BranżaRynekPolecane tematy

Przychody Grupy Asseco w roku 2016 wyniosły 7,9 mld zł

Oznacza to wzrost o 8% w porównaniu z rokiem 2015. Największy udział, 79 proc. ma sprzedaż na rynkach zagranicznych. Przychody w Polsce wyniosły ok. 937 mln zł i były niższe o 14% niż w roku 2015, kiedy wyniosły 1,09 mld zł.

 

Ogromny wpływ na wyniki w Polsce miał sektor publiczny. Przychody Grupy Asseco na polskim rynku spadły w tym sektorze aż o 26% z 797 mln zł do 593 mln zł! Jak komentują przedstawiciele Asseco Poland, brak było w roku 2016 nowych przetargów w sektorze publicznym. Podobnie źle było na rynkach Europy Zachodniej, gdzie sprzedaż w tym sektorze spadła o 32%. Z kolei w Izraelu sektor publiczny wzrósł o 39% do 753 mln zł.

W sektorze przedsiębiorstw przychody Grupy Asseco Poland wzrosły o 4% do 567 mln zł, a w sektorze bankowo-finansowym o 12% do 489 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej Asseco Poland wzrósł do 191 mln zł (177 mln zł rok wcześniej), a zysk netto ze sprzedaży do 189 mln zł (170 mln zł), a zysk netto za okres sprawozdawczy do 352 mln zł (257 mln zł). Sama Grupa Asseco miała zysk operacyjny na poziomie 769 mln zł (wzrost o 3%). Zysk netto spadł do 544 mln zł (573 mln zł).

Grupa Asseco Poland działa już w 54 krajach i ma 6. pozycję wśród dostawców oprogramowania w Europie. W Grupie pracuje ponad 22 tys. osób. „Bardzo ważne dla rozwoju firmy przychody z oprogramowania i usług własnych wyniosły 6,3 mld zł, czyli 10% więcej niż w roku 2015. W 2016 roku intensywnie rozwijaliśmy działalność Grupy na rynkach zagranicznych. Zrealizowaliśmy także plan związany z reorganizacją struktury Grupy w Polsce. Ponadto, konsekwentnie tworzyliśmy międzynarodowe centra kompetencji, m.in. w obszarze ERP, płatności i ubezpieczeń” – komentuje Rafał Kozłowski, wiceprezes zarządu Asseco Poland. „W minionych 12 miesiącach kontynuowaliśmy rozwój Grupy poprzez akwizycje nowych podmiotów, a także zwiększaliśmy udziały w naszych spółkach zależnych. Podsumowując, jesteśmy bardzo zadowoleni z 2016 roku, a  backlog na 2017 rok na poziomie 5,5 mld zł pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość” – dodaje.

Ogromny wpływ na wyniki w Polsce miał sektor publiczny. Przychody Grupy Asseco na polskim rynku spadły w tym sektorze aż o 26% z 797 mln zł do 593 mln zł! Jak komentują przedstawiciele Asseco Poland, brak było w roku 2016 nowych przetargów w sektorze publicznym.

W 2016 roku doszło do połączenia spółek Asseco Poland i Infovide-Matrix. Połączenie spółek zostało zakończone i zarejestrowane 1 lipca 2016 roku. Jak podaje Asseco Poland w sprawozdaniu finansowym, rozliczenie niniejszej transakcji nastąpiło metodą łączenia udziałów. „W metodzie tej poszczególne składniki aktywów i zobowiązań podmiotu przejmowanego są ujmowane według ich wartości księgowych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej na dzień połączenia. Różnica pomiędzy kwotą aktywów netto jednostki przejmowanej a wartością księgową inwestycji w jednostkę zależną sprzed połączenia jest ujmowana bezpośrednio w kapitale własnym. Zgodnie z przyjętą polityką dokonując rozliczenia połączenia jednostek pod wspólną kontrolą, Spółka prezentuje dane przejętej jednostki począwszy od dnia jej połączenia i nie przekształca danych porównywalnych” – tłumaczą.

Zgodnie z tą metodą, wartość firmy rozpoznawana wcześniej w sprawozdaniu skonsolidowanym na nabyciu Grupy Infovide-Matrix została przeniesiona do sprawozdania jednostkowego Asseco Poland. Kwota wartości firmy alokowana do spółki Infovide-Matrix z połączenia ujęta w niniejszym sprawozdaniu wynosiła 123,8 mln zł. Niniejsza wartość została rozalokowana do poszczególnych segmentów operacyjnych Asseco Poland.

Tagi

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *