BranżaRynek

W ostatnich 3 latach w Polsce doszło do prawie 80 dużych fuzji i przejęć w branży IT

Z kolei łączne przychody przejmowanych w tym okresie firm wyniosły prawie 2,2 mld zł – tak wynika z raportu „Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje” przygotowanego przez ekspertów firmy Baker Tilly TPA. Tylko w samym 2022 roku w Polsce doszło do 28 znaczących transakcji M&A z udziałem firm informatycznych. Jak się okazuje, największym zainteresowaniem inwestorów cieszyli się producenci oprogramowania komputerowego (w 2022 roku 43% wszystkich transakcji).

W ostatnich 3 latach w Polsce doszło do prawie 80 dużych fuzji i przejęć w branży IT

Ze względu na duże rozdrobnienie branży IT w Polsce dochodzi coraz częściej do konsolidacji i wchłaniania mniejszych podmiotów przez większe software house’y. Ze wspomnianej analizy wynika, że w ostatnich 3 latach przeprowadzono w tym sektorze 78 znaczących transakcji, dla których dostępne są dane finansowe. Jak już wspomniano, w ubiegłym roku było to 28 przejęć i fuzji, rok wcześniej – 31, a w 2019 roku – 19. Łączne przychody przejmowanych w tym okresie podmiotów wynosiły prawie 2,2 mld PLN (pod uwagę wzięto dane finansowe za 2021 rok). Z kolei łączne przychody firm, które zostały kupione w ubiegłym roku wynoszą nieco ponad 1,1 mld zł – niemal 2 razy więcej niż przychody osiągnięte przez firmy przejmowane rok wcześniej, mimo że pod względem liczbowym transakcji w 2022 r. było mniej.

Jeżeli chodzi o specjalizację firm, to największym zainteresowaniem inwestorów cieszyli się wspomniani już producenci oprogramowania komputerowego (43% wszystkich przejęć). Na drugim miejscu znaleźli się dostawcy usług i oprogramowania internetowego (21%), a na trzecim – deweloperzy aplikacji mobilnych oraz firmy świadczące usługi konsultingowe w IT (po 11%). Z przeprowadzonej analizy wynika, że najczęściej podmiotem przejmującym jest firma z Polski, co wskazuje na znaczący ruch konsolidacyjny.

Przeczytaj również
Platforma SAP ułatwia zarządzanie lokalnym procesem szczepień przeciwko COVID-19

“W ciągu 3 analizowanych lat przejmujący pochodził z Polski w ponad połowie transakcji. Na 2. miejscu pod tym względem znalazły się firmy z USA, a na 3. Wielka Brytania. Poza tym przedsiębiorstwa IT z Polski są przedmiotem zainteresowania innych państw europejskich, takich jak Francja, Niemcy, Holandia czy Szwajcaria, ale dochodzi również do fuzji i przejęć z udziałem firm pochodzących z państw naszego regionu. Pojedynczych transakcji dokonywali inwestorzy z Kanady czy Chin” – skomentował Tomasz Manowiec, dyrektor w dziale corporate finance, Baker Tilly TPA.

Zdaniem ekspertów Baker Tilly TPA, w czasach rynku pracownika trend konsolidacyjny będzie się pogłębiał. Dla dużych firm będzie on szansą na pozyskanie specjalistów z odpowiednim doświadczeniem w branży. Natomiast dla małych przedsiębiorstw, którym obecnie może być ciężej przyciągnąć pracownika, szansą na utrzymanie się w innej strukturze i zdobycie nowego know-how. Potencjalni inwestorzy oprócz sytuacji przejmowanego podmiotu są zainteresowani otoczeniem regulacyjnym i podatkowym kraju, w którym chcą rozpocząć swoją działalność.

“Najbliższe lata mogą oznaczać zwiększenie liczby fuzji i przejęć w naszym regionie. Konsolidacji podlegać będą wyspecjalizowane w określonych technologiach firmy oraz te, które w trudnych czasach utrzymały swoje tempo wzrostu. Te ostatnie zdecydowanie stanowić będą łakomy kąsek dla inwestorów strategicznych i funduszy PE, które nadal poszukują tego typu podmiotów” – podsumował Tomasz Woźniak, CEO firmy Future Mind.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *