BranżaArtykuł z magazynu ITwizExecutive ViewPointPolecane tematy

Przyszłość jest nasza i dzielimy się nią z klientami
EVP

Executive ViewPoint
Z Grzegorzem Gołdą, Sales Team Leader w Cloudware Polska sp. z o.o., rozmawiamy o najważniejszych problemach klientów i trendach, na które odpowiada oferta firmy, rozwoju własnych rozwiązań – takich jak Cloudware Management Platform i Cloudware Data Center Manager – oraz znaczeniu nowego hasła przewodniego Cloudware – The future is next.

Przyszłość jest nasza i dzielimy się nią z klientami<br><span class=sponsorowany> EVP</span>

Nasze nowe hasło – The Future is next – oznacza, że nie oglądamy się za siebie, nie stoimy w miejscu. Przyszłość jest nasza i dzielimy się nią z klientami. W związku z tym staramy się wyznaczać trendy, tworzyć rozwiązania, które wyprzedzają zapotrzebowania klientów, odpowiadają na przyszłe potrzeby, a nie tylko zaspokajają te bieżące.

Z jakimi największymi problemami spotykają się dziś Państwa klienci? W jaki sposób odpowiadają Państwo na nie?

Największe problemy są związane z planowaniem. Jako integrator nastawiony na długofalową współpracę prezentujemy klientom nie tylko najnowsze technologie, ale tworzymy dla nich całe rozwiązania. Nie zamykamy się na dostawę pojedynczych elementów infrastruktury. Rozwijamy też własne produkty udostępniane następnie naszym klientom.

Jednymi z nich są systemy Cloudware Management Platform i Cloudware Data Center Manager. Jak wygląda ta część Państwa oferty? W jaki sposób rozwijane są te rozwiązania?

Cloudware Management Platform (CMP) i Cloudware Data Center Manager (CDCM) to aktywnie rozwijane przez nas produkty ukierunkowane na szeroko pojęte wsparcie w zakresie zarządzania infrastrukturą fizyczną i logiczną firmy. Dotyczy to zwłaszcza infrastruktury IT. Oba rozwiązania budowane są wspólnie z naszymi klientami. Nasi przedstawiciele – na bazie rozmów z nimi – dostarczają informacji o aktualnych potrzebach klientów. Z kolei nasi architekci starają się wyprzedzać je, dodając nowe funkcjonalności uwzględniające aktualne trendy na rynku. Jako producent jesteśmy nastawieni na pełną współpracę z naszymi klientami i każdy z nich ma aktywny wpływ na wyznaczanie kierunku rozwoju wspomnianych platform. Na życzenie klientów jesteśmy w stanie dodać wymagane przez niego funkcjonalności i/lub moduły. Tworzenie rozwiązań odpowiadających na ich potrzeby jest – naszym zdaniem – gwarancją ich ciągłego rozwoju.

W jaki sposób Cloudware Management Platform i Cloudware Data Center Manager wspierają zarządzanie, zakładam, coraz bardziej heterogeniczną infrastrukturą?

Przeczytaj również
Czy zmiany na rynku chmury i data center poprawią dostępność procesorów?

Wsparcie zarządzania infrastrukturą fizyczną i logiczną klientów umożliwiają takie funkcjonalności obu naszych rozwiązań, jak w pełni konfigurowalny model danych. Co ważne, nie wymaga on dodatkowych prac programistycznych po stronie klienta. Umożliwia też przechowywanie dowolnych typów obiektów. W pełni konfigurowalny jest także model relacji, oferowany w naszych rozwiązaniach, który umożliwia dowolne odtworzenie poziomu dekompozycji usług.

Cloudware Management Platform i Cloudware Data Center Manager mają także takie moduły, jak: analiza wpływu poszczególnych elementów infrastruktury IT na siebie; graficzna reprezentacja jej topologii; definicja procesów; raportowanie z możliwością tworzenia własnych szablonów raportów; tworzenie dashboardów wyświetlających bieżący stan systemu; planowanie zadań; czy obsługa zgłoszeń. W CMP i CDCM możemy także zwizualizować zarówno serwerownię, jak i szafy oraz inne urządzenia znajdujące się w niej. Jest też możliwość integracji obu naszych systemów z istniejącymi systemami monitoringu, zarówno innych producentów, jak i rozwiązań open source.

Obecnie pracujemy nad zaawansowanym modułem zarządzania procesami z graficznym edytorem procesów, a także konfigurowalnym – z poziomu GUI – modułem ETL ułatwiającym integrację i zasilanie systemów Cloudware Management Platform i Cloudware Data Center Manager z już istniejących źródeł. Wkrótce możliwa będzie też obsługa i konfiguracja procesów ITIL, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zmianą, problemem, incydentem oraz pełna obsługa umów SLA.

Czy pracują Państwo nad kolejnymi produktami?

W niedalekiej przyszłości pojawią się kolejne nasze rozwiązania. Prowadzimy obecnie nad nimi prace badawczo-rozwojowe. Naszym głównym celem jest dostarczenie kompletnych, skończonych narzędzi. Dlatego nie możemy ujawnić jeszcze szczegółów.

Jakie – zdaniem Państwa i Państwa klientów – są dziś najważniejsze trendy w branży IT?

Przeczytaj również
Tajwańscy urzędnicy wzywają Foxconn, by zrezygnował z inwestycji w Chinach

Najważniejszym jest oczywiście szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Widać to chociażby po coraz częściej nagłaśnianych przez media cyberatakach, a na pewno nie są to wszystkie tego typu przypadki. W tego rodzaju ofercie specjalizuje się nasz dedykowany dział bezpieczeństwa. Drugim ważnym trendem jest konteneryzacja. To nowy sposób budowania infrastruktury wirtualnej. Kontenery to nie tylko zwirtualizowane zasoby sprzętowe, ale także – dostarczane w swego rodzaju pakiecie – aplikacje, w tym np. bazy danych.

Klienci także coraz chętniej korzystają z usług cloud computing, z których wywodzi się oferta Cloudware. Widać otwarcie się rynku na chmurę publiczną i przenoszenie do niej mniej strategicznych rozwiązań. Nasza oferta umożliwia łączenie rozwiązań znajdujących się we własnym centrum danych z systemami znajdującymi się w chmurze.

Wśród listy Państwa partnerów są wszyscy najwięksi vendorzy. W przypadku IBM mają Państwo najwyższy status IBM Platinum Business Partner. Jak to wygląda w przypadku pozostałych partnerów?

U większości partnerów mamy najwyższe statusy partnerskie. Związane jest to z filozofią naszej firmy. Cloudware to ludzie, to grupa specjalistów pragnących ciągle się rozwijać i przekazywać nabytą wiedzę klientom. Można dostarczyć samą macierz, albo – jak my staramy się to robić – uzupełnić to rozwiązanie np. narzędziami do wirtualizacji zasobów.

Wychodzimy z założenia, że nabywamy kompetencje i mamy je na pokładzie. Jest to gwarancja powodzenia każdego projektu. Staramy się też nie korzystać z podwykonawców. Z drugiej strony mamy jednak dostęp do obszernej bazy specjalistów dzięki prężnie rozwijającemu się działowi Body Leasing, który dostarcza specjalistów dla klientów na ich wewnętrzne potrzeby.

Przeczytaj również
Capgemini zamierza powiększyć swój katowicki zespół o 200 specjalistów IT

Niedawno przeprowadzili Państwo rebranding. Co się kryje za nowym hasłem przewodnim Cloudware – The future is next?

Oznacza to, że nie oglądamy się za siebie, nie stoimy w miejscu. Przyszłość jest nasza i dzielimy się nią z klientami. W związku z tym staramy się wyznaczać trendy, tworzyć rozwiązania, które wyprzedzają zapotrzebowania klientów, odpowiadają na przyszłe potrzeby, a nie tylko zaspokajają te bieżące.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.