ProgramowanieRynek

Ponad 3/4 Polaków chce, aby ich dzieci uczyły się programowania

Tak wynika z raportu pt. „Wykorzystanie cyfrowego potencjału Polski” organizacji Public First,  przygotowanego na zlecenie Amazon Web Services (AWS). W badaniu tym czytamy ponadto, że 69% respondentów stwierdziło, iż chce, aby ich dzieci nauczyły się tworzyć własną stronę internetową, a 54% aby potrafiły budować model uczenia maszynowego.

Ponad 3/4 Polaków chce, aby ich dzieci uczyły się programowania

Wspomniany raport przedstawia stan przygotowania Polski oraz innych krajów UE do realizacji celów Dekady Cyfrowej. Zgodnie z założeniami tej unijnej strategii, do 2030 roku odsetek populacji z podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi powinien wynieść 80%.

Ważne umiejętności cyfrowe – m.in. analiza danych

Pomimo tego, że większość Europejczyków posiada podstawowe kompetencje cyfrowe, to między poszczególnymi krajami utrzymują się znaczne różnice. Odsetek ludności posiadającej przynajmniej podstawowe umiejętności w tym zakresie waha się od 29 do 79%. Polska utrzymuje się mniej więcej w połowie unijnej stawki z wynikiem ponad 44%. Jednocześnie 77% przedsiębiorstw ogółem oraz 95% firm intensywnie wykorzystujących technologie cyfrowe, wskazały umiejętności cyfrowe jako ważne lub niezbędne.

Jak się okazuje, spośród cyfrowych umiejętności, które są ważne dla przeciętnego pracownika, badani najczęściej wskazywali na wykonywanie kopii zapasowej danych (65%) oraz umiejętność udostępniania i współużytkowania dokumentów online (po 63%). Przedsiębiorstwa bardziej intensywnie korzystające z technologii cyfrowych dość często do tego zestawienia dodawały: analizę danych, tworzenie albo aktualizację strony internetowej oraz programowanie podstawowych aplikacji (odpowiednio 48, 46 i 25%). Z badania wynika, że pracodawcy dużo częściej niż pracownicy uznawali za istotne umiejętności pracowników odnoszące się do mediów społecznościowych, zarówno na poziomie zarządzania profilami (52% wobec 35%), jak i odpowiedzialnego publikowania treści (53% wobec 40%).

Ponad 3/4 Polaków chce, aby ich dzieci uczyły się programowania
Cele Dekady Cyfrowej Źródło: raport „Wykorzystanie cyfrowego potencjału Polski”

Niedobór specjalistów utrudnia dalszy rozwój technologii

W ciągu ostatnich pięciu lat ogólny wskaźnik rozpowszechnienia podstawowych umiejętności cyfrowych wzrósł jedynie o 4,4%. Zbyt powolny wzrost jest odnotowywany również w odsetku kobiet wśród specjalistów ICT w Polsce – od 2016 roku udział ten wzrósł o zaledwie 1,4%. Tymczasem celem jest zatrudnianie w tym sektorze w Europie tyle samo osób obojga płci.

“Co drugie przedsiębiorstwo intensywnie korzystające z technologii cyfrowych ma trudność ze znalezieniem pracowników o dobrych umiejętnościach informatycznych, a co czwarte z tego powodu odczuło spowolnienie wzrostu, zwiększenie kosztów lub spowolnienie rozwoju nowych technologii. Jednocześnie, wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zaledwie jedno na dziesięć zatrudnia ICT, naukowca lub programistę” – mówi Tomasz Stachlewski, CEE Senior Solutions Architecture Manager w AWS. “To pokazuje ogromny niedobór specjalistów. Cieszy więc, że Polacy widzą potrzebę szkolenia swoich dzieci w zakresie nowych technologii. Nie powinniśmy przy tym zapominać, jak ważne jest pozyskiwanie i nieustanne rozwijanie umiejętności cyfrowych u osób dorosłych – czy to dopiero wkraczających na rynek pracy, czy tych, którzy mają już za sobą lata doświadczeń”.

Firma AWS ogłosiła, że do 2025 roku przeszkoli bezpłatnie 29 milionów ludzi na całym świecie w zakresie technologii cloud computing. Z kursów będzie można korzystać również w Polsce, zarówno online, jak i podczas wydarzeń stacjonarnych. Pierwsze z nich to AWS Pop-up Hub Warsaw, które odbędzie się w dniach 10-14 października w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie. Podczas wydarzenia eksperci AWS podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno podczas praktycznych warsztatów, jak i merytorycznych wystąpień. Dostępne będą sesje szkoleniowe i certyfikacyjne AWS. Udział w konferencji jest bezpłatny, a rejestracja dostępna pod linkiem: https://aws.amazon.com/events/pop-up-hub/poland/.

Badanie na zlecenie Amazon Web Services (AWS) przeprowadzono w tym roku, a objęło ono łącznie 6 830 Europejczyków, w tym 1 006 osób w Polsce.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *