Branża ITBiznesRynekPREZENTACJA PARTNERA

Social Innovation w praktyce i w odsłonie na żywo

Advertorial

Minęło niespełna dwa miesiące od zorganizowanego przez Grupę Hitachi spotkania ze społecznością liderów technologii cyfrowych pod hasłem Hitachi Digital Forum 2023. To unikalne wydarzenie – zbudowane przez 4 spółki grupy wyraźnie obecne w rodzimym biznesie: Hitachi Europe, GlobalLogic, Hitachi Energy oraz Hitachi Vantara – miało na celu promocję wartości, jakie niesie strategia grupy: „Social Innovation”.

Social Innovation w praktyce i w odsłonie na żywo
Źródło: Hitachi

Firma Hitachi na całym świecie pracuje według maksymy „Social Innovation”, która obejmuje zasięgiem różne obszary życia i dąży w nich do czynienia naszej planety lepszym miejscem. Rozwiązania tworzone globalnie przez ten japoński koncern w pierwszej kolejności mają realizować cele ESG (Environmental, Social Responsibility, Governance). Niezależnie czy mowa jest o transporcie, energetyce, OT, IT czy IoT, Hitachi na pierwszym miejscu stawia wspólne dobro, jakim jest nasza planeta.

Wspólna realizacja celów zrównoważonego rozwoju

Dlatego właśnie spółki japońskiego giganta działające w Polsce – mając tę strategię na uwadze – spotkały się z klientami i partnerami, aby dyskutować o wspólnej realizacji celów ESG poprzez najbardziej zauważalny w tej chwili trend – digitalizację. Aby móc osiągać sukces wspólnie, gospodarze spotkania przyjęli założenie, że powinno być ono ożywioną dyskusją, zamiast tradycyjnych prezentacji i jednokierunkowej komunikacji. Stąd w agendzie HDF większość miejsca zajęły debaty i rozmowy typu FireChat. Sporo czasu poświęcono też studiom przypadków oraz spotkaniom przy specjalnie przygotowanych stoiskach każdej ze spółek Hitachi zaangażowanych w to wydarzenie.

Ożywienie dyskusji przyniósł podział HDF na trzy strumienie tematyczne: transport i zielony przemysł, energetyka oraz technologie cyfrowe i IT, w ramach których odbyły się spotkania z gośćmi, debaty i sesje studiów przypadków. Potwierdzeniem słuszności takiego podejścia była bardzo wysoka frekwencja w każdym nurcie, mimo dużej dywersyfikacji każdego z obszarów technologicznych.

Pocieszającym jest fakt, iż praktycznie w każdym omawianym obszarze technologii i przemysłu przejawiała się troska o naszą planetę. Niezależnie od tego, czy dyskusja dotyczyła transportu szynowego, czy produkcji energii i jej zużycia przez zaawansowane rozwiązania IT – takie, jak choćby AI – rozmówcy wyraźnie byli zgodni, że należy mądrze rozwijać wszelkie technologie i z uwagą wykorzystywać możliwości, jakie mamy, gdyż te mogę się bardzo zmieniać, a nawet skończyć.

Social Innovation w praktyce i w odsłonie na żywo
Źródło: Hitachi

AI w ujęciu energetycznym, moralnym i kulturowym

O strategii Social Innovation, będącej nieodłącznym elementem DNA Hitachi, a także o historii obecności tej grupy w Polsce i regionie opowiedział Tadeusz Woszczyński, odpowiedzialny jako Country Manager za pracę polskiego zespołu Hitachi Europe. Aby stworzyć dobry grunt do dyskusji, HDF 2023 swoją obecnością zaszczycili wyśmienici goście, jak choćby – otwierająca konferencję – dr hab. Aleksandra Przegalińska, znana i bardzo szanowana w Polsce i na świecie ekspertka w obszarze sztucznej inteligencji.

Sesja dr hab. Aleksandry Przegalińskiej zatytułowana „Nauka i innowacje w służbie ludzkości” wyznaczyła kierunki dalszej dyskusji o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, które okazały się nie być tak bardzo oczywiste. Dzięki tej narracji i w pewnym sensie prowokacji, wiele rozmów na scenach i w kuluarach dotyczyło właśnie sztucznej inteligencji, ale w ujęciu energetycznym, moralnym i kulturowym.

Wiele czasu poświęcono sensowności zastosowania ChatGPT i innych modeli językowych w życiu codziennym. Implikacją tych dyskusji były dalsze przemyślenia, na ile mechanizmy tego typu powinny zużywać zasoby energii do budowania różnych, jeszcze bardziej zaawansowanych rozwiązań dla konsumentów, jak np. hiperpersonalizacja.

Usługi IT dostarczane z chmury publicznej

Czy stosowanie takiego, daleko idącego dopasowania oferty do klienta to konieczność, czy swojego rodzaju moda, która przeminie? Na ile realnie techniki tego rodzaju wesprą biznes i ile będą kosztowały, ale licząc cały łańcuch dostaw dla produkcji, z uwzględnieniem oprogramowania, sprzętu, energii elektrycznej i wygenerowanych ton dwutlenku węgla?

Social Innovation w praktyce i w odsłonie na żywo
Źródło: Hitachi

Przy tej okazji bardzo dużo uwagi poświęcono usługom IT dostarczanym z chmury publicznej. W ramach HDF omówiono je nie tylko w aspekcie informatycznym, lecz także energetycznym i mądrego alokowania przetwarzań systemów organizacji, uwzględniając również aspekty, takie jak generacja CO2 w różnych miejscach na świecie. Mówił o tym Tom Christensen, Global Technology Advisor & Executive Analyst w Hitachi Vantara. „Zupełnie inny wpływ na klimat będzie miał ten sam system pracujący w kraju, w którym energia elektryczna produkowana jest z węgla, niż w przypadku państw korzystających ze źródeł odnawialnych, np. elektrowni wiatrowych” – podkreślał Tom Christensen.

Cyfryzacja jako źródło innowacji

W czasie HDF 2023 nie zabrakło rozmów o wykorzystaniu cyfryzacji do budowy atrakcyjnych rozwiązań transportu – od lokalnego do globalnego. Hitachi, jako producent zarówno pojazdów szynowych, jak i wielu technologii wspomagających transport na torach, zaprosił klientów i partnerów do dyskusji o sposobach skutecznego przyciągania pasażerów do komunikacji publicznej. Jest to istotnym celem globalnym, tak z perspektywy ekonomii, jak i ekologii. Atrakcyjność publicznego transportu – jeden z warunków koniecznych do zbudowania innych, niż dzisiaj znanych nawyków podróżowania – można zbudować właśnie dzięki transformacji cyfrowej.

Nie tylko w transporcie, energetyce, ale i w przemyśle niemałym obciążeniem jest szeroko pojęte utrzymanie majątku, które obejmuje jego rozliczanie, konserwację i naprawy. Tutaj również transformacja cyfrowa może być dźwignią do optymalizacji współczynnika TCO zarówno dzięki mechanizmom statycznym, jak i predyktywnej obsłudze wspieranej sztuczną inteligencją. Unikanie przerw i awarii na podstawie precyzyjnych oszacowań w niektórych przypadkach może być modernizacją, podczas gdy w innych – takich jak np. elektrownie czy szpitale – warunkiem koniecznym do codziennej działalności.

Za największy sukces spotkania Hitachi Digital Forum 2023 można uznać fakt, iż gospodarzom udało się – w imię idei „transformacji cyfrowej na rzecz lepszego życia na planecie Ziemia” – zgromadzić gości z organizacji o zupełnie różnych profilach działalności. Były to zarówno osoby zarządzające wysokiego szczebla, jak i bardzo wykwalifikowani eksperci. Hitachi stworzyło przestrzeń do dyskusji w każdym proponowanym strumieniu tematycznym.

Hitachi jest organizacją bardzo otwartą na ko-kreację rozwiązań z klientami, partnerami czy agencjami rządowymi, nie ograniczając się do produktów z cennika. Japoński koncern na całym świecie pracuje nad rozwiązaniami szytymi na miarę. Aby osiągać te cele w erze wszechobecnej cyfryzacji, potrzebne jest wsparcie wykwalifikowanego zespołu rozwoju technologii IT, m.in. programistów, architektów, inżynierów i wielu innych.

W przypadku Grupy Hitachi jest to możliwe dzięki obecności GlobalLogic – globalnego producenta oprogramowania posiadającego referencje z całego świata, także gigantów technologicznych. To właśnie ten fakt pozwolił gościom HDF zauważyć, że ich oczekiwania, wyzwania i marzenia mogą stać się rzeczywistością. Z Hitachi jest to możliwe tu, w Polsce. W naszym kraju koncern ten dysponuje bowiem zarówno spółkami wytwarzającymi konkretne produkty, takimi jak Hitachi Energy czy Hitachi Vantara, software house GlobalLogic, jak i lokalnym przedstawicielstwem firmy bezpośrednio współpracującym z centralą w Tokio – Hitachi Europe Ltd. W takim zestawieniu wydaje się, że można pokonać każdą barierę!

Krzysztof Waszkiewicz,
Head of Digital Business Development CEE, Hitachi Europe Ltd.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *