Rynek

Przetarg CIRF o budżecie blisko 12 mln zł rozstrzygnięty

Postępowanie przetargowe ogłoszone przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) w grudniu 2020 roku, o wartości 11,8 mln zł brutto, doczekało się rozstrzygnięcia. Zadanie dotyczące dostawy, instalacji, konfiguracji i wdrożenia urządzeń przełączających ruch na potrzeby komunikacji w sieci LAN Data Center (w podziale na 6 części) zrealizują cztery spółki: Integrated Soulutions, Comp, IT Solution Factor oraz Passus.

Przetarg CIRF o budżecie blisko 12 mln zł rozstrzygnięty

W 1, 2 i 3 części postępowania na wykonawcę wybrana została firma Integrated Solutions. Dotyczyły one: 1 – dostarczenia, instalacji, konfiguracji i wdrożenie przełączników Cisco C9300-24T, przełączników Cisco Nexus 93180 oraz modułów; 2 – dostawy instalacji, konfiguracji i wdrożenie Firewall oraz 3 – dostawy, instalacji, konfiguracji i wdrożenie routerów.

4 część postępowania, dotyczącą dostawy ruterów zrealizuje spółka Comp. Z kolei dostawą, instalacją, konfiguracją i wdrożeniem oprogramowania BackBox oraz 1 szt. serwera dedykowanego dla tego oprogramowania zajmie się, w ramach zadania 5, firma IT Solution Factor. I wreszcie, zadanie 6 dotyczące dostawy, instalacji, konfiguracji oraz wdrożenie oprogramowania FlowControl XNS oraz 1 szt. serwera dedykowanego dla wspomnianego oprogramowania wykona spółka Passus.

Dodajmy, że we wszystkich sześciu częściach postępowania CIRF dopuściło równoważne produkty. Na realizację zadania przygotowano w sumie 11,8 mln zł brutto, w tym 6,5 mln zł na zamówienia podstawowe oraz 5,3 mln zł na opcje.

We wspomnianym postępowaniu, w którym oferty otwarto w marcu tego roku, udział brało łącznie 9 firm. Oferty złożyły również spółki: Trecom, Network Experts, Comtegra, Suntar oraz S&T Poland.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *