BranżaRynekPolecane tematy

Przychody Grupy Asseco w roku 2016 wyniosły 7,9 mld zł

Oznacza to wzrost o 8% w porównaniu z rokiem 2015. Największy udział, 79 proc. ma sprzedaż na rynkach zagranicznych. Przychody w Polsce wyniosły ok. 937 mln zł i były niższe o 14% niż w roku 2015, kiedy wyniosły 1,09 mld zł.

Przychody Grupy Asseco w roku 2016 wyniosły 7,9 mld zł

 

Ogromny wpływ na wyniki w Polsce miał sektor publiczny. Przychody Grupy Asseco na polskim rynku spadły w tym sektorze aż o 26% z 797 mln zł do 593 mln zł! Jak komentują przedstawiciele Asseco Poland, brak było w roku 2016 nowych przetargów w sektorze publicznym. Podobnie źle było na rynkach Europy Zachodniej, gdzie sprzedaż w tym sektorze spadła o 32%. Z kolei w Izraelu sektor publiczny wzrósł o 39% do 753 mln zł.

W sektorze przedsiębiorstw przychody Grupy Asseco Poland wzrosły o 4% do 567 mln zł, a w sektorze bankowo-finansowym o 12% do 489 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej Asseco Poland wzrósł do 191 mln zł (177 mln zł rok wcześniej), a zysk netto ze sprzedaży do 189 mln zł (170 mln zł), a zysk netto za okres sprawozdawczy do 352 mln zł (257 mln zł). Sama Grupa Asseco miała zysk operacyjny na poziomie 769 mln zł (wzrost o 3%). Zysk netto spadł do 544 mln zł (573 mln zł).

Grupa Asseco Poland działa już w 54 krajach i ma 6. pozycję wśród dostawców oprogramowania w Europie. W Grupie pracuje ponad 22 tys. osób. „Bardzo ważne dla rozwoju firmy przychody z oprogramowania i usług własnych wyniosły 6,3 mld zł, czyli 10% więcej niż w roku 2015. W 2016 roku intensywnie rozwijaliśmy działalność Grupy na rynkach zagranicznych. Zrealizowaliśmy także plan związany z reorganizacją struktury Grupy w Polsce. Ponadto, konsekwentnie tworzyliśmy międzynarodowe centra kompetencji, m.in. w obszarze ERP, płatności i ubezpieczeń” – komentuje Rafał Kozłowski, wiceprezes zarządu Asseco Poland. „W minionych 12 miesiącach kontynuowaliśmy rozwój Grupy poprzez akwizycje nowych podmiotów, a także zwiększaliśmy udziały w naszych spółkach zależnych. Podsumowując, jesteśmy bardzo zadowoleni z 2016 roku, a  backlog na 2017 rok na poziomie 5,5 mld zł pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość” – dodaje.

Przeczytaj również
Unia Europejska wprowadza Akt o Usługach Cyfrowych

Ogromny wpływ na wyniki w Polsce miał sektor publiczny. Przychody Grupy Asseco na polskim rynku spadły w tym sektorze aż o 26% z 797 mln zł do 593 mln zł! Jak komentują przedstawiciele Asseco Poland, brak było w roku 2016 nowych przetargów w sektorze publicznym.

W 2016 roku doszło do połączenia spółek Asseco Poland i Infovide-Matrix. Połączenie spółek zostało zakończone i zarejestrowane 1 lipca 2016 roku. Jak podaje Asseco Poland w sprawozdaniu finansowym, rozliczenie niniejszej transakcji nastąpiło metodą łączenia udziałów. „W metodzie tej poszczególne składniki aktywów i zobowiązań podmiotu przejmowanego są ujmowane według ich wartości księgowych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej na dzień połączenia. Różnica pomiędzy kwotą aktywów netto jednostki przejmowanej a wartością księgową inwestycji w jednostkę zależną sprzed połączenia jest ujmowana bezpośrednio w kapitale własnym. Zgodnie z przyjętą polityką dokonując rozliczenia połączenia jednostek pod wspólną kontrolą, Spółka prezentuje dane przejętej jednostki począwszy od dnia jej połączenia i nie przekształca danych porównywalnych” – tłumaczą.

Zgodnie z tą metodą, wartość firmy rozpoznawana wcześniej w sprawozdaniu skonsolidowanym na nabyciu Grupy Infovide-Matrix została przeniesiona do sprawozdania jednostkowego Asseco Poland. Kwota wartości firmy alokowana do spółki Infovide-Matrix z połączenia ujęta w niniejszym sprawozdaniu wynosiła 123,8 mln zł. Niniejsza wartość została rozalokowana do poszczególnych segmentów operacyjnych Asseco Poland.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *