BranżaRynek

W I kwartale 2022 roku Asseco osiągnęło 4,1 mld zł przychodów ze sprzedaży

To o 22% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych spółki wzrosła, w porównaniu do pierwszych 3 miesięcy ubiegłego roku, o 21% i wyniosła 3,2 mld zł. Z kolei skonsolidowany zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 390 mln zł, co oznacza wzrost o 21%. Grupa kontynuowała swój rozwój we wszystkich segmentach i sektorach działalności, poinformowali przedstawiciele Asseco.

W I kwartale 2022 roku Asseco osiągnęło 4,1 mld zł przychodów ze sprzedaży

W ciągu 3 miesięcy tego roku zysk operacyjny non-IFRS ukształtował się na poziomie 480 mln zł, co oznacza wzrost o 20% w stosunku do I kwartału 2021 roku, a zysk netto non-IFRS wyniósł 124 mln zł i był wyższy o 7%. Natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 108 mln zł, czyli zwiększył się o 6%.

Grupa zwiększyła sprzedaż we wszystkich segmentach operacyjnych. Jak wskazują przedstawiciele spółki, było to możliwe za sprawą konsekwentnie realizowanej strategii dywersyfikacji biznesu, a także intensywnej cyfryzacji w gospodarce. W I kwartale 2022 roku rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały za 90% sprzedaży Grupy. Przychody w segmencie Formula Systems wyniosły 2,7 mld zł, co oznacza wzrost o 27%, a zysk operacyjny 227 mln zł, czyli o 36% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. W segmencie Asseco International sprzedaż wzrosła o 15% i wyniosła 940 mln zł, a zysk operacyjny ukształtował się na poziomie porównywalnym do zeszłorocznego i wyniósł 96 mln zł. Z kolei segment Asseco Poland odnotował sprzedaż w wysokości 408 mln zł, czyli o 11% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 15% wyższy i wyniósł 68 mln zł.

Przeczytaj również
IT Talents Profile - pierwszy w Polsce test kompetencji IT

W badanym okresie przychody Asseco sektorowo rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 44%, bankowość i finanse – 33% oraz instytucje publiczne – 23%.

Jak się okazuje, skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2022 roku w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych ma obecnie wartość 11,2 mld zł i jest wyższy o 30% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2021 rok, wzrost wynosi natomiast 18% do 10,1 mld zł.

“Jesteśmy zadowoleni z wyników, jakie uzyskaliśmy w I kwartale tego roku. Zanotowaliśmy wzrosty na wszystkich głównych poziomach rachunku wyników. Nasza sektorowa, produktowa i geograficzna dywersyfikacja biznesu zapewnia nam stabilny rozwój” – powiedziała Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes zarządu Asseco Poland. “Budując solidny portfel zamówień na 2022 rok oraz kolejne okresy – rozszerzaliśmy współpracę z dotychczasowymi klientami i pozyskiwaliśmy nowych partnerów zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Lata 2020-2021 były dla nas wyjątkowe pod względem rentowności, m.in. z uwagi na projekty o fundamentalnym znaczeniu dla państwa, prowadzone przez nas w sektorze administracji publicznej, w bardzo wymagającym reżimie czasowym. Tym bardziej zbliżony rok do roku poziom marży operacyjnej, która w trakcie 3 miesięcy 2022 roku wyniosła 9,6%, należy uznać za satysfakcjonujący. Nie ustajemy w realizacji naszej strategii M&A. W ciągu 3 pierwszych miesięcy tego roku do Grupy Asseco dołączyły 3 nowe spółki” – podsumowała.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.