Branża ITRynek

Grupa Comarch z 1,86 mld zł przychodów ze sprzedaży za 2022 rok

To ponad 230 mln złotych, czyli 14,2% więcej niż przed rokiem. Taki wyniki dał zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 109,1 mln złotych, czyli 13,9 mln złotych mniej niż przed rokiem. Wynik operacyjny zmniejszył się z kolei o 39,3 mln złotych i osiągnął wartość 147,9 mln złotych. Zysk EBITDA wyniósł 241,8 mln złotych, tj. 37,5 mln złotych mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +8 proc., a rentowność netto +5,9 proc.

Grupa Comarch z 1,86 mld zł przychodów ze sprzedaży za 2022 rok

Grupa Comarch zwiększyła przychody dzięki wzrostowi sprzedaży zarówno na rynkach zagranicznych, głównie w sektorze telekomunikacyjnym, przemysłowym oraz finansowo-bankowym, jak i rozwojowi biznesu w Polsce, gdzie w szczególności dynamicznie rosła sprzedaż rozwiązań klasy ERP. Łączna wartość sprzedaży zagranicznej całej grupy kapitałowej wyniosła 1,08 mld złotych, co stanowiło 58% całości biznesu – poinformowali przedstawiciele spółki.

Jak się okazuje, największą część przychodów w 2022 roku stanowiła sprzedaż do firm z branży telekomunikacyjnej, która wzrosła o 40,6 mln złotych i wyniosła 446,6 mln złotych. Najwyższą dynamikę – 26,6% – odnotowała sprzedaż do firm przemysłowych. Klienci z tego sektora zakupili systemy i usługi o wartości 229,9 mln złotych. O blisko 23% wzrosła sprzedaż rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jej wartość wyniosła 294 mln złotych, tj. 54,5 mln złotych więcej niż w 2021 roku. Natomiast sprzedaż rozwiązań ERP na rynku DACH zwiększyła się o 4,9%.

Prawie 20% wzrost zanotowała sprzedaż rozwiązań dla sektora publicznego. Kontrakty z instytucjami administracji publicznej dały przychody w wysokości 159,9 mln złotych, czyli o 26 mln złotych więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Comarch poprawił również sprzedaż do odbiorców z sektora handlowo-usługowego. Jej wartość wzrosła o blisko 10,7 mln złotych do wysokości 256,5 mln złotych. Urosła też sprzedaż rozwiązań dla klientów z sektora finansowo-bankowego. Te instytucje zakupiły produkty i usługi o wartości 261,7 mln złotych, czyli wyższej od osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego o 35,4 mln złotych, tj. o 15,6%. Natomiast w przypadku produktów dla placówek medycznych nastąpił spadek sprzedaży o 7 proc.

“Mimo dużych zawirowań w otoczeniu polityczno-gospodarczym oraz na rynkach finansowych, Comarch utrzymuje mocną pozycję w branży informatycznej. Rozwijamy sprzedaż rozwiązań i usług w Europie Zachodniej oraz Ameryce Północnej, szukamy kolejnych rynków, bacznie przyglądając się przede wszystkim regionowi ASEAN. Poszerzamy też ofertę rynkową, zwłaszcza w zakresie usług finansowych, telemedycznych oraz e-commerce, a także inwestujemy w rozwiązania oparte na technologii Comarch Cloud” – skomentował Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

Z kolei przychody ze sprzedaży w samym IV kwartale 2022 roku osiągnęły poziom 544,4 mln złotych, rosnąc rok do roku o 24,5 mln złotych. Wynik operacyjny wyniósł natomiast 16,5 mln złotych i był o 47,0 mln złotych, tj. o 74% niższy niż w IV kwartale 2021 roku. Natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 36,4 mln zł, co oznacza spadek o 4,5%. Grupa wypracowała w IV kwartale 2021 roku zysk EBITDA o wartości 40,3 mln złotych, niższej o 50,3 mln złotych, tj. o 55,5% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jak poinformowano, na wartość przychodów i wyniku operacyjnego osiągniętych w IV kwartale 2022 roku duży wpływ miało umocnienie się PLN wobec walut obcych w tym okresie i związane z tym faktem ujemne różnice kursowe.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *