AplikacjeCDOPREZENTACJA PARTNERA

Źródłem naszej unikalności jest wiedza i dobre praktyki branżowe

Executive ViewPoint

Z Bartłomiejem Raczyńskim, dyrektorem zarządzającym Omecon, rozmawiamy o rosnącej złożoności procesów biznesowych i zmieniających się potrzebach polskich firm względem technologii IT, specyfice dzisiejszych procesów logistyczno-transportowych, a także specjalizacji rynkowej, unikalności oferty oraz planach ekspansji zagranicznej.

Źródłem naszej unikalności jest wiedza i dobre praktyki branżowe

Wykorzystując te same elementy platformy &UP®, stworzyliśmy np. system zarządzania transportem dla firmy DPD Polska, ale też rozwiązanie wspierające sprzedaż bezpośrednią w British American Tobbaco. Mówimy tu więc o całkiem innych rozwiązaniach, adresowanych zarówno do branży handlowej (w tym także e-commerce), jak i dystrybucyjnej czy stricte transportowej, zawierających kompleksowy obszar logistyki. Mając zaś na uwadze uniwersalność rozwiązania, warto podkreślić jego otwartość na integrację z wewnętrznymi systemami klienta, wysoki poziom adaptacji do charakterystyki operacyjnej oraz elastyczność dopasowania do zmieniających się potrzeb i skali procesów.

W jaki sposób ostatni rok wpłynął na procesy biznesowe oraz potrzeby polskich firm w obszarze IT?

Z pewnością biznes stał się jeszcze bardziej niż w przeszłości skoncentrowany wokół potrzeb klienta. Przykładowo, w branży logistycznej powołano wiele projektów, mających na celu zapewnienie usług, które będą jak najbardziej wygodne dla klientów. Podejmowane są działania w celu optymalizacji wewnętrznych procesów i zagęszczenia sieci punktów odbioru. Przybywa aplikacji mobilnych i usług samoobsługowych, które szczególnie trafiają w potrzeby młodszego pokolenia.

Podobne zmiany widać też w innych branżach. Ważny jest również trend związany z rozszerzaniem podstawowej oferty o szereg usług dodatkowych, w odpowiedniej korelacji czasowej i kontekstowej. To z kolei, niezależnie od branży, wymusza nowe wyzwania technologiczne. Procesy biznesowe stają się bardziej złożone, ale też rośnie ich efektywność.

Jakie główne potrzeby IT mają więc dziś firmy z sektora logistyki i transportu?

Zapewnienie możliwości dynamicznego sterowania procesami i formami doręczenia przesyłki wymaga najczęściej wykorzystania nowych, bardziej elastycznych rozwiązań wspierających planowanie i zarządzanie transportem. Natomiast wobec rosnącej skali wykorzystania usług logistycznych – to efekt m.in. zmiany przyzwyczajeń konsumentów wskutek obostrzeń wprowadzonych w ramach walki z COVID-19 – i rosnącej liczby obsługiwanych przesyłek potrzebne stają się nowe funkcjonalności, ale też rozwiązania automatyzujące poszczególne etapy procesów. Na przykład obszar planowania tras pomiędzy oddziałami i podsortowniami do sortowni, który do niedawna mógł być w dużej części realizowany „ręcznie” przy wykorzystaniu wiedzy operatorów, dziś musi być zinformatyzowany i jest w większym stopniu wspierany algorytmami informatycznymi. To wszystko przekłada się na dodatkowe wymagania w zakresie integracji między różnymi obszarami biznesu, systemami je wspierającymi, a także rozwiązaniami stosowanymi przez partnerów. Efektywny przepływ informacji jest bardzo istotny w branży, w której czas, terminowość i trafność realizacji dostaw mają kluczowe znaczenie dla jakości usług.

Coraz istotniejsze jest również efektywne koordynowanie przewozów. Potrzebne stają się złożone algorytmy planowania tras oraz rozprowadzania przesyłek, tak aby cały proces był jak najbardziej rentowny, a proszę pamiętać, że marże na typowych usługach logistycznych nie należą do najwyższych. W praktyce, dotykamy tu algorytmów samouczących, które dopasowujemy do specyfiki procesów klientów. Niezbędna staje się tu jednak szybka i swobodna analiza ogromnych ilości danych, która przekłada się na wyzwania związane z koniecznością zapewnienia m.in. potrzebnej mocy obliczeniowej, ale też właściwego wyboru technologii, która zagwarantuje dostępność i wysoką wydajność, a jednocześnie pozwoli na łatwy rozwój oprogramowania pod kątem nowych potrzeb biznesowych. Dobrym wyborem jest architektura mikrousługowa, która zapewnia dowolną skalowalność, a jednocześnie szerokie możliwości integracji oraz dodawania lub modyfikowania istniejących usług.

Jak powstała firma Omecon i jaka jest dziś Państwa specjalizacja?

Trzon firmy Omecon stanowi zespół kilkunastu osób, które są ekspertami w poszczególnych obszarach, kluczowych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania nowoczesnych procesów biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dystrybucji, transportu i logistyki. Projektowane i wdrażane przez nas rozwiązania niejednokrotnie stanowiły istotny kamień milowy w transformacji rynku dostaw w obliczu postępującej rzeczywistości cyfrowej. W 2017 roku sformalizowaliśmy dotychczasową współpracę pod marką Omecon, która notuje obecnie dynamiczny rozwój, stanowiąc tym samym o swej wartości dla stałych i potencjalnych partnerów, uznaniu i zaufaniu klientów, jak również rozpoznawalności rynkowej. Dziś dysponujemy zespołem blisko 70 specjalistów dobieranych nie tylko pod kątem posiadanych kompetencji, ale także cech osobowych. Dzięki temu mamy możliwość tworzenia przyjaznego środowiska pracy i wykonywania jej w miłej atmosferze, co bezpośrednio przekłada się na relacje z klientami oraz naszą efektywność. Z drugiej strony, znając od podszewki specyfikę procesów biznesowych w branżach, do których adresujemy nasze rozwiązania, bez jakichkolwiek trudności potrafimy nawiązać wspólny język z osobami decyzyjnymi w organizacjach, z którymi współpracujemy. Choć dostarczamy kompleksowe rozwiązania informatyczne, to paradoksalnie, częściej niż z zespołami IT mamy kontakt właśnie z użytkownikami biznesowymi. Stąd też decyzja o kontynuacji działalności także w obszarze doradztwa i konsultingu, na którego polu również mamy niemałe osiągnięcia.

Jak ważny jest dla Państwa fakt, że jesteście dziś częścią Grupy EIP?

Dzięki temu mamy zapewnione dodatkowe wsparcie techniczne i merytoryczne dla bardziej złożonych projektów, a także możliwość swobodnego korzystania z usług centrum danych MAIN. Wspólnie z zespołem EIP realizowaliśmy np. międzynarodowy projekt, zakładający wykorzystanie naszych rozwiązań na potrzeby wsparcia sprzedaży bezpośredniej w British American Tobbaco. Wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, korzystamy z kompetencji EIP w zakresie technologii Microsoft, w tym integracji z rozwiązaniami Microsoft Dynamics. Zapewniamy wsparcie kompetencyjne z obszaru procesów transportowo-logistycznych w ramach projektów realizowanych przez EIP. Takich przykładów synergii jest dużo i staramy się maksymalnie je wykorzystywać.

Stale powiększamy też nasz zespół. Omecon to bardzo ciekawe miejsce do pracy. Nastawiamy się na długoterminową współpracę i łączymy różne pokolenia specjalistów. Mamy na pokładzie m.in. ekspertów, którzy wykładali na wyższych uczelniach, ale także młodych pracowników zainteresowanych zdobywaniem unikalnych doświadczeń.

Jakie rozwiązania oferuje Omecon?

Nasza linia produktowa w całości opiera się na platformie &UP®. To autorskie, modułowe rozwiązanie integrujące wiele funkcjonalności niezbędnych m.in. do sprawnej obsługi procesów transportowych, współpracy z podwykonawcami, rozliczeń oraz obsługi klienta w terenie. Jednocześnie, platforma &UP® jest rozwiązaniem wyjątkowo uniwersalnym. Do grona naszych klientów należą liczni operatorzy logistyczni, jak również przedsiębiorstwa, prowadzące działalność handlowo- -dystrybucyjną w skali całego kraju. Obsługujemy ponadto większość międzynarodowych firm kurierskich reprezentujących polski sektor KEP, choć dla każdej z nich stworzyliśmy nieco inne, dedykowane rozwiązanie, wspierające procesy operacyjne i jednocześnie odzwierciedlające ich wyjątkową specyfikę. Na podstawie tych samych elementów platformy &UP® opracowaliśmy np. system zarządzania transportem dla firmy DPD Polska, ale też rozwiązanie wspierające sprzedaż bezpośrednią w British American Tobbaco. Mówimy tu więc o całkiem innych rozwiązaniach, adresowanych zarówno do branży handlowej (w tym także e-commerce), jak i dystrybucyjnej czy stricte transportowej, zawierających kompleksowy obszar logistyki. Mając zaś na uwadze uniwersalność rozwiązania, warto podkreślić jego otwartość na integrację z wewnętrznymi systemami klienta, wysoki poziom adaptacji do charakterystyki operacyjnej oraz elastyczność dopasowania do zmieniających się potrzeb i skali procesów.

Co wyróżnia Państwa ofertę na rynku?

Myślę, że źródłem naszej unikalności jest wiedza i dobre praktyki branżowe, które staramy się wbudowywać w rozwiązania tworzone dla klientów. Z pewnością jest to także uporządkowane, nastawione na dostępność krytycznych systemów, ale elastyczne podejście do realizacji projektów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie merytoryczno-organizacyjne. Ofertę Omecon wyróżnia również rozwijane przez nas oprogramowanie, które z jednej strony jest elastyczne i skalowalne, a z drugiej – może z powodzeniem być wykorzystane w kontekście zróżnicowanych, krytycznych dla biznesu procesów wymagających przetwarzania dużych ilości danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Mamy np. bardzo skuteczne rozwiązanie wspierające zarządzanie działalnością w terenie, koordynację i priorytetyzację operacji, a także planowanie tras dojazdu z uwzględnieniem wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Nasze rozwiązanie wykorzystuje specyfikę różnego rodzaju urządzeń mobilnych m.in. w celu kolekcjonowania danych na potrzeby centralnego przetwarzania oraz przekazywania użytkownikowi informacji o statusach poszczególnych operacji. Ważna jest też stabilność naszego rozwiązania i fachowa pomoc w każdym momencie eksploatacji systemu, również w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy. Tego rodzaju kompleksowego wsparcia wymaga od nas specyfika rynku logistycznego. Przewoźnicy, kierowcy, firmy kurierskie, a także dział wsparcia Omecon pracują wtedy, kiedy inni odpoczywają. Nasz zespół wsparcia gwarantuje pracownikom firm korzystających z naszych rozwiązań pomoc niezależnie od pory dnia i nocy. Jesteśmy do dyspozycji klientów w trybie 24/7.

Jakie są główne założenia strategii Omecon oraz plany dotyczące rozwoju oferty i poszerzenia specjalizacji rynkowej?

Bardzo intensywnie pracujemy nad rozwojem platformy &UP®. Podążamy za trendami rynkowymi i wyprzedzamy potrzeby klientów. Obok rozwoju funkcjonalności dostępnej w ramach &UP® realizujemy migrację dotychczasowych modułów do architektury mikrousługowej. Równocześnie stawiamy na jak najszersze wykorzystanie potencjału wynikającego z zastosowania zaawansowanej analizy danych oraz sztucznej inteligencji. W ten sposób wprost odpowiadamy na rosnące potrzeby klientów w zakresie automatyzacji, poprawy efektywności, eliminacji błędów i optymalizacji kosztów.

Z naszymi pomysłami będziemy też szerzej wychodzić na rynki zagraniczne. Jestem przekonany, że rozwiązania, kompetencje i doświadczenia zespołu Omecon w żadnym stopniu nie ustępują możliwościom naszych konkurentów z innych krajów, a za sprawą naszych innowacji jesteśmy w stanie zaoferować nową wartość dla przedsiębiorstw dysponujących złożonymi procesami z obszaru logistyki, serwisu czy sprzedaży. Z pewnością wyróżnia nas również podejście do współpracy z klientami, które jest nastawione na budowanie długofalowych relacji i wymianę doświadczeń, a nie tylko dostarczenie konkretnego oprogramowania. Pierwsze wdrożenia na skalę międzynarodową mamy już za sobą.

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2021. Zamów poniżej:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2021

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *