InfrastrukturaPREZENTACJA PARTNERA

Przeobrażamy się z integratora, który dostarczał i utrzymywał infrastrukturę, w dostawcę usług

Executive ViewPoint

Z Pawłem Czajkowskim, członkiem zarządu ds. sprzedaży w T-Systems Polska, rozmawiamy o zmianie profilu działania i rozbudowie portfolio usług IT; zwłaszcza w kontekście cyberbezpieczeństwa; wdrożeń systemów SAP; sprzedaży chmurowych wersji tego partnera – RISE with SAP; budowy środowisk chmury hybrydowej w oparciu o centra danych T-Mobile Polska i narzędzia VMware Cloud Foundation; a także współpracy z czołowymi hyperscalers.

Przeobrażamy się z integratora, który dostarczał i utrzymywał infrastrukturę, w dostawcę usług

Jak wyglądał ostatni rok w T-Systems Polska?

Po pierwsze, pandemia wygenerowała nowe obszary ryzyka. Jednym z głównych wektorów ataku stał się użytkownik, który wyszedł poza organizację. Stąd duży nacisk z naszej strony na rozwój usług związanych z cyberbezpieczeństwem, zarówno tych oferowanych bezpośrednio, jak i we współpracy z T-Mobile Polska. Przykładem tych drugich jest zaawansowana ochrona urządzeń mobilnych – CyberGuard. Warto przypomnieć, że we wrześniu 2017 roku operator stał się 100-proc. właścicielem T-Systems Polska.

Jednocześnie pandemia – a teraz wojna – doprowadziły do ogromnych problemów z łańcuchami dostaw. To wstrząsnęło wieloma firmami integratorskimi. Opóźnienia w dostawach nie trwają dziś miesiąc, jak miało to miejsce np. w czasie trzęsienia ziemi na Tajwanie, kiedy też były problemy z komponentami. Dziś niektórzy vendorzy informują np., że data dostawy urządzeń sieciowych, pamięci masowych czy serwerów została zaplanowana dopiero za rok, albo w ogóle nie dostajemy konkretnej daty.

Przeobrażamy się z typowego integratora, który dostarczał i utrzymywał infrastrukturę IT, w dostawcę usług. Realizujemy projekty wdrożeniowe, a nie tylko „przerzucamy sprzęt i licencje”. Dlatego też rozbudowujemy kompetencje w dziedzinach, które nie są związane stricte z infrastrukturą, a więc wdrożeniami systemów SAP, bezpieczeństwem IT, ale także budową środowisk chmury hybrydowej.

Czy ta sytuacja powoduje, że ewoluuje Wasza oferta?

Tak, obecnie przeobrażamy się z typowego integratora, który dostarczał i utrzymywał infrastrukturę IT, w dostawcę usług. Realizujemy projekty wdrożeniowe, a nie tylko „przerzucamy sprzęt i licencje”. Dlatego też rozbudowujemy kompetencje w dziedzinach, które nie są związane stricte z infrastrukturą, a więc wdrożeniami systemów SAP, bezpieczeństwem IT, ale także budową środowisk chmury hybrydowej.

Co jest najważniejsze w zakresie rozwoju oferty usług cyberbezpieczeństwa?

Przede wszystkim dla dużych klientów budujemy systemy pod klucz, takie jak Security Information and Event Management – SIEM. Druga grupa projektów związana jest z oferowanymi przez nas gotowymi rozwiązaniami cyberbezpieczeństwa. Związane są one także z usługami telekomunikacyjnymi dostarczanymi przez pion B2B w T-Mobile Polska.

Jednym z tego typu produktów jest rozwiązanie CyberGuard, wykorzystujące mechanizmy Big Data oraz Machine Learning w procesie monitorowania stanu bezpieczeństwa urządzeń mobilnych. Rozwijane jest przez T-Systems Polska, a oferowane jako rozszerzenie abonamentu T-Mobile Polska. Mamy jednak w ofercie wiele gotowych produktów do ochrony urządzeń end-point, nie tylko mobilnych, ale i internetu rzeczy (IoT).

Pracujemy obecnie nad certyfikacją potrzebną do realizacji projektów RISE with SAP w naszych centrach danych. Co nie przeszkodziło nam zdobyć w tym roku nagrody SAP Polska dla partnera z największą sprzedażą rozwiązań chmurowych. Zrealizowaliśmy ją m.in. na potrzeby dużego projektu w jednej ze spółek rynku energetycznego oraz u kilku innych klientów. Projekt polegał na dostarczeniu i wdrożeniu licencji RISE with SAP.

Projekty wdrożeń systemów SAP firma T-Systems Polska realizowała od początku funkcjonowania na polskim rynku, czyli już od 20 lat. Na czym obecnie koncentruje się ta oferta?

To prawda, choć w pewnym momencie T-Systems postanowiła stworzyć centrum kompetencyjne SAP na Węgrzech. Obecnie koncentrujemy się na projektach transformacyjnych, nie tylko związanych z migracją z klasycznej wersji na SAP S/4HANA, lecz także do chmurowej wersji oprogramowania naszego partnera oferowanego w ramach oferty RISE with SAP. Naszą przewagą jest posiadanie zwinnego zespołu, elastycznie budowanego do każdego z projektów, nie obciążonych utrzymaniem projektów legacy. Dlatego też dużo łatwiej jest nam wchodzić w projekty oparte o model subskrypcyjny.

Pracujemy obecnie nad certyfikacją potrzebną do realizacji projektów RISE with SAP w naszych centrach danych. Co nie przeszkodziło nam zdobyć w tym roku nagrody SAP Polska dla partnera z największą sprzedażą rozwiązań chmurowych. Zrealizowaliśmy ją m.in. na potrzeby dużego projektu w jednej ze spółek rynku energetycznego oraz u kilku innych klientów. Projekt polegał na dostarczeniu i wdrożeniu licencji RISE with SAP. W kolejnym kroku nastąpi migracja z obecnych licencji na subskrypcje, a potem do wersji SAP S/4HANA i przeprowadzenie pełnej transformacji.

Realizowaliśmy również wiele, bardziej „tradycyjnych” projektów. Jednym z ciekawszych było uaktualnienie systemu SAP w firmie Kross do wersji SAP S/4HANA, łącznie z wdrożeniem funkcjonalności pozwalających na produkcję rowerów pod indywidualne potrzeby klientów końcowych. Kross od 2018 roku prowadzi program transformacji cyfrowej, ukierunkowany na rozwój w obszarze digital i zwiększenie udziału kanału e-commerce w sprzedaży. Celem projektu było stworzenie procesu oraz systemu bezpośredniej sprzedaży produktów Kross. W rezultacie kanał online stanowi obecnie trzecią siłę sprzedażową. Firma za ten projekt otrzymała nagrodę Digital Excellence of the Year 2021.

Do rozwiązań SAP dodajemy też – opracowane przez nas – „gotowe klocki”, które uzupełniają funkcjonalność platform tego producenta. Prowadzimy np. kompleksowe wdrożenia komponentów firmy OPENTEXT. Z kolei w zakresie bezpieczeństwa środowisk SAP wdrażamy komponenty SecurityBridge. Integrujemy je z dowolnymi systemami klasy SIEM. Uruchamiamy również integrację z platformami e-commerce oraz B2B.

Często też doradzamy klientom w opracowaniu strategii rozwoju systemów wspierających ich biznes, w tym przygotowaniu do podniesienia wersji do S/4HANA i migracji do RISE with SAP. Ponadto potrafimy kompleksowo zadbać o środowisko SAP. Polecamy nasze usługi pełnego utrzymania, przygotowania i hostingu platformy sprzętowej, a także administrację SAP BASIS/AMS.

Ostatni element oferty, w który mocno inwestujecie, to wdrożenia infrastruktury opartej o chmurę hybrydową.

De facto chmura hybrydowa to też element – realizowanych przez T-Systems Polska – projektów transformacyjnych. To również naturalny rozwój naszych kompetencji infrastrukturalnych. Coraz częściej klienci, nawet jeśli zostają we własnym centrum danych, to decydują się przeprowadzić pełną transformację infrastruktury do modelu usługowego. Pozwolić ma to – w zależności od potrzeb – na łatwe przenoszenie się do chmury publicznej i z powrotem do własnego centrum danych.

Tego typu projekty wpisują się w nowe potrzeby i priorytety, m.in. związane z budową środowisk Disaster Recovery. Realizujemy je wspólnie z T-Mobile Polska. Operator ten posiada kilkunastoletnie doświadczenie w oferowaniu usług data center. Firma dysponuje też kilkunastoma centrami danych na terenie Polski, o łącznej powierzchni ponad 21 000 m2.

Wspólnie chcemy przekonać część dużych klientów, którzy kupili usługi kolokacji do transformacji, do modelu chmury prywatnej – Platform as a Service, a w przypadku wdrożeń RISE with SAP także do Software as a Service. Oprogramowanie to byłoby udostępniane w jednym z centrów danych T-Mobile Polska. Powyższa oferta to również element synergii między T-Systems Polska a T-Mobile Polska.

Tego typu projekty opieramy m.in. na takich narzędziach, jak VMware Cloud Foundation. Jeden z większych projektów, oparty na tej technologii, zrealizowaliśmy dla czołowej spółki rynku transportowego. Aktualnie przebudowujemy cały stack technologiczny tej firmy, gdzie celem jest budowa w pełni funkcjonalnej chmury prywatnej. Podobne projekty prowadzimy dla szeregu firm rynku energetycznego oraz publicznego. Przykładem może tu być Prokuratura Krajowa, gdzie nowa infrastruktura ma być przygotowana pod masową digitalizację akt w tej instytucji. Co warto podkreślić, jesteśmy największym partnerem VMware w Polsce.

Czy przy budowie środowisk chmury hybrydowej współpracujecie z dostawcami usług chmury publicznej?

Naszym głównym partnerem w zakresie usług Digital Cloud Services jest Microsoft Azure. W kontekście współpracy z tym dostawcą skoncentrowaliśmy się na produktach i usługach dotyczących obszarów Compliance, Change Management i Digital Modern Workplace. Koncentrujemy się przede wszystkim na projektach pozwalających naszym klientom w pełni wykorzystać środowisko Microsoft 365 i Office 365.

Chcemy oferować też usługi Amazon Web Services i Google Cloud Platform. Choć musimy wpasować się w strategię dostawców usług public cloud. Spodziewali się oni znacznie większego przyspieszenia projektów chmurowych w Polsce.

Ponadto ich usługi stają się commodity, będą więc tanieć. To zaś wymaga nowej strategii sprzedaży i tworzenia dodatkowych usług opartych o infrastrukturę chmury publicznej. Okazuje się też, że docelowym modelem będzie nie chmura publiczna, lecz hybrydowa.

 

 

Artykuł ukazał się na łamach: Raport ITwiz BEST100 edycja 2022. Zamów poniżej:

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *