Branża ITRynek

Grupa Transition Technologies z rekordowymi wynikami za I półrocze 2022 roku

Całkowite przychody Grupy po sześciu miesiącach 2022 roku sięgnęły ok. 330 mln zł (wzrost o 40% r/r) przy utrzymaniu wysokiej zyskowności – EBITDA wyniosła 35 mln zł, czyli była wyższa o ponad 60%. Spółka zachowuje wysoką dynamikę wzrostu, ale ostrożnie ocenia perspektywy przyszłej koniunktury światowej.

Grupa Transition Technologies z rekordowymi wynikami za I półrocze 2022 roku

Największe spółki Grupy – Transition Technologies MS (outsourcing i managed services) oraz Transition Technologies PSC (kompleksowe projekty cyfryzacji przedsiębiorstw przemysłowych, wdrożenia systemów PLM, Industrial Cloud IoT, AR) osiągnęły ponad 30% wzrostu przychodów przy dwucyfrowych wskaźnikach rentowności. „Pokazuje to stosunkowo dobrą koniunkturę w pierwszej połowie roku. Jesteśmy jednak bardzo ostrożni. Przedłużająca się wojna w Ukrainie i coraz większa brutalizacja walk, bardzo wysokie ceny energii i surowców energetycznych, mogą spowodować spowolnienie gospodarcze, a wysokie odczyty inflacji i pogarszające się wskaźniki przewidywania koniunktury wskazują nawet na możliwość recesji” – komentuje prof. Konrad Świrski, prezes zarządu TT. „Doświadczenia amerykańskie – rekordowe ceny paliw na stacjach benzynowych (dziś nawet 5$ za galon, co na warunki amerykańskie jest szokiem), które zawsze były „nieformalnym” wskaźnikiem gospodarki oraz niskie wyceny spółek technologicznych na giełdach, pokazują zagrożenia szczególnie istotne dla sektora IT”.

Jak wskazują przedstawiciele TT, poza świadczeniem zaawansowanych usług outsourcingowych (managed services), na które utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie, Grupa – składająca się z 11 spółek – kontynuuje wiele projektów wdrożeniowych w firmach przemysłowych w krajach Europy Zachodniej i USA. Firma sprzedaje także swoje rozwiązania softwarowe, pozwalające na optymalizację i zaawansowaną diagnostykę instalacji przemysłowych na całym świecie i rozwija systemy wspomagające handel hurtowy największych korporacji energetycznych. W kolejnych latach Grupa zamierza dalej realizować strategię zarówno szybkiego rozwoju organicznego, jak i wzrostu poprzez akwizycje.

Przeczytaj również
W 2022 roku rynek chmurowy w Polsce powinien osiągnąć wartość 3 mld zł

 „Świat stał się wysoce nieprzewidywalny. Można zarówno kreślić scenariusze recesji, jak i szybkiego powrotu do rekordowych wzrostów. Kluczem dla rozwoju firm staje się bezpieczeństwo zamówień i stały rozwój. Wobec tego, mamy nadzieję na utrzymanie ciągłego trendu wzrostowego Grupy. W takich momentach najlepiej jest „robić swoje” – do 2025 chcemy osiągnąć co najmniej 1 mld obrotów i oczywiście być zeroemisyjną firmą, oferującą najnowsze produkty i usługi” – podsumowuje prof. Konrad Świrski.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *