BranżaBiznesRynek

Grupa Asseco miała 10,7 mld zł skonsolidowanych przychodów w roku 2019

Po raz pierwszy w historii przychody Grupy Asseco przekroczyły poziom 10 mld zł. W ubiegłym roku sprzedaż wzrosła o 14,4%, a zysk operacyjny wyniósł 976 mln zł, czyli o 22,5% więcej niż w roku 2018. Na konferencji prasowej – oczywiście w postaci wideokonferencji – Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland ogłosił, że firma ta także włącza się w działania, mające na celu pomoc w tej trudnej sytuacji, jaką jest epidemia koronawirusa.

Grupa Asseco miała 10,7 mld zł skonsolidowanych przychodów w roku 2019
Adam Góral Asseco

W 2019 roku Grupa intensywnie rozwijała się na rynkach zagranicznych, gdzie udało się jej wypracować 89% sprzedaży. Fundamentem działalności Asseco pozostaje sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych, która osiągnęła ponad 8,6 mld zł czyli 81% skonsolidowanych przychodów. Przychody w 2019 roku rozłożyły się na następujące sektory: bankowość i finanse – 38%, przedsiębiorstwa – 38% oraz administracja publiczna – 24%. Grupa jest także zdywersyfikowana geograficznie i prezentuje swoje wyniki w rozbiciu na trzy segmenty: Asseco Poland (rynek polski), Formula Systems (rynek izraelski) oraz Asseco International (pozostałe rynki międzynarodowe).

“Osiągnięte dane potwierdzają, że realizowana konsekwentnie od lat wizja rozwoju, skoncentrowana na tworzeniu własnego oprogramowania oraz akwizycjach spółek, zajmujących się jego produkcją, jest właściwym kierunkiem budowy silnej Grupy Asseco i dobrym sposobem na dywersyfikację sektorową oraz geograficzną” – powiedział Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland.

Trzy segmenty działalności Grupy Asseco

Za największą część przychodów generowanych przez Asseco w 2019 roku odpowiada segment Formula Systems. Tworzące go spółki istotnie poprawiły sprzedaż i rentowność, co, jak podkreślają przedstawiciele Grupy, jest efektem przeprowadzonych akwizycji, konsekwentnego rozwoju na rynkach międzynarodowych, a także wykorzystania efektu skali.

Przeczytaj również
NTT System: 8,4 mln zł zysku netto w I połowie 2021 roku

W segmencie Asseco International odnotowano wzrost przychodów i zysku operacyjnego we wszystkich głównych regionach działalności, tj. Europie Centralnej, Europie Południowo-Wschodniej oraz Europie Zachodniej. Jak zaznaczają przedstawiciele Asseco, motorem wzrostów spółki w Europie Centralnej były nowe kontrakty zawarte z instytucjami sektora publicznego i finansowego w Czechach oraz na Słowacji. Z kolei Grupa Asseco South Eastern Europe, poprzez realizację strategii ekonomicznego i organizacyjnego uniezależniania się każdego z segmentów operacyjnych, osiągnęła bardzo dobre rezultaty zarówno w segmencie rozwiązań dla sektora bankowego, rozwiązań dedykowanych, jak i w obszarze płatności (Payten), informują członkowie Grupy. Także skupione w Asseco Enterprise Solutions spółki specjalizujące się w rozwiązaniach klasy ERP, poprawiły wyniki w ujęciu rok do roku.

Jeśli chodzi natomiast o rynek krajowy, podpisano nowe, długoterminowe umowy z instytucjami publicznymi o wartości kilkuset milionów złotych (m.in. z NFZ, ZUS, KRUS i ARiMR). Jak informują przedstawiciele spółki, umacniano również pozycję na rynku zdrowia, aktywnie uczestnicząc w procesie cyfryzacji polskiej służby zdrowia, a w obszarze bankowości i finansów poszerzano portfolio klientów oraz realizowano długoterminowe umowy serwisowe, co zapewniło stabilne źródło przychodów z tego sektora.

Plany na 2020 rok uwzględniające epidemię koronawirusa

Obecnie skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2020 rok na poziomie przychodów wynosi 7,6 mld zł i jest o 22% wyższy w porównaniu do backlogu prezentowanego w marcu 2019 roku.

“Myśląc o perspektywach rozwoju Asseco w 2020 roku, mam świadomość, że w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 cały świat znalazł się dziś w sytuacji, której wpływ na gospodarkę jest trudny do oszacowania. Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, a klientom – pełną gotowość do ich obsługi i wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Opracowujemy też różne scenariusze wydarzeń, tak aby przygotować Asseco do działań w trakcie i po pandemii” – zapewnił Adam Góral. “W 2020 roku będziemy skupiać się na dalszym podnoszeniu efektywności i upraszczaniu struktury Grupy, kontynuacji rozwoju obszarów kompetencyjnych oraz międzynarodowej ekspansji. Nie ulega jednak wątpliwości, że ten rok będzie na wielu poziomach bardzo wymagający” – dodał.

Przeczytaj również
Google w Rosji chce ogłosić upadłość

Zarząd spółki zarekomendował również wypłatę dywidendy w tym roku. Spółka przeznaczyła na ten cel 250 mln zł. Zarekomendowana kwota stanowi równowartość 3,01 zł na jedną akcję i przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 5,7% (licząc na 23 marca 2020 roku).

Wsparcie w czasie pandemii

Asseco włącza się także w działania, mające na celu pomoc w tej trudnej sytuacji, jaką jest epidemia koronawirusa. “Koncentrujemy się przy tym na tych obszarach, w których mamy doświadczenie i kompetencje. Między innymi realizujemy dodatkowe, bezpłatne działania dla szpitali w celu dostosowanie systemów do potrzeb obsługi pacjentów zagrożonych pandemią. Jesteśmy także stale w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, realizując działania doraźne, wspomagające walkę z koronawirusem” – powiedział prezes Asseco. “Pracujemy również z Ministerstwem Cyfryzacji nad przyśpieszeniem przepisów umożliwiających wprowadzenie wideoweryfikacji, niezbędnej na przykład do zdalnego uruchamiania podpisu elektronicznego. Takie rozwiązanie umożliwiłoby wielu osobom, zmuszonym dzisiaj do kwarantanny, dalsze funkcjonowanie na odległość i zdalne podpisywanie dokumentów” – dodał.

Przypomnijmy, że wraz z Operatorem Chmury Krojowej oraz Google, spółka udostępniła bezpłatnie, na okres 6 miesięcy, platformę do prowadzenia zajęć na uczelniach. Ponadto, Zarząd Asseco podjął decyzję o przeznaczeniu 1 mln zł na wsparcie sektora zdrowia. “Działamy także lokalnie – Podkarpacki Klub Biznesu, którego Asseco jest jednym z założycieli, w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii podjął decyzję o finansowym wsparciu sektora medycznego na Podkarpaciu. PKB przeznaczy 300 tys. złotych na ten cel, a Asseco – dołoży do tej kwoty dodatkowe 100 tys. złotych” – podsumowuje Adam Góral.

Przeczytaj również
Incuvo ma nowego akcjonariusza - PCF Group
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.