

Polska drugim, największym rynkiem fuzji i przejęć w CEE

Rok 2017 to także kolejne fuzje na rynku IT w Polsce. W Polsce w roku ubiegłym przeprowadzono 288 transakcji fuzji i przejęć o wartości łącznie 10,6 mld euro. Dzięki temu znalazła się ona na 2. miejscu pod względem liczby transakcji w Europie Środkowo-Wschodniej po Rosji, wynika z raportu kancelarii CMS „Emerging Europe M&A 2017-2018”. W Polsce najwięcej transakcji zrealizowano w sektorze nieruchomości i budownictwa (68), produkcyjnym (57), sektorze dóbr konsumenckich (55) oraz telekomunikacyjnym i IT (39).

Największą transakcją w ostatnim z tych sektorów było przejęcie za prawie 150 mln euro Netii przez Polsat Cyfrowy. Było jednak wiele mniejszych fuzji na rynku IT. Asseco Business Solutions w czerwcu 2017 roku przejęło Macrologic i za rok ubiegły podaje już łączne przychody obu spółek. Wyniosły one prawie 213 mln zł (wzrost o ponad 26%). Plan połączenia obu spółek uzgodniono we wrześniu 2017 roku. Z opublikowanych wówczas informacji wynika, że połączenie obu spółek ma na celu m.in. „wzmocnienie potencjału biznesowego i poprawę konkurencyjności Asseco Business Solutions”. Oczekiwane synergie mają być widoczne zarówno w kontekście oferty produktowej, jak również kompetencji związanych z realizacją wdrożeń, rozwojem nowych funkcjonalności biznesowych, czy tworzeniem nietypowych rozwiązań aplikacyjnych. W wyniku przejęcia Macrologic, spółka z Grupy Asseco dysponować ma liczącym niemal 1000 osób zespołem specjalistów. Połączenie obu firm nastąpiło formalnie 2 stycznia 2018 roku w drodze przeniesienia całego majątku spółki Macrologic na Asseco Business Solutions. W wyniku połączenia spółka Macrologic została rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji. Stanowisko dyrektora Działu Sprzedaży i Wdrożeń Macrologic ERP w Asseco Business Solutions objęła Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz, dotychczasowa prezes zarządu Macrologic. Prezesem zarządu Asseco Business Solutions pozostał Wojciech Barczentewicz.

Miesiąc wcześniej Business Consulting Group (BCC) dołączył do niemieckiej Grupy SNP. „Cel naszej firmy to z jednej strony oferowanie światowych standardów na polskim rynku, a z drugiej rozwój na rynkach zagranicznych. Dlatego w maju 2017 roku zdecydowaliśmy się dołączyć do Grupy SNP. Zmiana nazwy na SNP Poland z początkiem 2018 roku to kolejny, logiczny krok. Międzynarodowa marka notowana na DAX ułatwi sprzedaż naszych usług za granicą i wzmocni rozwój. Ponadto zmiana nazwy pozwoli odejść od sprzedaży oddzielnie usług SNP i BCC” – tłumaczył wówczas Andrzej Moskalik, członek zarządu i dyrektor ds. współpracy z klientami w SNP Poland. SNP AG to spółka akcyjna notowana na giełdzie we Frankfurcie, specjalizująca się w projektach SAP w zakresie transformacji biznesu w oparciu o własne produkty i rozwiązania IT. BCC zaś to jeden z największych partnerów SAP w Europie Środkowej i Wschodniej z ponad 400 klientami w 40 krajach.

Adam Jadczak

Spis treści

RYNEK IT

10        Polski rynek IT w roku 2017
Ubiegły rok stał pod znakiem oczekiwania na ożywienie w sektorze publicznym. W roku 2017 wyjątkowo duża liczba firm IT zmuszona została także do przeprowadzenia restrukturyzacji lub ogłosiła upadłość. To także okres, w którym dokonano kilku przejęć na rynku dostawców systemów wspomagających zarządzanie w Polsce.

16        Tabela: 100 największych firm IT działających w Polsce w roku 2017
22        Tabela: Firmy IT działające w Polsce w roku 2017
28        Tabela: Firmy IT o największym wzroście przychodów w roku 2017
32        Tabela: Firmy IT o największym spadku przychodów w roku 2017
33        Tabela: Firmy IT o największym zatrudnieniu w roku 2017
35        Tabela: Firmy IT o największym przychodzie na pracownika w roku 2017

36        Nadal żyjemy, czyli rzeczywistość po RODO
25 maja 2018 roku rozpoczęło się stosowanie ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, znanego powszechnie pod nazwą RODO. Tym samym dla krajów członkowskich i administratorów przetwarzających dane zakończył się okres dwuletnich przygotowań do nowych przepisów.

40        Tabela: Najwięksi eksporterzy produktów i usług IT w Polsce w roku 2017
42        Tabela: Firmy IT o największym zysku netto w roku 2017
43        Tabela: Firmy IT o największej stracie netto w roku 2017
46        Tabela: Firmy IT o największym zysku brutto w roku 2017
47        Tabela: Firmy IT o największym udziale zysku brutto w przychodach w roku 2017
50        Tabela: Przychody największych grup kapitałowych w branży IT i ich spółek zależnych w roku 2017

52        Cyfrowy świat rekrutacyjnych wyzwań
W Polsce dynamicznie rozwijają się zarówno małe firmy, jak i zaawansowane technologicznie międzynarodowe korporacje. W związku z tym popyt na usługi IT systematycznie rośnie, a firmy borykają się z niedoborem odpowiednich specjalistów. Szacuje się, że w Polsce brakuje 50-80 tys., a w całej Unii Europejskiej nawet 500 tys. ekspertów IT. Poszukiwani są głównie programiści, choć na rynku pracy zatrudnienie znajdują również analitycy, projektanci systemów czy menedżerowie projektów.

57        Tabela: Najwięksi dystrybutorzy rozwiązań IT w Polsce w roku 2017

58        Rynek usług IT w Polsce ponownie na plusie
Wzrost w 2017 roku na rynku usług należy w całości przypisywać dobrej sytuacji w segmencie przedsiębiorstw prywatnych, które chętniej – niż w poprzednich latach – inwestują w IT. Jednak firmy IT koncentrujące się na rynku zamówień publicznych napotykały w ubiegłym roku kolejne problemy.

60        Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług IT w Polsce w roku 2017
62        Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług integracyjnych w Polsce w roku 2017
63        Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług outsourcingu w Polsce w roku 2017
64        Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce w roku 2017
65        Tabela: Firmy o największych przychodach z wynajmu pracowników w Polsce w roku 2017
65        Tabela: Firmy o największych przychodach ze szkoleń w Polsce w roku 2017

66        Cena kluczowym parametrem przy wyborze dostawcy data center w Polsce
Cena – a właściwie całkowity koszt posiadania usługi – to główny czynnik determinujący wybór dostawcy data center w Polsce. Znaczenie odgrywa również lokalizacja obiektu, posiadana certyfikacja oraz referencje i rekomendacje.

69        Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług data center w Polsce w roku 2017
69        Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług wdrożenia aplikacji w Polsce w roku 2017
70        Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług cloud computing w Polsce w roku 2017
71        Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług cloud computing w Polsce w roku 2017 w podziale na SaaS/PaaS/IaaS
74        Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług doradztwa IT w Polsce w roku 2017
75        Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług serwisowych w Polsce w roku 2017
78        Tabela: Firmy o największej sprzedaży oprogramowania w roku 2017

82        Polska branża gier: o wielki rynek walczy kilkaset firm
Rynek gier wideo liczy już sobie dobrych kilka dekad, ale Polacy mogli na niego wejść stosunkowo niedawno. Najpierw blokadę stanowił ustrój, potem opóźnienia technologiczne i niedobór środków. Zaczęło się to zmieniać wraz z nowym wiekiem, a obecna dekada pokazuje, że Polacy mogą się stać europejskim liderem branży gier. Najpierw trzeba jednak będzie przezwyciężyć kilka problemów…

85        Tabela: Firmy o największej sprzedaży gier komputerowych w roku 2017
85        Tabela: Firmy o największej sprzedaży aplikacji mobilnych w roku 2017
86        Tabela: Firmy o największej sprzedaży oprogramowania własnego w roku 2017
90        Tabela: Firmy o największej sprzedaży systemów ERP w roku 2017
90        Tabela: Firmy o największej sprzedaży rozwiązań analitycznych i Big Data w roku 2017
92        Tabela: Firmy o największej sprzedaży oprogramowania CRM w roku 2017
92        Tabela: Firmy o największej sprzedaży systemów klasy ECM w roku 2017

94        Perspektywy rozwoju Smart Cities w Polsce
O inteligentnych miastach dużo się mówi, mówią o nich chętnie także włodarze miast, a Unia Europejska stawia inwestycje w Smart Cities jako jeden z priorytetów. Natomiast raczej nikt zapytany na ulicy nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie czy jego miasto jest smart? Wszystko dlatego, że brakuje projektów kompleksowych. Od Smart City jednak nie uciekniemy. Przyszłość polskich miast to właśnie inteligentne miasta.

98        Tabela: Firmy o największej sprzedaży sprzętu IT w roku 2017
100      Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży sprzętu własnego w roku 2017
101      Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży serwerów, komputerów, peryferii i urządzeń mobilnych druku w roku 2017
102      Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży sprzętu partnerów w roku 2017

104      Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce będzie wart 1,5 mld zł
Rosną wydatki polskich firm na bezpieczeństwo IT. W 2017 roku ich wartość wzrosła o prawie 11% do 1,3 mld zł. W tym roku wzrost ma być jeszcze szybszy, bo 16-proc do 1,5 mld zł. Cały ekosystem rozwiązań służących zapewnieniu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach wart jest ponad trzykrotnie więcej – ok. 5 mld zł.

108      Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa w roku 2017
108      Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań sieciowych w roku 2017109      Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań pamięci masowych, backupu i archiwizacji w roku 2017
109      Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży systemów druku w roku 2017

INNOWACJE

118      Zbyt duży, aby upaść, zbyt mały, aby wygrać…
Osiągnięcia takich naszych firm, jak Ivona Software, CD Project, Life Chat, Audioteka.pl są bezsprzeczne i imponujące. Jednakże obecność innowacyjnych rozwiązań „Made in Poland” na globalnym rynku nie odpowiada ani naszemu potencjałowi demograficznemu, ani aspiracjom. Żadnej polskiej firmie nie udało się powtórzyć sukcesów na skalę Skype, Spotify czy AVG. Wszystkie pochodzą z mniejszych niż Polska krajów Europy. Dlaczego tak się dzieje?

120      Start-up’ów w Polsce przybywa, ale te dane nie napawają optymizmem
Baza start-up’ów w Polsce nie powiększa się zbyt dynamicznie. Aż 25% z nich powstaje w Warszawie, a koszty ich prowadzenia są dużo większe niż w wielu sąsiednich państwach. Jednocześnie wydatki na badania i rozwój względem PKB spadają. Taki – dość smutny obraz – wyłania się z analizy danych o polskich start-up’ach. Są jednak też pozytywy.

DIGITAL CFO

122      Technologie IT a nowe wyzwania CFO
Nowe rozwiązania z jednej strony pomagają sprostać nowym zadaniom i wymogom stawianym przed pionami finansowymi. Z drugiej zaś nowe technologie IT są czymś, co może szybko pozbawić to stanowisko znaczenia – podobnie, jak to miało miejsce kilka lat temu z CIO – o ile CFO nie określi na nowo swojej roli.

125      Bez automatyzacji sukces byłby niemożliwy
AirHelp powstała w 2013 r. i specjalizuje się w odzyskiwaniu odszkodowań i rekompensat lotniczych. Ze względu na dużą ilość przelewów wychodzących i przychodzących w skali miesiąca firma ta jest mocno związana z rynkiem finansowym i sektorem FinTech. Aby obsługiwać klientów, AirHelp korzysta bowiem z usług zewnętrznych dostawców. W gronie jej stałych partnerów znajdziemy, takie firmy FinTech jak: Currencycloud, Stripe i PayPal. Dzięki temu AirHelp jest w stanie nie tylko w sposób niedrogi przyjmować i przekazywać środki finansowe. Firma działa też w sposób w pełni bezpieczny i wydajny.

128      Skuteczna digitalizacja procesów
Firma Elsen przeprowadziła z sukcesem restrukturyzację obszaru finansów. Jednocześnie wprowadzono procesowe podejście optymalizując i automatyzując procesy biznesowe. Celem było przyspieszenie spływu należności. Aby go osiągnąć projekt został oparty na optymalizacji procesów wymiany informacji. Za wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu finansami Elsen w 2017 roku otrzymał wyróżnienie Digital Finance Award.

130      CUW jako sposób na digitalizację procesów finansowych
W Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” kilka razy w tym roku dyskutowaliśmy o tym, czy i jaki powinien być „pilot” podczas budowania Centrum Usług Wspólnych (CUW) w celu sprawnego realizowania procesów finansowych, czyli tak aby tworzyły wartość dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego. W jaki sposób powinno się to robić, jakiego standardu oczekiwać, jak oceniać oferty firm doradczych, jak planować i rozliczać taki projekt oraz co należy zrobić i uwzględnić? Jak w końcu automatyzować procesy? Co jest możliwe i w jakich systemach ERP, a jakie zupełnie nie wspierają procesowego podejścia?

KLIENCI BRANŻY IT

132      Cyfrowa transformacja i podejście do innowacji w polskich firmach
O procesach cyfrowej transformacji w polskich firmach; konieczności – w związku z tym – zmiany organizacji od wewnątrz; umiejscowieniu w organizacji i zadaniach CDO; projektach z zakresu Przemysłu 4.0; roli technologii jako wsparcia procesów biznesowych; umocowaniu pionów IT; wciąż niedocenianym w Polsce modelowi cloud computing; Artificial Intelligence i nadużywaniu tego pojęcia oraz różnych typach sztucznej inteligencji; a także problemach z innowacyjnością w polskich firmach rozmawiamy z przedstawicielami firm: Atlas, BGŻ BNP Paribas, Britenet, Dassault Systèmes, Gaspol, Innergo Systems, KDPW i LUX MED.

BADANIE WŚRÓD CIO NAJWIĘKSZYCH POLSKICH FIRM

144      Jaka jest rola CIO/IT Managera w obecnych czasach?
144      Na co CIO/IT Managerowie poświęcają obecnie najwięcej czasu?
144      Najważniejsze obszary współpracy CIO/IT Managera.
144      Jakie są najczęstsze obszary „konfliktu” IT z biznesem.
145      Czy w polskich firmach prowadzone są projekty cyfrowej transformacji?
145      Największe bariery w przeprowadzeniu cyfrowej transformacji.
145      Kto odpowiada – powinien odpowiadać – za transformację cyfrową?
146      Które z działów polskich firm są zaangażowane w projekty cyfrowej transformacji?
146      Jaki jest cel prowadzonych w polskich firmach projektów związanych z cyfryzacją?
147      Czy polskie firmy mają w planach wdrożenie metodologii DevOps?
147      Jakie projekty uznawane są za strategiczne w polskich firmach?
148      W jaki sposób zmienił się budżet polskich firm na IT w roku 2018?
148      W których obszarach budżet polskich firm się zwiększył?
148      W których obszarach budżet polskich firm się zmniejszył?
148      W jaki sposób zmieni się budżet polskich firm na IT w roku 2019?
148      Czy polskie firmy przetwarzają zbiory Big Data?
149      Które projekty infrastrukturalne zamierzają przeprowadzić polskie firmy?
149      Które z inicjatyw związanych z bezpieczeństwem aktualnie wdrażają polskie firmy?
149      Czy strategia IT polskich firm jest zintegrowana ze strategią bezpieczeństwa?
149      Które z projektów aplikacyjnych aktualnie prowadzą polskie firmy?
149      Które z inicjatyw związanych z sieciami planują przeprowadzić polskie firmy?
150      Sektor, z którego pochodzą ankietowani
150      Pochodzenie firmy (polska vs zagraniczna)
150      Wielkość zatrudnienia
150      Stanowisko

152      Biała księga Ministerstwa cyfryzacji: ostatni raport Minister Streżyńskiej
Na dwie godziny przed ogłoszeniem w styczniu 2018 roku nowego składu rządu, Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało „Raport o cyfryzacji kraju”. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski, które z niego wynikają. W ramach rekonstrukcji z funkcji Ministra Cyfryzacji odwołano Annę Streżyńską. W kwietniu br. nowym szefem resortu cyfryzacji został Marek Zagórski.

154      Tabela: Firmy IT o największej sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych w roku 2017
155      Tabela: Firmy o największej sprzedaży do sektora opieki zdrowotnej w roku 2017
156      Tabela: Firmy o największej sprzedaży do sektora edukacji i R&D w roku 2017

158      5,1 mld zł w przetargach IT w sektorze publicznym w roku 2017
W porównaniu do roku 2016 (4,0 mld zł) wartość rozstrzygniętych przez sektor publiczny inwestycji wzrosła o 27,5%. Jest to jednak głównie zasługa IV kwartału, gdy wartość wszystkich rozstrzygniętych przetargów wzrosła aż o 80%. W IV kwartale 2017 roku, dokonano rozstrzygnięć 5430 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT. Ich łączna wartość wyniosła ponad 1, 8 mld zł.

160      Czwarta rewolucja przemysłowa w Polsce
Czwarta rewolucja przemysłowa niesie za sobą kompleksową transformację cyfrową. Wiąże się ona m.in. z robotyzacją, automatyzacją, digitalizacją i zaawansowaną analityką. Przemysł 4.0 to synergia rozwiązań IT z przemysłem OT. Prawdziwy boom związany z tą zmianą ma nadejść po 2020 roku. Jednak wiele firm już dziś wdraża jej elementy. Jak postrzegana jest przez polskich przedsiębiorców?

166      Tabela: Firmy o największej sprzedaży do sektora przemysłowego w roku 2017
168      Tabela: Firmy o największej sprzedaży do sektora utilities w roku 2017
169      Tabela: Firmy o największej sprzedaży do sektora energetyki w roku 2017

170      Technologie zmieniające biznes oczami największych firm
Technologiczne dysrupcje, Przemysł 4.0, Sztuczna Inteligencja, Internet Rzeczy – wciąż dywagujemy, czy to jedynie modne marketingowe hasła, czy też rzeczywiste zmiany jakie zachodzą w przedsiębiorstwach? Z badań KPMG wynika, że u największych światowych potentatów nowe technologie mają realny wpływ na to, jak funkcjonują te firmy, a ich umiejętne wykorzystanie jest jedną z przewag konkurencyjnych.

174      Tabela: Firmy IT o największej sprzedaży do sektora bankowości w roku 2017
175      Tabela: Firmy IT o największej sprzedaży do sektora finansów w roku 2017

178      Firmy napędzane danymi z dużą przewagą konkurencyjną
Rośnie znaczenie danych w firmach. Służą już one jednak nie tylko do raportowania i monitorowania. Stały się impulsem do podejmowania decyzji menedżerskich, np. przy ustalaniu jakie zadania można i warto zautomatyzować, aby poprawić efektywność w organizacji. Co powinny zrobić przedsiębiorstwa, które w większym stopniu chcą być napędzane przez dane?

181      Tabela: Firmy o największej sprzedaży do sektora transportu, logistyki i spedycji w roku 2017
182      Tabela: Firmy o największej sprzedaży do sektora telekomunikacja w roku 2017
183      Tabela: Firmy o największej sprzedaży do sektora media w roku 2017
184      Tabela: Firmy o największej sprzedaży do sektora handlu w roku 2017
185      Tabela: Firmy o największej sprzedaży do sektora IT w roku 2016
185      Tabela: Firmy o największej sprzedaży do innych sektorów (m.in. rolnictwo i budownictwo) w roku 2017
186      Tabela: Firmy o największej sprzedaży do dużych firm w roku 2017
187      Tabela: Firmy o największej sprzedaży do sektora MSP w roku 2017